Apotheker

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oude foto van een apotheker in Noorwegen

Een apotheker, ook wel aangeduid als farmaceut, is een deskundige op het gebied van geneesmiddelen. In Nederland en België is de titel apotheker beschermd door de wet. In België is een apotheker de enige die geneesmiddelen (die op recept of voorschrift worden verstrekt) mag afleveren. In een apotheek kunnen ook apothekersassistenten werken. Deze assistenten stellen de op een recept voorgeschreven middelen ter hand aan patiënten (klanten) onder toezicht van een of meer apothekers.

Een vrouwelijke apotheker wordt gewoonlijk ook apotheker genoemd, hoewel volgens zowel het Groene Boekje als Van Dale de vrouwelijke vorm apothekeres ook mogelijk is.

Werkkringen[bewerken]

Apothekers kunnen in verschillende gebieden werkzaam zijn zoals :

In Nederland is het bezit van een apotheek sinds 1999 niet langer voorbehouden aan een apotheker.

Geschiedenis[bewerken]

Het ontstaan van het beroep van de apotheker zou gedeeltelijk te danken zijn aan de mislukte vergiftiging van keizer Frederik II (1194-1250) door zijn lijfarts. De keizer concludeerde uit het incident dat het beter was dat degene die de medicijnen voorschreef, die niet mocht maken. In 1240 werd dit wettelijk vastgelegd en ontstond het beroep van apotheker.

Het ambt van apotheker bestond echter ook al in vergelijkbare vorm in de klassiek oudheid. Het verschil was dat de inhoud van het ambt en ook de wettelijke basis voor het voeren van de ambtstitel 'apotheker' minder duidelijk was geregeld. De toenmalige apothekers bereidden medicamenten die ze aan artsen verkochten en niet aan patiënten. Het onderscheid tussen het ambt van arts, apotheker en kruidenhandelaar was in de klassieke oudheid minder sterk dan later het geval was.

Apothekers hebben van oorsprong een zeer afwisselend beroep en waren lange tijd ook kruideniers. Ze sloten zich dan ook aan in hetzelfde gilde. De kruidenier was oorspronkelijk de groothandelaar in specerijen, verfstoffen en kruidenwijnen. Hij verkocht aan artsen, maar was daarnaast ook detaillist. Tot aan de zestiende eeuw bezaten de apothekers het monopolie op de verkoop van suiker en suikerbroden. Na de ontdekking van Amerika verkocht de apotheker ook tabak, cacao en kostbare suiker waaruit hij confituren, suikerwaren en koeken bereidde. Suikerriet werd echter massaal ingevoerd, waardoor de prijzen instortten en de bereiding van suikerwerk overging in de handen van de banketsuikermakers. Marsepein kreeg tijdens de middeleeuwen een geneeskrachtig imago door het suikergehalte. In de zestiende eeuw was marsepein dan ook een product dat alleen door apothekers gemaakt mocht worden. De apotheker was niet alleen medicijnmaker en -verkoper, maar dus ook handelaar in allerlei levens- en genotsmiddelen. Gemeentebesturen trachten via keuren en stadsfarmacopees invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en via belastingen op de prijzen van geneesmiddelen. De opleiding van leerknecht tot apotheker geschiedde in de apotheek. Na een leertijd van twee of drie jaar kon de leerling, tegen een niet onaanzienlijk examengeld, examen afleggen, meestal ten overstaan van stadsdoktoren en apothekers.

Opleiding[bewerken]

De apotheker heeft een universitaire opleiding in de farmacie gevolgd. In deze opleiding komen na een grondige studie van biologie, chemie en biochemie onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

De opleiding farmacie in Nederland duurt 6 jaar, 3 jaar Bachelor (BSc) en vervolgens 3 jaar Master of Science (MSc). Na deze opleiding mag men, indien men in het BIG-register ingeschreven staat, de titel 'apotheker' voeren. In Nederland moet ook de 'eed' (afgeleid van de Eed van Hippocrates) of de 'belofte' afgelegd worden. In Vlaanderen behaalt men de graad van 'apotheker' na 5 jaar studie (in het nieuwe systeem dat ingevoerd werd sinds het academiejaar 2004-2005: 3 bachelorjaren, gevolgd door 2 masterjaren). In het 2e masterjaar dient de student 1000 uur stage te lopen in een openbare officina en/of ziekenhuisapotheek. In Vlaanderen leggen apothekers de Apothekers Eed af.

Opleiding tot apotheker is in de Benelux mogelijk te:

Na het behalen van het diploma van apotheker zijn nog diverse specialisaties mogelijk:

  • Geregistreerd specialisme in de openbare farmacie (2 jaar in Nederland)
  • Master (Vlaanderen) of geregistreerd specialisme (Nederland) in de ziekenhuisfarmacie (3 jaar in Vlaanderen, 4 jaar in Nederland)
  • Master in de industriële farmacie (1 jaar)
  • Master apotheker-klinisch bioloog (5 jaar in Vlaanderen)
  • Specialisatie tot (ziekenhuis-)apotheker-klinisch farmacoloog (Nederland)
  • Specialisatie (ziekenhuis-)apotheker-toxicoloog (Nederland).