Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Structuurformule van tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C9H15Br6PO4
IUPAC-naam tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
Andere namen 2,3-dibroom-1-propanolfosfaat, 3PBR
Molmassa 697,610761 g/mol
SMILES
C(C(CBr)Br)OP(=O)(OCC(CBr)Br)OCC(CBr)Br
InChI
Zie voetnoot[1]
CAS-nummer 126-72-7
EG-nummer 204-799-9
PubChem 31356
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H302 - H315 - H350 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P273 - P308+P313
Carcinogeen mogelijk (IARC-klasse 2A)
Opslag Gescheiden van zuren, basen, sterk oxiderende stoffen, voeding en voedingsmiddelen.
VN-nummer 3082
ADR-klasse Gevarenklasse 9
LD50 (ratten) (oraal) 810 mg/kg
LD50 (konijnen) (dermaal) 8000 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 2,27 g/cm³
Smeltpunt 5,5 °C
Kookpunt 390 °C
Vlampunt >110 °C
Dampdruk (bij 25°C) 0,019 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,63 g/L
(bij 24°C) 0,8 g/l
Matig oplosbaar in koolstoftetrachloride, chloroform en dichloormethaan
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 4,29
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal:  Scheikunde

Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat is een organische fosfaatverbinding met als brutoformule C9H15Br6PO4. De stof komt voor als een viskeuze kleurloze vloeistof, die slecht oplosbaar is in water.

Toepassingen[bewerken]

Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat werd in de jaren '70 en '80 gebruikt als vlamvertrager voor plastics en in de synthese van textiel. Handelsnamen van de stof zijn Anfram 3PBR, Apex 462-5, Bromkal P 67-6HP, ES 685, Firemaster LV-T 23P, Firemaster T23, Flammex AP, Fyrol HB 32, TDBPP en Zetoflex ZN.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting tot 200°C, met vorming van giftige en corrosieve dampen, waaronder waterstofbromide en fosforoxiden. Ze reageert hevig met zuren, basen en sterk oxiderende stoffen.

Deze stof is waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens en werd door het IARC ingedeeld in klasse 2A. Bij dierproeven produceerde de stof zowel in vitro als in vivo goedaardige en kwaadaardige tumoren.[2]

Externe links[bewerken]