Kiescollege voor de Eerste Kamer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal  Portaalicoon  Politiek
Portaal  Portaalicoon  Nederland

De kiescolleges voor de Eerste Kamer zijn bestuursorganen van gekozen volksvertegenwoordigers in de openbare lichamen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De instelling van de drie kiescolleges is mogelijk gemaakt bij de grondwetswijziging van 2017. De leden van de kiescolleges worden om de vier jaar verkozen, voor het eerst op 20 maart 2019. Stemgerechtigd zijn ingezetenen van de openbare lichamen met de Nederlandse nationaliteit. De verkiezingen zullen gelijktijdig plaatsvinden met Provinciale Statenverkiezingen in het Europese deel van Nederland.

De kiescolleges treden -net als de provinciale staten in het Europees deel van Nederland- op bij verkiezingen voor leden van de Eerste Kamer.

Invoering[bewerken]

Invoering van het kiesrecht voor de Eerste Kamer vormde sinds 2010 een grondwettelijk probleem. Artikel 55 van de Grondwet bepaalde dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Aangezien de openbare lichamen BES niet tot een provincie behoren, betekende dat dat de Nederlandse inwoners aldaar geen invloed konden uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Het (per direct) invoeren van stemrecht voor de Eerste Kamer werd echter wel als noodzakelijk gezien, omdat artikel 4 van de Grondwet bepaalt dat iedere Nederlander gelijkelijk het recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende organen (zoals de Staten-Generaal) te verkiezen. Ook internationale verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Eerste Protocol artikel 3) en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (artikel 25) verplichten Nederland tot het instellen van algemeen kiesrecht.

Bij de Grondwetswijziging van 2017 werd de instelling in Caribisch Nederland mogelijk gemaakt van Kiescolleges voor de Eerste Kamer. Verkiezingen voor deze Kiescolleges vinden gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen in het Europese deel van Nederland plaats, voor het eerst in maart 2019.