Overleg:Hilton Chicago

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Fairytale bookmark.png Kwaliteitsbeoordeling

Verantwoording opzet en uitwerking van dit artikel n.a.v. de schrijfwedstrijd[bewerken]

 • Een verblijf in het hotel en gesprekken met diverse medewerkers aldaar triggerden mij om over dit historische gebouw wat zo lang in het middelpunt van ontwikkelingen stond en zelf ook een zeer interessante geschiedenis had te gaan schrijven.
 • Alle bronnen (deels geadviseerd door betrokken deskundigen die geconsulteerd zijn om te raadplegen) zijn bestudeerd en gecheckt aan anderen en vergeleken en de informatie samengevoegd. Bij discrepanties tussen bronnen heb ik altijd doorgezocht.
 • De opzet is chronologisch gekozen met deelonderwerpen die daaraan als kapstok goed op te hangen waren
 • De invulling is in stappen geschied waarbij telkens de gegevens van de geraadpleegde bronnen en referenties bijeen is genomen en vergeleken en aangevuld en daarna de getoetste informatie geplaatst.
 • Er is gekeken naar vergelijkbare lemmata over historische beroemde hotels op de engelstalige Wikipedia voor vergelijk en toetsing en opzet. Het al bestaande engelstalige lemma over dit hotel heb ik bewust niet gebruikt omdat het hoewel aardig opgezet niet compleet en soms fragmentarisch en deels voorzien van promo was. Enkel heb ik voor aanvang van de schrijfwedstrijd het intro ervan vertaald en geplaatst als beginnetje. Dat intro is later herschreven en aangevuld.
 • De foto's zijn deels door mijzelf ter plekke gemaakt en op commons gezet, deels afkomstig van foto's die reeds op commons stonden en deels op verzoek door collega Lymantria vanuit vrije bronnen (Flickr) op commons geplaatst. De foto's zijn geplaatst in een kolom aan de rechterkant en sluiten aan op de betreffende tekstdelen. Alle foto's hebben een korte omschrijving die uitgediept terug te vinden is in het betreffende tekstdeel.
 • Gedurende het schrijven heb ik me laten adviseren over de opzet, taalgebruik en structuur door diverse Wikipedianen waarvan ik wat betreft schrijfstijl, kennis van zaken een goede feedback van kreeg alsmede redactionele suggesties en kritiek en opbouwsuggesties.
 • Het artikel is off-wiki doorgelezen door een architect zodat in ieder geval de omschrijvingen daarover helder leesbaar werden en door een kenner van het gebouw en de Hilton keten m.b.t. de inhoud van de delen over de hotelgeschiedenis.
 • Gedurende het hele schrijfproces is er telkenmale opnieuw aandacht besteed aan de zinsbouw, typfouten, zinslengte, doublures in de tekst, stilistische poetsen en meer.
 • De wijzigingen die ik in de tijd heb gedaan heb ik indien opportuun telkenmale voorzien van een toelichting in de bewerkingssamenvatting zodat helder werd wat er waaraan waarom werd gewijzigd of toegevoegd.
 • De beroemde gastenlijst is te togglen qua jaartal en beroep zodat bekeken kan worden wanneer wat voor soort mensen het hotel vaker frequenteerden in welke periode.
 • Alle links naar doorverwijspagina's zijn nagelopen.
 • Het artikel is toegevoegd als doorlink in diverse andere gerelateerde artikelen - zie hier.
 • Aan het eind van het schrijfproces heb ik alles wat er is gebeurd nog eens nagelopen aan de hand van het onderstaande checklistschema:
Laatst bijgewerkt: niet bekend Beoordeling en opmerkingen
A: Titel Hilton Chicago
A1. Is de titel correct? Ja. De huidige naam wordt gevoerd
A2. Zijn er goede redirects of doorverwijspagina's aanwezig voor logische alternatieve titels? Ja. De drie vorige hotelnamen zijn aangemaakt als doorverwijspagina's
B: Inleiding
B1. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp? Ja. De intro geeft helder de definitie aan waarover dit artikel handelt.
B2. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld? Ja. De inleiding geeft de belangrijkste kenmerken van het hotel weer.
B3. Worden de relevantie en de context van het onderwerp voldoende duidelijk? Ja. Belangrijke zaken in tijd en plaatsbepaling worden vermeld en importantie wordt aangegeven.
B4. Bevat de inleiding niet te veel details? Nee. Er staan geen details of trivia in die niet relevant zijn.
C: Inhoud
C1. Worden alle relevante gegevens genoemd? Ja. Alle relevante onderwerpen zijn behandeld in chronologische volgorde.
C2. Ontbreken relevante of encyclopedische details? Trivia en details zijn getoetst aan relevantie als deze als adstructie voor een tijdsperiode konden dienen en/of de inhoud konden verlevendigen
C3. Zijn alle gegevens verifieerbaar? Ja. Alle gegevens zijn voorzien van bronnen en/of referenties, waar geen specifieke bron direct bij staat vermeld is dit altijd terug te vinden in de genoemde literatuur.
C4. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn? Ja. Alle feiten zijn gecontroleerd via de diverse bronnen als er geen specifieke referentie bij staat.
C5. Is het artikel vanuit neutraal standpunt geschreven? Ja. In het artikel wordt het hotel feitelijk en historisch beschreven. Er zijn geen waarde-oordelen of subjectieve zaken opgenomen.
C6. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven, instellingen, etc. opgenomen? Nee. Er wordt geen promotie gemaakt.
C7. Voldoet het artikel aan het principe van geen origineel onderzoek? Ja. Alle informatie komt uit de geraadpleegde bronnen en referenties.
C8. Is het artikel begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek? Ja. Er is gestreefd naar een leesbaar historisch overzicht gelardeerd en geïllustreerd met details en anecdotes indien adstructief verantwoord wanneer deze een invulling voor het raamwerk waren en coleur locale gaven.
C9. Worden er geen auteursrechten geschonden? Nee. Er zijn geen teksten letterlijk overgenomen of vertaald vanuit de bronnen. Alle teksten zijn tot stand gekomen door de bronnen te lezen, vergelijken, toetsen en dan de informatie te verwerken.
D: Indeling en vormgeving
D1. Is de opbouw van het artikel logisch? Ja. De opbouw is chronologisch met aan het eind een aantal aparte zaken die voortvloeiden uit de tekst verder uitgewerkt (cultuur en gasten).
D2. Zijn er voldoende kopjes en subkopjes? Ja. Het artikel is opgedeeld in voldoende kopjes en subkopjes waarbij aandacht is geschonken aan de lengte van de teksten per kopje.
D3. Zijn de alinea's niet te lang? Nee. Er zijn geen te lange alinea's in het artikel.
D4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen? Ja. In diverse versies van Firefox en Chrome en 2 beeldformaten is het artikel door mij en anderen bekeken en zag er netjes verzorgd uit
E: Taalgebruik
E1. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten? Is gedurende het hele schrijfproces constant nagelopen en bewaakt en aan geschaafd
E2. Klopt de grammatica? Is gedurende het hele schrijfproces constant nagelopen en bewaakt en aan geschaafd
E3. Bevat het artikel geen te lange zinnen? Alle te lange zinnen zijn gehakt waar nodig
E4. Is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen? Ja.
E5. Worden moeilijke begrippen toegelicht? Ja. Uit contekst blijkt die. Specifieke bouwkundige termen zijn doorgelinkt alsmede vele andere specifiekte begrippen.
F: Afbeeldingen  
F1. Zijn er voldoende afbeeldingen? Ja. Er zijn in ruime mate afbeeldingen toegevoegd, deels eigen werk wat is geüpload, deels aanwezig reeds op commons.
F2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel? Ja. De ingevoegde foto's zijn relevant.
F3. Zijn de afbeeldingen duidelijk? Ja. De ingevoegde plaatjes zijn duidelijk, er is speciaal voor dit artikel een schilderij van een uitsnede voorzien (Conrad Hilton) en een helicopterlandplaats uit een bestaande foto gelicht.
F4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen? Ja. De illustraties hebben in alle gevallen bijschriften.
F5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst? Ja. De illustraties zijn allemaal even groot en recht, een foto was niet groter te plaatsen, die van burgemeester Daley.
F6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde? Ja. Het zijn allemaal foto's van commons met een te gebruiken licentie.
G: Overzichten en tabellen
G1. Bevat het artikel niet te veel opsommingen? Opsommingen zijn vermeden
G2. Worden opsommingen in tabelvorm weergegeven? Er is een tabel
G3. Is de betekenis van de tabellen duidelijk? ja hij is te togglen
G4. Is de vormgeving van de tabellen in orde? ja er is gekeken naar formaat van lettertype, gebruikte foto's en helderheid van zoektermen
G5. Staat er bovenaan een infobox die de belangrijkste gegevens overzichtelijk maakt? Ja. De infobox is aanwezig en ingevuld en geverifieerd.
H: Bronnen, referenties en voetnoten
H1. Zijn de bronnen, referenties en/of voetnoten overzichtelijk weergegeven? Ja. Er wordt gebruik gemaakt van het bronnensjabloon.
H2. Is er bronvermelding bij alle citaten en mogelijk controversiële beweringen? Ja.
H3. Is bij de bronvermelding duidelijk welke informatie uit welke bron afkomstig is? Ja. De bronvermelding is telkens direct achter de betreffende zin of alinea geplaatst
I: Links  
I1. Bevatten alle belangrijke begrippen interne links? Ja. Alle belangrijke begrippen worden gelinkt eenmaal.
I2. Verwijzen alle interne links naar de juiste artikelen? Ja alles is nagelopen.
I3. Verwijzen alle rode links naar mogelijk zinvolle artikelen? Ja. De enkele rode links zijn encyclopedische onderwerpen.
I4. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd? Ja. Het artikel is opgenomen in alle relevante bestaande categorieën.
I5. Zijn de interwikilinks in orde? Ja. De interwiki's zijn in orde
I6. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt? Er zin geen externe links, enkel de hotellink in de infobox zelf
I7. Werken alle externe links? ja de ene link werkt
J: Bewerkingsgeschiedenis
J1. Wordt het artikel regelmatig bewerkt? Ja, is aan gewerkt gedurende de gehele periode van de schrijfwedstrijd wanneer ik daartoe gelegenheid had. De bewerkingen zijn van mijn hand op twee bots die langskwamen na en een bewerker die twee woordjes heeft gewijzigd/verbeterd hier
J2. Worden mogelijk controversiële wijzigingen voldoende toegelicht? Alle wijzigingen zijn steeds in de samenvatting toegelicht
J3. Wordt er adequaat gereageerd op discutabele wijzigingen, bewerkingsoorlogen en vandalisme? Dit was niet van toepassing

Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 31 okt 2011 20:30 (CET)

Verantwoording gevraagd[bewerken]

Ik weet dat ik als gewone gebruiker mischien te veel vraag van De MoiraMoira maar een verantwoording voor het verwijderen van een feit sjabloon en een verantwoording voor de opname van een lijst van gasten is toch wel vereist hier.

Ik pik er zo eventjes een bronneke uit. Momenteel nummer 1 in de bronnen lijst, namelijk deze.

Dit wordt gebruikt om meerdere gasten te onderbouwen met een bron. Maar wat schetst mijn verbazing, de bron wordt oneigenlijk gebruikt en er is zelfs sprake van origineel onderzoek nav het gebruik van deze bron.

Neem Keizer Hirohito bijvoorbeeld. Wat lees ik: "He entertained the queen of England, Emperor Hirohito, King Karl Gustav of Sweden, the presidents of Liberia, West Germany, Egypt, and Israel, among other countries, the prime minister of Ireland, and many U.S. presidents". Ja, he entertained en hop, hirohito was dus een gast in het hotel. Verder, neem een president Tubman. Deze goede man komt nergens in de bron voor. Ik lees presidents of Liberia maar welke president en waarom wordt 1960 als jaar gebruikt? De enige referentie naar 1960 die ik in de bron kan vinden gaat over de bouw van McCormick Place! President Nasser? Zelfde verhaal!

De president van West Duitsland zou er geslapen hebben en de president van Israel... maar welke? Het zou om bv. Heuss gaan maar waar vindt ik dat? Bijna alle andere gasten, geen spoor van een bron te bekennen.

Toch vindt De MoiraMoira het nodig om een feit sjabloon pardoes te verwijderen. Sinds wanneer is dat geoorloofd zonder de gevraagde bronvermelding te leveren? Wat is de bron voor die gasten die nu niet eens een suspecte bron hebben maar helemaal geen bron? Ook, wat is de encyclopaedische waarde van een lijst van gasten die in een hotel hebben geslapen? Waar ligt de grens? Wie wel en wie niet in dit lemma?

Ik hoop op een spoedig antwoord van mijn collega om haar edits te verdedigen en van bronvermelding te voorzien zoals het voor iedereen een vereiste is om zijn of haar bewerkingen te kunnen verantwoorden indien gevraagd. Zo niet, dat vertrouw ik erop dat MoiraMoira het belang van de encyclopaedie zwaarder laat wegen dan haar eigen belang en de lijsty van gasten hier verwijderd bij gebrek aan bronvermelding.

--Kalsermar (overleg) 19 dec 2011 18:06 (CET)

Aannames zijn onjuist en conclusies ook. Hierover is tevens overleg gevoerd met betrokkene op diens overlegpagina. De resultante wordt verwerkt. Dat overleg staat hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 20 dec 2011 08:01 (CET)
Lemma overleg hoort op de OP van het lemma plaats te vinden....--Kalsermar (overleg) 20 dec 2011 16:21 (CET)

Etalagenominatie[bewerken]

Ik heb het artikel genomineerd voor de etalage. De aanmelding van dit artikel kan worden gevonden op deze pagina. --Wiki13 (overleg) 19 mrt 2012 21:20 (CET)

Juiste jaartal?[bewerken]

Onder het subsubkopje 'Eerste eigenaren' staat de volgende zin: "Ter financiering werd in 1935 de Stevens Hotel Company opgericht en werden er aandelen uitgegeven om de bouw te kunnen bekostigen." Ik vraag me af het jaartal 1935 juist is, zou dat niet 1925 kunnen zijn? mvg. Nick (overleg) 2 mei 2015 10:06 (CEST)

Ja is een overduidelijke typfout {mea culpa). Heb de bron gecheckt en daar staat And so, in 1925, the family launched the Stevens Hotel Company, betting their future on Chicago’s. zie hier. Dank voor de alerte melding. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 2 mei 2015 10:40 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Hilton Chicago. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 9 okt 2017 13:39 (CEST)