Naar inhoud springen

Volksvertegenwoordiging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De volksvertegenwoordiging is een politiek lichaam dat het volk vertegenwoordigt en gewoonlijk een wetgevende functie vervult, sturing geeft aan het overheidsbeleid en de regering controleert. Op ieder bestuurlijk niveau kan er zo'n vertegenwoordiging bestaan, dat is afhankelijk van de staatsinrichting van het betreffende land. Op nationaal niveau wordt de volksvertegenwoordiging vaak het parlement genoemd, deze kan uit een of twee delen bestaan, in Nederland zijn dat bijvoorbeeld de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, in Denemarken is er het Folketing en in de Verenigde Staten het Huis van Afgevaardigden (House) en de Senaat (Senate).

In een parlementaire democratie is het dagelijks bestuur (op nationaal niveau: de regering) verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. Vaak wordt de regering ook samengesteld uit leden van de volksvertegenwoordiging (monistisch stelsel) of door de volksvertegenwoordiging benoemd.
Op regionaal en lokaal niveau kan de verhouding tussen volksvertegenwoordiging en dagelijks bestuur (de uitvoerende macht) afwijken, zo wordt het bestuur of in elk geval het hoofd daarvan (bijvoorbeeld de burgemeester of prefect) soms van bovenaf benoemd door het centrale landsbestuur. In België wordt het gemeentebestuur benoemd uit de leden van de lokale volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad), terwijl op federaal niveau, net als in Nederland ook ministers 'van buitenaf' kunnen worden benoemd.

In België zijn er op vijf niveaus volksvertegenwoordigingen:

Merk op dat de gewesten en gemeenschappen als niveau niet boven, maar naast elkaar staan. De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest hebben een gezamenlijke volksvertegenwoordiging, het Vlaams Parlement.

Schema politiek bestuur in Nederland

In Nederland zijn er, afhankelijk van hoe men telt, op drie tot zes niveaus volksvertegenwoordigingen: