Overleg:Huwelijk

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zojuist heb ik een controversiële wijziging in de eerste zin gemaakt. Wat er eerst stond, was namelijk niet volledig, en deed ook geen recht aan de betekenis van "huwelijk" zoals het in veel niet-Nederlandse landen nog geldt. Omdat het huwelijk tegenwoordig in sommige landen ook aan personen van gelijk geslacht is toegestaan, en er in andere landen ook polygamie wordt toegepast, zou de eerste regel eigenlijk "Het huwelijk is een samenlevingsvorm." moeten zijn. Omdat ik dat een beetje kort vond, heb ik het zodanig neergezet dat er wellicht iemand anders zich extra geprikkeld voelt om een wijziging aan te brengen. Sietske | Reageren? 4 mei 2005 11:33 (CEST)Reageren[reageer]

Een samenlevingsvorm is voor het leven: achterhaald idee.[brontekst bewerken]

Dat huwelijk een samenlevingsvorm is voor het leven, kan moreel en van geloofsovertuiging uit gezien juist zijn, maar als zodanig een achterhaalde definitie. Het is vaak niet meer dan een zakelijke overeenkomst die eenzijdig kan worden opgezegd. Ed Stevenhagen

Ik denk dat de meeste huwelijken toch nog wel worden gesloten met de intentie voor het leven te zijn, maar als je ernstige bezwaren hebt tegen de formulering zouden we die kunnen veranderen in in principe voor het leven, of je kunt de zinsnede geheel verwijderen (de relevante informatie over beeindiging van het huwelijk, althans relevant voor Nederland en Belgie, staat al verderop in het artikel). Slinger 5 jul 2005 21:08 (CEST)Reageren[reageer]
Als het huwelijk inderdaad nog maar een zakelijke en opzegbare overeenkomst is, is er geen beletsel om het open te stellen voor allerlei soorten relatievormen. Toch gebeurt dat niet, en dus trek ik de conclusie dat er voor veel mensen wel degelijk een onuitgesproken onderliggende 'morele' (of wat dies meer) waarde in het huwelijk als instituut ligt verankerd. Besednjak 26 jul 2005 20:21 (CEST)Reageren[reageer]
Voor zover ik weet doe je toch een belofte "tot de dood ons scheidt"? In dat geval lijkt me de intentie van een huwelijk toch dat het voor het leven is, en niet zomaar een tijdelijke overeenkomst. Of wordt dat alleen tijdens een kerkelijk huwelijk uitgesproken? Sietske | Reageren? 26 jul 2005 22:05 (CEST)Reageren[reageer]
Dat ben ik met je eens. In het burgerlijk huwelijk wordt de intentie van duurzaamheid en betrouwbaarheid geexpliciteerd. Het is ontegenzeglijk waar dat het burgerlijk huwelijk niet alleen van recentere datum dan het kerkelijk huwelijk is, maar ook op de van oorsprong religieuze viering van een samenlevingsvorm baseert. Als het huwelijk slechts een juridisch contract zou zijn, bijvoorbeeld een levensverzekering, dan was het burgerlijk huwelijk al lang en overal opengesteld voor driehoeksrelaties, relaties tussen twee mannen resp. vrouwen of tussen broers en zussen en zou het aspect van duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn geschrapt. Dat is allemaal niet het geval, het huwelijk geldt vrijwel overal als instituut waarin een man en een vrouw elkaar levenslange trouw beloven en waarin waarde voor de samenleving wordt geschapen (nageslacht, organisatie van kapitaal en arbeid, erfrecht enz.). Het gaat dus om meer dan een juristisch kader voor het toevallige verlangen van individuen. Besednjak 26 jul 2005 23:27 (CEST)Reageren[reageer]
Klopt, alleen bestaat de realiteit (soms helaas) niet altijd uit intenties. Ik vind ook dat het aangepast moet worden, vooral ook het "samenlevingsvorm" gedeelte. Dit is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij verstandshuwelijken (die vroeger in de Gouden Eeuw al voorkwamen). Ik stel voor om de zin Het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven te wijzigen in Het huwelijk is oorspronkelijk bedoeld als een samenlevingsvorm voor het leven. J.Hollemans 27 aug 2005 18:26 (CEST)Reageren[reageer]
Dubieus... wat is het tegenwoordig dan? Hoeveel mensen ken je die een huwelijk beginnen met de intentie om dat niet hun hele leven vol te houden? Ikzelf persoonlijk niemand.... Sietske Reageren? 27 aug 2005 21:32 (CEST)Reageren[reageer]
Grappig ("Het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven...") op homohuwelijk staat dit niet. --EdwinB 28 okt 2006 13:48 (CEST)Reageren[reageer]
Hoezo grappig? Misschien juist daarom is het vijfde woord in dat artikel een link naar huwelijk sec hier. Een ander idee: zet de opmerking erbij in dat artikel. Het huwelijk is heilig, ook voor alle getrouwde atheïsten en homofielen die ik tot mijn vrienden reken. Dat er vele verbintenissen desondanks eindigen in scheiding, doet daar werkelijk geen ene mallemoer aan af. Ivory 29 okt 2006 00:08 (CEST)Reageren[reageer]

Huwelijk als sacrament[brontekst bewerken]

Wordt in dit artikel over het hoofd gezien: het huwelijk is in van de katholieke sacramenten. Dit verdient toch ook een vermelding, al was het maar om zijn sociaal-historische context. Rob Bartholomees 20 jan 2006 14:00 (CET) heb dit opgelost door een onderscheid te maken tussen het burgerlijk en kerkelijk huwelijk. Rob Bartholomees 20 jan 2006 14:12 (CET)Reageren[reageer]

Slecht idee: er staan nu dingen in burgerlijk huwelijk die algemeen gaan over de huwelijksdag. M.i. is het beter om een hoofdartikel "huwelijk" te maken, en daarin door te verwijzen naar de artikelen over resp. het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk.[ [Gebruiker:Sietske|Sietske]] Reageren? 20 jan 2006 14:46 (CET)Reageren[reageer]
Het past inderdaad beter op kerkelijk huwelijk. Veel landen kennen een strikte scheiding tussen burgerlijk en kerkelijk huwelijk, waar een kerkelijk huwelijk niet de wettelijke voorwaarde van een burgerlijk huwelijk kent. Besednjak 20 jan 2006 14:51 (CET)Reageren[reageer]
ik vond de opdeling huwelijk en kerkelijk huwelijk, zoals die er voorheen was nogal onoverzichtelijk. omdat ik beiden in een overzichtelijke pagina wou integreren over het huwelijk in het algemeen dacht ik dat het misschien best was het huwelijks artikel te herdopen. daar het mij op het eerste zicht vrij seculier leek itt het kerkelijk artikel koos ik voor de naam burgerlijk. Rob Bartholomees 20 jan 2006 15:01 (CET)Reageren[reageer]
Misschien nog een oplossing: het artikel burgerlijk huwelijk herdopen tot huwelijk (algemeen). Zo kan de doorverwijzingspagina blijven bestaan en moet daar alleen nog huwelijk (algemeen) aan toegevoegd worden. Burgerlijk huwelijk kan daar dan als onderverdeling blijven staan tot iemand er een artikel over heeft geschreven. Rob Bartholomees 20 jan 2006 15:07 (CET)Reageren[reageer]
(na bewerkingsconflict)
De oude versie van het artikel bevatte al een link naar kerkelijk huwelijk, maar dat aspect had inderdaad wel iets meer aandacht mogen hebben. (onder een kopje 'kerkelijke/religieuse visie op het huwelijk' of zoiets).
Het is best lastig de ideale indeling te vinden. Volgens de RK visie is het kerkelijk huwelijk het huwelijk en het burgerlijk huwelijk een administratieve verplichting (als ik het goed heb begrepen). Veel protestanten zien het burgerlijk huwelijk volledig als 'het' huwelijk en het kerkelijk huwelijk als een waardevolle/onmisbare aanvulling. In veel andere landen is het gebruikelijk om alleen een kerkelijke huwelijksceremonie te hebben, omdat die door de burgerlijke autoriteiten wordt erkend als huwelijk. Daar wordt het 'burgerlijk huwelijk' wel gezien als alternatief voor wie er geen kerk bij wil hebben.
Een bijkomend probleem is, dat (een groot deel van) de bijna 200 links naar Huwelijk gecorrigeerd zal moeten worden.
Johan Lont 20 jan 2006 15:12 (CET)Reageren[reageer]

Persoonlijk lijkt het volgende me een goed idee:

De rest (dat er een feest is, dat er meerdere tradities gehanteerd worden etc etc) te plaatsen in een algemeen artikel "huwelijk". Ten opzichte van de situatie zoals die gisteren nog was, betekent dit dat er een klein gedeelte van het artikel "huwelijk" naar "burgerlijk huwelijk" verplaatst kan worden. Sietske Reageren? 20 jan 2006 15:17 (CET)Reageren[reageer]

Vind ik een goed idee, maar ik zou alleszins de doorverwijzingspagina huwelijk behouden, mits een kleine aanpassing. buiten burgerlijk en kerkelijk huwelijk nog een derde verwijzing naar huwelijk (algemeen) of zoiets zoals sietske voorstelde. Trouwens het probleem van de links die gecorrigeerd moeten worden is toch nooit een probleem geweest aangezien huwelijk als doorverwijzingspagina is blijven bestaan? het werd toch alleen maar overzichtelijker? mvg Rob Bartholomees 20 jan 2006 15:21 (CET)Reageren[reageer]
Wat voegt het hebben van een doorverwijspagina "huwelijk" toe als het verwijst naar a) huwelijk algemeen, b) burgerlijk huwelijk en c) kerkelijk huwelijk? M.i. is een hoofdartikel "huwelijk" (met in de tekst een verwijzing naar de andere twee) juist overzichtelijker; geen dp's maken als het niet nodig is. Sietske Reageren? 20 jan 2006 15:29 (CET)Reageren[reageer]
Dan zijn we het er alleszins al over eens dat de opdeling tussen huwelijk en kerkelijk huwelijk zoals die voorheen bestond niet echt overzichtelijk was :) Rob Bartholomees 20 jan 2006 16:07 (CET)Reageren[reageer]
Nou... er stond in de tweede alinea een link naar zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk. De link naar het burgerlijk huwelijk was alleen nog niet ingevuld. Sietske Reageren? 20 jan 2006 16:31 (CET)Reageren[reageer]
Misschien was het probleem dat de link naar kerkelijk huwelijk in de paragraaf Locatie van de huwelijkssluiting stond. Zoals Rob Bartholomees in zijn eerste opmerking, hierboven, aangaf, gaat het ook om de visie op het huwelijk (als sacrament). Het voorstel van Sietske voor de inhoud van de artikelen burgerlijk huwelijk en kerkelijk huwelijk (het gebeuren in en om... ) lost dat niet op. Overigens ben ik er wel voor om een overzichtsartikel 'Huwelijk' te houden, en geen doorverwijspagina. Alleen moeten de links naar burgerlijk en kerkelijk huwelijk dan prominenter worden. Ik zal eens kijken hoe het op anderstalige wikipedia's is ingedeeld. Johan Lont 20 jan 2006 16:47 (CET)Reageren[reageer]
Op w:de:Ehe hebben ze een paragraaf 'Ehe und Religion', onderverdeeld naar godsdienstige stroming. Op w:en:Marriage hebben ze ook zoiets (Marriage and religion) en bovendien een apart hoofdartikel over w:en:Religious aspects of marriage, met links naar 7 artikelen van het type 'X view on marriage' (X=christian, hindu, buddhist, enzovoort). Johan Lont 20 jan 2006 16:54 (CET)Reageren[reageer]
Moet ik het artikel dan opnieuw herstellen zoals het was en dan verder zien? Of is dat alleen de taak van operators? Ik ben nog niet zo vertrouwd met de gewoontes hier :s Rob Bartholomees 20 jan 2006 17:12 (CET)Reageren[reageer]
Wie A zegt moet B zeggen. In dit geval ben jij dat, dus ga je gang en maak er wat moois van. :-)
Mocht je er niet aan toe komen, dan heb je kans dat Johan of ik of een willekeurige andere wikipediaan de gelegenheid aangrijpt. Sietske Reageren? 20 jan 2006 17:29 (CET)Reageren[reageer]
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar ook ik vind dat er een algemene pagina over "huwelijk" moet blijven met de meeste informatie uit de huidige pagina "burgerlijk huwelijk" erin (die pagina gaat zeker niet alleen over het burgerlijk huwelijk!) en op die pagina prominente verwijzingen naar "burgerlijk huwelijk" en "kerkelijk huwelijk". Uiteindelijk zijn deze beide begrippen slechts vrij recente gereguleerde vormen van het fenomeen huwelijk en ook nog eens tamelijk locatiespecifiek. Slinger 21 jan 2006 02:37 (CET)Reageren[reageer]
Ik hoop dat er mij even tijd wordt gegund, ik heb het momenteel nogal druk. Maar ik kan dus al concluderen dat: ik enerzijds een algemene pagina huwelijk moet maken, waarin de aspecten kerkelijk en burgerlijk huwelijk prominenter aanwezig zijn, doch deze moeten toch beknopt blijven want ze moeten doorverwijzen naar twee pagina's: kerkelijk huwelijk (dat mss nog uitgebreid en aangepast mag worden) en burgerlijk huwelijk (dat dan nog gemaakt moet worden). mvg Rob Bartholomees 21 jan 2006 09:45 (CET)Reageren[reageer]


Ik heb "burgerlijk huwelijk" verwijderd en de inhoud voorlopig weer in zijn geheel hierheen verplaatst. Wie een burgerlijk artikel wil schrijven kan nu met een schone lei beginnen. Sietske Reageren? 21 jan 2006 12:50 (CET)Reageren[reageer]

Wijzigingen 16 januari 2007[brontekst bewerken]

Sorry, was tijdens wijzigingen niet ingelogd. Aangebracht door Stafhorst 16 jan 2007 22:45 (CET)Reageren[reageer]

Historie huwelijk[brontekst bewerken]

Dit hoofdstuk is veel te mager. Hier moet komen hoe het huwelijk in Europa en in NL/Be is geïntroduceerd en hoe het van pré-christelijk, naar kerkelijk en tenslotte naar burgerlijk recht is omgevormd.

Op 30 jan 2007 om 12:50 voegde gebruiker Bjorn de volgende tekst toe:

Het huwelijk (gekoppeld aan monogamie) is ergens in de middeleeuwen bedacht door de kerk om uitbreiding van geslachtsziekte tegen te gaan. Daarbij was het een vroege oplossing tegen overdraagbaarheid van geslachtsziekte. De vroegere/primaire betekenis van het huwelijk is met moderne middelen als het condoom verloren gegaan.

Dat wist ik niet.

Vraag[brontekst bewerken]

Dat het huwelijk in de middeleeuwen is bedacht, klopt volgens mij niet. Ook in oudere verhalen kom je het verschijnsel 'huwelijk' wel tegen.

Bedoelt Bjorn soms te zeggen

"De monogame vorm van het huwelijk is ergens in de middeleeuwen bedacht"

Is dit een hypothese of een theorie?[brontekst bewerken]

De informatie die Bjorn over de historie van het huwelijk toevoegde, heeft drie delen:

  1. Het huwelijk (of de monogame vorm daarvan) is ergens in de middeleeuwen bedacht
  2. De kerk heeft het huwelijk (of de monogame vorm daarvan) bedacht
  3. De reden waarom de kerk bedacht heeft, was, dat ze met dat idee de uitbreiding van geslachtsziekte tegen kon gaan.

Ik vind dat geen onaannemelijke gedachten, maar is er ook enig bewijsmateriaal voor die gedachten? Zijn er historici of culturele antropologen die deze ideeën kunnen bevestigen?

Punt 1) beweert dat het huwelijk (of de monogame vorm daarvan) niet spontaan is ontstaan, maar door iemand is bedacht. Welke historische gegevens zijn er beschikbaar over het ontstaan van het huwelijk en voor het feit dat iemand dat bedacht heeft?

Punt 2) beweert dat de kerk het bedacht heeft. Ik vraag me af hoe een kerk kan denken. Het lijkt mij dat niet de kerk denkt. Alleen mensen denken, waaronder natuurlijk ook personen die lid zijn van een kerk of daarin een speciale functie hebben. Vervolgens kan iemand als een paus of andere bisschoppen dat idee namens de kerk propageren. Ik kan me voorstellen dat het zo gebeurd is, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat het idee bedacht is door een of andere wereldlijk heerser. Een koning of zo. Opnieuw vraag ik me af of het hier gaat om een hypothese of om een theorie en welke steun er is voor die theorie.

Punt 3) geeft de reden waaróm de kerk dit bedacht heeft. Uiteraard kan de verbreiding van geslachtsziekten teruggedrongen worden door geslachtsverkeer te beperken tot vaste paren. Daarmee is echter niet aangetoond, dat dat ook de reden is voor het idee van huwelijk. Het zou ook een "bijkomend voordeel" kunnen zijn. Het idee kan ook bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat bij een zwangerschap er iemand is die de taak kan krijgen moeder en kind financieel te onderhouden en het kind mee op te voeden. Of het idee kan voortkomen uit een negatieve waardering van seks en lichamelijkheid - zodat de seks kan worden teruggedrongen tot een functie die vooral op voortplanting is gericht. Ik verzin maar een paar mogelijke redenen. Het lijkt me niet eenvoudig om de reden voor een uitvinding uit de middeleeuwen te achterhalen. Dan moet je al brieven of andere geschriften hebben waarin de 'uitvinder' zijn motieven uiteenzet. Anders weet je dat niet.

Johan Lont 30 jan 2007 13:33 (CET)Reageren[reageer]

Deze zinsnede was manifest onjuist en ik heb hem dan ook verwijderd. mvg --Tom 30 mrt 2007 07:35 (CEST)Reageren[reageer]

Teveel gericht op Nederland[brontekst bewerken]

Wereldbol De voorbeelden en het perspectief in dit artikel behandelen voornamelijk Nederland en geven misschien geen wereldwijd standpunt over het onderwerp weer.
Probeer dit artikel alstublieft te verbeteren aan de hand van deze tips of bediscussieer het probleem op deze overlegpagina.

Riki 20 jun 2010 18:27 (CEST)Reageren[reageer]

Externe Links[brontekst bewerken]

Waarom staan er onderaan twee links naar trouwlocaties?

Wijziging 28-09-2010[brontekst bewerken]

Een kleine wijziging gemaakt: Er stond dat er tijden het huwelijk minstens 2 en max 4 getuigen moesten zijn, sinds kort is dit niet verplicht en kan men ook zonder getuigen trouwen.

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Huwelijk. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 19 nov 2019 22:44 (CET)Reageren[reageer]

Is de opsomming van de landen waar het homohuwelijk wordt toegestaan niet overbodig?[brontekst bewerken]

Onder homohuwelijk (NB: het onderwerp heeft een eigen pagina waarin het als hoofdartikel wordt behandeld) staat een lange opsomming van landen waarin het homohuwelijk erkend wordt. Ik vindt het een vorm van clutter, hiermee wijkt het subonderwerp 'homohuwelijk' uit van waar het over gaat, naar waar het wel of niet wordt erkend. Ik zie dit soort opsommingen bij geen enkel ander subonderwerp terugkomen. Ook de engelse wikipedia stelt geen lange opsomming voor van landen waar het homohuwelijk wordt erkend. Ik heb het dus 5 januari 2020 verwijderd. Gebruiker Sander000 en Daniuu zijn het echter niet met dit soort wijzigingen eens.

Het gaat om de volgende rij: In Nederland, België,Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Argentinië, Denemarken (ook Groenland en de Faeröer), Brazilië, Frankrijk, Uruguay, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, de Verenigde Staten, Ierland, Colombia, Finland, Malta, Duitsland, Australië, Oostenrijk, Taiwan en Ecuador is het wettelijke huwelijk inmiddels ook mogelijk voor paren van gelijk geslacht. Het merendeel van het Verenigd Koninkrijk en 18 deelstaten in Mexico erkennen het homohuwelijk eveneens. Bovendien moet Costa Rica het huwelijk openstellen na een uitspraak van het Hooggerechtshof.

Wat is jullie visie? Hoort deze opsomming thuis op deze pagina?

Referenties gevonden in artikelgeschiedenis[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Om de kwaliteit van bronvermeldingen binnen Wikipedia te verbeteren hebben we gekeken of er in de artikelgeschiedenis van dit artikel links naar externe webpagina's of naar andere wikis staan. In het verleden werd veel gebruik gemaakt van deze optie om de bron van een bewerking aan te geven, maar tegenwoordig worden bronnen meestal in het artikel zelf getoond. Het zou dus kunnen dat in de geschiedenis waardevolle bronnen staan die in het artikel zelf kunnen worden meegenomen.

Meer informatie over dit project is terug te vinden in de FAQ.

In de artikelgeschiedenis van Huwelijk zijn de volgende bewerkingen gevonden:

  • 2019-01-16 18:59:08 Jeroen N (/* Wet tegengaan huwelijksdwanghttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijksdwang/huwelijksdwang-voorkomen */ minderjarigen konden niet trouwen met rechterlijke toestemming, de vrijstelling werd verleend door de minister van Justitie; tekst compleet herschreven, mede omdat deze gewoon gekopieerd was van rijksoverheid.nl, en van bronnen voorzien)

Zouden jullie kunnen kijken of deze links geschikt zijn om in de bronvermelding in het artikel mee te nemen? Bij voorbaat dank.

Groet, Valhallasw-toolserver-botje (overleg) 18 nov 2021 06:16 (CET)Reageren[reageer]

Als de bovenstaande bronnen zijn bekeken dan kan deze melding worden verwijderd. Als een lege overlegpagina overblijft dan kan deze met {{nuweg|afgehandelde botmelding}} voor verwijdering worden aangedragen.