Bedrijfseconomie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Economie

Dit artikel maakt deel uit van de serie:
Economische wetenschap


Deelgebieden
Micro-economie
Macro-economie
Econometrie
Internationale economie
Ontwikkelingseconomie
Bedrijfseconomie

Invloedrijke economen
Adam Smith
David Ricardo
Karl Marx
Alfred Marshall
Joseph Schumpeter
John Maynard Keynes
Milton Friedman
Friedrich Hayek

Verwante vakgebieden
Economische sociologie
Geschiedenis van de economie
Internationale politieke economie
Politieke economie

Portaal  Portaalicoon  Economie

Bedrijfseconomie is een wetenschap die zich richt op de keuzeproblemen van bedrijven en andere organisaties.[1] Deze discipline vormt de verbinding tussen bedrijfskunde en economie, waarbij de economische aspecten van bedrijfskunde en de bedrijfskundige kant van de economie worden bestudeerd.

Bedrijfseconomie is niet ontstaan als afsplitsing van de algemene economie, maar uit een reactie op een praktische behoefte. Het hoger onderwijs in bedrijfseconomie begon in 1909 aan de Technische Hoogeschool in Delft, gevolgd door de opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in Rotterdam in 1913 en de toevoeging van een handelsfaculteit aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam in 1921. Tegenwoordig zijn er in Nederland 8 faculteiten waar bedrijfseconomie wordt onderwezen, evenals vele HBO-opleidingen.[2]

De klassieke indeling van bedrijfseconomie in Nederland, volgens Théodore Limperg (1879-1961), omvat:[3]

  • de leer van waarde en winst
  • de leer van (kosten en) kostprijs
  • de leer van de financiering
  • de leer van de (interne en externe) organisatie.

Tegenwoordig is bedrijfseconomie een relatief zelfstandig vakgebied dat bedrijfsproblemen bestudeert, soms vanuit een economisch perspectief[4], maar ook met integratie van inzichten uit andere gedrags- en maatschappijwetenschappen om zo een maximale praktische relevantie te bereiken.[5]

In september 2018 werd de naam van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie landelijk gewijzigd naar Finance & Control. Deze naamswijziging maakte deel uit van een grotere aanpassing door de Vereniging Hogescholen, die het landelijke aanbod van bacheloropleidingen in het economisch domein herkenbaarder wilde maken.[6] Voor studenten Bedrijfseconomie betekende dit dat zij bij afstuderen na september 2018 een andere titel kregen dan zij verwachtten bij aanvang van de studie. De graad, Bachelor of Science, bleef echter hetzelfde.

Onderwerpen in de bedrijfseconomie[bewerken | brontekst bewerken]

Financiering[bewerken | brontekst bewerken]

Ondernemingsfinanciering bestaat uit zaken als:

  • Corporate finance: de behoefte van een bedrijf aan middelen om het bedrijfsproces te financieren. Dit is het terrein van de kapitaalmarkt. Een bedrijf kan zijn behoefte aan kapitaal op verschillende manieren bevredigen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen of obligaties, of door geld te lenen bij een bank of bij een ander bedrijf.
  • Treasury: betreft het beheer van de kasstromen, een taak die bij grote bedrijven uitgevoerd wordt door de treasury-afdeling. Dit proces, ook bekend onder de Engelse term cash management, omvat diverse aspecten. Belangrijk is bijvoorbeeld het rente- en valutamanagement, waarbij risico's op het gebied van rente en vreemde valuta beheerst worden. Daarnaast speelt ook werkkapitaalbeheer een rol, wat inhoudt dat men het operationele beheer over het werkkapitaal voert.

Financiële verslaglegging / Accounting[bewerken | brontekst bewerken]

Onderdelen hierbij zijn:

Marketing en verkoop[bewerken | brontekst bewerken]

Met zaken als marketing, reclame, merk, prijsdifferentiatie, marktonderzoek etc.

Organisatie en leiding[bewerken | brontekst bewerken]

Het organiseren, vormgeven van het bedrijf met onderwerpen als: management, logistiek, humanresourcemanagement, organisatiekunde, strategische planning etc.

Gerelateerde onderwerpen[bewerken | brontekst bewerken]

In de bedrijfseconomische studie komen ook onderwerpen / vakken aan de orde als:

Bedrijfseconoom[bewerken | brontekst bewerken]

Een bedrijfseconoom is een persoon die zich bezighoudt met bedrijfseconomie. Hij of zij wordt geacht wiskundige, juridische en economische kennis toe te passen in bedrijfseconomische vraagstukken.[7] Veelvoorkomende functies voor bedrijfseconomen zijn controller, accountant, consultant, manager en docent.