Laplacetransformatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De laplacetransformatie, genoemd naar Pierre-Simon Laplace, is een wiskundige techniek die wordt gebruikt voor het oplossen van lineaire integraal- en differentiaalvergelijkingen. In de elektrotechniek en regeltechniek is de laplacetransformatie een zeer nuttig gereedschap bij het doorrekenen van in- en uitschakelverschijnselen, oftewel niet-stationaire verschijnselen. De laplacetransformatie is een belangrijk voorbeeld van een integraaltransformatie.

Definitie[bewerken | brontekst bewerken]

Stel f(t) is een functie van t, gedefinieerd voor t ≥ 0. Onder de laplacegetransformeerde van f verstaan we de functie F, gedefinieerd voor complexe s door:

.

Omdat f in veel toepassingen een functie van de tijd is, wordt f wel de tijdfunctie genoemd. De laplacegetransformeerde F heet wel de beeldfunctie.

Notatie[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de eenvoud van notatie schrijven we hier en in het vervolg soms:

in plaats van

om duidelijk te kunnen aangeven welke functie f bedoeld wordt.

Causale functies[bewerken | brontekst bewerken]

De integratie wordt soms ook gerekend vanaf in plaats van 0. Er wordt dan stilzwijgend aangenomen dat f(t) = 0 voor t < 0 (f is causaal). Men noemt een functie causaal als geldt dat voor . kan dan worden opgevat als een tijdsafhankelijke respons op een excitatie-functie die ook gelijk is aan nul voor .

Een willekeurige functie kan men causaal maken met behulp van de heaviside-functie door:

Convergentie[bewerken | brontekst bewerken]

De laplacegetransformeerde is niet altijd convergent (en dus niet altijd gedefinieerd): de laplacegetransformeerde van f(t) bestaat voor een bepaalde waarde van het complexe getal s als bovenstaande integraal convergeert voor deze waarde. Als de integraal convergeert voor een reëel getal σ, convergeert hij voor alle complexe getallen s met . Het kleinste reële getal σ zodat de integraal convergeert voor alle s met (indien dit bestaat) heet de convergentieabscis.

Voldoende voorwaarden voor convergentie[bewerken | brontekst bewerken]

 • f(t) is stuksgewijs continu op elk interval t1 < t < t2, met t1 > 0
 • f(t) is van exponentiële orde voor alle t > tn

Inverse[bewerken | brontekst bewerken]

De inverse laplacetransformatie kan via een complexe integraal gevonden worden.

Vaak echter wordt de laplacegetransformeerde geschreven als een lineaire combinatie van laplacegetransformeerden van bekende functies. De oorspronkelijke functie is dan dezelfde lineaire combinatie van de betrokken bekende functies.

Als de laplacegetransformeerde een rationele functie is, kan deze de breuk door breuksplitsen geschreven worden als een som van bekende laplacegetransformeerden. Het eenvoudigste geval is dat waarbij de noemer geen complexe of meervoudige nulpunten heeft. De getransformeerde kan dan geschreven worden als (we noteren de reële nulpunten van de noemer als α12):

,

zodat de gezochte inverse functie f(t) gevonden wordt als:

Voorbeeld[bewerken | brontekst bewerken]

We weten dat de getransformeerde van een functie gelijk is aan , de nulpunten van de noemer zijn verschillend en reëel, we splitsen in twee breuken:

zodat de originele functie is:

, voor

Eigenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende eigenschappen kunnen aangetoond worden (na substituties, merk op dat hierbij de integratiegrenzen niet aangepast dienen te worden):

 • Verschuiving in het tijd-domein
 • Verschuiving in het laplace-domein
 • Schaling in het tijd-domein
 • Getransformeerde van de afgeleide
Indien f(t) niet continu is in t = 0, dan is
Indien f(t) niet continu is in t = a, dan is
Algemeen voor hogere afgeleiden
 • Getransformeerde van de primitieve
 • Getransformeerde van tnf(t)
 • Getransformeerde van f(t) / t
 • Periodieke functies (f(t) = f(t+T))
 • Beginwaardetheorema
 • Eindwaardetheorema
 • Gedrag voor s naar oneindig

Verband met andere transformaties[bewerken | brontekst bewerken]

met fouriertransformatie[bewerken | brontekst bewerken]

De continue fouriertransformatie is equivalent met de tweezijdige laplace-integraal, indien we als argument nemen:

.

Met Z-transformatie[bewerken | brontekst bewerken]

Laplacegetransformeerden van enkele functies[bewerken | brontekst bewerken]

waarbij Γ staat voor de gammafunctie
waarbij
waarbij γ staat voor de constante van Euler.

Laplacegetransformeerden van speciale functies[bewerken | brontekst bewerken]

met de entierfunctie, dus het grootste gehele getal dat kleiner of gelijk is aan x.

Verband met differentiaalvergelijkingen[bewerken | brontekst bewerken]

Nemen we de volgende differentiaalvergelijking als voorbeeld (x is een bekende functie):

,

we transformeren de beide leden, waarbij alle beginvoorwaarden nul worden gekozen (de zogenaamde nultoestand, of zero state):

,

waaruit volgt:

hierbij is H(s) de overdrachtsfunctie. Aangezien x een bekende functie is, is ook zijn laplacegetransformeerde bekend, en daarmee ook de getransformeerde van y, Y(s). We berekenen de inverse van Y(s), en vinden de gezochte oplossing y(t).

Maar ook indien de beginvoorwaarden niet nul zijn kan een lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten via de laplacetransformatie worden opgelost. Voorbeeld:

met als beginvoorwaarde: .

De laplacetransformatie levert:

Door hieruit Y(s) af te zonderen, en vervolgens de inverse laplacetransformatie te nemen vindt men de oplossing y(t):

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]