Psalm 23

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
The Lord is my Shepard door Eastman Johnson, 1863 (Smithsonian American Art Museum)

Psalm 23 is een psalm, waarin de dichter spreekt over JHWH als zijn Herder, die zijn leven richting geeft, zelfs in moeilijke omstandigheden. In het opschrift wordt de psalm toegeschreven aan David, die een herdersjongen was toen hij door Samuel tot koning werd gezalfd.[1] De psalm kan dus beschouwd worden als een van de oudst bekende pastorales.

Psalm 23 is een van de bekendste psalmen. Hij is op veel verschillende manieren berijmd en op muziek gezet. De psalm wordt soms geciteerd of gezongen bij moeilijke omstandigheden, zoals een begrafenis.

Tekst[bewerken]

Hieronder de tekst van psalm 23 volgens de Statenvertaling:

  1. Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
  2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
  3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
  4. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
  5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
  6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

De tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is moderner, met enkele duidelijke verschillen. "Het spoor der gerechtigheid" wordt in de NBV: "veilige paden". Het vet maken van het hoofd wordt hier "u zalft mijn hoofd" en "het goede en de weldadigheid" worden in deze vertaling uit 2004: "geluk en genade".

Berijmingen[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties