Eurabië

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Islam in Europa

██ <1% (Polen, Tsjechië)

██ 1%-3% (Italië, Slovenië)

██ 3%-4% (Griekenland, Noorwegen, Servië, Spanje)

██ 4%-5% (Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk)

██ 5%-10% (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland)

██ 10%-20% (Rusland, Bulgarije, Montenegro, Cyprus)

██ 20%-40% (Macedonië)

██ 40%-60% (Bosnië en Herzegovina, Kazachstan)

██ 60%-80% (Albanië)

██ 80%-95% (Kosovo, Azerbeidzjan)

██ >95% (Turkije)

Eurabië (in het Engels Eurabia) is een neologisme waarmee de schrijfster Bat Ye'or (pseud.) een geïslamiseerd Europa aanduidt dat uiteindelijk opgaat in de Arabische wereld. Deze islamisatie zou volgens Bat Ye'or en haar aanhangers plaatsvinden doordat Europa politiek en cultureel steeds meer onder invloed van de islam komen te staan door een toenemend percentage moslims en een toenemende invloed van het islamitische gedachtegoed onder politieke druk van de Arabische wereld. Een grote rol hierbij speelt volgens de schrijfster de 'dhimmitude', de geesteshouding van niet-islamitische minderheden onder islamitisch gezag, waarvan zij meent dat deze overheerst onder Europese geestelijke en politieke leiders.

De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is volgens Bat Ye'or een aantal overeenkomsten tussen de toenmalige Europese Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie, en vertegenwoordigers van de Arabische Liga, waarin zou zijn afgesproken dat in ruil voor een gegarandeerde aanvoer van Arabische olie naar de lidstaten van de Europese Gemeenschap, immigranten uit de Arabische wereld zouden worden gestimuleerd hun eigen taal en cultuur te behouden. Bat Ye'or baseert zich voor haar stelling onder meer op de zogenoemde Resolutie van Straatsburg die op 7 en 8 juni 1975 in de schoot van de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation werd goedgekeurd. Het bestaan van deze resolutie is tot op heden niet vastgesteld. In Nederland vertaalde deze Europese beleidslijn, door islamcritici zoals Pamela Hemelrijk ook wel 'Oil for immigration' genoemd, zich volgens Bat Ye'or in het 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur'.

In haar voorwoord bij de Nederlandse uitgave Eurabië : de geheime band tussen Europa en de Arabische wereld geeft de schrijfster aan dat Eurabië: "Niet het resultaat (is) van toeval, maar van een koelbloedig geplande ideologie, die politieke, strategische en culturele middelen gebruikte om die doelstellingen te bereiken." Volgens Bat Ye'or noemen de bedenkers hun strategie de "mediterrane samenleving", zijzelf noemt het Eurabië.[1][2]

De hoofdpunten van de Eurabia-hypothese[bewerken]

 • De islam is volgens de hypothese niet verenigbaar met Europese (westerse) waarden en staat vijandig jegens de westerse wereld. Het westen is betrokken geraakt in een vorm van een 'oorlog der beschavingen' of civilisationeel conflict met de islam.
 • De islam probeert volgens de hypothese de Europese beschaving en culturele waarden te vervangen met haar eigen ethiek. De islam streeft naar een Europa waarin de islam de heersende religie is en de sharia de Europese wetten vervangt.
 • De Westerse beschaving is expliciet joods-christelijk en de veronderstelde islamitische vijandigheid zou gedeeltelijk religieus gemotiveerd zijn.
 • Moslims stellen volgens de hypothese voortdurend eisen om zo hun eigen waarden op te leggen en het doen van concessies aan moslims leidt tot nieuwe eisen. De meeste, zo niet alle moslims kennen volgens de Eurabia-hypothese deze eisende houding omdat dergelijke eisen deel uitmaken van hun godsdienst.
 • Deze eisen zouden eveneens tot doel hebben om niet-Moslims (voornamelijk joden en christenen) tot de status van dhimmi te reduceren, wat volgens de hypothese de meeste moslims de juiste status voor niet-moslims vinden.
 • Men moet zich volgens de hypothese verzetten tegen deze eisen, maar Europese regeringen, media en elite weigeren volgens de Eurabia-aanhangers consistent dit te doen. Regeringen doen volgens de hypothese zelfs al bij voorbaat concessies aan moslims, inclusief zelfcensuur. Hun houding is er volgens de hypothese een van dhimmitude - de serviele houding van de zwakke dhimmi in een moslim-gedomineerde maatschappij. Bat Ye'or beschouwt dhimmitude als een daad van verraad tegen de westerse beschaving.
 • De moslim immigratie naar Europa wordt gezien als een strategie met het doel om de controle over Europa te krijgen door de niet-moslim bevolking door moslims te vervangen; deze migratie zou volgens de hypothese niet primair economisch van aard zijn.
 • De groei van de moslimbevolking in Europa door natuurlijke aanwas (hoge geboortecijfers) wordt ook gezien als een onderdeel van deze strategie: "outbreeding the enemy". Volgens aanhangers van de hypothese zijn er veel meer moslims in Europa dan de officiële statistieken toegeven — sommige landen zoals België en Frankrijk zouden zelfs weigeren het aantal leden van minderheden te tellen — en binnen enige generaties (voor 2100) zouden ze een meerderheid vormen. Europese regeringen hebben volgens aanhangers van de hypothese deze strategie actief gefaciliteerd door voortdurende immigratie uit moslimlanden toe te laten, wat zij zien als verraad.
 • Zelfs voordat ze een meerderheid zouden vormen, zouden volgens de hypothese moslims de Europese politiek domineren vanwege hun aantallen en de toegeeflijke dhimmitude van politici en elites, die weigeren weerstand aan ze te bieden.

Aanhangers[bewerken]

De hypothese is populair onder een aantal mensen met een kritische kijk op de islam, zoals de schrijver Robert Spencer, de ex-politica Ayaan Hirsi Ali, PVV-leider Geert Wilders, de in 2006 overleden Italiaanse journaliste Oriana Fallaci en de schrijver Leon de Winter. Volgens Prof. Hans Jansen is 'het hele verhaal van Bat Ye'or van A tot Z gedocumenteerd' (KN van 27 mei 2005). Voornoemden zijn van mening dat de geestelijk leiders van de Europese moslims een verborgen agenda hanteren en het doel nastreven om het Europese continent onder islamitische heerschappij te brengen. In een geruchtmakende lezing veronderstelde de historicus Bernard Lewis dat door demografische ontwikkelingen de bevolking van Europa voor 2100 in meerderheid islamitisch zou zijn.

Weerleggingen en kritiek[bewerken]

De Franse journalist Justin Vaisse heeft kritiek geleverd op de hypothese van de aanstaande islamisering van Europa. Hij heeft onderzoek gedaan naar o.a. de moslims in Frankrijk en Zweden en kwam tot andere bevindingen:

 • De moslimgemeenschap groeit lang niet zo hard als geclaimd voornamelijk door de dalende geboortes per gezin onder hen[3]
 • Moslims vormen geen monolithisch blok dat een zogenaamd eensgezind doel nastreeft, maar bestaan uit onderling vaak zeer uiteenlopende richtingen, denkwijzen en opvattingen[4]
 • De meeste moslims willen politiek en sociaal integreren in hun westerse omgeving
 • Ondanks hun aantal hebben ze bijna geen invloed op de politieke besluitvorming betreffende buitenlandse politiek bijvoorbeeld aangaande Israël[5]

Volgens de Britse journalist Johann Hari heeft de Eurabia hypothese sinistere overeenkomst met de Protocollen van de wijzen van Sion hetgeen een complot veronderstelt van de joden om de wereld te overheersen: "there are intellectuals on the British right who are propagating a conspiracy theory about Muslims that teeters very close to being a 21st century Protocols of the Elders of Zion."[6]

De Nederlandse demograaf Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), becijfert dat volgens huidige demografische gegevens het percentage moslims in Nederland rond 9% zal uitkomen in 2050. Zelfs dit cijfer acht hij aan de hoge kant vanwege toenemende secularisering onder moslims.[7]

Zie ook[bewerken]