PC (kaatsen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kaatsfestijn in Franeker (1953) ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de permanente commissie van de Franeker Kaatspartij.
Kaatswedstrijd in Franeker in 1924
PC in 1903

De PC is een kaatswedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Franeker. De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij, opgericht in 1853, die sinds 1854 de wedstrijd organiseert. De PC geldt als de belangrijkste en meest prestigieuze wedstrijd van alle kaatswedstrijden die jaarlijks onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond worden gespeeld.

Tijd en plaats[bewerken | brontekst bewerken]

De PC vindt elk jaar plaats op de vijfde woensdag na 30 juni en wordt sinds 1856 gehouden op het Sternse Slotland, in de volksmond beter bekend als het Sjûkelân, hét kaatsveld van Franeker. Aan de wedstrijd doen 16 parturen mee die elk bestaan uit drie personen. De wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden op de Friese zender Omrop Fryslân.

Koning en koningsbal[bewerken | brontekst bewerken]

De beste speler van het winnende partuur wordt uitgeroepen tot koning van de PC. Hij krijgt de zilveren koningsbal omgehangen door de voorzitter van de Permanente Commissie en mag een replica daarvan[1] tot de volgende PC houden. Aan het begin van de PC wordt de vorige koning geëerd met een rijtoer door Franeker.

Oudste sportklassieker[bewerken | brontekst bewerken]

Het evenement is met afstand de oudste sportklassieker van Nederland. De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd op 9 juli 1854[2].

De Franeker balverkaatsersdag, waaronder de partij eerder bekendstond, is echter veel ouder. De organisatie lag voor 1854 veelal in handen van kasteleins. De oervorm van deze kaatspartij gaat ruim drie eeuwen terug, zo tussen 1675 en 1700. Het sportfestijn is doordrenkt met oude waarden en tradities die zorgvuldig worden gekoesterd. Zo worden sponsors nog altijd geweerd op het Sternse Slotland, ook wel Sjûkelân genoemd.

Het vijfkoppige bestuur van de PC behoort, ijs en weder dienende, in jacquet inclusief hoge hoed aan te treden. Voordat de voorzitter de traditionele zin It giet los uitspreekt heeft hij er al een feestrede van om en nabij een uur op zitten. Deze toespraak vindt plaats in de Koornbeurs. Vandaar worden de winnaars van het jaar ervoor per koets naar het toernooiveld vervoerd, voorafgegaan door het Stedelijk Muziekkorps Harmonie, ondertussen ook al anderhalve eeuw oud. De stoet beweegt zich door een dichte haag van mensen, want ook de PC creëert zijn eigen helden.

In de loop der tijd kon het festijn vijf keer geen doorgang vinden; in 1859 heerste er een pokken- en in 1866 een cholera-epidemie, in 1943 en 1944 werd de PC afgelast vanwege de Tweede Wereldoorlog en in 2020 werd de PC afgelast vanwege de coronapandemie die dat jaar uitbrak. Opmerkelijk zijn ook de Belgische winnaars in 1916 en 1917, ongetwijfeld Belgische vluchtelingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.

Recordwinnaars[bewerken | brontekst bewerken]

Twee kaatsers, Taede Zijlstra (Witmarsum) en Jan Reitsma sr. (Pingjum) slaagden er beiden in om de PC negen keer op hun naam te schrijven. Derde op deze lijst is Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) met acht keer winst. Klaas W. Boorsma (Zweins) en Sjirk de Wal (Dronrijp) wonnen beiden zeven keer. De volgende op de lijst is Hotze Schuil (Harlingen) met zes keer winst (uit dertien finalepartijen). Hij moet deze plek delen met Sake Saakstra (Winsum), J.E. Bonnema (Arum) en sinds 2021 ook met Gert-Anne van der Bos (Mantgum) en Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie).

Beste kaatser van de 20e eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Hotze Schuil, overleden in 2005, werd in 2000 door de PC uitgeroepen tot "kaatser van de 20e eeuw".

Dorpen en steden met de meeste winnaars[bewerken | brontekst bewerken]

Tot de succesvolste dorpen en steden, wat betreft het aantal overwinningen door inwoners, behoren onder andere:[3]

PC-winnaars[bewerken | brontekst bewerken]

PC Franeker.jpg
nummer jaar winnaars (K = koning)
163 2021 Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie; Erwin Zijlstra (K), Easterlittens.
2020 Geen PC vanwege Corona.
162 2019 Marten Bergsma, Minnertsga, Renze Hiemstra, Deinum, Hans Wassenaar (K), Leeuwarden.
161 2018 Peter van Zuiden, Bolsward; Allard Hoekstra (K), Franeker; Thomas van Zuiden, Bolsward.
160 2017 Bauke Triemstra, Sint Jacobiparochie; Alle Jan Anema, Grouw; Hendrik Kootstra (K), Minnertsga.
159 2016 Jan-Dirk de Groot, Driesum; Renze Pieter Hiemstra, Sint Jacobiparochie; Hans Wassenaar (K), Leeuwarden.
158 2015 Gert-Anne van der Bos, Mantgum (K); Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie; Daniël Iseger, Leeuwarden.
157 2014 Gert-Anne van der Bos, Holwerd; Jacob Wassenaar, Minnertsga; Daniël Iseger (K), Leeuwarden.
156 2013 Johan van der Meulen, Broeksterwâld; Renze Piter Hiemstra (K), Sint Jacobiparochie; Hylke Bruinsma, Minnertsga.
155 2012 Hendrik Tolsma, Goutum; René Anema, Balk; Thomas van Zuiden (K), Tsjerkwerd.
154 2011 Gert-Anne van der Bos, Holwerd; Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie; Daniël Iseger (K), Leeuwarden.
153 2010 Gert-Anne van der Bos (K), Holwerd; Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie; Daniël Iseger, Leeuwarden.
152 2009 Gert-Anne van der Bos (K), Holwerd; Folkert van der Wei, Witmarsum; Daniël Iseger, Leeuwarden.
151 2008 Jochum Bouma, Oosterlittens; Auke van der Graaf, Berlikum; Douwe Groenendijk (K), Heerenveen.
150 2007 Johan van der Meulen (K), Broeksterwâld; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Auke van der Graaf, Berlikum.
149 2006 Johan van der Meulen, Damwâld; Teake Triemstra (K), Sint Jacobiparochie; Kor Zittema, Beetgum.
148 2005 Rutmer van der Meer, Leeuwarden; Jacob Wassenaar, Minnertsga; Chris Wassenaar (K), Minnertsga.
147 2004 Johan Abma, Gau; Pieter Scharringa, Dronrijp; Daniël Iseger (K), Goutum.
146 2003 Johannes G. Dijkstra (K), Huzum ; Karel Nijman, Leeuwarden; Folkert van der Wei, Witmarsum.
145 2002 Rutmer van der Meer, Warga; Jacob Wassenaar, Minnertsga; Cornelis Terpstra (K), Minnertsga .
144 2001 Pieter van Tuinen, Leeuwarden; André Kuipers, Beetgumermolen; Chris Wassenaar (K), Minnertsga.
143 2000 Klaas Berkepas, Aldeboarn; Dirk Jan van der Woud, Goutum; Klaas Anne Terpstra (K), Minnertsga.
142 1999 Johan Okkinga, Arum; Sake Porte,Winsum (Gr); Auke van der Graaf (K), Berlikum.
141 1998 Johan Okkinga (K), Arum; Sake Porte, Winsum (Gr.); Auke van der Graaf, Berlikum.
140 1997 Pieter van Tuinen (K), Groningen; Rinse Bleeker, Heerenveen; Chris Wassenaar, Minnertsga.
139 1996 Johan Okkinga (K), Arum; Sake Porte, Groningen; Pieter Tienstra, Winsum (Gr.).
138 1995 Simon Minnesma (K), Menaldum; Sake Porte, Groningen; Klaas-Anne Terpstra, Menaldum.
137 1994 Coos Veltman (K), Joure; Johannes van Dijk, Leeuwarden; Hotze Rusticus, Marssum.
136 1993 Erik Seerden, Leeuwarden; Rinse Bleeker, Heerenveen; Thomas van der Meer (K), Akkrum.
135 1992 Erik Seerden, Franeker; Rinse Bleeker (K), Heerenveen; Thomas van der Meer, Akkrum.
134 1991 Erik Seerden (K), Franeker; Rinse Bleeker, Heerenveen; Thomas van der Meer, Akkrum.
133 1990 Coos Veltman, Dronrijp (K); Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie; Tunno Schurer, Franeker.
132 1989 Joop Bierma; Sint Jacobiparochie (K); Sake Porte, Stiens; Hotze Rusticus, Marsum.
131 1988 Peter Rinia, Makkum; Johannes Brandsma, Sexbierum; Tunno Schurer, Franeker (K).
130 1987 Peter Rinia, Makkum; Johannes Brandsma, Sexbierum; Tunno Schurer, Franeker (K).
129 1986 Peter Rinia, Makkum; Wybren van Wieren, Marsum; Tunno Schurer, Franeker (K).
128 1985 Ruurd Rutten, Wijnaldum; Johannes van Dijk, Sexbierum (K); Tjerk de Groot, Vrouwenparochie.
127 1984 Peter Rinia, Makkum; Wybren van Wieren, Marsum (K); Tunno Schurer, Franeker.
126 1983 Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie (K); Johannes Brandsma, Sexbierum.
125 1982 Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie (K); Johannes Brandsma, Sexbierum.
124 1981 Sake Saakstra, Grouw (K); Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie; Tjisse Wallendal, Ried.
123 1980 Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie (K); Flip Soolsma, Boarnburgum.
122 1979 Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetze Faber, Vrouwenparochie (K); Flip Soolsma, Boarnburgum.
121 1978 Sjouke de Boer, Exmorra (K); Klaas van Wieren, Berlikum; Wybren van Wieren, Marsum.
120 1977 Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Berlikum; Wybren van Wieren, Marsum (K).
119 1976 Sake Saakstra, Winsum (K); Piet Jetze Faber, Stiens; Durk Talsma, Weidum.
118 1975 Johan van Seijst, Drachten (K); Klaas van Wieren, Berlikum; Piet Jetze Faber, Stiens.
117 1974 Jarich van der Veen, Damwâlde (K); Gerrit de Jong, Sneek; Flip Soolsma, Drachten.
116 1973 Sjouke de Boer, Exmorra (K); Wybren van Wieren, Marsum; Gerrit van der Heide, Harlingen.
115 1972 Piet de Jong, Wommels; Bert Rinia, Makkum (K); André Roosenburg, Franeker.
114 1971 Jarich van der Veen, Akkerwoude; Gerrit de Jong, Sneek; Reitse Mienstra, Heerenveen (K).
113 1970 Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren; Durk Talsma, Weidum (K).
112 1969 Johan van Seijst, Franeker (K); Sikke Sikkema, Franeker; Johannes Westra, Leeuwarden.
111 1968 Johan van Seijst, Franeker; Tamme Velstra, Baard (K); Johannes Westra, Leeuwarden.
110 1967 Hotze Schuil, Harlingen; Klaas van Wieren, Marsum (K); Johan Halbesma, Harlingen.
109 1966 Rienk de Groot, Leeuwarden; Gerrit de Jong, Sneek (K); Durk Talsma, Weidum.
108 1965 Hein Zijlstra, Deinum (K); Martinus Santema, Oosterlittens; Gerrit Langerak, Sneek.
107 1964 Rienk de Groot, Leeuwarden; Sjoerd Heeringa, Tzummarum; Johan Halbesma, Harlingen (K).
106 1963 Gerrit Okkinga, Oosterend (K); Drewis Smedinga, Harlingen; Martinus Santema, Oosterlittens
105 1962 Gerrit Okkinga, Oosterend; Drewis Smedinga, Harlingen (K); Sjoerd Heeringa, Tzummarum.
104 1961 Rienk de Groot, Leeuwarden; Johan Jansen, Harlingen; Martinus Santema, Oosterlittens (K).
103 1960 J. Sijtsma, Ried; Joh. Zijlstra, Kimswerd (K); D. van der Zee, Leeuwarden.
102 1959 Meindert van der Weerd, Arum; Albert Rinia, Makkum; Rinnie Kuiper, Makkum (K).
101 1958 R. Hoekstra, Ternaard; Joh. Jansen, Harlingen (K); A. Veldkamp, Huzum.
100 1957 Jan Sijtsma, Ried (K); Albert Rinia, Makkum; Sake Faber, Berlikum.
99 1956 Marten van der Leest, Stiens; Joh. Jansen, Harlingen; A. Hiemstra, Leeuwarden (K).
98 1955 M. van der Weerd, Arum; Joh. Zijlstra, Kimswerd; W. Vlietstra, Franeker (K).
97 1954 J. Stavinga, Poppenwier (K); A. Veldkamp, Huzum; S. van der Zee, Leeuwarden.
96 1953 Hotze Schuil, Harlingen; R. Kuiper, Makkum (K); Frans Helfrich, Leeuwarden.
95 1952 Hotze Schuil, Harlingen, (K); S. Olivier, Harlingen; Frans Helfrich, Leeuwarden.
94 1951 Roel Hoekstra, Ternaard; P. de Haan, Holwert; H. de Haan, Holwerd (K).
93 1950 M. van der Leest, Stiens (K); Th de Bruin, Leeuwarden; A. Hiemstra, Leeuwarden.
92 1949 L. Heeringa, Holwerd (K); Hotze Schuil, Harlingen; W. Vlietstra, Franeker.
91 1948 Marten van der Leest, Stiens (K); Th. de Bruin, Leeuwarden; Sj. Helfrich, Warga.
90 1947 Hotze Schuil, Harlingen (K); Æbe Haima, Doanjum; Frans Helfrich, Harlingen.
89 1946 Hotze Schuil, Harlingen (K); Æbe Haima, Doanjum; R. Reinalda, Winsum.
88 1945 K. Posthumus, Leeuwarden (K); P. de Haan, Holwert; H. de Haan, Holwerd.
1944 Geen PC vanwege de oorlog.
1943 Geen PC vanwege de oorlog.
87 1942 J. Rodenhuis, Húns (K); F. de Jager; Frans Helfrich, Harlingen.
86 1941 K. Kuiken, Sint Annaparochie; J. de Groot, Weidum; Sj. Helfrich, Wijnaldum.
85 1940 M. van der Hem, Raerd; L. Seerden, Franeker (K); Feite de Jager, Harlingen.
84 1939 Taede Zijlstra, Witmarsum (K); IJ Kuperus, Wijnaldum; Sj. Helfrich, Wijnaldum.
83 1938 F. Hiddinga, Weidum; C. Kamminga, Arum (K); W. Bosma, Bolsward.
82 1937 K. Kuiken, Sint Jacobiparochie; D. de Bildt, Sint Jacobiparochie; Sj. Helfrich, Wijnaldum (K).
81 1936 M. van der Hem, Raerd; A. Braam, Sexbierum; W. Bosma, Bolsward (K).
80 1935 Taede Zijlstra, Witmarsum (K); D. de Bildt, Sint Jacobiparochie; Sj. Helfrich, Sint Jacobiparochie.
79 1934 M. van der Hem, Raerd (K); H. Bogaard, Harlingen; K. de Jager, Harlingen.
78 1933 H. Knol, Harlingen; D. de Bildt, Sint Jacobiparochie (K); A. van Sinderen, Sint Annaparochie.
77 1932 K. Kuiken, Sint Jacobiparochie; S. A. de Haan, Berlikum; J. van der Lei, Berlikum.
76 1931 Taede Zijlstra, Witmarsum; P. Helfrich, Harlingen (K); K. de Jager, Harlingen.
75 1930 R. Terpstra, Bitgum (K); N. Koopmans, Leeuwarden; K. Kooistra, Dokkum.
74 1929 Taede Zijlstra, Witmarsum (K); P. Helfrich, Harlingen; I. Jousma, Dokkum.
73 1928 I. Roukema, Wommels; D. de Jong, Wier; K. Kooistra, Dokkum (K).
72 1927 G. Koster, Dokkum (K); R. Werkhoven, Franeker; S. Zijlstra, Bitgum.
71 1926 Taede Zijlstra, Witmarsum; K. Kuiken, Sint Jacobiparochie (K); I. Jousma, Dokkum.
70 1925 Taede Zijlstra, Witmarsum; K. Kuiken, Sint Jacobiparochie (K); I. Jousma, Dokkum.
69 1924 H. Knol, Harlingen; I. Roukema, Harlingen; K. de Jager, Harlingen (K).
68 1923 M. Miedema, Franeker; I. Roukema, Harlingen (K); K. de Jager, Harlingen.
67 1922 Taede Zijlstra, Witmarsum; J.IJ. Heeg, Oosterend; R.R. Yetsinga, Arum (K).
66 1921 Taede Zijlstra, Witmarsum; J.IJ. Heeg, Oosterend (K); R.R. Yetsinga, Arum.
65 1920 Taede Zijlstra, Witmarsum; I. Roukema, Harlingen; I. Jousma, Dokkum (K).
64 1919 J.IJ. Heeg, Oosterend; A. Smidts, Franeker (K); S.M. Tigchelaar, Dronrijp.
63 1918 H. Westerhuis, Oosterlittens (K); R. de Jong, Wommels; P. Hiemstra, Wommels.
62 1917 August van Lierde (K); Emile Hoyois; Georges Herphelin; alle drie uit België (zij verbleven tijdelijk in Harderwijk).
61 1916 R. Brink, Oosterlittens (K); I. Roukema, Harlingen; August van Lierde, België.
60 1915 J. Jellema, Franeker; S. de Vries, Harlingen (K); H. van Haitsma, Franeker.
59 1914 R. Brink, Oosterlittens; G. Hoitsma, Berlikum (K); R. Zaagemans, Witmarsum.
58 1913 C. Werkhoven, Witmarsum; A. Smidts, Franeker (K); I. Roukema, Harlingen.
57 1912 R. Brink, Oosterlittens; S. de Vries, Harlingen; S.M. Tigchelaar, Dronrijp.
56 1911 Tj. W. Kooistra, Dokkum; S.A. Kooistra, Witmarsum (K); R. Zaagemans, Witmarsum.
55 1910 C. Werkhoven, Witmarsum (K); S.A. Kooistra, Witmarsum; Tj. W. Kooistra, Leeuwarden.
54 1909 C. Werkhoven, (K); S.A. Kooistra; R. Zaagemans; alle drie uit Witmarsum.
53 1908 U. Tijmstra, Lemmer (K); H. Schaafsma, Arum; R. Boorsma, Wommels.
52 1907 S.A. Kooistra, Witmarsum (K); Tj. W. Kooistra, Dokkum; M. Helfrich, Kimswerd.
51 1906 C. Werkhoven, Witmarsum; S.A. Kooistra, Witmarsum (K); Tj.W. Kooistra, Dokkum.
50 1905 Tj.W. Kooistra, Dokkum (K); J.W. Kooistra, Dokkum; G. Terpstra, Marsum.
49 1904 P. Hovenga, Marsum (K); L. Leicht, Franeker; R. Feitsma, Wommels.
48 1903 Minze de Vries, Bitgum; Jan Reitsma sr, Pingjum (K); Joh. Struiksma, Wommels.
47 1902 S.A. Kooistra, Witmarsum; Jan Kuperus, Witmarsum (K); Joh. Struiksma, Wommels.
46 1901 Jan Reitsma, sr Pingjum; Jan Kuperus, Marsum (K); M. Helfrich, Kimswerd.
45 1900 Minze de Vries (K); Gerben Wassenaar; A. Groenveld; alle drie uit Bitgum.
44 1899 J.D. Bierma, Sint Jacobiparochie; Jan Reitsma sr, Pingjum (K); Joh. Struiksma, Wommels.
43 1898 J.D. Bierma, Sint Jacobiparochie; Jan Reitsma sr, Pingjum; Joh. Struiksma, Wommels (K).
42 1897 Minze de Vries, Bitgum (K); Jan Reitsma sr, Pingjum; K.P. Vonk, Bitgum.
41 1896 Minze de Vries, (K); Sj. Heslinga; K.P. Vonk; alle drie uit Bitgum.
40 1895 Joh. Anema, Schingen; Jan Reitsma sr, Pingjum; P.B. Yetsenga, Arum (K).
39 1894 J.D. Bierma, Sint Jacobiparochie (K); K. Leeuwen, Sint Jacobiparochie; A.L. de Vries, Berlikum.
38 1893 Joh. Anema, Schingen; Jan Reitsma sr, Pingjum (K); P.B. Yetsenga, Arum.
37 1892 Joh. Anema, Schingen (K); Jan Reitsma sr, Pingjum; N.S. de Boer, Pingjum.
36 1891 Joh. Anema, Schingen (K); H.G. Elzinga, Holwert; C.B. van der Weg, Tzummearum.
35 1890 P.B. Yetsenga, Arum (K); Jan Reitsma sr, Pingjum; T. de Jong, Pingjum.
34 1889 M.G. Kooistra, Harlingen; W.T. Kooista, Dokkum; L.S. Hilarides, Pingjum (K).
33 1888 S.G. Kooistra, Harlingen; M.G. Kooistra, Harlingen; L.S. Hilarides, Pingjum (K).
32 1887 J.K. Wassenaar, Sint Jacobiparochie; Klaas W. Boorsma, Zweins; L.S. Hilarides, Pingjum (K).
31 1886 Sjirk de Wal, Dronrijp; Klaas W. Boorsma, Sweins (K); J.K. Wassenaar, Sint Jacobiparochie.
30 1885 Sjirk de Wal, Dronrijp (K); Klaas W. Boorsma, Sweins; A. Miedema, Sweins.
29 1884 H.D. Postma, Zurich (K); M.C. Banning, Pingjum; Tj. Hiemstra, Pingjum.
28 1883 Sjirk de Wal, Dronrijp; Klaas W. Boorsma, Zeins; A. Miedema, Sweins (K).
27 1882 W.T. Kooistra, Dokkum; M.T. Kooistra, Dokkum; R. van de Witte, Pingjum.
26 1881 Jan Eeltjes Bonnema, Arum; Klaas W. Boorsma, Welsrijp; Sjirk de Wal, Dronrijp.
25 1880 J.E. Bonnema, Arum; Sjirk de Wal, Dronrijp; J. Bruinsma, Arum.
24 1879 Tj. Hiemstra; W.P. Steensma, ; R. van de Witte; alle drie uit Pingjum.
23 1878 J.E. Bonnema, Arum; Sjirk de Wal, Dronrijp; R. van de Witte, Pingjum.
22 1877 J.E. Bonnema, Arum; Sjirk de Wal, Dronrijp; Joh. Donia, Dronrijp.
21 1876 Jacob Klaver, Winsum; Folkert G. Struiksma, Oosterlittens; Rients P. Koopmans, Franeker.
20 1875 J.E. Bonnema, Arum; J.D. Hiddinga, Wijnaldum; R.P. Koopmans, Franeker.
19 1874 J.E. Bonnema, Arum; J.T. Runia, Berlikum; Sj. Anema, Berlikum.
18 1873 D.IJ de Boer; J.D. Hiddinga; R.P. Koopmans; alle drie uit Wijnaldum.
17 1872 J.P. Hiddinga, Menaam; Klaas W. Boorsma, Sweins; A. Miedema, Sweins.
16 1871 J.P. Hiddinga, Menaam; P.P. Hiddinga, Wijnaldum; A. Miedema, Sweins.
15 1870 D.IJ. de Boer, Tzummarum; J.P. Hiddinga, Wijnaldum; A. Miedema, Sweins.
14 1869 K.F. Post, Kimswerd; Klaas W. Boorsma, Tzummearum; A. Miedema, Franeker.
13 1868 K.F. Post, Kimswerd; R. Schiphof, Berlikum; A. Miedema, Berlikum.
12 1867 K.F. Post, Kimswerd; R. Schiphof, Berlikum; A. Miedema, Berlikum.
1866 Geen PC vanwege de cholera.
11 1865 D.IJ. de Boer; P.IJ de Boer; P.P. Hiddinga; alle drie uit Wijnaldum.
10 1864 J.D. Bangma, Arum; D.IJ. de Boer, Wijnaldum; F.F. Felkers, Winsum.
9 1863 J.D. Bangma, Arum; F.F. Felkers, Winsum; P.U. Rijpma, Midlum.
8 1862 P.B. Rijpma, Pingjum; R.D. IJntema, Pingjum; H.F. Post, Kimswerd.
7 1861 P.B. Rijpma; R.D. IJntema; P.U. Rijpma; alle drie uit Pingjum.
6 1860 P.B. Rijpma; R.D. IJntema; P.U. Rijpma; alle drie uit Pingjum.
1859 Geen PC vanwege een pokken-epidemie.
5 1858 P.B. Rijpma; R.D. IJntema; P.U. Rijpma; alle drie uit Pingjum.
4 1857 E.K. Boorsma; J.K. Boorsma; W.K. Boorsma; alle drie uit Tzummarum.
3 1856 Johannes F. Felkers, Wommels; Pieter F. Felkers, Winsum; Frans F. Felkers, Winsum.
2 1855 E.K. Boorsma; J.K. Boorsma; W.K. Boorsma; alle drie uit Tzummarum.
1 1854 P.B. Rijpma, Pingjum; R.D. IJntema, Pingjum; W.K. Boorsma, Tzummarum.

Recente PC's[bewerken | brontekst bewerken]

PC 2021[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de zesde keer wonnen Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra de PC. Deze keer deden ze dat met achterinse Erwin Zijlstra, die de partij voor de eerste keer wint. In de finale waren ze te sterk voor het favoriete partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra: 5-2 en 6-6. Zijlstra werd uitgeroepen tot koning.

PC 2020[bewerken | brontekst bewerken]

Deze PC werd door het coronavirus aanvankelijk verplaatst naar 30 september. Op 23 juli werd echter bekend dat het bestuur af zag van het evenement, omdat zij een PC met beperkt publiek niet waardig vonden een PC te zijn.[4].

PC 2019[bewerken | brontekst bewerken]

In een PC die gedurende de dag uren stil lag vanwege hevige regenval ging de overwinning naar Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Voor Bergsma was het zijn eerste zege. Hiemstra had al twee keer eerder de PC gewonnen, Wassenaar eenmaal eerder. Laatstgenoemde werd koning.

PC 2018[bewerken | brontekst bewerken]

Het partuur Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden (beide heren Van Zuiden zijn overigens broers) wint van het topfavoriete partuur Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Beide partijen lopen gelijk op tot 5-5, waarna Van Zuiden c.s. op 6-2 een kaats op de bovenlijn keren en hiermee de PC winnen. Allard Hoekstra wordt uitgeroepen tot koning van de PC.

PC 2012[bewerken | brontekst bewerken]

Het partuur Hendrik Tolsma, Rene Anema en Thomas van Zuiden verslaat de kampioen van het voorgaande jaar verrassend in de finale. Thomas van Zuiden wordt uitgeroepen tot koning van de PC.

PC 2011[bewerken | brontekst bewerken]

Een jaar later wonnen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger opnieuw. Ditmaal versloegen zij Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra overtuigend met 5-1 en 6-4. Voor Van der Bos en Iseger was het de derde zege op rij en Iseger werd uitgeroepen tot koning.

PC 2010[bewerken | brontekst bewerken]

De 157ste PC werd gewonnen door Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Met 5-5 en 6-2 werd in de finale gewonnen van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn. Van der Bos werd uitgeroepen tot Koning met 9 stemmen. In deze editie van de PC viel er veel regen en was het veld erg slecht geworden. Schoenen met noppen werden, buiten de regels om, gedoogd.

PC 2009[bewerken | brontekst bewerken]

Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniel Iseger wonnen de 156ste PC. In de finale werd gewonnen van Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tjibbe Hansma

PC 2008[bewerken | brontekst bewerken]

Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk hebben de 155ste gewonnen. In de finale werd gewonnen van Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei.

PC 2007[bewerken | brontekst bewerken]

Net als in 2006 werd de PC op 1 augustus 2007 gewonnen door Johan van der Meulen en Taeke Triemstra, dit jaar kaatsten zij met Auke van der Graaf. Zij versloegen het partuur Klaas Berkepas, Daniël Iseger en Pieter Scharringa. Van der Meulen werd uitgeroepen tot koning van de PC na een spannende finale met "alles aan de hang" die Van der Meulen besliste met een memorabele zitbal.

PC 2006[bewerken | brontekst bewerken]

In 2006 waren Johan van der Meulen (opslager), Kor Zittema (voorinse) en Taeke Triemstra (achterinse) de winnaars de 153e PC. Deze werd gespeeld op 2 augustus. Zij versloegen Chris Wassenaar, Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer met 5-3 6-4. Het was het afscheidsseizoen van Kor Zittema. Taeke Triemstra werd dit jaar uitgeroepen tot koning.

PC 2005[bewerken | brontekst bewerken]

De 152ste PC die op 3 augustus 2005 werd gehouden bracht de verwachte winst voor het partuur van de broers Chris en Jacob Wassenaar en Rutmer van der Meer. Chris Wassenaar, die als achterperkspeler en eerste opslager letterlijk en figuurlijk de grote man van dit partuur is, werd met grote meerderheid uitgeroepen tot koning van de partij.

PC 2004[bewerken | brontekst bewerken]

Op 4 augustus 2004 werd de 151ste editie van de PC gewonnen door het partuur Johan Abma, Pieter Scharringa en Daniël Iseger. Zij versloegen in de finale Klaas Anne Terpstra, Jan Willem van Beem en Douwe Groenendijk door op de stand van 5-3 en 6-6 de kaats te behouden. Daniel Iseger werd uitgeroepen tot koning van de PC.

PC 2003[bewerken | brontekst bewerken]

Op 30 juli 2003 werd de 150ste PC gewonnen door het partuur Johannes Dijkstra, Karel Nijman en Folkert van der Wei. Zij versloegen in de finale Klaas Berkepas, Dirk Jan van der Woud en Daniel Iseger met 5-2 6-4.

Wetenswaardigheden[bewerken | brontekst bewerken]

Er is ook een PC-wedstrijd voor vrouwen. Deze wordt jaarlijks gespeeld op het veld van de Kaatsvereniging Nije Kriich in Weidum, drie weken na de PC in Franeker. Ook hierbij geldt dat de beste speler van het winnende partuur tot Koningin van de vrouwen-PC wordt uitgeroepen en een zilveren ketting omgehangen krijgt.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]