3-heptanon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
3-heptanon
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 3-heptanon
Structuurformule van 3-heptanon
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C7H14O
IUPAC-naam 3-heptanon
Andere namen ethyl-n-butylketon, butylethylketon
Molmassa 114,18546 g/mol
SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
CAS-nummer 106-35-4
EG-nummer 203-388-1
PubChem 7802
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H319 - H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterke basen, sterk oxiderende en reducerende stoffen.
EG-Index-nummer 606-003-00-9
VN-nummer 1224
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 50 ppm
234 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 2760 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,818 g/cm³
Smeltpunt −39 °C
Kookpunt 147 °C
Vlampunt (open vat) 46 °C
Dampdruk 187 Pa
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 1,73
Brekingsindex 1,403 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

3-heptanon (ook ethyl-n-butylketon genoemd) is een organische verbinding met als brutoformule C7H14O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende banaangeur, die slecht oplosbaar is in water.

Toepassingen[bewerken]

3-heptanon wordt voornamelijk gebruikt als geurstof in voedingsmiddelen en parfums.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

3-heptanon is ontvlambaar en reageert met oxiderende stoffen. Het kan ontplofbare peroxiden vormen indien het in contact komt met lucht. Daarom moet 3-heptanon steeds onder inerte atmosfeer worden opgeslagen.

3-heptanon is irriterend voor ogen, de huid en de luchtwegen. Blootstelling aan hoge concentraties kan het bewustzijn verminderen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]