Wikipedia:Etalage/Aanmelding kandidaten/Aanmeldingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aanmeldingen[bewerken]

Een nieuw artikel nomineren[bewerken]

NOMINEER EEN NIEUW ARTIKEL REVIEW OPMAAK
Fairytale bookmark silverstar.svg
Icoon voor de Reviewsectie van Wikipedia
=== [[Onderwerp]] ===
==== Voor opname [[Onderwerp]] ====
# ...

==== Tegen opname [[Onderwerp]] ====
# ...

==== Commentaar [[Onderwerp]] ====
# ...

Meld een artikel aan voor opname in de Etalage of nomineer een artikel voor verwijdering uit de Etalage. Een artikel maakt meer kans als het in de Review door andere gebruikers is geëvalueerd. Gebruik bovenstaande opmaak voor je nominatie. Geef een inleiding bij de nominatie en plaats een link naar de review. Vervang [[Onderwerp]] door het juiste onderwerp.

Nieuwe nominaties[bewerken]

Madame Roland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook de review

Madame Roland: zeer invloedrijk tijdens de beginjaren van de Franse Revolutie, auteur van nog steeds gelezen memoires, en in Frankrijk en de Angelsaksische landen veel bekender dan in Nederland (en België?). Ik ben ooit op haar spoor gekomen door het lezen van de roman 'Een veiliger oord' van Hilary Mantel. Sinds eind vorig jaar heb ik in twee rondes aan dit artikel gewerkt. De review heeft de afgelopen weken veel geholpen bij de laatste poets - dank aan allen die input hebben geleverd. Nu wil ik Madame R voordragen voor de etalage. Suggesties voor verdere verbetering blijven natuurlijk welkom. Nl maclean (overleg) 18 okt 2018 16:02 (CEST)

Voor opname Madame Roland[bewerken]

 1. Natuur12 (overleg) 18 okt 2018 19:31 (CEST) Mooi werk!
 2. heinGlas z3.pngnlein'' 19 okt 2018 13:40 (CEST)
 3. TheBartgry (overleg) 19 okt 2018 13:56 (CEST) Goede evenwichtige indeling
 4. Mathijsloo (overleg) 19 okt 2018 14:01 (CEST) Prima artikel.
 5. Flag of California.svg DimiTalen 20 okt 2018 20:34 (CEST)
 6. ...

Tegen opname Madame Roland[bewerken]

 1. ...

Commentaar Madame Roland[bewerken]

 1. Ik heb het artikel in zijn geheel doorgelezen en enkele wijzigingen aangebracht. Het is een interessant verhaal. Ik heb nog enkele opmerkingen en een paar vragen. Her en der worden wat populaire, bronloze opmerkingen gemaakt, met kwalificaties als "waardevolle informatie", "echt gehaat", "zowel bewonderd als verguisd", "onverwacht". Ik vermoed dat hierbij geen bronnen genoemd worden omdat het in de inleiding staat, maar ik zou daar zelf wel voor geopteerd hebben. Het probleem is echter dat dit ook voorkomt voorbij de inleiding, vrij frequent zelfs. De zin "Manon Phlipon had zichzelf als vijfjarige al leren lezen en ook tijdens de catechismuslessen viel op hoe intelligent ze was" vind ik niet droog genoeg, bijvoorbeeld – en Zanaq is dat vast met me eens ;-) – en ik moet maar aannemen dat dit expliciet naar voren komt in Reynolds' werk op de genoemde bladzijden. Zie ook "Als intelligente en belezen jonge vrouw (...)", "was Rousseau voor haar heel belangrijk", "zijn op zich goede plannen voor economische hervormingen", "een bijzonder uitgebreid en openhartig verslag", "Ze was zoals altijd heel stellig (...)". Als je scherp leest kan het soms ook tot vaagheden leiden: onder Huwelijk staat "(...) op een pijnlijke teleurstelling uitliep", of "[de echtgenoot] was intelligent, zeer belezen en bereisd, maar stond ook bekend als een moeilijk mens: erg overtuigd van zijn eigen gelijk en snel geïrriteerd". Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je bij dit artikel bewust voor een schrijfstijl als deze hebt gekozen, en dan begrijp ik de woordkeuze. Alsnog denk ik dan dat het droger kan.

Dank dat je de tijd en moeite hebt genomen om het artikel zo grondig door te lezen - dat stel ik erg op prijs. Hieronder - en in de volgende alinea's - mijn reactie.
Wat betreft de inleiding: Ik probeer altijd om de inleiding zo leesbaar mogelijk te houden en mijn taalgebruik is daarom daar bewust 'losser' dan in de hoofdtekst. Niet elke Wikipedia-lezer heeft de achtergrond om zich door een heel artikel heen te kunnen werken. Idealiter hebben ze na lezing van de inleiding toch een idee waar het over gaat. Voor mij is de inleiding een ingedikte samenvatting van het artikel. Ik zet er nooit referenties is, maar als ik het zou doen zouden ze volgens mijn interpretatie eigenlijk moeten verwijzen naar de bijbehorende secties in het artikel, en niet naar de gebruikte bronnen.
Leesbaarheid vind ik overigens ook voor de hoofdtekst een belangrijk ding. Jouw opmerking dat het droger kan was zeker aanleiding om hier en daar wat niet strikt noodzakelijke bijvoeglijke naamwoorden te verwijderen, maar ik vind dat een artikel - zeker bij biografieën - meer kan/moet zijn dan een sobere opsomming van feiten. Dat Roland een moeilijk mens was heeft invloed gehad op de loop van de gebeurtenissen: zowel wat betreft zijn carrière bij de overheid als zijn politieke loopbaan, wordt onderbouwd door de bronnen en is voor mij daarom relevant. Overigens komen dergelijke kanttekeningen altijd uit de bronnen. Je schrijft 'en ik moet maar aannemen dat dit expliciet naar voren komt in Reynolds' werk op de genoemde bladzijden': dat mag je zeker aannemen! Nl maclean (overleg) 20 okt 2018 18:06 (CEST)


Ik heb nog een paar korte vragen. Met betrekking tot de bronvermelding: heb je er bewust voor gekozen om per alinea één bronvermelding te plaatsen, en die aan het einde van de de alinea neer te zetten? Dat kan heel goed zijn, namelijk, maar ik vraag het me even af.
Dat is niet echt een principekwestie, maar omdat het hier gaat om een chronologisch opgebouwd biografisch artikel, en de door mij geraadpleegde biografieën ook chronologisch zijn opgebouwd kwam het in de praktijk vaak (niet altijd) zo uit. Een alinea in het artikel komt meestal overeen met een pagina (of enkele aaneengesloten pagina's) in de bronnen. Nl maclean (overleg) 20 okt 2018 18:06 (CEST)
Wat betreft het gebruik van noten: dat is over het algemeen inderdaad een goed middel. Ik heb wel de indruk dat onder het kopje Huwelijk noot nummer twee in feite samenvalt met het begin van de volgende alinea. Als dat zo is, zou ik voorstellen om de tekst van de voetnoot te gebruiken om de zin aan het begin van de derde alinea te versterken. De derde noot, onder Revolutie in stroomversnelling, oogt wat overbodig. Waarom die naam niet gewoon vermelden in de hoofdtekst? De vierde noot is zeer geschikt, maar wat bedoel je met "(...) in het landelijk gebied een leefgemeenschap te stichten, mogelijk in Amerika" – misschien lees ik het verkeerd?
Goede suggesties - ik heb de noten aangepast en ook de tekst over de leefgemeenschap verduidelijkt. Nl maclean (overleg) 20 okt 2018 18:06 (CEST)
Ik heb ook een vraag over het kopje Tweede ministerie. Je haalt Tarbell aan als bron bij de stelling "Sommige historici stellen dat (...)". Ik vroeg me af of Tarbell die historici noemt, of dat je Tarbell als "sommige historici" beschouwt. Dit geldt ook voor de stelling "volgens sommige bronnen zelfs hooghartige manier tegen de beschuldigingen (...)" onder het kopje Proces en executie. Ook meld je enkele keren dat ooggetuigen Madame Roland zeer moedig vonden ogen: ik ben dan altijd benieuwd wie deze ooggetuigen zijn. Als ik een sympathisant van Roland was, had ik immers ook ongetwijfeld vermeld dat ze zeer dapper oogde.
Er zijn meer historici die een verband leggen tussen het feit dat Madame Roland Danton echt niet mocht, en de uiteindelijke ondergang van de girondijnen.Ik heb een extra referentie toegevoegd naar de biografie van Gita May uit 1970. Die heb ik hier wel liggen, maar verder niet gebruikt voor dit artikel omdat ze weinig toevoegt aan Tarbell en Reynolds. Wat betreft de ooggetuigen gaat het om mede-gevangenen fr:Honoré-Jean Riouffe en fr:Jacques Claude Beugnot. Beiden hebben de Terreur overleefd en hun memoires geschreven. Beugnot was een politieke tegenstander, een feuillant. Op weg naar het schavot is ze gezien door Sophie Grandchamp en de historicus fr:Pierre-François Tissot. De haar vijandige krant Le Moniteur publiceerde een verslag van haar executie en verweet het haar eigenlijk dat ze zo kalm was. Dat was maar een teken van gewetenloosheid. Ik heb het aangescherpt in de tekst. Nl maclean (overleg) 20 okt 2018 18:06 (CEST)
Een finale opmerking: onder de kop Ondergang staan wel erg veel aannames en potentiële verklaringen ("mogelijk", et cetera) voor verschillende zaken. Idem dito voor "(...) vermoedelijk ook met haar man (deze brieven zijn verloren gegaan) (...)": als ik het goed lees is daar dus geen bewijs voor, dus waarom vermelden? Misschien is dat ook nog iets om even naar te kijken. JurriaanH (overleg) 19 okt 2018 11:53 (CEST)
Inderdaad wat al te vaak het woord mogelijk in die sectie! Ik heb de uitspraken zo veel 'mogelijk' aangescherpt en concreet gemaakt. Bijvoorbeeld over die brieven weten we zeker dat Madame R contact had met haar man, vermoedelijk via Bosc d'Antic. Zo wist ze van zijn plan om zijn memoires te schrijven en kon ze hem ervan overtuigen dat hij dat maar niet moest doen. 'Hoogstwaarschijnlijk' ging dat per brief, zoals ze ook op die manier met Buzot correspondeerde. Maar ja, de brieven aan Buzot zijn bewaard gebleven, eventuele correspondentie aan haar man niet. Nl maclean (overleg) 20 okt 2018 18:06 (CEST)
Hallo Nl maclean, goed gedaan. Ik heb geen verdere vragen of bezwaren meer. JurriaanH (overleg) 21 okt 2018 15:09 (CEST)

Tyrosine[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook de review

Een onmisbare bouwsteen. Met dit artikel won Itsme in de schrijfwedstrijd van 2012 een bronzen pen. Ik heb het artikel de afgelopen maanden aangevuld, veranderd en herschreven aan de hand van nieuwe bronnen. Daarbij heb ik geprobeerd om de teksten zo toegankelijk mogelijk te maken voor niet-deskundigen — een etalage-artikel moet uiteraard enigszins relevant zijn — maar ik denk dat wikipedia ook een plek is waar wetenschapsartikelen tot in het specialistische verfijnd mogen worden. Ook heb ik geprobeerd wat evenwicht te brengen in de afbeeldingen met reactievergelijkingen en molecuulstructuren. Dank aan Josq en Abenoa voor hun kritisch nazicht in de review. Mochten er nog verbeteringen mogelijk zijn, dan hoor ik dat graag. TheBartgry (overleg) 12 okt 2018 15:36 (CEST)

Voor opname Tyrosine[bewerken]

 1. heinGlas z3.pngnlein'' 17 okt 2018 21:47 (CEST) - Het is taaie kost, maar dat is te verwachten bij zo'n specialistisch onderwerp. Ik vind het een heel interessant artikel met goed gekozen illustraties.
 2. Mathijsloo (overleg) 19 okt 2018 14:01 (CEST)
 3. Natuur12 (overleg) 21 okt 2018 20:23 (CEST)

Tegen opname Tyrosine[bewerken]

 1. ...

Commentaar Tyrosine[bewerken]

 1. Ik denk dat het weinig zinvol is als ik het artikel inhoudelijk ga doornemen, maar op het eerste oog zie ik dat de vermelding van noten niet geheel consistent is – in de simpele zin dat hier en daar spaties worden gebruikt tussen verschillende <ref></ref>'s. Zie bijvoorbeeld het kopje Ziekte van Parkinson. Als daar geen specifieke reden voor is, zou ik ervoor kiezen om alle noten direct naast elkaar te plaatsen en er geen witruimte tussen te laten. De bronvermelding ziet er overigens op een paar kleinigheidjes netjes uit. Is er geen alternatief voor het vijfmaal gebruikmaken van {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}}? Het staat een beetje suf op deze manier. De opmerking "gratis volledige artikel" en varianten daarop ben ik eigenlijk nog nooit eerder tegengekomen op Wikipedia. Hoewel ik waardering heb voor de extra service die je hiermee in feite biedt, twijfel ik een beetje of dat gratis wel zo'n goede toevoeging is. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen vervangen door "open access", "vrije toegang" of je zou het simpelweg kunnen weglaten. Dat staat m.i. wat beter. JurriaanH (overleg) 17 okt 2018 22:05 (CEST)
  Dank voor de oplettendheid. Ik heb je suggesties in het artikel meegenomen. Vrije toegang is inderdaad een wat nuchtere uitdrukking. Ik hoop dat de bronverwijzingen naar de anderstalige wikipedia's zo voldoende zijn. Ik weet niet exact hoe interwiki-links werken, dus de link naar de specifieke bewerkingsgeschiedenis kon ik niet opnemen. TheBartgry (overleg) 18 okt 2018 11:58 (CEST)
 2. In de inleiding lees ik graag nog kort waarin de stof zoal voorkomt. Flag of California.svg DimiTalen 19 okt 2018 13:05 (CEST)
 3. Bij 'Voorkomen' zou ik beginnen met een inleidende paragraaf die duidelijk maakt in welke categorieën van producten tyrosine voorkomt. Flag of California.svg DimiTalen 19 okt 2018 13:05 (CEST)
  Wat bedoel je precies met categorieën van producten? Bedoel je dat ik het best met de tweede alinea kan beginnen? Let wel op: tyrosine is niet een soort ingrediënt. Het is een klein organisch molecuul dat de bouwsteen vormt van eiwitten. Het komt in ontelbare aantallen voor in alle levensvormen, in ieder plantaardig en dierlijk weefsel. Daarom komt tyrosine automatisch vaker voor in eiwitrijke producten, en bijvoorbeeld minder in cassave, zoete aardappel en fruit, die vooral uit zetmeel en vezels bestaan. TheBartgry (overleg) 19 okt 2018 14:27 (CEST)
  Wat je me nu vertelt, zou daar bijvoorbeeld al goed staan :-). Gewoon even kaderen, voor de absolute leek, waar tyrosine zoal in voorkomt. Als een soort inleiding op de rest van het stukje. Vóór je, in de volgende paragrafen, in detail treedt. Flag of California.svg DimiTalen 20 okt 2018 20:36 (CEST)
  Is dit al wat beter? Het valt nog niet mee om het echt in simpele (en enigszins nuchtere) woorden uit te leggen. Pas niet lekker lopende zinnen trouwens gerust aan. TheBartgry (overleg) 21 okt 2018 12:14 (CEST)
  Bedankt, dat is beter! Flag of California.svg DimiTalen 21 okt 2018 15:18 (CEST)

Peter Lorre[bewerken]

Afbeelding

1rightarrow blue.svg Zie ook de review

"When Peter Lorre squinted his baleful brown eyes and took a slow sinister puff on a cigarette, moviegoers throughout the world squirmed in their seats" Aldus The New York Times in 1964, daags nadat de beste man overleed. Tegenwoordig moeten films het vooral van special effects hebben om het publiek te laten "squirmen", maar in het Gouden Tijdperk van Hollywood kwam dit meestal op het conto van acteurs als Peter Lorre. Dit artikel behandelt diens loopbaan, van de kleine theaters in Wenen tot de samenwerkingen met Hitchcock, Bogart en Huston. Na een grondige poets van collega Sylhouet wil ik het artikel voordragen voor de Etalage. heinGlas z3.pngnlein'' 8 okt 2018 12:18 (CEST)

Voor opname Peter Lorre[bewerken]

 1. Marrakech (overleg) 8 okt 2018 14:13 (CEST)
 2. JurriaanH (overleg) 8 okt 2018 15:02 (CEST)
 3. Mathijsloo (overleg) 8 okt 2018 15:55 (CEST)
 4. Sylhouet overleg 8 okt 2018 16:53 (CEST)
 5. J.G.G. (overleg) 8 okt 2018 18:23 (CEST) Knap artikel!
 6. Trijnstel (overleg) 9 okt 2018 00:21 (CEST) Heel net artikel.
 7. TheBartgry (overleg) 9 okt 2018 10:09 (CEST) Een aanwinst
 8. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 9 okt 2018 19:53 (CEST) Fijn artikel over deze geweldige acteur!
 9. link=http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:B kimmel B kimmel overleg 9 okt 2018 21:35 (CEST)
 10. Flag of California.svg DimiTalen 12 okt 2018 16:51 (CEST) Het is met spijt dat ik moet melden dat ik voor het eerst in tijden niet in staat was Heins knappe werk te reviseren, maar het ziet er alweer heel goed uit. Doe zo voort!

Tegen opname Peter Lorre[bewerken]

 1. ...

Commentaar Peter Lorre[bewerken]

 1. Er wordt een gedicht van Brecht in het Engels geciteerd, terwijl deze schrijver voor zover ik weet alleen in het Duits schreef. Op het internet vind je hier en daar ook een Duitse versie (zie bijvoorbeeld hier). Zou het niet beter zijn om die in het artikel te gebruiken? Marrakech (overleg) 8 okt 2018 14:13 (CEST)
  Heej, bedankt! Ik had dat vermoeden ook en heb heel wat gegoogeld. Omdat ik niks kon vinden, kreeg ik het vermoeden dat Brecht soms in het Engels publiceerde. Zijn toneelstuk Happy End heeft overigens wél een Duitse titel, getuige de Duitse Wikipedia. heinGlas z3.pngnlein'' 8 okt 2018 14:33 (CEST)
  Inderdaad, en er is ook wel Duitstalige informatie over die Duitse versie, zoals hier. Volgens de Duitse Wikipedia is dat stuk trouwens niet eens van Brecht maar van Elisabeth Hauptmann, en zou Brecht alleen de liedteksten hebben geschreven. Marrakech (overleg) 8 okt 2018 14:37 (CEST)
  Heej, dat las ik niet in The Lost One, dan kan het ook niet Brechts stuk worden genoemd. Ik zal dit aanpassen in het artikel. heinGlas z3.pngnlein'' 8 okt 2018 14:46 (CEST)
 2. Ik heb enkele keren 'Catherine' in 'Catharine' veranderd, want dat stond in de bronnen. Verschillende benamingen vond ik verwarrend. Trijnstel (overleg) 9 okt 2018 00:22 (CEST)
  Bedankt! De Engelstalige bronnen gebruiken de namen door elkaar (net als Kaaren en Karen), maar het was inderdaad Fräulein Catharine. heinGlas z3.pngnlein'' 9 okt 2018 06:07 (CEST)

Lodewijk XIV van Frankrijk[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook de review

Lodewijk XIV is een van de bekendste koningen uit de geschiedenis, eentje die ook in zekere mate een rol in de Nederlandse geschiedenis heeft gespeeld. De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan een zeer uitgebreid artikel over de Zonnekoning die recht doet aan alle facetten van zijn leven en koningschap. Na een uitgebreide behandeling in de review, waar ik geholpen ben door onder meer HT, Heinonlein en Druifkes, acht ik het artikel nu klaar voor een nominatie voor de Etalage. Mathijsloo (overleg) 8 okt 2018 15:54 (CEST)

Voor opname Lodewijk XIV van Frankrijk[bewerken]

 1. heinGlas z3.pngnlein'' 8 okt 2018 15:56 (CEST) - Mooi geworden!
 2. Leonidas1206 (overleg) 8 okt 2018 16:25 (CEST) Dit hoort zeker thuis in de etalage!
 3. Rots61 Overleg 8 okt 2018 17:29 (CEST)
 4. Gvinder (overleg) 8 okt 2018 23:59 (CEST)
 5. Trijnstel (overleg) 9 okt 2018 00:39 (CEST) Zeker weten. Interessant artikel.
 6. TheBartgry (overleg) 9 okt 2018 10:07 (CEST)
 7. link=http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:B kimmel B kimmel overleg 9 okt 2018 21:35 (CEST)
 8. Magalhães (overleg) 10 okt 2018 13:43 (CEST)
 9. Flag of California.svg DimiTalen 19 okt 2018 13:01 (CEST)
 10. oSeveno (Overleg) 22 okt 2018 12:44 (CEST) Bedankt voor de aanvullingen en verbeteringen.

Tegen opname Lodewijk XIV van Frankrijk[bewerken]

 1. Sylhouet overleg 10 okt 2018 13:06 (CEST) – Zie mijn commentaar
 2. ...

Commentaar Lodewijk XIV van Frankrijk[bewerken]

 1. Vraagje: wat wil je ermee zeggen dat de bewaker van de man met het ijzeren masker rijk stierf? Dat hij het in opdracht deed van de koning? Of dat het een belangrijke gevangene was? En wat me ook niet helemaal duidelijk is aan het verhaal: heeft die gevangene nu echt bestaan of niet? Wellicht dat je het iets zou kunnen verduidelijken? Trijnstel (overleg) 9 okt 2018 00:40 (CEST)
  Ik ben zo vrij geweest om de info over de bewaker uit de alinea te verwijderen, omdat ook het boek waar ik deze info uit heb hier niet helemaal duidelijk over is. De verduidelijking heb ik daarnaast ook toegevoegd. Mathijsloo (overleg) 9 okt 2018 14:07 (CEST)
 2. Eerder gaf ik al een compliment over jouw bewerking van dit onderwerp. Vandaag viel mij ineens iets op: Jammer dat je over de Lodewijk XIV-stijl slechts een wikilink plaatst onder “Zie ook”. In het lemma Lodewijk XIV-stijl staat onder meer: „De koning voerde een heus monopolie, ook op kunstgebied. Hij wilde een specifieke Franse kunst creëren.” Dat de koning kunst gebruikte als politiek instrument, lijkt mij nogal significant. Zeker de schaal waarop dit tot uiting kwam, het succes van zijn beleid en de enorme invloed die er vanuit ging op de kunst in (vele) andere landen. Nu ben ik geen Louis XIV deskundige, maar het lijkt mij dat dit echt meer waard is dan een “Zie ook” verwijzing naar een overigens mager lemma. Ik zou hier geen punt van maken als ik niet van mening was dat het lemma Lodewijk XIV van Frankrijk voor het overige ontzettend compleet oogt. Dan is dit een gemiste kans, denk ik. oSeveno (Overleg) 10 okt 2018 10:53 (CEST)
  Terecht kritiekpuntje dat je aangesneden hebt, zeker aangezien het al eerder is opgemerkt. Ik ben er dan ook mee aan de slag gegaan en ik heb in een paar zinnen iets uitgelegd over de nationalisatie van de Franse kunst dat zich heeft ontwikkeld tot de Lodewijk XIV-stijl. Ik hoop dat dit voldoende is, want momenteel kan ik er niet meer uithalen vrees ik. Mathijsloo (overleg) 10 okt 2018 12:24 (CEST)
 3. Beste Mathijsloo, het artikel heeft vele kwaliteiten. maar jammer genoeg hoort taalkundige kwaliteit daar niet bij. Ik heb de Inleiding opgepoetst, maar het hele artikel bewerken is voor mij een mer à boire. Enkele voorbeelden van taal- en stijlfouten:
  • In het jaar 1615 huwde Lodewijk XIII van Frankrijk met Anna van Oostenrijk, de latere ouders van Lodewijk XIV.
  • In een hoop de tekorten te dichten met nieuwe belastingen jaagde Mazarin de provinciale rechtscolleges tegen zich in het harnas.
  • In 1683 had Colbert de staatsschuld teruggebracht naar 10 miljoen Franse ponden, maar in september van dat jaar overleed de minister.
  • Door middel van de zogenaamde "herenigingskamers", die door middel van oude Franse claims de grensgebieden juridisch claimden, schoof de grens van Frankrijk tussen 1678 en 1680 verder naar het oosten op en werd de Elzas onderdeel van het rijk.
  • Het zou pas tot 1684 duren voordat Keizer Leopold I de gebiedsuitbreidingen van Frankrijk op zijn voormalige grondgebied had erkend.
  • Het eerste oogmerk van de Liga was defensief en zou daarom pas gaan handelen bij een eventuele Franse invasie.
  • Door zijn ouderdom was Lodewijk XIV veel minder alomtegenwoordig aanwezig als hij voorheen was geweest.
  • Ondanks zijn verhouding met haar bleef hij daarnaast ook nog andere minnaressen houden zoals Anne de Rohan-Chabot en Isabelle de Ludres, maar Athenaïs bleef aan het langste eind trekken.
  • Het paleis maakte deel uit van Lodewijks centralisatiepolitiek, vanwege dat hij vaak op en neer reisde tussen de andere drie koninklijke kastelen.
  • Lodewijk XIV liet zich ook vaak vereenzelvigen met de mythische held Hercules, dat een zinnebeeld was voor kracht en deugd.
  Zo kan ik nog even doorgaan, maar het lijkt me dat 10 citaten voldoende zijn om mijn punt te maken: ik vind het artikel zoals het nu is niet etalagewaardig. Ik wil je wel helpen met corrigeren, al zal dat mij alleen niet lukken binnen de gestelde tijd. Met vriendelijke groet, Sylhouet overleg 10 okt 2018 13:05 (CEST)
 4. Doorwrocht artikel, maar stilistisch vind ik het nog niet overal optimaal. Vooral het grote aantal nevengeschikte zinnen met het voegwoord 'en' is opmerkelijk. Op zichzelf is er niets mis met zo'n constructie, maar zoals gezegd is de frequentie wel erg hoog en verdient een andere formulering vaak de voorkeur. Van "De zorgen van de pasgeboren Lodewijk werden toevertrouwd aan een min en in totaal zou hij zeven verschillende minnen hebben" zou je bijvoorbeeld "De zorg voor [niet 'zorgen van'] de pasgeboren Lodewijk werd toevertrouwd aan een min; in totaal zou hij zeven verschillende minnen hebben" kunnen maken. En "Het eerste oogmerk van de Liga was defensief en zou daarom pas gaan handelen bij een eventuele Franse invasie" (overigens een anakoloet) zou kunnen worden vervangen door "Aangezien de Liga vooral defensief was ingesteld, zou zij pas in actie komen bij een eventuele Franse invasie". Verder vraag ik me af wat de volgende zin precies betekent: "De eerste veroordelingen over de machtsovername van de Bourbons in Spanje bleven in 1701 uit (...)". Dat die machtsovername niet onmiddellijk werd veroordeeld? Ook vallen me bij een vlugge lezing nog tal van kleine ongerechtigheden op, zoals door monde van, drong aan tot, het vorstenpaar deed haar intrede, Holland vanwege haar rol in de Devolutieoorlog, hadden zich misrekent. Marrakech (overleg) 10 okt 2018 15:43 (CEST)
 5. Wat betekent de zin Hij stelde de oude maarschalk Nicolas de Neufville de Villeroy als gouvernant aan over de opleiding van de koning, en Hardouin de Péréfixe de Beaumont als zijn leermeester.? Gouvernant betekent particulier onderwijzer, wat is het verschil met leermeester?
  Waarom kon Mazarin zijn kans grijpen na de overwinning van Lodewijk II? Zie: Na de overwinning van Lodewijk II van Bourbon-Condé in de slag bij Lens greep Mazarin zijn kans. Hij liet enkele regimenten toe tot de stad Parijs, ...? Sylhouet overleg 10 okt 2018 16:20 (CEST)
  Ik ben verder in die opvoeding gedoken omdat verschillende bronnen Villeroy aanduiden als "governor" en Beaumont als "tutor". Alleen Wilkinson noemt ook Villeroy als leermeester, dus om de nodige verwarring te voorkomen heb ik de tekst aangepast en beiden heren betiteld als "leermeester". Daarnaast heb ik ook de tekst verduidelijkt rondom Mazarin en de slag bij Lens. Ik hoop dat het nu duidelijker is. Mathijsloo (overleg) 11 okt 2018 14:53 (CEST)
  Beide passages zijn mij nu duidelijk. Sylhouet overleg 11 okt 2018 16:55 (CEST)
 6. deze alinea is mij niet duidelijk: De Franse pairs vormden geen gezamenlijk front en Mazarin wist hier vanuit Brühl handig op in te spelen. In 1652 liet Anna van Oostenrijk haar veertienjarige zoon Lodewijk tijdens zijn afwezigheid meerderjarig verklaren. Het volk stond zo voor de keuze tussen het godsgeschonken koningskind en een aanmatigende vechtprins. De Grote Condé kwam niet gunstig uit deze vergelijking en moest de stad verlaten. Op 21 oktober 1652 maakte Lodewijk XIV zijn glorieuze rentree in Parijs.[28] Hoe speelde Mazarin hier handig op in? Tijdens wiens afwezigheid liet Anna van Oostenrijk Lodewijk meerderjarig verklaren? Waarom moest het volk een keuze maken tussen de godsgeschonken koningskind en een aanmatigende vechtprins? De Grote Condé (mag ik het artikel wel duidelijk gemaakt worden dat hiermee Lodewijk II van Bourbon-Condé bedoeld wordt) was uit op de positie van Mazarin toch, niet van Lodewijk of toch ook? Druifkes (overleg) 11 okt 2018 20:04 (CEST)
  • De jongen, nu gezalfde koning, bracht vervolgens enkele maanden aan het front van de Frans-Spaanse Oorlog door die al sinds 1635 woedde als van de Dertigjarige Oorlog. deze zin loopt niet.
  • in het hoofdstuk Devotieoorlog: Ook had de Zonnekoning zijn twee minnaressen meegenomen op veldtocht: Louise de La Vallière en Athenaïs de Montespan.[47] dit zou ik weglaten. Hoort meer thuis in een roddelblad.
  • Door het stimuleren van de binnenlandse economie en nijverheid en door het heffen van tarieven op Nederlandse producten wist Colbert in 1683 de staatsschuld terug te brengen naar 10 miljoen Franse ponden. In juli van dat jaar overleed Maria Theresia, de echtgenote van Lodewijk.[68] Kort na haar dood hertrouwde de koning in het geheim met zijn maîtresse Madame de Maintenon. Onder haar invloed richtte Lodewijk XIV in 1686 het Institut Saint-Cyr op waar jonge meisjes uit de verarmde adel opgeleid konden worden.[69] de alinea die de gifaffaire behandelt wordt afgesloten met deze zinnen die niks met de gifaffaire te maken hebben en onderling ook geen verband hebben.
  • Voorafgaand aan het conclaaf had Pietro Ottoboni al verklaard dat het verbeteren van de betrekkingen met Frankrijk zijn belangrijkste prioriteit was. wie is Pietro Ottoboni?
  • Pas onder diens opvolger Innocentius XII werd er tot een oplossing gekomen over de Gallicaanse Artikelen die in 1682 bijna tot een schisma hadden geleid.[95] naar wie wordt verwezen met diens opvolger?
  succes Druifkes (overleg) 11 okt 2018 20:04 (CEST)
  Ik ben druk bezig geweest met je commentaar. Ik heb de alinea over de Fronde her en der wat uitgebreid en ik hoop nu dat ik antwoord op je vragen heb kunnen geven. Het blijft een lastig stukje geschiedenis ;-). Ook ben ik met de rest van je commentaar aan de slag gegaan en ik hoop dat het nu allemaal duidelijk is. Mathijsloo (overleg) 12 okt 2018 11:52 (CEST)
 7. De passage In 1652 liet Anna van Oostenrijk haar veertienjarige zoon Lodewijk tijdens de afwezigheid van Mazarin meerderjarig verklaren. Door de in ballingschap verkerende Mazarin vocht Lodewijk II van Condé tegen de troepen van Lodewijk XIV. Het volk stond zo voor de keuze tussen het door God geschonken koningskind en een aanmatigende vechtprins met een leger van huurlingen. De Grote Condé kwam niet gunstig uit deze vergelijking en moest de stad verlaten. Op 21 oktober 1652 maakte Lodewijk XIV zijn glorieuze rentree in Parijs is me nog steeds niet duidelijk. Wat is het verband tussen de ballingschap van M en het feit dat de GC vocht tegen de legers van L XIV? Was de inzet van het gevecht de meerderjarigheidsverklaring? Als er gevochten werd hoe kon het volk dan bepalen wie won? Sylhouet overleg 12 okt 2018 19:15 (CEST)
  Eveneens moeilijk te vatten is Door de inzet van Colbert wist de koning Fouquet zo ver te krijgen dat hij zijn positie als procureur-generaal verkocht. Hierdoor kon Fouquet vervolgens op 6 september opgepakt worden door D'Artagnan. Het wordt overigens wel duidelijk als je het artikel over Nicolas Fouquet leest. Sylhouet overleg 13 okt 2018 15:06 (CEST)
  De GC vocht voor het afzetten van Mazarin als eerste minister, omdat hij tijdens de minderjarigheid van Lodewijk het beleid in Frankrijk bepaalde. Met de ballingschap in Duitsland van Mazarin zou je kunnen stellen dat de GC al grotendeels in zijn plannen was geslaagd. De situatie veranderde door de meerderjarigheid van Lodewijk, omdat Lodewijk nu zelf het beleid kon gaan bepalen. Doordat GC door ging met zijn strijd nam de steun van de bevolking voor hem af en moest hij wijken. Ik hoop dat deze uitleg het een en ander verduidelijkt. Ik heb de tekst over Fouquet aangepast. Hoop dat dat voldoende is. Mathijsloo (overleg) 15 okt 2018 11:01 (CEST)
  Met deze uitleg begrijp ik het. Het zou goed zijn als je de tekst in het artikel ook zo zou verduidelijken. Het stukje over Fouquet heb ik nog wat aangescherpt. Sylhouet overleg 15 okt 2018 16:52 (CEST)
  Uitgevoerd Uitgevoerd Mathijsloo (overleg) 17 okt 2018 23:05 (CEST)
 8. De huidige introductie van de Devolutieoorlog Vanwege de uitblijvende betaling van de Spaanse bruidsschat zetten drie Franse legers zich begin 1667 in beweging richting de Spaanse Nederlanden is echt veel te kort door de bocht. De Devolutieoorlog heet zo, omdat Lodewijk XIV zijn aanval op de Spaanse Nederlanden rechtvaardigde door een beroep te doen op het Devolutierecht. Dat zou in het artikel tot uiting moeten komen. Sylhouet overleg 17 okt 2018 21:39 (CEST)
  Uitgevoerd Uitgevoerd Mathijsloo (overleg) 17 okt 2018 23:05 (CEST)
 9. Er staat De oorlog zette zich voort in de Spaanse Nederlanden en in de Duitse landen. Hier leidden de Grote Condé en Turenne de Franse legers. Wat bedoel je met hier? De Duitse landen? Of moet het zijn de Grote Condé respectievelijk Turenne? Sylhouet overleg 19 okt 2018 15:52 (CEST)
  Ik heb de zin iets anders verwoord. Het slaat terug op zowel de Duitse landen als de Spaanse Nederlanden. Mathijsloo (overleg) 20 okt 2018 11:56 (CEST)