Europees volkslied

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beethoven, door Joseph Karl Stieler.
Het Europees volkslied, gespeeld door de United States Navy Band.

Het Europese volkslied is een gedeelte uit de negende symfonie die in 1823 werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Officieel is het een zuiver instrumentaal muziekstuk, maar er zijn verschillende pogingen gewaagd om er passende woorden op te zetten.

In de finale van deze symfonie gebruikte Beethoven de in 1785 door Friedrich von Schiller geschreven Ode an die Freude (Ode aan de vreugde). Dit gedicht geeft de door Beethoven gedeelde idealistische visie van Schiller weer, die alle mensen als broeders zag.

In 1972 koos de Raad van Europa, die reeds de Europese vlag had ontworpen, het thema van "Ode aan de vreugde" van Beethoven als Europees volkslied en vroeg de bekende dirigent Herbert von Karajan drie arrangementen voor piano, harmonieorkest en symfonieorkest te schrijven. Dit volkslied vertolkt zonder woorden, in de universele taal van de muziek, de idealen van vrijheid, vrede en solidariteit waarvoor Europa staat.

In 1985 maakten de regeringsleiders van de Europese Unie van deze muziek het officiële volkslied van de Unie. Het is niet de bedoeling de volksliederen van de lidstaten te vervangen, maar wel om uitdrukking te geven aan de waarden die de inwoners van de Unie delen en aan hun eenheid in verscheidenheid.

Variaties op het Europese volkslied[bewerken]

Er zijn verschillende variaties op het Europese volkslied gemaakt, onder andere door Florian Müller (trance- en hiphop-versies), Christophe Guyard (rapsodie van het volkslied, uitgevoerd met een orkest) en Pierre Lange samen met Bertrand Vigier (een bigbandversie).

Tekst[bewerken]

Officieel heeft het Europees Volkslied geen tekst, met als belangrijkste reden dat er geen officiële eenheidstaal is in de Europese Unie en er dus tekst in alle officiële Europese talen verzonnen zou moeten worden. Beethoven heeft zijn 9e symfonie echter wel gebaseerd op Ode an die Freude, waardoor deze tekst vaak gebruikt wordt als het Europees volkslied gezongen wordt.

Originele, Duitse tekst:

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.

In 2004 stelde de Oostenrijkse componist Peter Roland een Latijnse tekst voor die zou kunnen dienen als officiële tekst voor het volkslied, maar deze heeft geen gelding gekregen.

Latijnse tekst

Est Europa nunc unita
et unita maneat;
una in diversitate
pacem mundi augeat.

Semper regnant in Europa
fides et iustitia
et libertas populorum
in maiore patria.

Cives, floreat Europa,
opus magnum vocat vos.
Stellae signa sunt in caelo
aureae, quae iungant nos.

Nederlandse vertaling

Nu Europa is verenigd
Laat het dan voor immer zijn;
Moge het, één in verscheidenheid,
Bijdragen tot wereldvrede.

Moge altijd in Europa
Vertrouwen en rechtvaardigheid heersen
En de vrijheid van de volkeren
In een groter vaderland.

Burgers, laat Europa bloeien,
Een grootse opdracht roept jullie op.
De gouden sterren aan de hemel
Zijn de tekens die ons mogen binden

Op 25 november 2011 werd tijdens een publieke zitting aan de Leidse Universiteit een andere tekst ingewijd. Deze versie, een vrije vertaling van Ode an die Freude door W.T. Eijsbouts, draagt de geest van vrijheid en van opstand uit de tekst van Friedrich Schiller.


Originele, Duitse tekst uit 1785:

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was der Mode Schwert getheilt,
Bettler werden Fürstenbrüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.

Rettung von Tyrannenketten
Grossmut auch dem Bösewicht,
Hoffnung auf den Sterbebetten,
Gnade auf dem Hochgericht!
Auch die Toten sollen leben,
Brüder trinkt und stimmet ein,
Allen Sündern soll vergeben,
Und die Hölle nicht mehr sein.

Nederlandse vertaling

Vreugde grote godenvonken
Dochter uit Elysium!
Wij betreden vurigdronken
Hemelse uw heiligdom
Toverdraden zullen binden
Wat de conventie had gekliefd
Geuzen worden prinsenvrinden
Waar je brede vleugel wiegt

Tirannieën te verderven
Voor de booswicht edelmoed
Hoop tot op het bed van sterven
Van het hoogste Hof tegoed
Ook de doden zullen leven
Broeders drinkt en wees akkoord
Alle zondaars te vergeven
En de hel gaat overboord.

Externe links[bewerken]