Wapenboek Beyeren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Wapenboek Beyeren
Links folium 001v en rechts folium 002r van het Wapenboek Beyeren
Bewaarlocatie Koninklijke Bibliotheek onder signatuur KB 79 K21
Plaats van ontstaan Holland, Den Haag
Datum van ontstaan Tussen 1402 en 1405, het werd voltooid op 23 juni 1405. Band stamt uit 1581
Type Wapenboek
Inhoud Vijf series:
 • riddertoernooi te Compiègne in februari 1238 (waarschijnlijk foutief voor 1278)
 • toernooi in Mons in 1310
 • expeditie tegen de Friezen in Kuinre in 1396
 • het beleg van Gorinchem in 1402
 • de 'Drie Besten'; 14 series
Betrokken personen
Auteur(s) Heraut Beyeren
Kenmerken
Omvang 62 folia
Formaat Circa 230×155 mm
Materiaal Perkament en papier
Taal Bijschriften in het Nederlands
Schrift Littera cursiva
Verluchtingen 1096 ingekleurde wapenschilden
Details
Provenantie 1581: Cornelis Claesz. van Aecken (ca. 1514-ca. 1586). Daarna: Jacobus Koning (1770-1832). Na zijn dood werd het boek in 1833 gekocht door boekhandelaar Altheer, voor Cornelis Maria van Hengst (1771-1848). In 1850 gekocht door Jan François Leonard Coenen van 's Gravesloot (1817-1885) . In 1918 gekocht door Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883-1935). Hij liet het na aan zijn zoon Johan Anthony Beelaerts van Blokland (1924-2007). Diens weduwe en kinderen erfden het boek en schonken het in 2009 (deels) in bruikleen aan de KB.
Externe links
PPN Beschrijving van Wapenboek Beyeren in de catalogus van de KB
Volledige tekst Gedigitaliseerde versie op de website van de KB. Pdf op Wikimedia Commons
Portaal  Portaalicoon   Literatuur

Het Wapenboek Beyeren is een middeleeuws handschrift met 1096 ingekleurde wapenschilden, met bijschriften in het Middelnederlands. Het wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, met signatuur 79 K 21.[1]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Op het linker blad staat dat het boek op 23 juni 1405 werd voltooid: Explicit iste liber per manus beyeren quondam gelre armorum regis de ruris [anno domini milesimo quadringentesimo quinto in profesto sancti Johannis baptiste].
Vertaling: Hier eindigt dit boek van de hand van Beyeren, voorheen Gelre, wapenkoning van de Ruwieren, in het jaar des Heren duizend vierhonderd vijf op de dag voor die van de heilige Johannes de Doper.

Het handschrift is ontstaan aan het Hollandse hof en werd voltooid op 23 juni 1405 door heraut Beyeren, voorheen Gelre, wapenkoning van de Ruwieren.[2] De eigennaam van heraut Beyeren was Claes Heynenzoon. Hij was als Wapenkoning der Ruwieren verantwoordelijk voor alle herauten. Hij is ook de schrijver van het Wapenboek Gelre.

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Het boek is samengesteld uit vier series wapenschilden en een serie van 'Drie Besten'. Het telt 62 folia. De band dateert uit 1581, toen de katernen in een verkeerde volgorde zijn ingebonden.[noot 1] Uit de samenstelling blijkt een Hollandse oriëntatie, met name uit de serie Kruine, de krijgstocht tegen de Friezen (1396), en de serie van het beleg van Gorinchem (1402). Het wordt getypeerd als een gelegenheidswapenboek met een historiografisch karakter, hoewel het naast de bijschriften geen literaire teksten bevat.

Claes Heinenz. verzamelde de heraldische kennis die hij nodig had voor het wapenboek uit oudere bronnen, behalve voor het beleg van Gorinchem dat hij zelf heeft opgesteld. Het handschrift bevat de volgende vijf series:

 1. een riddertoernooi te Compiègne in februari 1238 (waarschijnlijk foutief voor 1278); 337 deelnemers, ff. 1r-8v en 18r-28v[3]
 2. een toernooi in Mons in 1310; 191 deelnemers, ff. 28v-35v en 49r-52v[4]
 3. een expeditie tegen de Friezen in Kuinre in 1396 (hertog Albrecht van Beieren (1336-1404) versloeg de Friezen in de Slag bij Schoterzijl); 404 deelnemers, ff. 52v-57v, 36r-48v en 9r-13r[5]
 4. het beleg van Gorinchem in 1402; 122 deelnemers, ff. 13r-17v en 58r-60r[6]
 5. de 'Drie Besten'; 14 series, ff. 60r-62v[7]

Eigenaren[bewerken | brontekst bewerken]

Eerste pagina uit een kopie van Wapenboek Beyeren uit ca. 1600

Het Wapenboek heeft sinds de voltooiing meerdere eigenaren gekend. De provenance is slechts gedeeltelijk bekend.[8]

In 1581 kwam het in bezit van de Leidse goudsmit Cornelis Claesz. van Aecken (ca. 1514-ca. 1586).[9] Hij heeft er de huidige band om laten aanbrengen.

Later was het boek in bezit van de Amsterdammer Jacobus Koning (1770-1832).[10] Na zijn dood werd het boek in 1833 voor 58 gulden gekocht door boekhandelaar Altheer, voor Cornelis Maria van Hengst (1771-1848).[11] Dit gebeurde op een veiling in Het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht in Amsterdam.[12]

Jan François Leonard Coenen van 's Gravesloot (1817-1885) kocht het wapenboek in 1850 op een veiling in Utrecht. Het gedrukte ex libris voor in het wapenboek toont zijn familiewapen en motto ('Perserverando').

Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883-1935) verwierf het boek op een veiling in Amsterdam.[13] in 1918. Hij liet het na aan zijn zoon Johan Anthony Beelaerts van Blokland (1924-2007). Diens weduwe en kinderen erfden het boek en schonken het in 2009 (deels) in bruikleen aan de KB.

Toegankelijkheid[bewerken | brontekst bewerken]

Het handschrift werd in 1933 tentoongesteld in Den Haag[14] en in 1958 in Delft tijdens de Tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

In 2009 werd het wapenboek Beyeren geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.[15] Het is toen volledig gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt.[16] In de zomer van dat jaar was het te zien in de topstukkententoonstelling De Verdieping van Nederland in het KB-gebouw.

Kopieboeken[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn meerdere kopieën van het wapenboek Beyeren bekend, waaronder:

 • Een exemplaar uit circa 1600, in het bezit van de KB, signatuur KB 79 K 16.[17] Deze kopie is volledig gedigitaliseerd.[18]
 • De Österreichische Nationalbibliothek in Wenen is in het bezit van een kopie van het handschrift uit ca. 1500 (Cod. 3297).
 • Bij de Koninklijke Bibliotheek in Brussel
 • Bij het Nationaal Archief, Den Haag, Handschriften Derde Afdeling[19]
 • Bij de Hoge Raad van Adel, archief van de Chambre Héraldique[20], Den Haag
 • Lippische Landesbibliothek in Detmold, Duitsland

Genoemde personen[bewerken | brontekst bewerken]

Compiègne 1238[bewerken | brontekst bewerken]

ID Folio in Wapenboek Beyeren Naam in Wapenboek Beyeren Pagina in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Naam in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Identificatie Opmerkingen
C001
Folio 1r
die conync van Vrancrijck
Pagina 1
roy de France Lodewijk IX, koning van Frankrijk (1226-1270)
C002 die conync van Engelant roy Dangleterre Hendrik III, koning van Engeland (1216-1272)
C003 die conync van Spaengen roy Despaigne Ferdinand III, koning van Léon (1230-1252) en Castilië (1217-1252)
C004 die conync van Arregoen roy Darragon Jacobus I, koning van Aragon (1213-1276)
C005 die conync van Scotlant roy Descoche Alexander II, koning van Schotland (1214-1249)
C006 die conync van Cicilien roy de Cecille Frederik I, koning van Sicilië (1198-1250)
C007
Folio 1v
die conync van Navaern roy de Nauarre Thibaud I, koning van Navarra (1234-1253)
C008 die meister van den Templiers maistre de Templiers Herman (de) Poydagos, grootmeester van de Tempeliers
C009 die hertoge van Bourboen le duc de Borbon Archambauld IX, hertog van Bourbon (1208-1242)
C010 die greue van Reteers le conte de Retel [gew. uit "Reteers"] Ebles, graaf van Rethel
C011 die greue van Cesson le conte de Soisson Jean de Nesle, graaf van Soissons
C012 die greue van Roussi
Pagina 2
le conte de Roussi Jean, graaf van Rouci
C013 die greue van Meleůn e conte de Meleun Adam, burggraaf van Melun
C014 die heer van Moreůill le sr. de Moreuil Bernard, heer van Moreuil
C015 die heer van Mommerenchi le sire de Montmorenci Bouchard, heer van Montmorency
C016
Folio 2r
die heer Josegies le sire Josegies ..., heer van Gosigny
C017 die heer van Blemis le sire de Blemis ..., heer van Blemur
C018 Symon van Meleůn Simon de Meleun Simon de Melun
C019 die heer van Roye le sire de Roye Mathieu, heer van Roye
C020 die heer van Pe le sire de Pe ..., heer van Pé
C021 die heer van Failliuell le sire de Failiuel ..., heer van Farlinet
C022 die heer van Cresonsaert le sire de Cresonsaert ..., heer van Fésensac
C023 die heer van Clacy le sire de Claci ..., heer van Clasy
C024 Bernaert van Moreuill Bernardt de Moreuil Bernard de Moreuil
C025
Folio 2v
Mahius van Tr-y-e Mathis de Trys Mathieu de Trie
C026 Robbert die Nyet en Heeft Robert Sans Auoir Robert Sansavoir
C027 Gobiers van Moncablon Gobiers de Moncablon Gobiers de Monsablon
C028 Tymen van Trie
Pagina 3
Tiebaus de Trye Thibaud de Trie
C029 Gvi Mauosins Guis Mauosins Guy Mauvosins
C030 Jan van Faleui Jan de Falein Jean de Falevy
C031 Jan van Nele Jehan de Nelle Jean de Nesle
C032 Huge van Basentijn Hues de Basentin Hues de Basentin
C033 Mahuis van Roye Mahuis de Roye Mathieu de Roye
C034
Folio 3r
Tumas van Causi Tumas de Coussy Thomas de Coucy
C035 Peter van Mene Piere de Mene Pierre de Mene
C036 Ranous Flammeull Ranous Flammeul Arnous Flamens
C037 li ambiers van Hanget Ambiers de Hanget Aubiers de Hangest
C038 Gourlart van Berge Goulart de Mo [gew. uit "Mons"] Colard de Mons
C039 Robiers van Pinon Robiers de Pinon Robiers Depinen
C040 Ranous van Trye Ranous de Trye Ranous de Trie
C041 Jan van Moncablon Jehan de Moncablon Jean de Moncarlon
C042 Jan van Clere Jehan Daclere Jean Daclere
C043
Folio 3v
Ranous van Cleremont Ranous de Clermont Raoul de Clermont
C044 Ranous van Nele
Pagina 4
Ranous de Nelle Raoul de Nesle
C045 die greue van Gloucester le conte de Cloucestre
C046 Liquens van Nycole [gew. uit …] Liquens de Nicole
C047 Huge heer van Spensier | Cortenay [gew. uit …] Hues sire de Cortenay
C048 die heer van Spensier [gew. uit …] seigneur Despensier Hugh le Despenser
C049 Rauons Bases Ranous Bases
C050 Ot van Granson Ostes de Granson
C051 Jan heer van Vessi Jehan sire de Vessi
C052
Folio 4r
Filips van Begny Philippes de Begni
C053 Rogier van Cliffoirt Rogier de Cliffort Roger de Clifford
C054 Willam van Say Guillaumes de Say
C055 Tymen Meletůne Tiebaus Meletune
C056 Jan Comijn Jehan Cominis John Comyn
C057 die hertoge van Lymborch le duc de Limbourg
C058 die greue van Gelre
Pagina 5
le conte de Gelres
C059 die greue van Gulic le conte de Juiliers
C060 die greue van Cleue le conte de Cleues
C061
Folio 4v
die heer her Tielman van Dreus le sr. Tienemans de Dreus
C062 die heer van Faquemont le sr. de Faulquemont
C063 die heer van Hoirn l[e sr. de] Hoirne
C064 her Gerijt van Blankenem le sr. Gerard de Blanckenhem
C065 die heer van Wittenborch le sr. de Wienenbourg [gew. uit "Wietenborch"]
C066 die heer van Eslo le signeur de Ilslo
C067 die heer van Bůesinchem le sr. de Buesinchem
C068 her Jan Můlrepas sr. Jehan Muelrepas
C069 Alexander van Balens Alexandre de Balens
C070
Folio 5r
her Richaert van Brius sr. Richard de Brius Bruce?
C071 her Wouter Helliborten Wautier Helliborton
C072 her Willam van Soles sr. Guillames de Soles
C073 Die greue van Champaengen
Pagina 6
conte de Champaigne Thibaut, graaf van Champagne
C074 die heer van Genuile le sr. de Jean, heer van Joinville
C075 die heer van Conflans le sr. de Conflans Eustache, heer van Conflans
C076 die heer van Bansay le sr. de Bansai Erard de Brienne, heer van Venisy
C077 Huge van Conflans [gew. uit "Jan van Tiell"] Hues de Conflans Hugues de Conflans
C078 die heer van Crinanden [gew. uit "Jan van Banyoen"] le sr. de Crinanden ..., heer van Crinaudon
C079
Folio 5v
Nycole Carbonge Nicole Carbonge Nicole Carbouge
C080 die heer van Chasteell le sr. de Chastelvilains ..., heer van Chasteauvillain
C081 Jan van Tiell [gew. uit "Jan van Bansay"] Jehan de Tiel Jean de Teil
C082 Jan van Banyoen [gew. uit "#"] Jehan de Banioene Jean de Banioene
C083 Jan van Chasteell Vilains [gew. uit "#"] Jehan de Chatilvilains Jean de Chasteauvillain
C084 Jan van Bansay Jehan de Bansai Jean de Venisy
C085 Ameuris van Melans Ameuris de Melaus Ameurys de Meulins
C086 die heer van Loyac le sr. de Loijac ..., heer van Lohéac
C087 her Dierinall
Pagina 7
le sire Dierual ..., heer van Diernal
C088
Folio 6r
Ambiers de Drosset Aulbiers le Senescal Aubert le Sénéchal
C089 Gvy van Matefelon Gius de Matefelon Guy de Matefelon
C090 Henric Dorrais Henri Dorcait Henri Dorrays
C091 Amieris Bietes Anueris Bieces Amery Bieres
C092 Olifier van Rongi Oliuiers de Rongi Olivier de Rongy
C093 Heluis van Balains Oliuier de Montalban Helvins de Balains
C094 Willam van Nvs Heluius de Balains Guillaume le Nuz
C095 Roelant van Dinant Guillames de Nus Rolland de Dinan
C096 Olifier van Mantoban Rolandt de Dinandt Olivier de Montauban
C097
Folio 6v
Peter van Tournemine Pierre de Tournemine Pierre de Tournemine
C098 Gouert van Chastelbriuant Godefroit de Chastelbruant Godefroi de Chastel-Bruant
C099 Helius van Lyons Heluis de Lions Helvins de Léons
C100 Payes van Malestrans Paies de Malestrans Payes de Malestraus
C101 Gy van die Roche Guis de la Roce Gy de La Roche
C102 Jan Boterians Jehan Boterians Jean Boterians
C103 Henric van Nancour
Pagina 8
Henri de Mancour Henri de Nancoué
C104 die greue van Vendom le conte de [Vend]osme Jean de Montoire, graaf van Vendôme
C105 die heer van Lauall le sr. de Laual Guy de Montmorency, heer van Laval
C106
Folio 7r
die heer van Pressengi le sr. de Pressengi ..., heer van Pressengy
C107 die heer van Manlenrier le sire de Manlenrie[r] ..., heer van Manlennes
C108 die heer van Calcielvagait le sr. de Calcielvagait ..., heer van Calcielvagint
C109 die bonciers van Pressengi Bonciers de Pressigni le bonciers de Pressengy
C110 Tymen van Matefelon Tieubaus de Matefelon Thiébaut de Matefelon
C111 Gouert van Dausengies Godefroidt de Dansegnies Godefroi Dausengies
C112 Willam van Soles Guillaume Desoles Guillaume de Seles
C113 Willam van Prisli Guillaume de Pristi Guillaume de Chrifle
C114 Gouert van Monbason Godefroit de Monbason Godefroi de Monbason
C115
Folio 7v
Goyuert van Vresengies Godefroit de Vresengnie Godefroi de Vresenguye
C116 Jan van Manleurier Jehan de Maleurier Jean de Manlennes
C117 die hertoge van Brabant
Pagina 9
le duc de Brabant Hendrik II, hertog van Brabant (1235-1248)
C118 Goyuert van Brabant [God]efroid de [Braba]nt Godfrief van Brabant
C119 Henric van Louen Henri de Louain Hendrik van Leuven
C120 Aernt van Louen Ernoul de Louain Arnold van Leuven
C121 Bertout van Mechelen Bartault de Malines Bertoud van Mechelen
C122 Henric van Mechelen Henri de Malines Hendrik van Mechelen
C123 die graue van Kwck le signeur de Kuuck Cuyck
C124
Folio 8r
die heer van Diest le sr. de Diest
C125 die heer van Petersem le sr. de Petershem
C126 die heer van Leeffdaell le sr. de Leefdael
C127 die heer van Weesmaell le sr. de Wesmael
C128 die heer van Bergen le sr. de Bergis < Botresem>
C129 her Aernt van Waelhem sire Ernoul de Waelhem
C130 her Jan van Berler sire Jehan de Berler
C131 her Jan van Waelhem sire Jehan de Waelhem
C132 her Gelis van Marbays sr. Gille de Marbais
C133
Folio 8v
die greue van Henegouwen
Pagina 10
le conte de Haymau
C134 Henric van Lusenborch Henri de Luxenbourg
C135 Florijs van Henegouwen Florens de Haymau
C136 Walerant van Lusenborch Walerand de Luxenbourg
C137 Wouter van Angien Wautie Dangien
C138 die heer van Antoenge le sr. Dantoing
C139 die drossaet van Henegouwen le scenescal de Haynnau
C140 die heer van Linge le sr. de Ligne
C141 die heer van Lalaing le sr. de Lalaing
C142
Folio 18r
die heer vander Hameyde le sr. de Hamaide
C143 die heer van Hauereth le sr. de Hauereth
C144 die heer van Haynes le sr. de Haynes
C145 die heer van Prony le sr. de Proui
C146 Otte van Trasengies Oste de Trasignies
C147 die heer van Bousies le sr. de Bousies
C148 Claes van Balleull
Pagina 11
Nicole de Balleul
C149 Gillis van Thin Gille de Chin
C150 Jan van Barbanson Jehan de Barbanson
C151
Folio 18v
Gerijt van Gauce Gerard de Gauce
C152 Jan van Henny Jehan de Henin [gew. uit "Henin"]
C153 Alert van Antoinge Alard Dantoing
C154 Otte die Bruns Oste le Bruns
C155 Wouter van Antoenge Wautier Dantoing
C156 Jan van Mauny Jehan de Mauny
C157 Rygaus dou Reus Rigaus de Reu [gew. uit "Reus"]
C158 Wouter van Tuppijn Wautier de Tupi
C159 Wouter van Brayne Wautier de Brayne
C160
Folio 19r
Bouwen van Fonteynes Baudewin de Fontaines
C161 die greve van Harcoůrt le conte de Harcourt Richard de Harcourt
C162 Jan van Harcoůrt Jehan de Harcourt Jean de Harcourt (1198-)
C163 die greue van Eu
Pagina 12
le conte Deu … graaf van Eu
C164 die greue van Doncaruille le conte Dancaruille Raoul de Tancarville
C165 die heer van Ferieres le sr. de Ferieres …, heer van Ferrières
C166 die heer van Quaden Handen le sr. de Mallemains …, heer van Mallemains
C167 Willam Marteell Guillaumes Martel Guillaume Martel
C168 Robbert van Touteuille Robiert Touteuille Robert d'Estouteville
C169
Folio 19v
Fonciers Paymans Fonciers Paymans Jonciers Paymands
C170 Robbert van Harcourt Robiert de Harcourt Robert de Harcourt
C171 Jan van Mayuille Jehan de Mauille Jean de Maiville
C172 Jan van Sinte Matijn Jehan de Saint Matin Jean de Saint-Maryn
C173 Robbert Bartrans Robiert Bartrans Robert de Bartans
C174 Peter van Prayans Pierre de Prayans Pierre de Prayans
C175 Ybiers van Tyebonuille Ybiers de Tiebonuille Yebert de Thibouville
C176 Robbert Dagnuall Robiert Dagnuall Robert Dagunval
C177 Rauons Tassons Rauons Tassons Raoul Tassons
C178
Folio 20r
Robbert Bamans Robiert Bamans Robert Bamans
C179 Jan van Ronueroc
Pagina 13
Jehan de Ronuer Jean de Louvetot
C180 Jan van Berancourt Jehan de Berancourt Jean de Bétencourt
C181 Jan van Males Jehan Males Jean Malet
C182 Jan van Tilly Jehan de Tilli Jean de Tilly
C183 Willam van Conray Guillaume de Conraij Guillaume de Contay
C184 Rauons Troissi Rauons Troissi Raoul Troissy
C185 Jan van Fretet Jehan de la Fretet Jean de Frecet
C186 Frarijn Quadehanden Frarin Mallesmains Fratin Mallemains
C187
Folio 20v
Willam van Males Guillaume Males Guillaume Malet
C188 Rogier Bacons Rogiers Bacons Roger Bachon
C189 Vranc van Berancourt Ferans de Berancourt Ferrand de Bétencourt
C190 Jan van Sabon Jehan de S Jean de Sabon
C191 Jan van Clere Jehan de Clere Jean de Clère
C192 die hertoge van Bourgondien le duc de Bourgoingne Hugues, hertog van Bourgondië
C193 die greue van Bourgondien le conte de Bourgoingne Jean, graaf van Bourgondië
C194 Jan van Grilly
Pagina 14
Jehan de Gilli Jean de Grilly
C195 Wouter van Meury Gautiers de Meuri Gaulthier de Meury
C196
Folio 21r
Ansiaus van Garlant Ansiaus de Garlande Anséau de Garlande
C197 Ames van Sauoyen Ames de Sauoye Amez de Savoye
C198 die heer van Virgi le sr. de Virgi Guillaume, heer van Vergy
C199 Willam Myerloc Guillaume Mierlot Guillaume Mierlot
C200 Huge van Peines Hues de Peines Hues de Peines
C201 Otte van Sinte Jans berch Oste de Mon Saint Jehan Otte du Mont-Saint-Jean
C202 Jan van Ricsiens Jehan de Risiens Jean de Risiens
C203 Liebaus van Baufremont Liebaus de Beaufremont Liébaud de Baufremont
C204 die greue van Namen le conte de Nammur Boudewijn van Courtenay, graaf van Namen (1237-1256)
C205
Folio 21v
Jan van Dampiere Jehan de Dampiere
C206 Willam van Vlaenderen Guillaume de Flandres
C207 Philips van Vlaenderen Philippe de Flandres
C208 Bouwen van Vlaenderen Bauduin de Flandres
C209 die conincstauell van Vlaenderen
Pagina 15
le conestable de Flandres
C210 die drossaet van Vlaenderen le seneschael de Flandres
C211 die chastelein van Gent le chastelain de Gandt
C212 die borchgreue van Oudenaerden le visconte Doudenaerde
C213 die chastelein van Duway le chastelain de Douwaij
C214
Folio 22r
die castelein van Cortryck le chastelain de Cortray
C215 die heer van Roden le sr. de Roden
C216 die heer van Scornay le sr. de Stornay
C217 die heer van Maldegom le sr. de Maldegem
C218 die heer van Haefskerc le sr. de Haefkercke
C219 die heer van Wateruliet le sr. de Wateruliet
C220 Jan van Gistell Jehan de Gistelle
C221 Helijns van Wauerijn Helins de Wauerin
C222 Raes van Likerckgauere Rases de Lidekercke Gaueren
C223
Folio 22v
Aernt van Oudenairde Ernoul Doudenarde
C224 Gerijt van Demane Girard de Demans
C225 Helins van Chisain
Pagina 16
Helins de Chisoing
C226 Jan van Mortange Jehan de Mortaigne
C227 Raes van Lidekerck Rases de Lidekercke
C228 Willam van Loqueren Guillaume de Loqueren
C229 Peter van Duway Pierri de Duway
C230 Gerijt van Roden Girard de Roden
C231 Olifier van Scoues Oliuier Descoues
C232
Folio 23r
die greue van Arthois le conte Dartois Robert I, graaf van Artois (1216-1250)
C233 die greue van Sympoell le conte de Sampol Gaucher de Saint-Paul
C234 die greue van Ghynnes le conte de Ghinies Baudouin de Guisnes
C235 Huge van Sympoell Hues de Sampol Hugues de Saint-Paul
C236 Bouwen van Ghynnes Bauduin de Ghinies Baudouin de Guisnes
C237 Ghij van Simpoell Guis de Sampol Guy de Saint-Paul
C238 Jan van Ghynnes Jehan de Ghinies Jean de Guisnes
C239 Jacop van Sympoell Jacob de Sampol Jacques de Saint-Paul
C240 die heer van Hacicoůrt
Pagina 17
le sr. de Hachicourt …, heer van Hachicourt
C241
Folio 23v
die heer Croisiles le sr. Croisiles Jean, heer van Croisilles
C242 die castelein van Sint Omers le chastelain de St. Omer Guillaume de Saint-Omer
C243 die castelein van Atrecht le chastelain Daras Hugues d'Arras
C244 die castelein van Lens le chastelain Dlens Baudoin de Lens
C245 die castelein van Byaumes le chastelain de Biaume Gilles de Beaumes
C246 Staes van Nuwendorp Eustace de Neuuille Eustache de Neufville
C247 Florens van Varenges Florens de Varenges Florent de Varenges
C248 Gelis van Nvw.ndorp Gille de Neuuille Gilles de Neufville
C249 Jan van Varenges Jehan de Varenges Jean de Varenges
C250
Folio 24r
Ambiers van Longeuall Ambiers de Longeual Aubert de Longueval
C251 Jan van Brumis Jehan de Brumis Jean de Brimeux
C252 Bouwen van Rolaincourt Bauduin de Rolaincourt Baudoin de Rolaincourt
C253 Robbert van Bretaenge Robiers de Bretaigne Robert de Bretaingne
C254 Gelis van Mailli Gille de Mailli Gilles de Mailly
C255 Jan van Mailli Jehan de Mailli Jean de Mailly
C256 die greue van Foes
Pagina 18
le conte de Foes Roger-Bernard de Foix
C257 die bourchgreue van Poes le visconte de Poes … de Poix
C258 [zonder bijschrift] [zonder bijschrift] …, heer van Rochechouart
C259
Folio 24v
[zonder bijschrift] [zonder bijschrift] Gerard de Picquigny
C260 die greue van Boloengen le conte de Boloingne Alphonse de Portugal, graaf van Boulogne
C261 die heer van Fyenes le sr. de Fiennes Enguerrand de Fiennes
C262 die heer van Cayen le sr. de Cayeu [gew. uit "Cayen"] Guillaume, heer van Cayeu
C263 die greue van Dabbimaerle le conte Dabbimarle …, graaf van Albemarle
C264 her Rogier van Fyenes Rogier de Fiennes Rogier de Fiennes
C265 Rycout van Boubres Richard de Boubres Richard de Boubers
C266 Robbert van Byauoys Robiert de Biauays Robiers de Beauvais
C267 Eustieres van Moreull Estienez de Mareull Etienne de Mareul
C268
Folio 25r
die prince van Galiene le prince de Salien.. …, prins van Gales
C269 die greue vam [!] Marce
Pagina 19
le conte de Marce Hugues de Lusignan, graaf de la Marche
C270 die greue van Tuwaert le conte de Tuware …, graaf van Thouars
C271 die heer van Craule le sr. de Craule …, heer van Cranle
C272 Ghij van die Marce Gius de la Marce Guy de la Marche
C273 die heer van Dapremont le sr. Daspremont …, heer van Aspremont
C274 die heer van Recefort le sr. de Rocefort …, heer van Rochefort [de la Marche]
C275 die heer van Rufijn le sr. de Rufin …, heer van Ruffin
C276 Peter van Sinte Palais Pierrie de St. Palais Pierre de Sainct-Palaix
C277
Folio 25v
Willam Aertsbisscop Guillaume Archeuesque Guillaume Larchevesque, heer van Partenay
C278 Itier van Mangac Icier de Mangac
C279 Goyuert van Miremont Godefroid de Miremonde Geofroy de Miremont
C280 Ghij van die Roche Guyart Gius dela Roceguyart Guy de la Rocheguyart
C281 Soybays Cabos Soibaus Cabos Soubant Cabosse [= Sebran Chabot]
C282 Baudron Courin Baudron Tourin Baudoin Tourin
C283 Willam van die Roche Guillaume dela Roce Guillaume de la Roche
C284 Herman Chains Herman Chains Herman Chany
C285 Bortout van Monleuyn
Pagina 20
Biertrans de Demonleuin Bertrand de Monleu
C286
Folio 26r
Willam Creuyn Guillaumes Cieuin Guillaume Crevin
C287 Robbert van Mantas Robiers de Mantas Robert de Mautasse
C288 Sauaris van Byuon Sauaris de Binoux Savary de Binque
C289 Gerijt Cabos Girard Cabos Gérard Cabosse
C290 die borchgreue van Bources le visconte de Bources …, burggraaf van Bourges
C291 die borchgreue van Cramblay le visconte de Cranblai …, burggraaf van Cramblay
C292 die heer van Sauengi le sr. de Sauengi ..., heer van Sauveuge
C293 die heer van Bregy le sr. de Bregi …, heer van Brègi
C294 die heer van Denoy le sr. de Denoy Jean de Lille
C295
Folio 26v
Jan van Sory Jehan de Sori Jean de Sory
C296 die heer van Poysi le sr. de Poisi …, heer van Poissy
C297 Robbert van Bources Robiert de Bourees Robert de Bources
C298 Willam van Sauengy Guillaumes de Sauengi Guillaume de Sauveuge
C299 Ghij van die Roche Gius dela Roche Guy de la Roche
C300 Ansiaus van Lile
Pagina 21
Ansiaus de Lille Anseau de Lille
C301 Willam Crepi Guillaume Crepi Guillaume Crepy
C302 Eudes van Sory Eudes de Sori Eude de Sory
C303 Jan van Lile Jehan de Lille Jean de Lille
C304
Folio 27r
Robbert van Veslande Robiers de Veslande Robert de Westlande
C305 Tymen van Malgi Tibaus de Malgi Thibault de Malgi
C306 Loych van Mangui Loijs de Mangui Louis de Maugin
C307 Jan Crepy Jehan Crepi Jean Crepy
C308 Jan van Brineres Jehan Debrineres Jean de Bruières
C309 Jan van Cancelly Jehan de Tantelli Jean de Cantelly
C310 die heer van Molames le sr. de Molames …, heer van Molamer
C311 die heer van Pois le sr. de Pois …, heer van Poix
C312 die castelein van Byauuais le chastelain de Biauuais …, kastelein van Beauvais
C313
Folio 27v
Jan van Magelers Jehan de Maigelers Jean de Maigelers
C314 die heer van Mully le sr. de Mulli …, heer van Mully
C315 Gouert Dergies
Pagina 22
Gobiers Dargies Gobert Dargies
C316 Mahieus Myndeblec Mahieus Mindeblet Mathieu Mondenbles
C317 Peter van Molames Pierre de Molames Pierre de Molamer
C318 Wouter van Mully Wautier de Mully Waultier de Mully
C319 Rauons van Tourniele Rauons de Tourmele Raoul de Cournifle
C320 Jan Dargies Jehan Dargies Jean Dargies
C321 Rauons Destrees Rauons Destrees Raoul d'Estrées
C322
Folio 28r
die hertoge van Loreynen le duc de Loraine
C323 die hertoge van Ardenoys le duc Dardenois
C324 die lantgreue van Hess[en] le lantgraue de Hessen
C325 die hertoge van Baer le duc de Baer
C326 die greue van Loen le conte de Los
C327 die greue van Saume[n] le conte de Saulmes
C328 die greue van Aerntsberch le conte de Aernsberch
C329 die greue van Saumen le conte de Saulmes ["le conte" doorgestreept]
C330 die greue van Dreus
Pagina 23
le conte de Dreus
C331
Folio 28v
Henric van Bair Henri de Baer
C332 Goyuert van Loen Godefroid de Losse
C333 Joffrois Daspremont Joffrois Daspremont
C334 Famaus van Susane Jamaus de Sasane
C335 Jan van Gaure Jehan de Gaure
C336 Focaus van Ryly Focaus de Rili
C337 Rogier van Rumes Rogier de Rumes

Mons 1310[bewerken | brontekst bewerken]

ID Folio in Wapenboek Beyeren Naam in Wapenboek Beyeren Pagina in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Naam in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Identificatie Opmerkingen
M001
Folio 29r
die heer van Wesemaell
Pagina 23 (onderste rij)
les sr. de Wesemael
M002 die heer van Quaecbeec le sr. de Quaecbecke
M003 Jan van Sombreff Jehan de Sombreff
M004 Henric van Wangre
Pagina 24
Henri de Wangre
M005 Goyuert Douboys Godefroi Doubois
M006 Gillebaus van Gres Gillebaus Degres
M007 Henric van Madrege Henri de Madege
M008 Jan van Rancourt Jehan de Rancourt
M009 Jacop van Gentinis Jacques de Gentinis
M010
Folio 29v
Peter van Wasnes Pierre de Wasnes
M011 Jan Bourgignons Jehan Bourgignons
M012 Aernt Dargengies Fryoul Dargengies
M013 Jan die bastert van Brabant Jehan bastart de Brebant
M014 Willam van Haus Guillem de Hans
M015 Willam van Wijlre Guillem de Walre
M016 Wouter van Wisengien Wautier de Wisengien
M017 Wouter van Wesemaell Wautier de Wesmael
M018 Jan van Hardemont Jehan de Hardemont
M019
Folio 30r
Michiell van Castelimaull Mikieus de Castelimaul
M020 Jan van Quaecbeeck
Pagina 25
Jehan de Quaerbeeck
M021 die greue van Gulic le conte de Gulers
M022 Walerant van Lusenborch Walerant de Luxembourg
M023 die heer van Diest le sr. de Diest
M024 die heer van Arkell le sr. Darcle
M025 die heer van Merode le sr. de Merode
M026 Otte van Kwck Otte de Kuuck
M027 her Danyell van Gore sire Daniel de Gore
M028
Folio 30v
Jan van Hautrire Jehan de Hautrire
M029 her Rabais van Zinsich sr. Rabos de Zinsich
M030 Lou van Dermote Loucre de Marmote
M031 Werner van Merode Werniers de Merode
M032 Henric van Hoops Henri de Hoops
M033 Peter van Diest Pierre de Diest
M034 Robbert van Apelteren Robert de Apelter
M035 Peter van Genecieres
Pagina 26
Pierre de Geneciers
M036 Mahuis van Vair Mahius de Vair
M037
Folio 31r
Filips Dannoy Philipe Dennoy
M038 Filips van Presi Philipe de Presi
M039 Gy van Veri Guis de Veri
M040 Topius van Bleuille Tobius de Bleuille
M041 Maillairs van Paly Maillars de Pailli
M042 Henric van Cosances Henri de Cosances
M043 die heer van Voirn le sr. de Vorne
M044 die heer van Yselstein le sr. Deyselsteine
M045 die heer her Aelbert vander Lec le sr. Aelbert de Lecke
M046
Folio 31v
her Peter vander Lec ses freres
M047 Tymen van Hosay Tybaus de Hosay
M048 Willam Doteriue
Pagina 27
Guillaume Doteriue
M049 Liebers van Villers Liebers de Villers
M050 Jan van Bolaywe Jehan de Bolaywe
M051 Pinckert van Bierlo Pincars de Bierlo
M052 Henric Dastenay Henri Dastenay
M053 Lowic van Quemen Louis de Quemen
M054 Lowic van Harmalle Louis de Harmalle
M055
Folio 32r
Jan Doraill Jehan Dorail
M056 Olifier van Canteniell Oliuier de Cantenyelle
M057 Raes van Bierlo Rases de Bierlo
M058 her Boteriaus heer van Quintijn le sr. Boteriaus de Quintin
M059 Jan van Ponti Jehan de Ponti
M060 Gy van Molac Guis de Molac
M061 Olifier van die Capielle Oliuier de la Capielle
M062 Willam van Rochifort Guillaume de Rochifort
M063 Paisse van Quemes
Pagina 28
Paisse de Quemes
M064
Folio 32v
Olifier van Lagaine Oliuier de la Gaine
M065 Gy van Amenars Gyus de Amenars
M066 Gy van Marmonde Gyus de Marmonde
M067 Gy Trapius Gyus Trapius
M068 Hemmelius van Camaillairt Hemnelius de Camaillart
M069 Peter Torsell Pierre Torsel
M070 die drossaet van die Fuille senestraus dela Fuilve
M071 die greue van Henegouwen le contre de Haynnau
M072 Jan van Henegouwen Jehan de Haynnau
M073
Folio 33r
Henric van Vlaenderen Henri de Flandres
M074 Gy van Namen Gyus de Namur
M075 her Vaestraet heer van Ligne le sr. Vastres de Ligne
M076 her Wouter heer van Bousies le sr. Waucier de Bousus
M077 her Rogier heer van Halewijn le sr. Rogier de Hælwijn
M078 her Jan heer van Balleull
Pagina 29
le sr. Jehan de Balleul
M079 die heer van Gaueren le sr. de Gaure
M080 Huge van Antoinge Hues Dantoing
M081 Michiell van Ligne Michieus de Ligne
M082
Folio 33v
Wouter van Antoenge Waucier Dantoing
M083 Sans van Lalaing Sansonneg de Lalaing
M084 ly bourgne van Mauny le bourgne de Mauny
M085 Alairt van Robais Alars Derobais
M086 Jan van Barbanson Jehan de Barbanson
M087 Sohier van Lidekerck Sohier de Lidekercke
M088 Gouert van Naste Godefroy de Naste
M089 Dirc die Medes Thyri le Medes
M090 Jan van Peremont Jehan de Peremont
M091
Folio 34r
Gillis die Paspes Gille le Paspes
M092 Moriaus van Harnig Moriaus de Harneg
M093 Boskes Doubois Boskes Doubois
M094 Alexander van Canfours
Pagina 30
Alexandres de Canfours
M095 Jan Dayne Jehan Dayne
M096 Nyco van Wasiers Nico de Wasiers
M097 Ewairt van Floresies Ewars de Floresies
M098 Henric van Montengny Henri de Montigni
M099 Gaudras Doysy Gaudras Doisi
M100
Folio 34v
Gillis van Perfontayne Gille de Perfontaine
M101 Willam van Verlis Guillaume de Verlis
M102 Jan van Byaumont Jehan de Biaumont
M103

die heer Aubiers van Longeuaull||le sr. Aubiers de Longeual||||

M104 Adans van Masnill Adans de Maisuil
M105 Jan van Mailly Jehan de Mailli
M106 Michiell van Berge Mikieus de Mons
M107 die heer Dauelin le sr. Dauelin
M108 Maillairs van Hamell Maillars de Hamel
M109
Folio 35r
die heer van Chastilon
Pagina 31
le sr. de Chastilon
M110 Wistases van Sconflans Wistasez de Sconflans
M111 Anseres van Basenne Anseris de Basenne
M112 Jan van Trayniell Jehan de Trayniel
M113 Boniers van Calus Boniers de Calus
M114 Euert Daysij Erars Daisi
M115 Liebaus van Rosieres Liebaus de Rosieres
M116 Jan van Ferlais Jehan de Ferlais
M117 Jan van Chasteuilain Jehan de Castiaullain
M118
Folio 35v
Oeudes Funous Oeudes Fuynous
M119 Jacop Danresegny Jacques Danresegny
M120 Salehadius Denglure Salehandurs Denglure
M121 die heer her Huge Despensier le sr. Hues Despensier
M122 her Robbert Dangehen sire Robert Dangehen
M123 Lowich van Sansorle
Pagina 32
Louis de Sansorle
M124 Huge van Noyant Huges de Noyant
M125 Jan Conras Jehan Conras
M126 bourgnes van Prye le bourgnes de Prye
M127
Folio 49r
Jan van Cullens Jehan de Cullens
M128 Segius van Cleu Seguis de Cleu
M129 Jan van Warenes Jehan de Warenes
M130 ly bourgnes van Sery le borgnes de Sery
M131 die heer Ammers van Tuwairt le sr. Ayumiers de Tuwint
M132 die heer Poins van Mortangne le sr. Poius de Mortangne
M133 Jan van Cabenay Jehan de Cabenay
M134 Gvy van Vyaulen Gyus de Viaulen
M135 Segius de la Barde Seguis de la Barde
M136
Folio 49v
Goselius de la Say Goselins dela Say
M137 die heer Bertremers van Monbason
Pagina 33
[zonder bijschrift]
M138 Jorbars van Relly [zonder bijschrift]
M139 Willam Endras [zonder bijschrift]
M140 Bertrans van Lille
M141 Herdůůis van Bausay [zonder bijschrift]
M142 Oliuier Aygres [zonder bijschrift]
M143 Henric van Vier Baerden
M144 Gyus van Fourmentieres Gyus de Fourmentieres
M145
Folio 50r
Biertrans van die Broyche Biercrans dela Broiche
M146 die greue van Boloengen le sr. Jehan de Boloigne
M147 die heer van Villeers le sr. de Villers
M148 Michiell van Raucoůrt Micheul de Raycourt
M149 Wistasse van Berle Wistasse de Berle
M150 Wouter van Ville Wautier de Ville
M151 Bouwen van Senaustre
Pagina 34
Baudeuin de Senaustre
M152 Jan van die Plancke Jehan dele Plancque
M153 Wouter van Hestruc Wautier de Hestrut
M154
Folio 50v
Raes van Verre Raes de Verre
M155 die heer van Reneuaull le sr. de Reneuaul
M156 Raes van Clermont Raes de Clermont
M157 die castelein van Byauais le chastelain de Biauais
M158 Raes van Soreell Raues de Sorel
M159 Mahuis van Hosay Mahius de Hosay
M160 Willam van Loherayne Guillaume de Loherayne
M161 Gerijt Terceris Gerard Terceris
M162 Roges van Hanget Roges de Hanget
M163
Folio 51r
Jan Dalemont Jehan Dalemont
M164 Gius van Maregny Gyus de Maregny
M165 Jan van Meuricourt Jehan de Meuricourt
M166 Bedons Don Puysui
Pagina 35
Bedons dou Puysuy
M167 Peter van Sarken Pierre de Sarken
M168 Sausec van Cepoy Gauset de Cepoy
M169 Roges de Fay Roges de Fay
M170 Jan van Marcendorp Jehan de Marteuille
M171 die heer van Brymůer le sr. de Brumer
M172
Folio 51v
die heer van Creky le sr. de Creki
M173 Robbert van Byauuall Robert de Biauual
M174 Gerijt van Penkegny Gerard de Penkegny
M175 die heer van Byaukier le sr. de Biaukier
M176 Willam van Bobiert Guillaume de Bobiert
M177 die heer van Mes le sr. dou Mez
M178 Gourle Gourle
M179 die heer van Kesnoy le sr. dou Quesnoy
M180 Jan van Bonlenuillers Jehan de Boulenuillers
M181
Folio 52r
Jan van Lanoy
Pagina 36
Jehan de Lanoy
M182 Kyeret Kieret
M183 Engerart van Senc Gerard de Sene
M184 Jan van Pont Jehan de Pont
M185 die heer Gauwains van Dorp le sr. Gauwains de Ville
M186 Robbert van Dauricier Robiert de Dauricier
M187 Gvillam Bertrans Guillaume Bertrans
M188 Peter van Moiaus Pierre de Moyaus
M189 Henric van Berancoůrt Henry de Berencourt
M190
Folio 52v (top two)
Willam Marteell Guillaume Marcell
M191 Jan Tassons Jehan Tassons

Kuinre 1396[bewerken | brontekst bewerken]

ID Folio in Wapenboek Beyeren Naam in Wapenboek Beyeren Pagina in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Naam in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Identificatie (o.b.v. Janse 1993) Opmerkingen
K001
Folio 52v
hertoge Aelbrecht van Beyeren
Pagina 37
[zonder bijschrift] Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, hertog van Beieren-Straubing (1358-1404)
K002 die lantgreue van Lucenborch le lantgraue de Lutenberge landgraaf van Leuchtenberg (Oberpfalz), sinds 1375 graaf van Hals (bij Passau)
K003 die heer van Antoenge le sr. Dantoing Hugo van Melun (1340-1405), heer van Antoing (Henegouwen, arr. Doornik)
K004 die borchgreve van Leyden le visconte de Leyden Filips van Wassenaar, burggraaf van Leiden (1392-1428)
K005
Folio 53r
die drossaet van Henegouwen le seneschal de Haynnau Jean de Werchin, seneschalk van Henegouwen († 1415)
K006 die heer van Brederode le sr. de Brederoden Jan, heer van Brederode (1390-1402, 1415)
K007 die heer van Lygne le sr. de Ligne Jean, heer van Ligne en Barbençon († 1442)
K008 die heer van Egmont le sr. Degmont Arend, heer van Egmond en IJsselstein (1340-1409)
K009 die heer van Hauereths le sr. de Hauretz Gerard van Enghien (?), heer van Havré
K010 die heer vander Sleyde le sr. de la Sleyden Koenraad IV, heer van Schleiden (1360-1419)
K011 die heer van der Hamayde le sr. de Hamayde Jean van Hamaide
K012 die heer her Henric van Perwes le sr. Henri de Perweys Hendrik van Hoorne, heer van Perwez (1380-1408)
K013 die heer van Lens le sr. de Lens Arnoul II de Gavre, heer van Lens, Liedekerke, Herchies en Ressegem (?-1412)
K014
Folio 53v
die heer van Trasengies le sr. de Trasengnies Ansel de Trazegnies († na 1418)
K015 die heer van Montengines le sr. de Montengin[es] Rasse de Montigny-en-Ostrevant (Nord, arr. Douai)
K016 die heer van Berlemont le sr. de Bærlaymont Gilles V, heer van Berlaimont (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe) en Péruwelz (1391-1412)
K017 die heer vander Merwede ende van Steyn
Pagina 38
le sr. de le Marwede Daniël VII van de Merwede en van Stein (?-1402/3)
K018 die heer van Zeuenbergen le sr. de Zeuenberghe Hugeman van Strijen, heer van Zevenbergen (1350-1410)
K019 die heer van Vertayn le sr. de Verteyn Eustache, heer van Vertain
K020 die heer van Haemsteden le sr. de Haemsteden Floris III, heer van Haamstede (?-ca. 1431)
K021 die heer her Jan van Gemont le sr. Jehan de Gemont Jan, heer van Gemonde
K022 die heer vander Veer le sr. de Campfer Hendrik van Borselen, heer van Veere (1336-1401)
K023
Folio 54r
her Huge van Henevliet sr. Hugen de Heenuliet Hugo, heer van Heenvliet (1364-1409)
K024 her Gijsbert van Nyenrode sr. Gisbert de Nijenroede Gijsbrecht van Nyenrode († voor november 1396)
K025 her Jan van Renesse sr. Jehan de Renesse Jan van Renesse (1345-1415)
K026 her Dirc van Wassener sr. Thiri de Wassenaer Dirk van Wassenaar (verm. 1381-1405)
K027 Henric van Bergen Henri de Bergis Hendrik II van Boutersem, heer van Bergen op Zoom (1395-1419)
K028 Gerijt van Hauereths Gerard de Haueretz Gerard d'Havré
K029 die heer van Scales [gew. uit: "Staples"] sr. de Scalis lord Scales (Engeland)
K030 die heer van Sinte Obijn sire de Saint Obin Saint-Aubin
K031 her Willam van Egmont sr. Guillem de Egmonde Willem van Egmond († na 1410)
K032
Folio 54v
Florens van Borsell Florens de Borsele Floris van Borselen, heer van Sint-Maartensdijk (verm. 1391-1419)
K033 die heer van Morley
Pagina 39
le sr. de Morlay Thomas, heer van Morley (1381-1417)
K034 Michiell van Ligne Michiel de Ligne Michel de Ligne, heer van Thumaide, Rameigneis etc. († 1427)
K035 Reynaut Deuer Raynault Deuer Reinier Dever (1346-1417)
K036 die heer van Ynsy le sr. de Ynsi Gérard d'Inchy, heer van Inchy-en-Artois (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Marquion)
K037 Aernt vander Merwe van Steyn Ernoul de Stein Arend (Arnold) van de Merwede († voor 1426)
K038 Gerijt van Egmont Gerard de Egmonde Gerard van Egmond (ca. 1345-?)
K039 die heer van Collendorp sr. de Colleuille Colville (Engeland)
K040 Ariaen van Henevliet Adriaen de Heenuliet Adriaan van Heenvliet († voor 10 november 1405)
K041
Folio 55r
die heer van Jolein monsr. de Foleyn
K042 Jan van Haemsteden Jehan de Haemstede Jan van Haamstede († na 1438?)
K043 mjin heer van Nuwendorp monsr. de Neuuille Neuville-Witasse (Pas-de-Calais)
K044 Adaem van Oppey Adam de Oppeij Adam van Ouppeye († 1424)
K045 Gerijt van Eemskerc Gerard Deemskerck Gerard van Heemskerk, heer van Oosthuizen († voor 9 april 1429)
K046 monsr. de Florens Jean de Créquy (Pas-de-Calais, arr. Montreuil, c. Fruges)
K047 mijn heer van Bouleers monsr. de Bouleers Boulers (Vlaanderen)
K048 Jan van Cronenborch Jehan de Cronenbourch Jan van Kronenburg († 1423/25)
K049 Jan Conuaelge
Pagina 40
Jehan Corruaelge John Cornwall
K050
Folio 55v
Jan van Heemsteden Jehan de Hemstede Jan II van Heemstede († 1437)
K051 Sohier van Houis Sohier de Houis Sohier van Hoves (Henegouwen, bij Enghien)
K052 Henric van Naeldewijck Henri Naeldwijck Hendrik van Naaldwijk
K053 Dirc van Hamayde Thiri de Hamaide Dirk van Hamaide
K054 Zweder van Henevliet Sweder de Henuliet Zweder van Heenvliet († voor 5 februari 1423)
K055 heer Calone sire Calone Calonne (Tournaisis, bij Antoing)
K056 Claes van Borsell Nicole de Borssele Claes van Borselen, heer van Kortgene († na 1410)
K057 die heer van Befourt sire de Befourt Beaufort (Artois) [?]
K058 Aernt van Moermont Ernoul de Moermont Arnoud van Haamstede, heer van Moermond, heer van Renesse (1380-1422)
K059
Folio 56r
Jan van Eggermont Jehan de Eggermont
K060 Willam van Zinsich Guillem de Zinsich Sintzich (Mark)
K061 die heer van Landaes le sr. de Landaes Landas (Nord, arr. Douai, c. Orchies)
K062 Berthelmeus van Raephorst Bartholome de Raphorst Bartholomeus van Raaphorst (voor 1335-1405)
K063 Aernt van Hartsijns Ernoul de Hartsuns Harchies (Henegouwen)
K064 Florens van Alcma Florens de Alemade Floris van Alkemade (?-1421)
K065 Jan van Autergijs
Pagina 41
Jehan de Autergiis Jean d'Audregnies (Henegouwen)
K066 Wouter van Mijnden Wautier de Minden Wouter van Mijnden (1357-1422)
K067 her Jan van Mauny sr. Jehan de Mauni Masny (Oostervant)?
K068
Folio 56v
her Herberen van Yselstein Herber de Iselsteine Herbaren van IJsselstein
K069 Lantsloet van Sommeyn Lancelot de Sumein Lancelot de Sommain
K070 Claes van Reymerzuaell Nicole de Reymerzwale Claes Kervink van Reimerswaal, heer van Lodijke en Nieuw-Strijen († na 1425)
K071 her Maelget van Maelgij sr. Malget de Maelgi Mailly (Artois?)
K072 her Otte van Wachtendorp Otte de Wachendorp Wachendorf (Westfalen)
K073 Rogier van Hammeell Brougnart de Hanin Hamel (Oostervant)
K074 Jan die bastert van Haelwijn Jehan bastart de Halwyn Halluin/Halewijn (dep. Nord, arr. Tourcoing)
K075 Bertout van Assendelff Bertault de Assendelfft Bartold van Assendelft († na 1419)
K076 Robbert van Vendegies Robiert de Vendegiez (Henegouwen)
K077
Folio 57r
Flips van Geldorp Philippe de Geldorp (Brabant)
K078 Jan Maelgy Jehan Mælgi
K079 Jan van Greuenbroeck Jehan de Grauenbrouck Gravenbroek
K080 Willam van Stenuort Guillem de Stenuoort Willem van Stevoort (Loon, bij Hasselt)
K081 her Dirc van Zulen
Pagina 42
sr. Thiri de Zulen Zuilen
K082 her Jan van Drongelen sr. Jehan de Drongelen Jan van Drongelen († na 1416)
K083 her Herberen van Riede sr. Harber de Riede Herbaren van Riede (kasteel aan de Merwede bij Werkendam)
K084 her Adam Millinc sr. Adam Millinck Millinc (Brabant)
K085 her Jan van Dalem sr. Jehan de Daelhem Jan van Dalem († na 1417)
K086
Folio 57v
her Dirc van Egmont sr. Thiri Degmonde Dirk van Egmond († 1430/32)
K087 die heer Temmerets sr. Temmeretz
K088 her Lodewich van Gistell sr. Louis de Ghistel Lodewijk van Gistel (West-Vlaanderen, arr. Oostende) († 1415)
K089 her Willam van Saers sr. Guillem de Saers Guillaume de Sars-et-Rosières (Nord, arr. Valenciennes, c. Saint-Amand) († na 1424)
K090 her Aernt van Giessen sr. Arnoul de Ghiesen Arend van Giessen
K091 her Dirc van Zweten sr. Thiri de Zweten Dirk van Zwieten († 1412/13)
K092 her Aelbert van Egmondt sr. Abbært Degmonde Albrecht van Egmond (verm. 1378-1401)
K093 her Dirc van Wassener sr. Thiri de Wassenaer Dirk van Wassenaar
K094 her Aernt van Duuoyrd sr. Arnoul de Duvoirde Arend van Duvenvoorde (verm. 1383-1425)
K095
Folio 36r
her Gelis van Cralingen sr. Gille de Cralingen Gillis van Kralingen († na 1436)
K096 her Dirc van Hodenpijll sr. Thiri de Hodenpyl Dirk van Hodenpijl († 1406)
K097 her Flips van Spange
Pagina 43
sr. Philippes Despaigne Filips van Spangen († 1423)
K098 her Wouter van Mateness sr. Waltier de Mattenes Wouter van Matenesse (verm. ca. 1383-1410)
K099 her Jacop van Rijssoirt sr. Jacques de Riijsort Jacob van Rijsoird († 1429/30)
K100 Michiell van Ligne sr. Michiell de Ligne
K101 her Jan van Ynsy sr. Jehan de Ynsi
K102 her Willam van Donsteuen sr. Guillem de Donsteuen Donstienne
K103 her Aernt van Sore sr. Arnoul de Sore
K104
Folio 36v
her Jan van Folye sr. Jehan de Folie Jan van Folye (kasteel in Ecaussines d'Enghien, Henegouwen)
K105 her Gerijt van Hauerets sr. Gerard de Haueretz Gerard d'Havré
K106 her Engelbrecht vander Merck sr. Engelbert de Marce Engelbrecht van Mark († 1442)
K107 her Sohier van Houis sr. Sohier de Houis Sohier de Hoves (Henegouwen, bij Enghien)
K108 mijn heer van Honcourt monsr. de Honcourt Honnecourt-sur-Escaut (Nord, arr. Cambrai, c. Marcoing)
K109 her Testaert van Honcourt sr. Testart de Honcourt
K110 her Jan van Honcourt sr. Jehan de Honcourt Jean de Honnecourt-sur-Escaut
K111 her Adam van Oppey sr. Adam de Oppey Adam d'Ouppeye, de Herstal etc.
K112 her Aernt van Stenuort sr. Arnoul de Stenuoort Stevoort
K113
Folio 37r
her Jan van Oppey
Pagina 44
sr. Jehan de Oppey Jean d'Ouppey, heer van Chaumont
K114 her Bouwen van die Motte sr. Baudeuin dela Motte Baudouin de la Motte
K115 her Jan Botlier van Fe sr. Jehan Botlier Jean, Botier de Fexhe (Luik)
K116 her Willam van Horion sr. Guillem de Horioen (Luik, Hollogne-aux-Pierres)
K117 her Aernt van Goor sr. Arnout de Goor (Luik, burcht boven Roermond)
K118 her Jan van Andren sr. Jehan de Audrey Elderen? (Limburg, Tongeren)
K119 her Jan van Vůellen sr. Jehan de Vuelen Veulen (Limburg, Heers)
K120 her Jacop Cabbout sr. Jacques Cabbout Jacques Chabot (Luik)
K121 her Bouwen van Baersdorp sr. Balduin de Baersdorp Boudewijn van Baarsdorp († na 1419) (Zeeland)
K122
Folio 37v
her Jan van Galoys sr. Jehan de Galois
K123 her Raes Baetseleer sr. Raesse Baetseler Baetseler (Vlaanderen)
K124 her Flips die Jonge sr. Philippe de Jonge Filips de Jonge (Vlaanderen)
K125 her Gelis Suerloc sr. Gille Suerlot Gilles Suerlet (Vlaanderen)
K126 her Jan Scoen Jans soen sr. Jehan Scoon Jans Schonjans (Brabant)
K127 her Jan Heyenbeeck sr. Jehan Heyenbeec Jan van Heyembeke (Brabant)
K128 mijn heer van Senseell monsr. de Senseel heer van Senzelles
K129 her Bouwen van Fonteynes
Pagina 45
sr. Bauduin de Fontis Baudouin de Fontaine, heer van Sebourc en le Marche († 1420)
K130 her Gadefier sr. Gadisser
K131
Folio 38r
her Mansaert van Saers sr. Mansart de Saers Sars
K132 die heere van Loncamp sr. de Loncamp
K133 her Dirc van Prees sr. Thiri de Pres Thierry des Préz (Artois)
K134 die heere van Sauensy sire de Sauonsi
K135 her Sohier Koeuet sire Sohier Couet
K136 her Danyell Hoen sire Daniel Hoen Daniël van den Brouck, heer van Spanbeek
K137 her Claes vander Dussen sire Nicole de Dusse Van der Dussen
K138 her Lowich van Vertain sire Louis de Vertain Vertain (Henegouwen)
K139 her Willam van Haemsteden sire Guillem de Haemstede Willem van Haamstede († na 1404)
K140
Folio 38v
her Goyuert van Stapell sire Godefroid de Stapel Govert van Stapele
K141 her Simen van Bruelis sr. Simon de Bruelis Simon van de Maalstede en van Bruelis († voor 10 maart 1402)
K142 her Olifier vander Maelstede sire Oliuier de Maelstede Olivier van de Maalstede
K143 her Jan van Stapell sire Jehan de Stapel Jan van Stapele
K144 her Lowich van Maelstede sire Louis de Maelstede Lodewijk van de Maalstede
K145 her Jan van Heenvliet
Pagina 46
sr. Jehan de Heenvliet Jan van Heenvliet († voor 1 augustus 1429)
K146 her Ariaen van Crunyngen sire Adriaen de Cruninge Adriaan van Kruiningen (ca. 1367-1409)
K147 her Aernt vander Dussen sire Arnoult de Dusse Arend van der Dussen (verm. 1367-1408)
K148 her Jan van Woude sire Jehan de Woude Jan van den Woude († 1417)
K149
Folio 39r
her Jan van Herler sire Jehan de Herler Jan van Herlaar, heer van Poederoijen
K150 her Gerijt vanden Vliet sire Gerard dela Vliete Gerard van Vliet
K151 her Gerijt van Maldegom sire Gerard de Maldegem Gerard van Maldegem (Oost-Vlaanderen, arr. Eeklo)
K152 her Brwsten van Herwinen sire Bruustiin de Herwinen Bruisten van Herwijnen
K153 her Flips van Borsell sire Philippe de Borssele Filips van Borselen († 1431)
K154 her Florens van Abeell sire Florens de Abele Floris van Abeele (ca. 1373-ca. 1440)
K155 her Otte van Haefften sire Otte de Haeften Otto van Haeften (ca. 1340-?)
K156 her Jan van Maelstede sire Jehan de Maelstede Jan van de Maalstede
K157 her Dirc van Poelgeest sire Thiry de Poelgeest Dirk van Poelgeest
K158
Folio 39v
her Peter van Scenge sire Pierre de Scenge Pieter van Schenge
K159 her Vries van Ostende sire Friese de Ostende Vries van Ostende
K160 her Gijsbert van Herwinen sire Gisbert de Herwinen Gijsbrecht van Herwijnen
K161 her Raes van Botlant
Pagina 47
sire Raesse de Botlant Raas van Botland (Zeeland)
K162 her Wolfert van Eueringen sire Wolfart de Eueringen (Zeeland)
K163 her Willam van Reymerswale sire Guillem de Reymerswaele Willem Hollander van Reimerswaal († 1402)
K164 her Aelbert van Arnemuden sire Abbart de Arnemuden Albrecht van Arnemuiden († na 1419)
K165 her Willam van Herwinen sire Guillem de Herwinen Willem van Herwijnen
K166 her Jan van Abbenbroeck sire Jehan de Abbenbrouck Jan Jansz. van Abbenbroek († voor 7 juni 1413)
K167
Folio 40r
her Beuden Cwst sire Bauduin de Cuusth Boudewijn Kuist
K168 her Danyell van Poele sire Daniel de Poele Daniël van de Poel († 1408)
K169 her Bitterlay sire Bitterlay Walter Buterley/Butley (Engeland)
K170 her Jan van Bruelis sire Jehan de Bruelis Jan van Bruelis († 1415)
K171 her Florens van Maelstede sire Florens de Maelstede Floris van de Maelstede
K172 her Jan van Vlissingen sire Jehan de Vlissinghe Vlissingen (Walcheren)
K173 her Jan van Gemont sire Jehan de Gumont Jan van Gemonde
K174 her Ghy vanden Berge sire Ghie de le Mont
K175 her Gerijt van Gemont sire Gerard de Gumont Gerard van Gemonde
K176
Folio 40v
her Robbert van Voserie sire Gobbart de Vosene
K177 her Fierenbras van Vertain
Pagina 48
sire Fierenbras de Vertein Fierabras, bastaard van Vertain
K178 Willam van Seuenbergen sire Guillem de Zeuenberge Zevenbergen
K179 her Peter Bode sire Pierre Bode Peter Bode (Brabant)
K180 her Jan van Seuenbergen sire Jehan de Zeuenberghe Jan van Zevenbergen
K181 her Lantsloet van Clary sire Lancelot de Clari Lancelot van Clary (Nord, arr. Cambrai)
K182 die heer van Potelis sire de Potelis Jean de Mortagne, sire de Potelle (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Le Quesnoy)
K183 her Jan van Greys sire Jehan de Greys Jean de Grez-Doiceau (arr. Nivelles, c. Wavre) († 1415)
K184 her Flip van Gyuery sire Philippe de Gyuey Givry?
K185
Folio 41r
her Gerit van Gystell sire Gerard de Gistel Gerard van Gistel, heer van Broecq († na 1410)
K186 her Jan van Herwynen sire Jehan de Herwine Jan van Herwijnen
K187 her Willam van Hordeyn sire Guillem de Hordein Willem van Hordaing (Henegouwen)
K188 her Jan van Maelstede sire Jehan de Maelstede Jan van de Maalstede
K189 her Jan van Maelstede sire Jehan de Maelstede
K190 {her} Lyeuijn van Cats ["her" doorgestreept] sire Lieuin de Catz Lieven van Cats
K191 her Coen Kuzer sire Coen Kuser Coen Kuser (1334-1407)
K192 her Wouter Humens soen sire Waltier Humans
K193 her Hans van Merijn
Pagina 49
sire Hans Vammerijn
K194
Folio 41v
die heer van Rosijn Bous sire de Rosimbous heer van Rosimbos (Vlaanderen)
K195 her Willam van Heremijs sire Guillem de Hereimis Guillaume de Hérimez
K196 her Jan Hymbise sire Jehan de Himbise Jan Hembyse (Vlaanderen)
K197 her Pinckert van Heremijs sire Pinckert de Heremiis Godefroi de Gavre, dit Pinkart de Hérimez, heer van Vorsen (Limburg, Sint-Truiden)
K198 her Flussart van Steenburch sire Frossart de Steenburch Froissart d'Aubichicourt van Steenburch
K199 her Jan van Groenvelt sire Jehan de Groenuelt († voor 1404)
K200 her Jan Hollant sire Jehan Hollandt (Brabant)
K201 die heer van Arpe sire de Arpe Erpe (Oost-Vlaanderen, arr. Aalst)
K202 her Otte van Nyenrode sire Otte de Meynrode Otto van Nyenrode
K203
Folio 42r
her Geldoff van Zenne sire Geldolf de le Zenne Zennen (Brussel)?
K204 her Gelis van Scenge sire Gille de Sceng Gillis van Schengen
K205 die greue van Oesteruant ouste soen the Hollant [zonder bijschrift] Willem van Beieren, graaf van Oostervant (1365-1417)
K206 mijn heer her Jan van Namen monsr. Jehan de Nammur Jan van Namen, heer van Wijnendaal en Renaix († 1429)
K207 die borchgreue van Dixmuden le visconte de Dixmuden (West-Vlaanderen, arr. Dixmuide)
K208 die heer her Henric van Antoenge le sr. Henri Dantoing Henry d'Antoing, heer van Plessy et Haverskerque (1379-1397)
K209 mijn heer van Kesnoyt
Pagina 50
monsr. de Kaynoit Louis, heer van Le Quesnoy (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), heer en burggraaf van Oudenaarde († 1415)
K210 mijn heer van Gommegijs monsr. de Gommengiis Jean de Jauche, heer van Gommegnies
K211
Folio 42v
mijn heer van Pengy monsr. de Peugi
K212 mijn heer van Lallaing monsr. de Lalaing Otto, heer van Lalaing (1338-1441)
K213 mijn heer van Rosijn Warengijs monsr. de Rosiin Warengiis heer van Roisin (Henegouwen, arr. Mons, c. Dour)
K214 mijn heer van Fauyuwelis monsr. de Fauyuwelis Jakès d'Enghien, heer van Havré en Fagnolle (Namen, arr. Dinant, c. Couvin)
K215 mijn heer Marteell monsr. Martel Guillaume Martel (1350/56-1415)
K216 mijn heer van Caůny monsr. de Cauni Canny-Thérain (Oise, arr. Beauvais, c. Marseille-en-Beauvaisis)
K217 her Symon van Brugdamme sire Simon de Brugdam Simon van Brigdamme
K218 die heer van Warengijs sire de Warengnys Wargnies (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Le Quesnoy)?
K219 her Henric vander Leck sire Henri de le Lecke Hendrik van de Lek († 1428/30)
K220
Folio 43r
die heer van Cauteyn sire de Cautein Jean, heer van Cantaing-sur-Escaut (Nord, arr. Cambrai, c. Marcoing)
K221 mijn heer van Mes monsr. de Mes Rametz (Nord, arr. Avesnes, c. Bavay)?
K222 die heer van Sente Aldegonde sire de Saint Aldegonde Sint-Aldegonde
K223 her Dosaert sire Dosart Dousaert (Vlaanderen)
K224 her Obaert van Cauny sire Obaert de Cauni Aubert le Flamenc, heer van Canny-Thérain
K225 die heer van Mes
Pagina 51
sire de Metz
K226 her Dirc vander Leck sire Thiri de Lecke Dirk van de Lek
K227 her Claes van Bersele sire Nicole de Borssele Claes van Borselen, heer van Brigdamme (1371-1412)
K228 die heer van Lannes le sr. de Lannas Landas?
K229
Folio 43v
die heer van Bous sire de Bous Boussu (Henegouwen)?
K230 die heer van Kauerijn sire de Cauerijn Quièvrain (Henegouwen)?
K231 her Flips van Pellanen sire Philippe de Polanen Filips van Polanen († voor 30 november 1400)
K232 her Jan van Renesse sire Jehan de Renesse Jan van Renesse
K233 her Ghy van Monchiaus sire Ghie de Monchaulx Ghy, heer van Monceau-Saint-Waast (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Berlaimont) (vermeld 1395-1413)
K234 her Jan van Floyen sire Jehan de Floyon Jan van Floyon († 1432)
K235 die heer van Solebes sire de Sclebes Esclèbes
K236 her Ostilet van Scautsijns sire Ostelet de Scautsiins Hoste d'Ecaussines, heer van Roesne
K237 her Otte heer van Asperen sire Otte de Asperen Otto van Polanen, heer van Asperen, Voorst en Keppel († 1429)
K238
Folio 44r
her Jan van die Camp sire Jehan de le Camp Jan van de Camp
K239 her Jan van Bersell sire Jehan de Borssele Jan van Borselen (vermeld 1386-1409)
K240 her Willam van Cronenborch sire Guillem de Cronenbourch Willem van Kronenburg († na 1 maart 1397)
K241 her Adam van Kerckem
Pagina 52
sire Adam de Kercken Adam van Kerkem
K242 her Reynier van Entijn sire Reyener de Enciin
K243 her Gouert van Blehem sire Godefroid de Blehem Godefroid de Blehen (Namen)
K244 her Roelant van Scoenuelt sire Rolant de Scoonuelt
K245 her Wouter van Hantpen sire Waltier de Hautpen Walter de Hautepenne, heer van Barvaux-Condroz (Namen)
K246 her Robbert van Juply sire Robert de Jupli Robert van Juppleu (Luik)
K247
Folio 44v
her Peter van Fouly sire Pierre de Fouli
K248 die heer van Rullecourt sire de Rullecourt Rullecourt (Artois?)
K249 die heer Main van Aragijs sire Main de Aragiis
K250 her Briddu van Montegny sire Briddu de Montegni Henri dit Bridoul de Montigny-Saint-Christophe (Henegouwen)
K251 her Aelman van Scautsijns sire Aelman de Scautsis Alman d'Ecaussines
K252 her Eduwaert van Mortsincpont sire Edowerd de Moresienpont Marchipont (Henegouwen)
K253 her Jacop Dosaert sire Jacques Dosaert Dousaert (Vlaanderen)
K254 her Gelis van Rummont sire Gille de Rummont
K255 her Willam van Prees sire Guillem de Pres Willem van Préz (Artois)
K256
Folio 45r
her Gelis van Dorp sire Gille de Ville Gilles de Ville (Henegouwen)
K257 her Perseuaell van Denneuaell
Pagina 53
sire Perseuael de Denneuael Denneville
K258 her Lowich van Brymmůer sire Louis de B[r]immuer Louis de Brimeu
K259 her Willam van Crasmeuill sire Guillem de Malles Guillaume Malet, heer van Crasmeuil
K260 her Jan van Heemsteden sire Jehan de Hemstede Jan I van Heemstede (1375-1412)
K261 her Jan van Heenvlyet sire Jehan de Heenuliet Jan van Heenvliet († 1411?)
K262 her Jan van Robbertsaert sire Jehan de Robbercsare Jean de Robertsart (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Landrecies)
K263 her Jan van Nyenrode sire Jehan de Nyenrode
K264 her Jorijs van Belle sire Jorge de Belle Joris van Belle (Vlaanderen)
K265
Folio 45v
her Willam van Poes sire Guillem de Poes
K266 her Cassamus sire Cassamus
K267 her Roelant van Poeck sire Roland de Pock Roland van Poucques/Poeke (Oost-Vlaanderen, kass. Nevele)
K268 her Jan van Waelhem sire Jehan de Waelhem Jean dit Lancelot de Walhain (1370-1412)
K269 her Gerijt van Scautsijns sire Gerard de Escautsinnes Gerard d'Ecaussines († na 1410)
K270 her Jans van Saers sire Jehan de Saer Jean de Sars
K271 her Jacop van Fonteynis sire Jacques de Fontaines Jacques de Fontaine (Henegouwen)
K272 her Houert van Houerderye sire Houert de Houerderie Jacques dit Hovard de Howardries (Tournaisis)
K273 her Jan van Lanon
Pagina 54
sire Jehan de Lannoijs
K274
Folio 46r
her Jan van Thinis sire Jehan de Thinis Thiennes (Luik)?
K275 her Jan van Valkenvoirde sire Jehan de Valckeuorde
K276 her Flips Dousy sire Phillippe Dausy
K277 her Michiell van Watersoen sire Michiel de Wansoen
K278 her Olyfier van Brymmůer sire Oliuier de Brimmuer Olivier de Brimeu
K279 her Jan van Grosy sire Jehan de Grosi
K280 mijn heer her Roelant van Houerderye monsr. Rolant de Houerderie Roland de Howardries
K281 her Beruge van Berse sire Boruge de Berse
K282 her Claes van Reymerzuale sire Nicole de Reijmerswale Klaas van Reimserswaal († na 1425)
K283
Folio 46v
her Brunaert Fritiell sire Brimart Fretiel Brunel Frestel (Picardië)?
K284 her Mansaert van Bous sire Mansart de Bous Mansard van Bours (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Heuchin) († 1411)
K285 jonge hertoge Aelbrecht van \Beyeren/ soen the Hollant [zonder bijschrift] Albrecht jr., hertog van Neder-Beieren-Straubing († 1397)
K286 die lantgreue van Lucenborch le lantgraue de Lutenberch landgraaf van Leuchtenberg (Oberpfalz), sinds 1375 graaf van Hals (bij Passau)
K287 Mercquert Weysert Marcquart Weiser
K288 Hans Poetberger sire Hans Poetbergher Puchberg
K289 her Eraert Zadelboger
Pagina 55
sire Gerard Zadelboger Sattelbogen
K290 her Joris Ecker sire Jorge Ecker
K291
Folio 47r
her Aelbert Degenberger sire Abbart Degenberger
K292 her Vrederic Staell sire Fredericq Stael Stachel
K293 her Marck Zwerte sire Marcq Zwarte
K294 her Charll Ramsberger sire Charle Ramsberger Ramsperg
K295 her Vrederic Haybac sire Frederic Haybac Haybeck
K296 her Joris Nouwer sire Jorge Nouwer
K297 her Joris Hutter sire Jorge Hutler
K298 her Joris Degenberger sire George Deghenberger
K299 her Hans Reyneer sire Hans Reyner
K300
Folio 47v
her Hans Ramsberger sire Hans Ramsbergher
K301 her Merten Zadelboger sire Martin Sadelboger
K302 her Dirc Houer sire Thiri Houer
K303 her Aelbert Camerrauwer sire Abbart Camerouwer Kammerau
K304 her Abban Clusenaer sire Alban Clousenor Closner
K305 die greue van Blanckenem
Pagina 56
[zonder bijschrift] Gerhard VII, graaf van Blankenheim († 1406)
K306 die greue van Zeyne le conte de Sain Jan III, graaf van Sayn († 1404 of 1408)
K307 die heer van Ronck le sr. de Ronck Roncq [?]
K308 die heer van die Scale le sr. de la Scale
K309
Folio 48r
her Burya van Juply sr. Buria de Jupli Baudouin, dit Bureal de Juppleu (vermeld 1387, † voor 1437)
K310 her Reyner van Morsmale sr. Reynier Morsmale
K311 her Euert van Raue sire Euerard de Raue Rèves (Namen)?
K312 her Raes vanden Houe sire Rasse de la Houe
K313 her Staes van Hentijn sr. Staes de Henciny Hemptinne (Namen)
K314 her Smale sire Smale Thibaut alias Smale, heer van Broesberghe († voor 1400)
K315 her Willam van Tyenes sire Guillem de Tienes Thynes (Namen)?
K316 her Gelis van Crupy sire Gille de Crupi Gilles de Wadrechées, heer van Crupet (Namen)
K317 her Alert van Raue sire Alart de Raue Rèves (Namen)?
K318
Folio 48v
her Staes van Entinis sire Eustaes de Entinis Anthisnes (Luik)?
K319 her Jan van Prale Jehan de Prale
K320 her Hubinet sire Hubinet Hubinne (Luik)?
K321 die greue van Sympoell
Pagina 57
Simpol le conte Walraven van Luxemburg, graaf van Ligny en Sint-Pol (1371-1415)
K322 die heer van Hanget le sr. de Hanget Jean VI de Hangest, heer van Hangest-sur-Somme (Somme, arr. Amiens, c. Picquigny)
K323 {die} heer van Vyngemont ["die" geradeerd] le sr. de Vingemont Vignemont (Oise, arr. Compiègne, c. Ressons-sur-Matz)?
K324 die heer van Morllvyleer le sr. de Moruiler Morelviller (Vermandois)?
K325 die heer van Mes le sr. de Mes Demay
K326 die heer van Roueray le sr. de Roueray Jean, heer van Rouveroy (Henegouwen)
K327
Folio 9r
die heer van Plouron le sr. de Plouroy
K328 die heer van Kinkenpot le sr. de Kinckenpot Quinquempoix (Oise, arr. Beauvais)
K329 die heer van Soreell le sr. de Sorel Sorel (Somme, arr. Péronne, c. Roisel)?
K330 die heer van Hargenlieu le sr. de Hargenlieu Hargenlieu (Beauvaisis)
K331 mijn heer van Vendůell monsignur de Venduel
K332 die heer van Willekier le sr. de Villekier
K333 monsr. Morlet de Sauensis
K334 mijn heer her Jan van Cerny monsr. Jehan de Cernij Jean de Charny
K335 her Jan van Scelis sire Jehan de Scelis Sechelles (Artois/Vermandois)?
K336
Folio 9v
die heer Boucikaut sire Boucicaut Geoffroi le Meingre le jeune, dit Boucikaut (Touraine) (1370-1429)
K337 her Jan Dasincoůrt
Pagina 58
sire Jehan Dasincourt Jean d'Azincourt (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Le Parcq)
K338 Maelget van Conty Roueray Maclyart de Conti Roueraij Conty (Somme, arr. Amiens)?
K339 Willam Dabincoůrt Guillem Dabbencourt Abancourt (Nord, arr. Cambrai)?
K340 Willam van {S} Cenlijs ["S" doorgestreept] Guillem de Cenlis
K341 Gherijt van Herkengijs ["Herkengijs" gew. uit "Berkengijs"] Gerard de Herkengiis
K342 mijn heer Florent Denker monsr. Florent Dencker
K343 Jan vander Lely Jehan de Lille
K344 Reynau [....] [rasuur] Reynart Leglentier Renaud l'Eglentier (Oise, arr. Beauvais)
K345
Folio 10r
Tandaert van Mylly le Tandart de Milli Milly (Beauvaisis)
K346 Jan van Hargicourt Jehan de Hargicourt Hargicourt (Somme)?
K347 her Gylle Tran Gille Tran
K348 her Maelyaert Manseualer Maclyart Manseualier Montchevallier of Mauchevallier (Vermandois)
K349 Lauelet, die conyncstauell, van Vrancrijc [zonder bijschrift] Charles d'Albret († 1415)
K350 die heer van Warengijs le sr. de Warengiis heer van Wargnies (Somme, arr. Amiens)
K351 die heer van Rambures le sr. de Rambures André, heer van Rambures (Somme, arr. Abbeville, c. Gamache) († 1405)
K352 die heer van Spatyn le sr. de Spatin Spontin (Namen, Dinant, Ciney)
K353 mijn heer van Herlinis
Pagina 59
monsr. de Herlinis
K354
Folio 10v
mijn heer van Cerny sire de Ternij Charny
K355 die heer van Hangart sr. de Hangart Hangard (Somme, arr. Amiens)
K356 Jan van Warengijs Jehan de Warengiis Wargnies
K357 Wytart van Bous Witart de Bous Guillaume de Bours (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Heuchin) dit Wittard († 1415)
K358 Peter van Menteell Pierre de Nentel
K359 Galloys van Mylly Galois de Milli Milly
K360 Banderijn van Belloye le Banderin de Balloye Pierre dit le Baudrain de Belloy (Somme, arr. Amiens?)
K361 Jan Mylgy Jehan Milgi Milly-sur-Thérain (Oise, arr. Beauvais, c. Marseille-en-Beauvaisis)?
K362 Robbijn Ferteell Robin Fertel Frestel?
K363
Folio 11r
Willam van Viliers Guillem de Vilers Villers-l'Hopital (Pas-de-Calais)?
K364 Mansart Deyne Mansart Deyne
K365 Charll van Beckengijs Charle de Bergengiis Bequigny (Aisnes, arr. Saint-Quentin, c. Bohains-en-Vermandois)?
K366 Jan Gryngy Jehan Gringi Grigny (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Le Parcq)
K367 Claes van Diebonge Nicole de Lauonge
K368 Jan Torsay Jehan Torsaij Jean de Torsay († 1427)
K369 Robbert Dannye
Pagina 60
Robert Dannye Robert d'Any
K370 Dannoys van Rambures Dannoys de Rambure Rambures
K371 Dauid van Rambures Dauid de Rambures David de Rambures
K372
Folio 11v
ly grant Mylly le grand Milli Milly
K373 die borchgreue van Meeus le visconte de Meus Robert de Béthune, vicomte de Meaux (Seine-et-Marne) (1373-1408)
K374 mijn heer van Myramont monsr. de Miramont Miraumont (Somme)
K375 die heer van Veruijn le sr. de Veruuin Vervins-Coucy (Aisne)
K376 mijn heer van Happlicourt monsr. de Happlicourt (H)Applaincourt (Somme, arr. Péronne)
K377 mijn heer van Donsteuen monsr. de Donsteuen Jean dit l'Ardennois, heer van Donstienne
K378 Jan van Moreull Jehan de Moreul Jan van Moreuil (Somme, arr. Montdidier)
K379 die heer van Omery [op rasuur?] sr. de Omeri Aumery (Vermandois)
K380 Jan van Dyest Jehan de Diest Jan van Diest (Brabant)
K381
Folio 12r
Florida van Moreull Florida de Moreul Floridan van Moreuil
K382 die heer van Dape sire Dape
K383 Jan van Cran Jehan de Cran
K384 die heer van Corlande sr. de Corlande
K385 Huge van Sappagy
Pagina 61
Hues de Sappagi Hugo van Sapignies (Pas-de-Calais, boven Bapaume)
K386 Gouert van Sauensy Godefroit de Sauensi
K387 Godart van Rysuye Godart de Risuye
K388 Jan die bastert van Bloys Jehan bastart de Bloys Jan, bastaard van Blois
K389 Vrederic vander Seuender Fredericq de Zeuender Frederik van Zevender (1380-1409)
K390
Folio 12v
Ghy van Margina Ghi de Margina Margival (Aisne)
K391 Beraert van Boregier Berard de Borogier
K392 Robbert de Kneell Robert de Kuel
K393 Pynnaert van Pleusy Pinnert de Pleusy Plessis?
K394 her Jan die bastert van Beloys Jehan bastart de Blois
K395 Jan van Roeslaer Jehan de Roeslaet Roselaer
K396 Robbert van Glymis Robert de Glimis Robert van Gelinden
K397 Filips van Goncoůrt Philippe de Gencourt
K398 Tristran van Trondorp Trustraij de Tronuille
K399
Folio 13r
Willem Visscer Guillem Pisscen
K400 Jan van Brakell Jehan de Brakel Jan van Brakel
K401 her Gauwijn van Bertangle
Pagina 62
sire Gauwiin de Bartangle Bertangles (Somme, arr. Amiens)
K402 her Ogier van Auterriue sire Ogier de Auterriue Autrive (West-Vlaanderen, arr. Kortrijk, c. Avelghem)?
K403 her Ghidoy van Goy sr. Ghidoy de Goij Gouy-en-Artois (Pas-de-Calais, arr. Arras)
K404 her Gijsken van Diepenborch sr. Gijskin de Diepenberch Gijsken van Diepenburg († 1410)

Gorinchem 1402[bewerken | brontekst bewerken]

ID Folio in Wapenboek Beyeren Naam in Wapenboek Beyeren Pagina in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Naam in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Identificatie Opmerkingen
G001
Folio 13v
hertoge Aelbrecht van Beyeren
Pagina 62 (onderste twee rijen)
[zonder bijschrift] Albrecht van Beieren
G002 die lantgreue van Lucenborch le conte de Lutenberch Jan I van Leuchtenberg
G003 die borchgreue van Leyden le visconte de Leyden Philips IV van Wassenaer
G004 die borchgreue van Montfoirde le visconte de Montfort Jan II van Montfoort
G005 die heer van Vyanen le sr. de Vianen Hendrik II van Vianen
G006 die heer vander Merwede ende van Steyn le sr. de Marwede Daniel VI van de Merwede
G007 die heer van Haemstede le sr. de Haemstede Floris III van Haamstede
G008 her Huge van Henevliet sr. Hues de Heenvliet Hugo van Heenvliet
G009 her Florens van Bersele sr. Florens de Borssele Floris van Borsele
G010
Folio 14r
her Dirc van Wassener
Pagina 63
sr. Thiri de Wassenar Dirk V van Wassenaer
G011 her Jan van Vyanen Jehan de Vianen Jan van Vianen
G012 her Claes van Borsell sire Colart de Borssele Claes II van Borssele
G013 her Aernt van Duuenvoirde sr. Ernoul de Duuenuorde Arent van Duvenvoorde
G014 her Claes van Bersell sire Colart de Borssele Claes van Borssele
G015 her Jan van Heemstede sire Jehan de Hemstede Jan van Haamstede
G016 her Claes van Reymersuale sire Colart de Reymerzwale Klaas Kervink van Reimerswaal
G017 her Jan van Drongelen sire Jehan de Drongelen Jan Jans van Heusden
G018 her Herberen van Yselstein sire Herber de Yselstein Herbaren van IJsselstein
G019
Folio 14v
her Jan van Henevliet sire Jehan de Henvliet Jan van Heenvliet
G020 her Aernt van Moirmont sire Ernoul de Moermont Arnout van Mormont
G021 her Wouter van Mijnden sire Wautier de Minden Wouter van Mijnden
G022 her Gerijt van Eemskerc sire Gerard de Emskerck Gerard IV van Heemskerk
G023 her Lodewich vander Maelstede sire Louis de Maelstede Lodewijk van Maalstede
G024 her Florens van Alcmade sire Florens de Alcmade Floris van Alkemade
G025 her Dirc van Poelgeest sire Thiri de Poelgeest Dirk van Poelgeestt
G026 her Jan van Renesse
Pagina 64
Jehan de Renesse Jan V van Renesse
G027 Aelbert van Arnemuden Albert de Aernemude Albert van Arnemuiden
G028
Folio 15r
Gillis van Cralingen Gille de Cralingen Gilles van Kralingen
G029 Zadelbogher Zadelbogher
G030 Jan van Henevlyet Jehan de Heenvliet Jan van Heenvliet
G031 Claes van Bersele Nicole de Borssele Claes II van Borssele
G032 Ariaen van Crunyngen Adriaen de Cruninge Adriaan I van Kruiningen
G033 Wolfert van Maelstede Wolfært de Maelstede Wolfert van de Maalstede
G034 Gerijt van Maldegom Gerard de Maldighem
G035 Peter van Scengen Pierre de Scengue
G036 Flips vander Spaenge Philippe de la Spangne
G037
Folio 15v
Jan van Abbenbroec Jehan de Abbenbrouc
G038 Jan vander Maelstede Jehan de la Maelstede
G039 Florens van Abele Florens de Abele
G040 Wouter van Matenes Wautier de Mattenes
G041 Herberen van Brakell Herber de Brakel
G042 Jan van Haemsteden
Pagina 65
Jeham [!] de Haemstede
G043 Danyell vanden Poell Daniel de Poelle
G044 Vrederic vander Zeuender Fredricq vander Zeuender
G045 Gouert van Stapell Godefroy de Stapel
G046
Folio 16r
Gerijt van Vlyet Gerard de Vliet
G047 Pinckert van Heremis Pinckart de Heremis
G048 Olifier vander Maelstede Oliuier de le Maelstede
G049 her Vriese van Ostende sr. Frise de Oistende
G050 Jan van Bersell Jehan de Bersel
G051 Florens vander Maelstede Florens de le Maelstede
G052 Jan van Stapell Jehan de Stapel
G053 Danyell Vileyn Daniel Vilain
G054 Jan die bastert van Henegouwen Jehan bastart de Haynnau
G055
Folio 16v
Gelis van Scengen Gille de Scenge
G056 Jan van Rosendaell Jehan de Rosendael
G057 Gerijt die Bole Gerard le Boel
G058 Willam van Driemylen
Pagina 66
Guillem de Driemilen
G059 her Jan Scoen Jans s. Jehan Schoen Jans
G060 Aernt van Ghiessen Ernoul de Ghiesen
G061 Bouwen van Baersdorp Baudewin de Baersdorp
G062 die greue van Oesteruant soen te Hollant [zonder bijschrift] Willem van Beieren, graaf van Oostervant (1365-1417)
G063 die greue van Hennenberch le conte de Henneberch
G064
Folio 17r
die drossaet van Henegouwen le senechael de Haynnau
G065 die heer van Egmondt le sr. Degmont
G066 die heer van Lygne le sr. de Ligne
G067 die heer vander Hamayde le sr. de Hameide
G068 die heer van Kesnoyt le sr. de Kesnot
G069 her Henric vander Leck sr. Henri de le Lecke
G070 her Ansiell van Trasengies sr. Ansel de Tresegnies
G071 her Willam van Egmondt sr. Guillem Degmont
G072 Gherit van Hauereth Gerard de Haueretz
G073
Folio 17v
Wistasse van Vertayn Wistasse de Vertain
G074 Henric van Naeldwijck
Pagina 67
Henri de Maeldwyck [!]
G075 her Jan van Potelis sire Jehan de Pottelis
G076 Gherijt van Egmondt Gerard Degmonde
G077 Jan van Scaellon Jehan de Chalon
G078 Jan van Honcourt Jehan de Hancourt
G079 Jan van Heemsteden Jehan de Hemstede
G080 Dirc vander Leck Thiri de le Lecke
G081 Dirc van Egmondt Thiri Degmonde
G082
Folio 58r
Jan van Cronenborch Jehan de Cronenborch
G083 Bertout van Assendelff Bartault de Assendelft
G084 Jan van Montegnies Jehan de Montegnies
G085 Jan van Floyen Jehan de Floyon
G086 Jan van Renesse Jehan de Renesse
G087 Jan van Dyest Jehan de Diest
G088 Jan van Hordeyn Jehan de Gordayn
G089 Ghy van Monchiauls Ghie de Monchiaulx
G090 Willam van Haemsteden
Pagina 68
Guillem de Haemstede
G091
Folio 58v
Jan van Audiegnies Jehan de Andregnies
G092 Peter van Vertain Pierre de Vertain
G093 Otte van Nyenrode Otte de Nyenrode
G094 Jacop van Saers Jacques de Sars
G095 Flips van Bersell Philippe de Bersel
G096 Aelbert van Egmondt Albert Degmonde
G097 Gherit van Eemskerck van Liesuelt Gerard de Emskerck
G098 her Jan bastert van Bloys Jehan bastart de Bloys
G099 Jan van Mastein Jehan de Mastayn
G100
Folio 59r
Aelman van Scautsijns Aelman de Scautsines
G101 her Fierenbras sire Firenbras
G102 Zadelbogher Zadelbogher
G103 Jacop Pertijt Jacques Pertyt
G104 Jan Folye Jehan Folie
G105 Olifier van Colen Oliuier de Colem
G106 Jan vander Maelstede
Pagina 69
Jehan de Maelstede
G107 Ghijsken van Diepenborch Giskin de Diepenberch
G108 Jan van Lymbeeck Jehan de Limbecq
G109
Folio 59v
Jan van Rockingen Jehan de Rockinghen
G110 Flussart van Steenbrug Flussart de Steenbrug
G111 Aernt vander Hameyde Ernoul de Hamaide
G112 Jacop van Rijsoirt Jacques de Risort
G113 her Jan Heyenbeeck Jehan Heijenbecque
G114 die greue van Cleue ende vander Marck [zonder bijschrift]
G115 die greue van Zeyne le conte de Zeyne
G116 die heer van Willdenborch le sr. de Wildenberch
G117 Jan van Alphen Jehan de Alpen
G118
Folio 60r (eerste 5)
Pelgrom van Lete Pilgerem de Lete
G119 her Lws van Empell sire Louis de Tempel
G120 Euert van Wisscell Euerard de Wisschel
G121 Hermen van den Reecke Herman de le Recque
G122 Hermen van Wittene Herman de Wittine

Drie besten[bewerken | brontekst bewerken]

ID Folio in Wapenboek Beyeren Naam in Wapenboek Beyeren Pagina in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Naam in kopie-wapenboek KB 79 K 16 Identificatie Opmerkingen
B001
Folio 60r (onderste rij)
die heer her Jan conync van Behem
Pagina 70
signr. Jehan roy de Boheme Jan [graaf van Luxemburg], koning [sinds 1310] van Bohemen
B002 her Jan van Henegouwen sire Jehan de Haynnau Jan van Henegouwen
B003 her Jan van Petershem sire Jehan de Petershem Jan van Pietersheim
B004
Folio 60v
die goede greue Willam van Henegouwen le bon conte Guillem de Heynnau Willem III, graaf [sinds 1304] van Holland (†1337)
B005 greue Willam van Gulic conte Guillem de Juliers Willem V, graaf [sinds 1356: hertog] van Gulick
B006 her Willam van Fyworijn sire Guillem Fiworin William Fitzwarin
B007 bisscop Adolff van Ludic leuesque Adolf de Liege Adolf [van der Marck], bisschop [sinds 1310] van Luik
B008 greue Adolff vander Marck le conte Adolf de Martse Adolf II, graaf [sinds 1328] van der Marck
B009 her Adolff van Huekenshouen le sire Adolf de Huekenshouen Adolf van Hückelhoven
B010 her Gerijt vander Merck
Pagina 71
sire Gerard de Maersc Gerrit van der Marck
B011 her Gerijt mitten Baerde sire Gerard mitten Baerde Gerrit [van Aldenhoven/Hallen] met de Baard
B012 her Gerijt vander Lanscroen sire Gerard vander Lantsoue Gerrit van Landskron
B013
Folio 61r
die here her Dirc van Faquemont le sr. Thiri de Faulcquemont Dirk [van Heinsberg heer] van Fauquemont (Valkenburg)
B014 her Dirc van Hanoff sire Thiri de Hanof Dirk van Haneffe [heer van Seraing-le-Château]
B015 her Dirc van Waelcoert sire Thiri de Waelcourt Dirk van Walcourt
B016 her Coenraet vander Sleyde sire Coenraet de la Sleide Koenraad [III, heer] van Schleiden
B017 her Coenraet van Lůesingen sire Coenraet de Louesingne Koenraad van Lösnich
B018 her Coenraet van Esch sire Coenraet de Esch Koenraad van Esch
B019 her Henric van Graesscap
Pagina 72
sire Henri de Graesscap Hendrik van Grafschaft
B020 her Henric van Dollendorp sire Henri de Dollendorp Hendrik van Dollendorf
B021 her Henric vanden Damme sire Henri de la Damme Hendrik van den Damme
B022
Folio 61v
her Raes Maesschereell sire Raessen Masschereel Raas [van Schönau van] Maschereel
B023 her Raes van Yrinchouen sire Raesse de la Yrinchouen ? Raas van de Yrinchoven (Ereshoven/Eringshoven)
B024 her Raes van Grauen sire Raesse de Grauen Graas van Grave
B025 her Reynout van Faquemont sire Reynault de Faulquemont Reinoud [van Heinsberg] van Fauquemont (Valkenburg) (†1333)
B026 her Reynout van Binsuelt sire Regnault de Vinsuelt Reinoud van Binsfeld
B027 her Reynout van Cobam sire Regnault de Cobbam Reginald of Cobham
B028 her Danyell vander Merwede
Pagina 73
sire Daniel de la Marwede Daniel van der Merwede
B029 her Danyell vanden Pes sire Daniel de Pes Daniel van Pesch
B030 her Danyell van Bijlsen sire Daniel de Bylsen Daniel van Bilsen
B031
Folio 62r
her Bernt van Rijndorp sire Bernard de Ryndorp Bernard van Rheindorf
B032 her Bernt vander Wilte sire Barnard de la Wilte Bernard van der Wilten
B033 her Bernt van Gudichuzen sire Barnard de Gudinchusen Bernard van Gudichusen
B034 her Aernt van Edelendorp sire Ernoul de Edelendorp Arnoud van Edelendorp (Engelsdorf)
B035 her Aernt van Quaecbeec sire Ernoul de Quaecbeke Arnoud van Quabeke
B036 her Aernt van Elner sire Ernoul de Elnar Arnoud van Elner (Eller)
B037 her Claes van Cranendonck
Pagina 74
sire Colart de Cranendonc Klaas [van Septfontaines heer] van Cranendonk
B038 her Claes Tengnagell sire Colart Tegnagel Klaas Tengnagel
B039 her Claes van Mattelaer sire Colart de Mattelaer Klaas van Matlaar
B040
Folio 62v
her Wynout van Dinsichouen sire Winant de Dinsichouen Wijnand van Disichoven (Düstekoven)
B041 her Wynout van Bellinchouen sire Winant de Bellinchouen Wijnand van Bellinghoven
B042 her Wynout van Cleerne sire Winant de Cleerne Wijnand van Clervaux
Zie de categorie Armorial de Beyeren van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.