Aleid Wolfsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Aleid Wolfsen
Aleid Wolfsen.jpg
Algemene informatie
Volledige naam Aalt Wolfsen
Geboren 23 februari 1960
Partij PvdA
Titulatuur mr.
Politieke functies
1994-1998 Lid gemeenteraad van Oldebroek
2002-2008 Lid Tweede Kamer
2008-2013 Burgemeester van Utrecht
Parlement & Politiek - biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Aalt "Aleid" Wolfsen (Kampen, 23 februari 1960) is een Nederlandse politicus. Hij was van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008 namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Op 2 januari 2008 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Utrecht, welke functie hij vervulde tot eind 2013. Vanaf 1 augustus 2016 is hij voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.[1]

Levensloop[bewerken]

Na de middelbare school: mavo, havo en vwo en het vervullen van de militaire dienstplicht was Wolfsen van 1979 tot 1992 werkzaam als parketmedewerker bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Wolfsen combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide.[2][3] Hij was later griffier bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle, van 1992 tot 1995. Tussen 1994 en 1998 was hij lid van de gemeenteraad van Oldebroek. Enkele gevolgde opleidingen zijn: parketsecretaris, bemiddelaar en Master of Public Administration, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was hoofd afdeling juridische zaken en beleid, directie rechtspleging van het Ministerie van Justitie, 1995-1998. Van 1998 tot 2001 was hij rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam en van 2001 tot 2002 vicepresident van de arrondissementsrechtbank in Haarlem. Aleid Wolfsen was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008 en burgemeester van Utrecht van 2 januari 2008 tot 31 december 2013.

Wolfsen werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002 in het parlement gekozen. Bij de verkiezingen van 2003 en 2006 werd hij herkozen. In de Tweede Kamer houdt hij zich onder meer bezig met justitie en Antilliaanse zaken. Met VVD-Kamerlid Frans Weekers nam hij in 2005 het initiatief om te komen tot een parlementair onderzoek naar de praktijk van het tbs-systeem. Met Joost Eerdmans van de LPF diende hij een initiatiefvoorstel over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven in, die tegen dieren zijn gericht.

In het najaar van 2007 stelde Wolfsen zich verkiesbaar voor het ambt van burgemeester van Utrecht. In een referendum op 10 oktober 2007 kreeg hij ruim 72 procent van de stemmen, waarmee hij zijn partijgenoot Ralph Pans versloeg. Vanwege een minimale opkomst van negen procent werd de uitslag ongeldig verklaard.[4] Op 11 oktober 2007 werd Wolfsen door de gemeenteraad van Utrecht alsnog voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 2 januari 2008 werd hij als burgemeester geïnstalleerd. Zijn plaats in de Tweede Kamer werd ingenomen door Jan Boelhouwer.

Op 1 mei 2013 maakte Wolfsen bekend dat hij geen tweede termijn wil als burgemeester.[5][6][7] In januari 2014 werd hij door Jan van Zanen van de VVD opgevolgd.

In opspraak[bewerken]

Op 14 april 2009 kwam Wolfsen in opspraak toen hij een artikel uit een huis-aan-huisblad tegen wilde houden en er vervolgens 132.000 exemplaren van het huis-aan-huisblad Ons Utrecht werden vernietigd. In het artikel werd Wolfsen door emeritus hoogleraar bestuursrecht Twan Tak ervan beschuldigd dat hij ten onrechte, op grond van een pensionkostenregeling, de gemeente liet opdraaien voor de huur van een tijdelijke woning in afwachting van een definitieve. De hoofdredacteur van de krant Robert-Jan van der Horst wilde het artikel niet schrappen. De uitgever Holland Combinatie is uiteindelijk ingegaan op het verzoek.[8][9]

Bestuursrechtdeskundige Mr. E.F. Vink uit Utrecht heeft aangifte van oplichting gedaan tegen burgemeester Wolfsen. Volgens de jurist had de in opspraak geraakte burgemeester ten onrechte 17.000 euro aan pensionkostenvergoeding ontvangen.[10] De aangifte werd in augustus 2009 door het Openbaar Ministerie afgewezen. In de aangifte stond volgens het OM niet genoeg informatie om aan te nemen dat er sprake is van oplichting.[11]

Op 26 juni 2009 kwam Wolfsen opnieuw in opspraak na de ontdekking door het Algemeen Dagblad van buitensporige declaraties door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Het aandeel van burgemeester Wolfsen daarin was aanmerkelijk.[12][13][14] Hiernaast kwam in de zomermaanden van 2009 aan het licht dat de burgemeester de (privé)kosten van twee toegangskaartjes voor het bijwonen van een musicalvoorstelling op Broadway in New York bij de Gemeente Utrecht had gedeclareerd.

Op 4 december 2009 veroorzaakte Wolfsen opnieuw deining. In de aula van het Academiegebouw aan het Utrechtse Domplein weigerde hij, eigenmachtig, op het laatste moment en ten overstaan van de minister van Justitie Hirsch Ballin en enkele tientallen Marokkaanse Utrechters, een 'Charter' te ondertekenen over integratie van Marokkanen in de Utrechtse samenleving.

In februari 2010 diende de Partij Vrij Utrecht PVU een klacht in bij de Gemeentelijke Ombudsman tegen de haar inziens bewuste tegenwerking op partij-politieke gronden van het Centraal Stembureau in de persoon van burgemeester Wolfsen. Het verzoek tot registratie van de PVU werd afgewezen. De PVU heeft hierdoor volgens de klacht electorale schade geleden, door de negatieve berichtgeving, de vertraging van de registratie waardoor de campagne pas later op gang kon komen en ten slotte door alle gemaakte kosten. De PVU sprak over de "politieke onwil" van de burgemeester.[15] In juni 2010 kwam Wolfsen opnieuw in opspraak omdat hij business class naar de wereldtentoonstelling in Shanghai was gevlogen, waar de rest van de Utrechtse delegatie economy class vloog. Met name de SP stoorde zich aan dit gedrag.[16]

Na herhaaldelijke vormen van geweldpleging tegen homo's wordt het beleid van Wolfsen in 2011 ernstig bekritiseerd. De Jonge Socialisten JS vinden zijn optredens na incidenten te soft en vaak te laat.[17] De Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen verklaarde eerder dat de politie alles op alles heeft gezet om een van de slepende zaken op te lossen. Maar volgens de advocaat van een koppel blijkt echter uit het politiedossier dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de zes aangiftes van een bedreigd homostel in 2009 en 2010.[18][19]

In augustus 2011 kwam Aleid Wolfsen wederom negatief in het nieuws betreffende een vermeend mediaincident. Wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) van de gemeente Utrecht zou de beschuldiging van RTV Utrecht onderzoeken,[20] dat de gemeentelijke afdeling voorlichting een journalist heeft tegengewerkt. Gesprekspartners van verslaggever Marc van Rossum du Chattel, van RTV Utrecht, zeiden interviews af, nadat ze vanuit de gemeente een waarschuwende e-mail ontvingen. In Van Rossums item van vrijdag 19 augustus[21] werd het functioneren van burgemeester Wolfsen aan de orde gesteld en concludeerde Van Rossum dat Wolfsen weinig kans maakt op een tweede termijn. RTV Utrecht berichtte in dat verslag ook over de afzeggingen. Wolfsen ontkent dat hij opdracht heeft gegeven een mail te sturen.

Wolfsen raakte in mei 2012 opnieuw in opspraak vanwege zijn rol in de kwestie van de Romafamilie Nicolich. De familie woonde enkele jaren in een villa in De Meern vanwege een bruikleenovereenkomst met de gemeente Utrecht. De opvang van het gezin kostte de stad de afgelopen jaren ruim 29.000 euro, maar de familie zou ook regelmatig contanten hebben ontvangen. De vergoedingen aan de familie waren niet bekend bij de gemeenteraad en zijn bovendien niet terug te vinden in de boekhouding van de gemeente. Wolfsen had beloofd volledige openheid van zaken te geven.

PvdA-partijleider Diederik Samsom maakte als kandidaat-partijleider een aantal opmerkingen over Wolfsen, waarvoor hij op een later moment zijn excuses aanbood. Zo vond Samsom een tweede termijn als burgemeester van Utrecht voor Wolfsen niet verstandig. Het optreden van Wolfsen werd "niet altijd even succesvol" genoemd. Zowel Utrecht als Wolfsen zelf zouden gelukkiger worden van een opvolger.[22]

Moties van wantrouwen[bewerken]

  • In 2009 werd een motie van wantrouwen tegen Wolfsen ingediend. De indieners vonden dat Wolfsen te ver was gegaan in zijn contacten met de media en zijn rol in het niet verschijnen van een kritisch artikel over hem in het AD/UN. Hij zou druk hebben uitgeoefend op de hoofdredacteur. De motie werd niet aangenomen.
  • In september 2011 overleefde Wolfsen een motie van wantrouwen rond het weggepeste homostel in Leidsche Rijn. Wolfsen erkende bovendien dat er verslagen van de overleggen tussen hem, de politie en het Openbaar Ministerie zijn vernietigd zonder de daarvoor noodzakelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
  • Wolfsen overleefde op 17 februari 2012 een motie van wantrouwen. Deze was door de VVD, SP en Leefbaar Utrecht ingediend vanwege de rol van het college van burgemeester en wethouders in de kwestie van de huisvesting van de Romafamilie Nicolich. In een spoeddebat erkende het college dat het tekort was geschoten in deze kwestie. De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA dienden hierop een motie van ongenoegen in tegen de gebrekkige informatievoorziening.

Nevenfuncties[bewerken]

Persoonlijk[bewerken]

Aleid Wolfsen is gehuwd met fotografe Eefke Wolfsen-Reurink.

Voorganger:
Annie Brouwer-Korf
Burgemeester van Utrecht
2008-2013
Opvolger:
Jan van Zanen