Boreel (geslacht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boreel wapen 1868.svg

De familie Boreel is een Nederlands adellijk geslacht waarvan de stamreeks begint met de in 1401 te Rijsel vermelde Ruffin Bourell of Rufino Borelli (overleden Gent 1443 en begraven met zijn vrouw Peronne de Senecael in de crypte van de Sint-Baafskathedraal). Deze, van Italiaanse afkomst zijnde, handelaar werd een van de eerste tafelhouders (bankiers) in Gent. Hij hield tafel aan de Vrijdagsmarkt en woonde vlak bij de Sint-Baafskerk in een stenen huis dat nog steeds bestaat.

Inleiding[bewerken]

Pieter Boreel (1524-1568), een koopman in vette waren, vluchtte in 1567 naar Norwich, nadat hij had deelgenomen aan de Beeldenstorm[1] Boreel had geprobeerd om voor drie miljoen gulden bij de hertog van Alva vrijheid van godsdienst te kopen.[2] Nadat Middelburg was overgegaan naar de kant van de Prins keerden de Boreels terug.

Jacob Boreel (1552-1636) was burgemeester van Middelburg en een van de oprichters van de VOC; zijn broer Johan (of Jan?) Boreel (1557-1629) was onderhandelaar bij het Twaalfjarig Bestand en stond op vriendschappelijke voet met Hugo Grotius. Boreel was getrouwd met Maria Gremminck; zij waren de ouders van Pieter en Willem Boreel

In 1619 werd dr. Willem Boreel (1591-1668) verheven tot Knight door Jacobus I van Engeland en in 1645 tot baronet, een weliswaar erfelijke titel maar waarmee men overigens niet tot de Britse adel behoort; de titel gaat over in mannelijke lijn bij eerstgeboorte. Zijn afstammeling Jacob, 8e baronet (1768-1821) werd in 1814 verheven in de Nederlandse adel; in 1816 en 1821 gebeurde hetzelfde voor diens twee broers.[3]

Enkele telgen[bewerken]

Jacob Boreel (1552-1636), knight 1613, onder andere raad en burgemeester van Middelburg

 • Pieter Boreel was tot 1642 Raad van Indië. Hij vertrok als commissaris naar Nederlands Malakka, en onderhandelde over de uitlevering van Ceylon met de Portugezen.
 • dr. Willem Boreel, (1591-1668), sinds 1645 1e baronet, advocaat van de Verenigde Oostindische Compagnie, pensionaris van Amsterdam en ambassadeur in Frankrijk
  • Jan Boreel (1627-1691), 2e baronet, gezant in Engeland
   • Willem Boreel (1672-1710), 3e baronet
   • Adriaen Boreel (1674-1723), 4e baronet
  • mr. Jacob Boreel (1630-1697), knight, schout en burgemeester van Amsterdam; directeur van de Sociëteit van Suriname; trouwde met Isabella Coymans (1647-1705); het echtpaar had acht kinderen
   • Balthasar Boreel (1673-1744), werd na het overlijden van zijn neef 5e baronet
   • Willem Boreel (1675-1727), directeur van de Sociëteit van Suriname, ambassadeur in Parijs; trouwde in 1704 met Catharina Clara Geelvinck, zus van Lieve Geelvinck;
   • Jacob Boreel (1679-1736)
    • Willem Boreel (1712-1787), 6e baronet
   • Jan Jeronimus Boreel (1684-1738), secretaris en schepen van Amsterdam
    • mr. Jacob Boreel (1711-1778), secretaris, schepen en raad van Amsterdam, gezant
     • mr. Willem Boreel (1744-1796), 7e baronet, schepen en raad van Amsterdam; trouwde in 1766 met Maria Trip (1740-1813), vrouwe van Langerak; eigenaars van Beeckestein
      • jhr. mr. Jacob Boreel (1768-1821), 8e baronet, heer van Hogelanden, schepen en lid raad van van Amsterdam, lid van provinciale staten van Holland; trouwde in 1791 met Margaretha Johanna Munter (1772-1846)
       • jkvr. Wendela Eleonora Boreel (1792-1868); trouwde in 1814 met Willem Gustaaf Frederik des H.R.Rijksgraaf van Reede, 9e Graaf van Athlone, heer van Amerongen, enz. (1780-1844)
       • jkvr. Maria Boreel (1793-1858); trouwde in 1815 met mr. Jacob baron Fagel (1766-1835), diplomaat, lid van de Raad van State
       • jkvr. Cornelia Adriana Boreel (1796-1875), dame du palais van koningin Sophie; trouwde in 1823 met mr. Hugo baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853), minister van Buitenlandse Zaken
       • jhr. mr. Willem Boreel (1800-1883), 9e baronet, heer van Hogelanden politicus; trouwde in 1833 met jkvr. Jacoba Margaretha Maria Paulina Boreel (1813-1893), dame du palais van koningin Sophie en hon. van koningin Emma
        • jkvr. Agneta Cornelia Hugonia Boreel (1839-1924), dame du palais van Koningin Emma; trouwde in 1863 met mr. Willem baron van Goltstein, heer van Oldenaller (1831-1901), onder andere minister van Koloniën
        • jhr. mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden (1852-1937), 10e baronet, burgemeester van onder andere Haarlem, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Liberale Unie
         • jkvr. Cornelie Maria Boreel (1879-1957), grootmeesteres van de koninginnen Wilhelmina en Juliana; trouwde in 1902 met Frederic Willem baron van Tuyll van Serooskerken (1874-1950)
      • jhr. Willem François Boreel (1775-1851), oprichter huzaren van Boreel, generaal en onder meer officier Militaire Willems-Orde
       • jhr. mr. François Robert Boreel (1806-1869), in diplomatieke dienst, opperceremoniemeester des Konings
        • jhr. William Walter Astor Boreel (1838-1892), kamerheer en stalmeester des Konings
        • jkvr. Eliza Dorothea Boreel (1841-1899); trouwde in 1865 met Adolf Jacob Carel baron van Pallandt, heer van Neerijnen (1838-1920), opperceremoniemeester van koningin Wilhelmina, lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage
        • jhr. Robert Eugène Boreel (1850-1896)
         • jhr. François William Robert Boreel (1882-1941), 11e baronet
         • jhr. dr. Alfred Boreel, heer van Hogelanden (1883-1964), 12e baronet, burgemeester van Bathmen
          • jhr. mr. Francis David Boreel, heer van Hogelanden (1926-2001), 13e baronet, in diplomatieke dienst
       • jkvr. Jacoba Margaretha Maria Paulina Boreel (1813-1893), dame du palais van koningin Sophie en hon. van koningin Emma; trouwde in 1833 met jhr. mr. Willem Boreel (1800-1883), 9e baronet, heer van Hogelanden politicus
      • jhr. Lucas Boreel (1780-1854), lid provinciale staten van Holland
       • jhr. mr. Willem Boreel (1812-1857), referendaris bij de Raad van State, kamerheer des Konings
       • jhr. Jacob Boreel (1813-1888), kamerheer des Konings
        • jhr. Gerard Salomon Boreel (1855-1938), luitenant-ter-zee, burgemeester van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin, lid provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland
         • jhr. ir. Jacob Lucas Boreel (1883-1939)
          • jhr. Gerard Lucas Boreel (1913-1970)
           • jhr. Stephan Gerard Boreel (1945), 14e baronet[4][5]
         • jhr. Hugo Boreel (1884-1962)
        • jkvr. Anne Boreel (1861-1929); trouwde in 1881 met jhr. mr. Willem Johan Snouck Hurgronje (1848-1912), lid gemeenteraad van 's-Gravenhage
       • jkvr. Agneta Leopoldina Maria Boreel (1814-1864); trouwde in 1845 met mr. Willem Jan baron d'Ablaing van Giessenburg, secretaris van de Hoge Raad van Adel en lid van de familie D'Ablaing
     • mr. Jacob Boreel (1746-1794), kanunnik van Sint-Pieter te Utrecht, commies generaal 1776, adjunct-raad en advocaat-fiscaal 1778-1781 van de Admiraliteit van Amsterdam
      • Jacob Boreel (1777-1833), minister-resident aan het hof der beide Siciliën en later in Portugal
       • jhr. Theodoor Gustaaf Victor Boreel (1831-1900), resident van Ternate en der Lampongsche districten
        • jhr. Johan Jacob Boreel (1869-1934), luitenant-kolonel, ridder Militaire Willems-Orde
        • jhr. Victor Eduard Anthon Boreel, heer van Oldenaller (1871-1957), opperhofmaarschalk en kamerheer i.b.d. van de Koningin
 • Adam Boreel (1603-1667), theoloog
 • Abraham Boreel (1605-1664), rechtsgeleerde, raad en muntmeester-generaal der Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden[6]