Trichloorsilaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Trichloorsilaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van trichloorsilaan
Structuurformule van trichloorsilaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
HCl3Si
IUPAC-naam trichloorsilaan
Molmassa 135,45244 g/mol
SMILES
[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3Si/c1-4(2)3
CAS-nummer 10025-78-2
Beschrijving Kleurloze vloeistof met scherpe geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H224 - H250 - H302 - H314 - H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P222 - P231 - P280 - P305+P351+P338 - P422
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen. Koel, droog en goed gesloten bewaren. Verluchting langs de vloer.
EG-Index-nummer 014-001-00-9
VN-nummer 1295
ADR-klasse Gevarenklasse 4.3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,342 g/cm³
Smeltpunt −126,5 °C
Kookpunt 31,8 °C
Vlampunt (gesloten vat) −27 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 185 °C
Dampdruk 65.800 Pa
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Trichloorsilaan is een organische siliciumverbinding met als brutoformule HCl3Si. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een scherpe geur, die hevig reageert met water (hydrolyse). Bij hoge temperaturen ontleedt de stof en wordt ultrazuiver silicium gevormd, dat gebruikt wordt in de halfgeleider-industrie. Door zijn hoge reactiviteit wordt trichloorsilaan vaak gebruikt als reagens in de synthese van organische siliciumverbindingen.

Synthese[bewerken]

Trichloorsilaan wordt bereid door waterstofchloride te laten reageren met zuiver siliciumpoeder, bij een temperatuur van 300 °C:

In optimale omstandigheden kan een reactierendement van 80 tot 90% behaald worden. De meest gevormde bijproducten zijn siliciumtetrachloride, hexachloordisilaan en dichloorsilaan.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting, met vorming van giftige en corrosieve dampen, waaronder zoutzuur. Trichloorsilaan reageert hevig met water, sterk oxiderende stoffen, sterke zuren en basen, met vorming van waterstofchloride. Het tast, in aanwezigheid van water, een groot aantal metalen.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de damp kan longoedeem veroorzaken en astmatische reacties teweegbrengen. Blootstelling aan trichloorsilaan kan de dood veroorzaken.

Externe links[bewerken]