Overleg:Traagheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overleg:Traagheid_van_massa


Het is niet duidelijk hoe het zit met redirects.[brontekst bewerken]

Er was een voorstel om dit artikel, [[traagheid]], te hernoemen in [[Traagheid van massa]] maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, zo lijkt het.

Het is nu een beetje een woud van doorverwijzingspagina's en automatische redirects. Massa, Traagheid, Massatraagheid, Traagheid van Massa, Inertie.
--Cleon Teunissen|Overleg 12 jul 2005 12:48 (CEST)Reageren[reageer]

Snelheid?[brontekst bewerken]

Er staat: Newton bracht in dat als de ruimte echt een leeg niets zou zijn de eigenschap traagheid niet zou kunnen bestaan. Zonder de eigenschap traagheid zou ieder voorwerp door de minste of geringste kracht onmiddellijk naar een oneindig grote snelheid worden gevoerd. Is dat voor iedereen duidelijk? Ik vraag me n.l. af hoe die snelheid bepaald zou kunnen worden als er niets is ten opzichte waarvan die beweging is. Gerritse (overleg) 28 mei 2012 20:33 (CEST)Reageren[reageer]

Ik vind het een behoorlijk warrig verhaal, en ik vraag me af of het de de door Newton bedoelde uitspraak wel juist wergeeft. De tijd ontbreekt me momenteel om er nader naar te kijken. Maar er zijn hier genoeg andere fysici op NL-WP. » HHahn (overleg) 29 mei 2012 20:31 (CEST)Reageren[reageer]
Drie jaar later heb ik alle nonsens uit het "artikel" geschrapt en er is weinig over. Het equivalentieprincipe heeft er geen fluit mee te maken, net zo min als "gewicht" en "wrijving". Massaloze (en daarmee traagheidsloze) fotonen ondervinden het equivalentieprincipe namelijk ook. Kleuske (overleg) 4 okt 2015 18:07 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Gebruiker:Kleuske, hopelijk wil je NOG een keer door dit item gaan met een snoeischaar. Er zijn hele stukken uit iemands natuurkunde boek geknipt en geplakt en er zijn onderwerpen bij gehaald die er slechts heel in de verte mee te maken hebben. En een kop met "De ware wetten van de fysica" ??? Sjoerd22 (overleg) 13 sep 2022 11:10 (CEST)Reageren[reageer]

@Sjoerd22: Het is inmiddels vier jaar geleden dat ik actief was op de nederlandstalige Wikipedia. Ik ben het met je eens dat het artikel, zoals het nu is, een lap tekst ("Wall of text") is die alle kanten op meandert en meer vragen oproept dan beantwoordt en op cruciale momenten de plank stevig misslaat. Het stukje dat je met name noemt is (begrijp ik) een verwijzing naar het eerste postulaat van Speciale Relativiteit, en dient dus toegeschreven te worden aan Einstein en niet Max Born. Ook denk ik dat je mans genoeg bent zelf de snoeischaar ter hand te nemen. Want het is hoognodig. Wees moedig! Kleuske (overleg) 13 sep 2022 11:43 (CEST)Reageren[reageer]
slik.... Sjoerd22 (overleg) 14 sep 2022 00:18 (CEST)Reageren[reageer]

Willen behoeft bewustzijn.[brontekst bewerken]

Er wordt hier gesproken van voorwerpen die een beweging of snelheid of wat dan ook, een toestand, willen volhouden. Ik vind dat vrij kinderlijk en weinig wetenschappelijk overkomen. Een voorwerp heeft geen wil, kan niet willen. Zou dit dus niet anders verwoord moeten worden? Roentie (overleg) 4 jul 2019 20:33 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb het aangepast. - Patrick (overleg) 4 jul 2019 22:55 (CEST)Reageren[reageer]

Descartes[brontekst bewerken]

In de tweede alinea staat nu iets onbegrijpelijks: "In de formulering van Descartes: de eerste wet van de natuur is, dat ieder ding, voor zoveel in zich is, altijd in dezelfde staat blijft, en dat op deze wijze datgene wat eens bewogen wordt altijd volhardt in bewogen te worden." Vraag: wat wordt bedoeld met "voor zoveel in zich is"??? Bob.v.R (overleg) 14 sep 2022 07:00 (CEST)Reageren[reageer]

Lijkt iets te zijn in de trant van een vierkante vorm blijft uit zichzelf zonder slijtage en zo gewoon vierkant en dat kan ook gezegd worden over beweging: ook de bewegingstoestand blijft zonder luchtweerstand en zo altijd in dezelfde staat.Jan janman (overleg) 19 sep 2022 14:52 (CEST)Reageren[reageer]

Traagheidsbeweging bestaat niet[brontekst bewerken]

In dit artikel en een paar verwante wikipedia artikelen komt telkens het woord traagheidsbeweging voor. De definitie van traagheid is verzet tegen verandering van snelheid. Dus een traagheidsbeweging zou hetzelfde zijn als een constante snelheid. Zelfs in een relativiteits verhandeling is traagheidsbeweging fout, je zou het moeten veranderen in een beweging onder invloed van een inertiaalkracht bijvoorbeeld. Sjoerd22 (overleg) 16 sep 2022 14:44 (CEST)Reageren[reageer]

Referentie nummer 48 bevat een definitie van een traagheidsbeweging met vergelijking tussen die in een inertiaal stelsel en versneld. Traagheid is niet enkel een weerstand tegen verandering van bewegingstoestand, de term slaat ook op de bewegingstoestand zelf, samenhangend met inertie. Het is jammer dat de hierover toegevoegde voorbeelden zijn weg gehaald, want die waren juist bedoeld om ook dit aspect toe te lichten.
Over inertiaal kracht staat gesteld dat het niet een echt effectieve kracht is, maar enkel reactief. Newton hield dit een beetje in het midden door bij actie is reactie op een gelijkwaardige manier te spreken over wederzijdse acties tussen twee objecten. Zie daarover o.a. de recent toegevoegde refs. Jan janman (overleg) 19 sep 2022 14:44 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo Jan, fijn dat je reageert. Traagheid doet zich voor, verzet zich tegen "verandering van beweging" of "verandering van snelheid". Niet van "bewegingstoestand".

"Een bewegingstoestand, samenhangend met inertie".... sorry maar ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt, kun je dat uitleggen? Sjoerd22 (overleg) 20 sep 2022 17:37 (CEST)Reageren[reageer]

het staat er misschien wat krom als een cirkel redenering. bedoeld werd: inertie is een verschijnsel, waarover verder (nog) niet heel veel bekend is. er valt dus ook niet veel over uit te leggen verder. het verschijnsel kan wel als basis dienen voor theorievorming.Jan janman (overleg) 21 sep 2022 21:17 (CEST)Reageren[reageer]
Dat laatste vind ik niet erg bemoedigend... je hebt enorm veel tijd en energie gestopt in dit artikel, ik vind het jammer om er stukken uit te halen die - in jouw woorden "krom" of onduidelijk zijn, misschien kun je zelf nog eens kijken of je iets kunt met de volgende kritiek:
- het niet afwisselend over "traagheid" en "inertie" hebben... kies er één en hou het daarbij
- "beweging" is ook een vaag woord: kan betekenen "verplaatsing" maar ook "snelheid". "Bewegingstoestand" is dan al helemaal onduidelijk. Overal vervangen door snelheid zou mijn voorstel zijn.
- het lemma indelen in een hoofddeel en een sub-deel. Het hoofddeel bevat traagheid zoals dat in de klassieke natuurkunde een begrip is... de verfijningen, relativering en twijfels bewaren voor het subdeel.
- niet hele lappen tekst uit een natuurkunde boek knippen en plakken...
Ik denk dat dit artikel dan plotseling een stuk leesbaarder en bruikbaarder is geworden...en jouw naam staat er dan terecht onder!
Sjoerd22 (overleg) 25 sep 2022 12:17 (CEST)Reageren[reageer]

Uitleg relativiteitstheorie hoort hier niet thuis[brontekst bewerken]

In het onderste deel van dit artikel staat een mooie uitleg van een stukje relativiteitstheorie, iets wat b.v. in Wikibooks echt op zijn plaats zou zijn, maar dit valt m.i. ruim buiten de scope van dit artikel Sjoerd22 (overleg) 30 sep 2022 13:23 (CEST)Reageren[reageer]