Naar inhoud springen

Ingrid Evers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ingrid Evers
Evers gefotografeerd tijdens de boekpresentatie van Magister Artium in Museumkelder Derlon (1992)
Algemene informatie
Volledige naam drs. Ingrid M.H. Evers
Geboortenaam Ingrid Maria Hendrina Evers
Geboren 15 maart 1946
Roosendaal en Nispen
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederland
Beroep historicus
Bekend van Historische Encyclopedie Maastricht (2005)
Carrière
1976-1981 wetenschappelijk bibliothecaris Bonnefantenmuseum en Stadsbibliotheek Maastricht
vanaf 1981 freelance publicist
1988-1996 Evers Publicatiebegeleiding
1996-2002 archivaris audiovisuele collecties Gemeentearchief Maastricht
Portaal  Portaalicoon   Geschiedenis
Maastricht

Ingrid Maria Hendrina ("Ingrid", "Inge") Evers (Roosendaal en Nispen, 15 maart 1946) is een Nederlands historica. Zij werkte onder andere als wetenschappelijk bibliothecaris, audiovisueel archivaris en zelfstandig redacteur in Maastricht en is daarnaast freelance auteur. Evers publiceerde talloze boeken en artikelen over historische onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Limburg en Maastricht, met een nadruk op vrouwengeschiedenis en geschiedenis van de fotografie. Haar bekendste werk is wellicht de Historische Encyclopedie Maastricht (2005), die zij samen met Pierre Ubachs schreef.[1]

Biografische schets

[bewerken | brontekst bewerken]

Familieachtergrond, jeugd en studies

[bewerken | brontekst bewerken]

Ingrid Evers groeide op in een welgesteld, katholiek gezin in het Noord-Brabantse Roosendaal en Nispen.[noot 1] Het gezin telde vijf kinderen, twee jongens en drie meisjes, waarvan Ingrid de jongste van de drie was. Ze volgde lager onderwijs aan de Sint-Aloysiusschool in Roosendaal en middelbaar onderwijs op het internaat van de Zusters van Sacré-Coeur in het Kasteel Bloemendal ("Blumenthal") in Vaals (1958-1962). Haar eindexamen mms behaalde ze in 1964 (met lof) aan het Sint-Gertrudislyceum te Roosendaal.[3]

Na twee jaar thuis in verband met de invaliditeit van haar moeder, studeerde ze, naar eigen zeggen met hink-stap-sprongen, geschiedenis.[4] Aanvankelijk volgde zij de M.O.-opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1966-1968).[noot 2] Vanwege de omstandigheden thuis onderbrak zij die opleiding om, dichter bij huis, aan de Bibliotheek en Documentatie Academie[5] in Tilburg te studeren (1968-1970; diploma 1970). Daarna vervolgde ze, opnieuw met onderbrekingen, haar M.O.-opleiding parttime aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. Aangespoord door de historicus Pierre Ubachs, bij wie zij begin 1970 aan de Centrale Bibliotheek te Maastricht een stage voor de bibliotheekopleiding had gelopen, pakte zij begin 1977 aan de Sittardse vestiging van de Leergangen de studie voor de ongedeelde M.O.-akte K-VIII weer op en rondde deze in 1981 af met de eerstegraads bevoegdheid (onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet middelbaar onderwijs en het hoger beroepsonderwijs). Vervolgens studeerde zij parttime verder aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar ze in 1987 cum laude haar doctoraalexamen behaalde (hoofdvak: Nieuwe Geschiedenis; bijvakken: kerkgeschiedenis en rechtsgeschiedenis). Terwijl ze overdag een baan had, bijvakscripties schreef en/of publicaties voorbereidde, volgde ze diverse aanvullende cursussen op het gebied van onder andere uitgeverij, wetenschapsjournalistiek en (foto/film)collectiebeheer.[noot 3]

Nog voor het afronden van haar M.O.-opleiding was Evers kort werkzaam als docente geschiedenis in de onderbouw van het Eckartcollege te Eindhoven (1972-1973). Van eind 1976 tot eind 1981 werkte zij als wetenschappelijk bibliothecaris bij het Bonnefantenmuseum en de Stadsbibliotheek Maastricht. Van 1985 tot 1987 was ze voor de beoordeling van eerstegraads scripties onbezoldigd extern lid van de examencommissie M.O. Geschiedenis van de Katholieke Leergangen in Sittard.[noot 4] In 1988 begon ze haar eigen bureau, Evers Publicatiebegeleiding (EPB), tot juli 1996. Daarna was ze zes jaar verbonden aan het Gemeentearchief Maastricht (GAM), in de functie van archivaris audiovisuele collecties (1996-2002).[3]

Van 1989-1995 verzorgde Evers Publicatiebegeleiding onder meer de kopijvoorbereiding en het register van de Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL of Publications), het jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).[noot 5] In de jaren 1980 en 1990 was Evers tevens nauw betrokken bij de totstandkoming van een aantal historische bundels.[noot 6] Van 1993-1996 was ze lid van de redactie van de Maastrichtse uitgave van de populair-wetenschappelijke tijdschriftenreeks Ach Lieve Tijd.[noot 7]

Evers publiceerde artikelen, bronuitgaven en monografieën over aspecten van de politieke, juridische, culturele en kunstgeschiedenis van Limburg en Maastricht vanaf het begin van de zestiende eeuw tot de vroeg-twintigste eeuw, waarmee ze als generalist binnen haar vakgebied beschouwd kan worden. Een vroeg onderzoeksthema in haar werk was hekserij en toverij in het Limburgse Maasland. Van circa 1992 tot 2010 werkte ze regelmatig samen met de historicus dr. Pierre Ubachs, met wie ze een tiental titels publiceerde.[noot 8] In 1996 begon ze een langlopend onderzoek naar de geschiedenis van de vroege fotografie in Limburg.[noot 9]

Overige activiteiten

[bewerken | brontekst bewerken]
 • Vanaf 1982 tot 1990 was Evers lid van de interdisciplinaire studiegroep 'Hekserij en toverij in Nederland'.[noot 10]
 • Van 1988-1997 was ze bestuurslid van de Kring Maastricht van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, van 2001-2003 tevens secretaris.[3]
 • In de jaren 1990-2010 was zij lid van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis.[noot 11]
 • Vanaf de oprichting in 2007 tot de opheffing in februari 2022 was Evers bestuurslid en in de praktijk 2e secretaris van de Stichting Dr. Lambert van Kleef.[noot 12]
 • Sinds midden 2023 maakt zij als 'research fellow' deel uit van een toen opgerichte groep onderzoekers bij het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) te Maastricht.[8]

Anders dan veel andere historici, tracht Evers een brug te slaan tussen de wetenschappelijke geschiedschrijving en de geschiedbeoefening door niet-historici. Zo is zij adviseur van de 'Stichting "In de kiekkas" (fotografisch erfgoed)', hielp zij verschillende amateur-historici met hun – al dan niet in eigen beheer uitgegeven – publicaties, beantwoordt zij vragen met betrekking tot de geschiedenis van Maastricht op het internetforum MestreechOnline, en levert ze af en toe bijdragen aan de Nederlandstalige Wikipedia.[9][10][11]

Ingrid M.H. Evers woont sinds eind november 1976 in Maastricht. Sinds 2008 is ze lid van Probusclub Maastricht III.[12]

Bibliografie (selectie)

[bewerken | brontekst bewerken]

Drs. Ingrid M.H. Evers heeft tientallen publicaties op haar naam staan. Onderstaande lijst is een keuze uit haar werk. Niet vermeld zijn onder meer enkele boekbesprekingen en korte artikelen in De Sluitsteen, Bulletin van het Cuypersgenootschap, De Maasgouw, het Sint Servaas Bulletin, Wolderse Mo(nu)menten, de rubriek 'Kroniek van Maastricht' in De Maaspost en andere incidentele publicaties. Tot haar bekendste werken behoren: Ongewilde revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk, 1794-1814 (1994), Historische Encyclopedie Maastricht (2005) en Tweeduizend jaar Maastricht. Een stadsgeschiedenis (2006), alle drie coproducties met dr. Pierre Ubachs).[3]

 • 1981: '“Liever Turks dan Pruisisch”, de publieke opinie in de provincie Limburg, 1866-1867', in: De Maasgouw, jrg. 100 (1981), pp. 129-149.
Het bestuur van de Sociëteit Momus in 1925. Afgebeeld in : De Momus (1982), p. 14, en Historische Encyclopedie Maastricht (2005), p. 356.
 • 1982: De Momus (Maastrichts Silhouet #8). Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-70356-08-2.
 • 1983: De Staar (Maastrichts Silhouet #14). Stichting Historische Reeks Maastricht.[noot 14] ISBN 90-70356-16-3.
 • 1984: 'Een Maastrichts heksenproces in 1612, bronnenuitgave met commentaar', in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL), jrg. 120 (1984) pp. 201-244.
 • 1985: 'Een volkstelling in Maastricht in 1607', in: Limburgs tijdschrift voor genealogie, jrg. 13 (1985), pp. 97-106.
 • 1986: 'Maaslandse heksenprocessen, honderd jaar Limburgse regionale geschiedschrijving', in: Volkskundig Bulletin, nr 12-1, themanummer Kwade mensen. Toverij in Nederland, pp. 77-106. ISBN 90-70389-11-8 (online tekst op meertens.knaw.nl).
 • 1987: 'Gezag en toverij in het tweeherig Maastricht', in: Nederland betoverd, toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, pp. 149-159. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam. ISBN 90-6707-158-7.
 • 1990: 'Maastricht in de negentiende eeuw, aspecten van het kunstklimaat', in: Théodore Schaepkens, Maastricht 1810-Sint-Joost-ten-Node 1883 (Vierkant Maastricht #14), pp. 15-45. Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-70356-52-X.
 • 1990: De Kommel. Zusterhuis Kindertehuis 1853-1990. De zusters van den H. Joseph aangeboden bij gelegenheid van het afscheid van Kindertehuis St.-Joseph. Maastricht, Stichting Kindertehuis St.-Joseph. ISBN 90-9003830-2.
 • 1990: 'Bibliografie van br dr P.J.H. Ubachs, 1962-1990', in: Maaslandse melange. Opstellen over Limburgs verleden, dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Werken LGOG #14), pp. 19-24 [tevens redactie van bundel]. ISBN 90-71581-05-5.
 • 1990: '“Om het hart van den arme”. De liefdewerken van de Société de Charité des Dames de Maestricht, 1840-1940', in: Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw, pp. 17-43. Limburgse Vrouwenraad en Werkgroep Emancipatiebeleid, Roermond. ISBN 90-6216-165-0.
 • 1990: 'Tucht in Maastricht (1580-1632), een terreinverkenning', in: Munire ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag (Werken LGOG #13), pp. 80-98. ISBN 90-71581-04-7.
 • 1991: 'Op- en neergang van een geleerd genootschap te Maastricht. De Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts, 1822 - ca. 1855', in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL) jrg. 127 (1991), pp. 183-222.
 • 1992: '”De man die wedijverde met de donder”. De Thornse orgelbouwer Willem Hermans (1601-1683)', in: Magister Artium. Onderwijs, kerk en kunst in Limburg. Opstellen br. Sigismund Tagage aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag, pp. 108-125. Stichting Charles Beltjens, Urmond. ISBN 90-71581-05-5 [In 1995 door Hans Hilberath[noot 15] in het Duits vertaald als: 'Der Orgelbauer Willem Hermans (1601-1683) aus Thorn (Limburg)', in: Acta Organologica, Kassel, Band 24, pp. 43-58. ISBN 3-87537259 X]
 • 1993: 'Drie vergeten Maastrichtse schilders: François Hermans (1745-1804), Louis Hermans (1750-1834) en Guillaume Henri Franquinet (1784-1854)', in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL) jrg. 129 (1993), pp. 157-194.
 • 1994: Ongewilde revolutie, Limburgs Maasdal onder Frankrijk 1794-1814 [met Pierre Ubachs], in: PSHAL jrg. 130 (1994), pp. 117-186. ISBN 90-71581-0701.
 • 1994: Schatkamernieuws in het zilver [red.: I.M.H. Evers; met medew. van J.A.K. Haas, Th.J. van Rensch, M. de Kreek, Z. van Ruyven-Zeman en W. van Leeuwen]. Separaat gepubliceerde, maar doorgenummerde (en laatste) 25e aflevering van Schatkamernieuws Slevrouwe, Maastricht, Parochie Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming’’, pp. 371-529.
Het Vrijthof omstreeks 1860, afgebeeld op de omslag van de eerste aflevering van Ach Lieve Tijd (1994). Dezelfde prent is afgebeeld in de Historische Encyclopedie Maastricht (2005), afb. 51, en op de omslag van Tweeduizend jaar Maastricht (2006)
 • 1994: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun rijke verleden', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 1, pp. 5-26. Waanders, Zwolle.
 • 1994: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun bestuurders' [met Th.J. van Rensch], in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 3, pp. 53-76. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun handel', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 4, pp. 77-100. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun goed recht', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 5, pp. 103-122. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun kerken en kloosters' [met Régis de la Haye], in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 9, pp. 197-220. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun verkeer', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 10, 223-242, ills. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun omgeving' [met Th.J. van Rensch], in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 13, pp. 293-316. Waanders, Zwolle.
 • 1995: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun kunstenaars', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, Zwolle, dl. 15, pp. 343-362. Waanders, Zwolle.
 • 1996: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun nijverheid' [met Pierre Ubachs], in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 17, pp. 389-412. Waanders, Zwolle.
 • 1996: 'Twintig eeuwen Maastricht, de Maastrichtenaren en hun theater', in: Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht en de Maastrichtenaren, dl. 18, pp. 415-434. Waanders, Zwolle.
 • 1996: Het Sint-Martinushofje (Maastrichts Silhouet #38). Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-70356-74-0.
 • 1996: De Koninklijke Harmonie (Maastrichts Silhouet #41) [met Pierre Ubachs]. Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-70356-83-X.
 • 1996: Voorkomen is beter dan genezen. 75 jaar georganiseerde gezondheidszorg te Maastricht (Vierkant Maastricht #24) [met Pierre Ubachs]. Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-70-356-79-1.
 • 1996: 'Bloemen, vruchten en putti in een kerk? De acht stillevens van het Rijksarchief', in: Achter de minderbroeders. Opstellen over bijzondere stukken en voorwerpen van het Rijksarchief in Limburg (Publicaties Rijksarchief in Limburg #4), pp. 95-112. ISBN 9074407048.[noot 16]
 • 1999: 'De vroedvrouw die toverde', in: De Maasgouw, jrg. 118 (1999), pp. 75-80.
 • 1999: De Minderbroedersberg (Maastrichts Silhouet #54). Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-5842-002-7 [noot 17]
 • 2000: Maastrichtse Monumentenzorg in zwart/wit. Documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 en 1940 (Vierkant Maastricht #33). Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-5842-00708 [noot 18]
De Historische Encyclopedie Maastricht, verschenen in 2005
 • 2003: Maastrichtse mythen [met Pierre Ubachs]. Uitgegeven door de Kring Maastricht van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan, 1953-2003. ISBN 90-5842-016-7.
 • 2004: 'Ontmanteling van de vesting Maastricht (1867-1870). Achtergronden bij 24 albuminefoto's van Theodor Weijnen', in: De Witte Raaf, nr. 110 (juli-aug. 2004) (online tekst op dewitteraaf.be).
 • 2004: 'Ontmanteling en slechting van de vesting Maastricht (1867-1870). Achtergronden bij 24 albuminefoto's van Theodor Weijnen', in: Om de Vesting, jrg. 19 (2004), pp. 19-34 [nader uitgewerkte en geannoteerde versie van het artikel in De Witte Raaf].
 • 2004: 'Onbekende foto's van de vesting. De sloop van de batterij Lindenkruis en de Lindenkruispoort (1874)', in: Om de Vesting, jrg. 19 (2004), pp. 39-42.
 • 2005: 'Jan Nicolaas Brabant (1806-1886), tekenmeester', in: Om de Vesting, jrg. 20 (2005), pp. 12-21.
 • 2005: 'Het Limburgse contingent zoeaven in de strijd om het behoud van de Kerkelijke Staat', in: Limburgs Tijdschrift voor genealogie, jrg. 33 (2005), pp. 69-87.
 • 2005: Historische Encyclopedie Maastricht [met Pierre Ubachs]. Zutphen, Walburg Pers. ISBN 90-5730-399-X.
 • 2005: 'Het begin van het gevangeniswezen in het departement Nedermaas', in: ’Wordt voor recht gehalden’. Opstellen verschenen bij gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005) (Werken LGOG #19), pp. 345-374. ISBN 9071581136.
 • 2005: Geslechte vestingwerken van Maastricht [met Jos Notermans en Jacques Jamin]. Stichting Maastricht Vestingstad. ISBN 90-809553-1-0.
 • 2005: 'De ontmanteling van Maastricht, 1867-1874', in: Geslechte vestingwerken van Maastricht, pp. 9-19.
 • 2006: Tweeduizend jaar Maastricht. Een stadsgeschiedenis, derde, gewijzigde en vermeerderde druk [met Pierre Ubachs]. Walburg Pers, Zutphen. ISBN 90-5730-441-4
 • 2006: 'De verbeelding van de stad', in: Tweeduizend jaar Maastricht. Een stadsgeschiedenis, pp. 282-288.
 • 2007: 'Een parochiekerk in de achttiende eeuw: het interieur van de St.-Nicolaaskerk te Maastricht', in: Jaarboek Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (PSHAL), jrg. 142 (2006), pp. 189-251.
 • 2009: 'De vestingen Maastricht en Venlo worden opgeheven', in: De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, dl. 13, pp. 3-54. ISBN 978-90-400-2090-2.
 • 2009: Rondom de Ezelmarkt (Maastrichts Silhouet #73) [met Pierre Ubachs en Wim Mes]. Stichting Historische Reeks Maastricht. ISBN 90-5842-042-8.
 • 2010: 'Heksen en toverij', in: Groot verhalenboek van Maastricht. Sprokkels uit het archief, dl. 1, pp. 63-67. ISBN 978-90-5730-679-2.
 • 2010: 'Een wetenschappelijk genootschap met eigen museum', in: Groot verhalenboek van Maastricht. Sprokkels uit het archief, dl. 1, pp. 137-140.
 • 2010: 'Speelbal van de internationale politiek (1860-1875)', in: Geschiedenis van Limburg, pp. 200-216 [herdruk van 'De vestingen...' (2009)]. ISBN 978-90-400-7730-2.
 • 2011: 'Tulpenhandel in Maastricht', in: Groot verhalenboek van Maastricht. Meer sprokkels uit het archief, dl. 2, pp. 58-64. ISBN 978-90-5730-720-1.
 • 2014: 'Vroege amateurfotografen in Obbicht: Carla van Hompesch (1861-1918) en Reinier Schillings (1863-1931)', in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, jrg. 35 (2014), pp. 137-148. ISSN 0921-8521.
Lambert van Kleef (1846-1928), zittend met baard, in het laboratorium. Foto afgedrukt in Een man van zeldzame talenten (2016), p. 110
 • 2016: ‘Een man van zeldzame talenten’. Lambert Th. van Kleef 1846-1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde [redactie, voorwoord, inleiding en bijlagen]. ISBN 978-90-5842-052-7.
 • 2016: 'Van Den Haag naar Maastricht: wordingsjaren van een chirurg', in: ‘Een man van zeldzame talenten’. Lambert Th. van Kleef 1846-1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde, pp. 42-81 [met Jacques J.F. Schmitz].
 • 2016: 'De eerste medische röntgenfoto's in Nederland', in: ‘Een man van zeldzame talenten’. Lambert Th. van Kleef 1846-1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde, pp. 161-179.
 • 2016: 'De amateurfotograaf Lambert Th. van Kleef', in: ‘Een man van zeldzame talenten’. Lambert Th. van Kleef 1846-1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde, pp. 180-191 (tekst), 192-211 [fotokatern, met Frans Roebroeks].
 • 2016: 'Daguerreotypisten aan de periferie van Nederland, 1839-1860', in: PhotoHistorisch Tijdschrift-Fotografica (PHT) (2016) nr. 3, pp. 16-18 [papieren versie zonder, internetversie mét noten].
 • 2018: 'Amateurfotografie in Limburg voor 1914', in: De Maasgouw, jrg. 137 (2018), pp. 23-31.
 • 2019: 'Alexander Schaepkens, beeldend kunstenaar en oudheidkundige', in: Limburgensia. De schatten van Schillings, pp. 178-186. Uitgave van het Limburgs Museum te Venlo. ISBN 978 94 6004 463 2.
 • 2020: 'Negentiende-eeuwse schoolfoto’s van Franse fotograaf Jules David', in: De Maasgouw, jrg. 39 (2020), pp. 121-125.
 • 2020: 'Gerrit van Rijt (1870-1959), priester en amateurfotograaf', in: Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2020 (verschenen 2021), pp. 186-215 (inclusief fotokatern) [met Andrea Peeters]. ISBN 978 94 625 8398 6; (met Engelstalige samenvatting; online tekst van pagina 186).
 • 2021: 'Negen dagen oorlog in Zuid-Limburg in 1901', in: De Maasgouw, jrg. 140-3 (2021), pp. 85-89.
 • 2022: Maastricht gefotografeerd 1855-1910 [met Wil Lem]. Stichting IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed, Maastricht. ISBN 9789083070643.