Vrijthoff

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Vrijthoff wapen.svg

Vrijthoff is een uit Heusden afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1840 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1968 uitstierf.

Geschiedenis[bewerken]

De stamreeks begint met Jan Hermanse Vrij(t)hof(f), overleden voor 17 augustus 1769 en bij zijn huwelijk in 1643 te Maastricht aangeduid als "j.m. van Heusden"; het is onbekend of het hier Heusden bij Hasselt of Heusden bij de Schelde betreft. Zijn achterkleinzoon Johannes Bernardus (1722-1792) werd hoogleraar en de vader van de in de Nederlandse adel opgenomen Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff; in 1840 werd bepaald dat na zijn overlijden in het geval hij geen mannelijke nakomelingen zou hebben, deze adeldom zou overgaan op zijn beide neven, hetgeen in 1862 werd bevestigd. Deze adellijke tak stierf uit in 1968; in 1924 was de laatste mannelijke vertegenwoordiger van deze tak, de kunstschilder jhr. Arnold Johan Theodor Vrijthoff (Maastricht 1863-Den Haag 1924) overleden.

Een andere tak van het geslacht verhuisde in de zeventiende eeuw naar Den Haag. Leden van deze tak waren werkzaam als horloge- en klokkenmakers. Deze tak stierf uit in de negentiende eeuw. Door het huwelijk van Maria Catharina Vrijthoff (1756-1841) met de Haagse zilversmid Johannes van de Toorn (1747-1832) leeft de naam van het geslacht voort in de familienaam Van der Toorn Vrijthoff.

Enkele telgen[bewerken]

prof. dr. Johannes Bernardus Vrijthoff (1722-1792), hoogleraar in de medicijnen, eerste garnizoensgeneesheer en schepen te Maastricht, consulterend geneesheer van Prins Willem V, schepen van Vroenhove en Itteren

 • mr. Bernardus Johannes Vrijthoff (1769-1848), officier van justitie te Dordrecht
  • jhr. Jean Jacques Vrijthoff (1795-1871)
  • Constantia Wilhelmina Johanna Vrijthoff (1798-1870); trouwde in 1823 met Jhr. Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten, heer van Babyloniënbroek, Capelle, Hoogeveen en Briels Nieuwland (1801-1884), lid raad van Dordrecht, lid provinciale staten van Zuid-Holland, dijkgraaf en heemraad, lid van de familie Jantzon van Erffrenten
  • jhr. mr. WilIem Adriaan Vrijthoff (1801-1871), raadsheer Hof van Limburg
   • jhr. Pierre François Emile Vrijthoff (1836-1890), bankier
    • jhr. Arnold Johan Theodoor Vrijthoff (1863-1924), kunstschilder, laatste mannelijke telg van de adellijke tak
     • jkvr. Anna Emilie Vrijthoff (1888-1964); trouwde in 1908 met Justus Elisa Boogaard (1888-1917), burgemeester van Sluis
   • jkvr. Sara Louise Vrijthoff (1841-1918); trouwde in 1863 met Willem van Konijnenburg (1836-1894), hoofdinspecteur directe belastingen en accijnzen en lid van de familie Van Konijnenburg
   • jhr. Constant Joan Nicolas Vrijthoff (1844-1900)
    • jkvr. Wilhelmina Emilie Constance Vrijthoff (1870-1952); trouwde in 1890 met mr. Adriaan François Cornelis Hupkens van der Elst (1864-1946), rechter
    • jkvr. Anna Margaretha Vrijthoff (1876-1968), laatste telg van het adellijke geslacht Vrijthoff
   • jkvr. Adriane Wilhelmine Emelie Vrijthoff (1846-1931); trouwde in 1868 met prof. mr. Nicolaas Karel Frederik Land (1840-1903), hoogleraar rechtsgeleerdheid
 • jhr. Leonard Bernard Adriaan Vrijthoff (1776-1861), onder andere vrederechter in het kanton Gulpen, commissaris-generaal der buitengewone hoofdinspectie der verdedigingsmiddelen tussen Lijs en Sambre 1815