Droog heischraal grasland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Droog heischraal grasland met o.a. fijn schapengras

Het droog heischraal grasland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hn'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door verschillende plantengemeenschappen uit de klasse van de heischrale graslanden (Nardetea).

Het droog heischraal grasland staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en codering[bewerken | brontekst bewerken]

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Droge heischrale graslanden worden aangetroffen op droge, voedselarme, meestal zure plaatsen op zand- of leembodems. Dit soort vegetaties ontstaat meestal door zware ingrepen - maaien, beweiden, plaggen, afbranden - in droge of vochtige heivegetaties.

Op deels verzuurde, kalkhoudende bodems kan een zeer specifieke vegetatie voorkomen met zowel soorten van droge heischrale graslanden, als van kalkgraslanden.

Net als in heivegetaties kan in dit vegetatietype een struiklaag ontwikkeld zijn, met dwergstruiken als gewone dophei, maar de grassen en grasachtige planten zijn dominant. De boom- is afwezig, en de moslaag is meestal beperkt.

Soortensamenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Indicatieve soorten voor het droog heischraal grasland op zure zandbodem zitten vooral bij de grassen en grasachtigen. Bij de droog heischraal grasland op kalkhoudende bodem zijn kruidachtige planten meer vertegenwoordigd:

Indicatieve en begeleidende soorten voor droog heischraal grasland
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Borstelgras Nardus stricta Ook in vochtig heischraal grasland
Nardus.stricta.jpg
I Tandjesgras Danthonia decumbens Ook in vochtig heischraal grasland
Danthonia decumbens.jpeg
I Hondsviooltje Viola canina
Viola canina RF.jpg
I Mannetjesereprijs Veronica officinalis
Veronica officinalis 1544.JPG
I Veelbloemige veldbies Luzula multiflora Ook in vochtig heischraal grasland
Luzula multiflora.jpeg
I Liggend walstro Galium saxatile
20180531 Liggend walstro Balloerveld.jpg
I Fijn schapengras Festuca filiformis
Festuca filiformis2.JPG
I Pilzegge Carex pilulifera
Carex pilulifera.jpeg
I Betonie Stachys officinalis Op kalkhoudende bodem
STACHYS OFFICINALIS - AGUDA - IB-024 (Betònica).JPG
I Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum Op kalkhoudende bodem, ook op kalkgrasland
Brachypodium pinnatum sl10.jpg
I Gelobde maanvaren Botrychium lunaria Op kalkhoudende bodem
Botrychium lunaria (Vanoise)2.JPG
I Kleine pimpernel Sanguisorba minor Op kalkhoudende bodem, ook op kalkgrasland
SANGUISORBA - TORA.JPG
I Kleine bevernel Pimpinella saxifraga Op kalkhoudende bodem
20160815Pimpinella saxifraga2.jpg
I Bevertjes Briza media Op kalkhoudende bodem
Briza minor3.jpg
I Ruige leeuwentand Leontodon hispidus Op kalkhoudende bodem
Leontodon hispidus W.jpg
I Spits havikskruid Hieracium lactucella Op kalkhoudende bodem
Hieracium auricula03.jpg
I Voorjaarszegge Carex caryophyllea Op kalkhoudende bodem
Carex caryophyllea (Ankstyvoji viksva)001.JPG
I Zeegroene zegge Carex flacca Op kalkhoudende bodem
20200508Carex flacca3.jpg

Voor een compleet overzicht van de indicatieve soorten en begeleidende soorten, zie vermelde plantengemeenschappen.

Verspreiding en voorkomen[bewerken | brontekst bewerken]

Droge heischrale graslanden zijn in Vlaanderen in essentie beperkt tot de Kempen, alhoewel er enkele voorbeelden zijn van de oostelijke Leemstreek en de Zandleemstreek.

Dergelijke graslanden op kalkhoudende bodem komen enkel voor in het zuidoosten van de provincie Limburg.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Lijst van BWK-karteringseenheden