Coriovallum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ligging Coriovallum op het kruispunt van de Via Belgica (groen) en de Via Treverorum (paars)[1]
Opgraving thermen, 1940
Maquette van het badhuis van Coriovallum in het Thermenmuseum

Coriovallum was tussen het begin van de christelijk jaartelling en ca 400 na Christus een Romeinse nederzetting op de plaats waar tegenwoordig de stad Heerlen ligt. De plaats was gelegen in de Romeinse provincie Germania Inferior, op het kruispunt van twee belangrijke heirbanen, die van Boulogne sur Mer naar Keulen en die van Xanten naar Trier.

Naamgeving[bewerken]

Volgens hedendaagse inzichten zou de Romeinse naam die de afgelopen eeuwen gehanteerd is, een spelfout zijn en had het moeten zijn Cortovallum (zo ook op de Peutinger kaart). Het betekent dan "versterkte hof". De uitgang vallum duidt op een gunstig gelegen versterking of legerplaats.

Betekenis nederzetting[bewerken]

Het traditionele beeld van Romeins Heerlen was dat van een wegdorp dat in de loop van de tweede eeuw zijn grootste omvang bereikte. Volgens de archeologe en conservator van het Thermenmuseum Karin Jeneson, was de betekenis van de Romeinse nederzetting echter groter dan tot voor kort werd aangenomen.[2] Qua afmetingen en dichtheid zou Coriovallum een stad zijn geweest die aanzienlijk groter was dan bijvoorbeeld Romeins Maastricht (Mosa Trajectum) of Aken (Aquis Granum), eerder vergelijkbaar met Xanten (Colonia Ulpia Traiana) of Tongeren (Atuatuca Tungrorum) en slechts weinig kleiner dan Romeins Keulen (Colonia Claudia Ara Agrippinensium). Mogelijk is de vicus in de 3e eeuw, na de invallen van Franken, verkleind tot een vesting.[3]

Archeologische opgravingen[bewerken]

Hoewel de naamgeving van de nederzetting in de eerste plaats wijst op een militaire versterking of wachtpost, geven de tot nu toe gedane vondsten een ander beeld. Deze duiden veeleer op een dorp of stad met een burgerlijk karakter. In het huidige Heerlen zijn in kelders van huizen en op andere terreinen diverse sporen van Romeinse woonhuizen gevonden, waarvan enkele met wandschilderingen en verwarming. Zo werden in 2008 de restanten van een groot stadshuis (domus) gevonden. In de omgeving van Heerlen zijn diverse villae aangetroffen. Ook zijn meer dan veertig pottenbakkersovens opgegraven. De Heerlense Uilestraat dankt zijn naam aan deze vondsten (ölles = potjes). Zeer belangwekkend was de vondst in 1940 van een groot badcomplex van omstreeks het jaar 100 na Christus, het grootste Romeinse bouwwerk in Nederland. Alleen al op het thermenterrein zijn meer dan tienduizend archeologische vondsten gedaan, waaronder bouwfragmenten, glas, aardewerk, munten en sieraden. Vlak bij het badcomplex zijn restanten van verdedigingsgrachten gevonden. Elders in Heerlen zijn grafmonumenten en godenpijlers aangetroffen.

Zichtbare restanten[bewerken]

Bouwfragmenten[bewerken]

Het opgegraven badhuis van Coriovallum, het grootste archeologische monument uit de Romeinse periode in Nederland, is nog altijd te bewonderen in het Thermenmuseum, waar ook een groot aantal fragmenten van andere gebouwen uit Romeins Heerlen en omgeving zijn te zien.

Kunstvoorwerpen[bewerken]

In het Thermenmuseum zijn ook een aantal reliëfs en vrijstaande sculpturen tentoongesteld. Enkele topstukken uit Coriovallum zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Openbare ruimte[bewerken]

Op diverse plaatsen in de openbare ruimte van Heerlen is het Romeinse verleden van de stad zichtbaar gemaakt. Een reconstructie van het badhuiscomplex is te vinden in het themapark Archeon in Alphen aan den Rijn.

Trivia[bewerken]

  • Het in 1998 geopende winkelcentrum het Corio Center in het centrum van Heerlen is naar de vroegere nederzetting vernoemd.

Zie ook[bewerken]