Egyptische cijfers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  Getalsystemen   

Het systeem van Egyptische cijfers was een talstelsel dat gebruikt werd in het oude Egypte. Het is een decimaal systeem, geschreven in zowel Egyptische hiërogliefen als Hiëratisch schrift.

Getallen en nummers[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende hiërogliefen werden gebruikt om machten van tien weer te geven:

Waarde Hiëroglief Beschrijving
1
Z1
Enkele streep
10
V20
Boog
100
V1
Tros (touw)
1.000
M12
Waterlelie
10.000
D50
Vinger
100.000
I8
Pad of kikker
1 miljoen
C11
De god Heh of Oneindigheid
Het getal 4622
in hiërogliefen
M12M12M12M12
V1 V1 V1
V1 V1 V1
V20V20Z1Z1

Veelvouden van deze waarden werden weergegeven door symbolen zo vaak als nodig te herhalen. Een gravering in steen uit Karnak toont het nummer 4622. Egyptische hiërogliefen konden in beide richtingen (en zelfs verticaal) worden geschreven. Dit voorbeeld is van links naar rechts geschreven en van boven naar beneden. Op de originele gravering is dit van rechts naar links, dus de tekens zijn in dit geval omgekeerd.

Breuken[bewerken | brontekst bewerken]

Rationale getallen konden ook worden weergegeven, maar alleen als optellingen van breuken met 1 als teller, oftewel optellingen van inversies van gehele getallen. Zo werd 2/5 geschreven als 1/3 + 1/15. Deze notitie wordt Egyptische breuk genoemd. De enige uitzonderingen hierop waren 2/3 en 3/4.

De hiëroglief die een breuk aangaf, lijkt op een mond, en betekent "deel":

D21

Deze 'mond' werd gebruikt als deelstreep, de teller was 1, en de noemer was het positieve getal dat onderaan werd geschreven. Dus, 1/3 werd geschreven als:

D21
Z1 Z1 Z1

Er waren speciale symbolen voor 1/2 en voor twee breuken met een andere teller dan 1, namelijk 2/3 (vaak gebruikt) en 3/4 (minder vaak gebruikt):

Aa13
 
D22
 
D23

Als de noemer te groot werd, dan werd de 'breukstreep' simpelweg boven het eerste deel geschreven:

D21
V1 V1 V1
V20 V20
V20 Z1

Optellen en aftrekken[bewerken | brontekst bewerken]

Voor plus- en mintekens werden de volgende hiërogliefen gebruikt:

D54
en
D55

als de voeten in de schrijfrichting wezen moest er worden opgeteld, anders afgetrokken

Geschreven getallen[bewerken | brontekst bewerken]

Naast het hierboven beschreven talstelsel konden getallen in de oude Egyptische taal ook als woorden worden uitgeschreven, net zoals men in het Nederlands "dertig" kan schrijven in plaats van 30. "Dertig" werd bijvoorbeeld geschreven als

Aa15
D36
D58

maar het getal 30 als volgt:

V20V20V20

Dit was echter zeldzaam voor andere getallen dan een en twee.

Hiëratische getallen[bewerken | brontekst bewerken]

Aangezien de meeste administratieve teksten op papyrus werden geschreven, en niet werden gegraveerd in steen (zoals hiërogliefische teksten), gebruikt de grote meerderheid van teksten die Egyptische getallen bevatten, het hiëratisch schrift. Voorbeelden van getallen geschreven in het hiëratisch kunnen worden gevonden in teksten uit de tijd van de Proto-dynastieke Periode. De Abusir papyri uit het Oude Rijk vormen een bijzonder belangrijke verzameling teksten waarin hiëratische getallen werden gebruikt.

Er wordt vaak gedacht dat het hiëratische schrift een ander talstelsel gebruikte, met aparte tekens voor de cijfers 1 tot 9, veelvouden van 10 van 10 tot 90, de honderdtallen van 100 tot 900 en de duizendtallen van 1000 tot 9000. Een groot getal als 9999 kon op deze manier dus worden geschreven met slechts vier cijfers door de tekens van 9000, 900, 90 en 9 te combineren. Hier zouden anders 36 hiërogliefen voor nodig zijn.

Dit verschil was echter grotendeels schijn, aangezien deze zogenaamde "aparte tekens" in feite slechts ligamenten (samengevoegde symbolen) waren. In de oudste hiëratische teksten werden de getallen nog duidelijk apart geschreven, maar gedurende het Oude Rijk ontwikkelden zich een aantal standaard groeperingen van de getallen. Deze groeperingen werden steeds verder gesimplificeerd, opdat ze sneller konden worden genoteerd. Deze ontwikkeling zette zich ook voort in het Demotische schrift, maar het is incorrect om hier te spreken van een ander getalsysteem.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  • James Paul Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge, 2000. Getallen behandeld in §§9.1–9.6.
  • Alan Henderson Gardiner, Egyptian Grammar; Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Oxford, 1957³. Voor getallen, zie §§259–266.
  • Hans Goedicke, Old Hieratic Paleography, Baltimore, 1988.
  • Georg Möller, Hieratische Paläographie: Die aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der Fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit., 3 dln., Leipzig, 1927² (= Osnabrück, 1965).

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]