Neergang aan het einde van de Late Bronstijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Brandcatastrofe)
Ga naar: navigatie, zoeken
Val van Troje, volgens de Griekse mythologie een gebeurtenis aan het einde van de bronstijd. Schilderij door de 17e eeuwse schilder Kerstiaen de Keuninck.

De neergang aan het einde van de Late Bronstijd was een periode in het oostelijke Middellandse Zeegebied waarin veel rijken en beschavingen ten onder gingen of ernstig in verval raakten. Veel steden gingen rond 1200 v.Chr. in vlammen op, zodat Kurt Bittel de periode als de brandcatastrofe betitelde.[1] Zo gingen de rijken van de Hettieten in Anatolië en Mitanni ten onder, terwijl het Egypte van het Nieuwe Rijk en Assyrië in verval raakten. Ook aan de paleiseconomieën van de Myceense beschaving in het Egeïsche gebied kwam een einde, terwijl de beschavingen op Cyprus en de Levant in deze periode belaagd werden. De val van Troje speelt zich ook in deze tijd af.

De neergang betekende het einde van de grote rijken en hun intensieve onderlinge contacten, zoals blijkt uit de diplomatieke correspondentie in de Amarna-brieven, van wat Liverani een "internationaal systeem van de club der grote machten" noemde en Cline het "gouden tijdperk van internationalisme en globalisering" gedurende de Late Bronstijd.

De nasleep[bewerken]

Dit maakte plaats voor de kleinere beschavingen van de IJzertijd: de Neo-Hettitische vorstendommen, de Frygiërs, Feniciërs, Filistijnen, Israëlieten en de Grieken van de geometrische periode. Grote gebieden gleden terug in de prehistorie. Dit geldt voor Griekenland en Kreta, maar ook in Anatolië zijn aanvankelijk geen geschreven bronnen bekend. Men spreekt wel van een 'donkere tijd' die meer dan twee eeuwen zou duren. Pas rond 800 v.Chr. zijn er enige Frygische inscripties in een nieuw, van het Fenicisch afgeleid schrift. Echter uit archeologisch onderzoek blijkt dat er enerzijds toch wel sprake is van continuïteit -in Capadocië meer dan rond Gordium en Hattusa[2]-, anderzijds dat de brandstichtingen voortduurden. In Kalehöyük in Anatolië komt deze tijd overeen met the stratum IId, waarin tot drie keer toe bouwwerken afgebrand en weer opgebouwd werden. [3]

In andere gebieden zoals Egypte en Assyrië, die beide overeind bleven, worden geschreven bronnen schaars. Het Midden-Assyrische Rijk zag sommige van zijn westelijke buitenposten wel in vlammen opgaan, zoals de dunnu van Tell Sabi Abyad, maar het is mogelijk dankzij het stelsel van versterkte boerderijen (dunnu's) dat het overeind bleef.[4]. In de eeuw na de catastrofe begonnen wel steeds meer Arameeërs de Eufraat over te steken.

De oorzaak[bewerken]

De oorzaak is nog omstreden. Er zijn bronnen die hongersnoden melden, maar of dit oorzaak is of juist gevolg van gevechtshandelingen of politieke wanorde is niet duidelijk. Volgens sommigen is er zoiets als een volksverhuizing van zeevolken op gang gekomen. Volgens de beperkte, voornamelijk Egyptische bronnen van die tijd is het echter niet waarschijnlijk dat er werkelijk complete volkeren aan het verhuizen waren. Wel is er sprake van huurlingen uit een aantal streken rond het Middellandse Zeebekken die een andere manier van strijden invoerden, waar de gevestigde rijken van de bronstijd niet goed raad mee wisten. De nieuwe krijgers waren bedreven met het zwaard en wisten als infanteristen overtuigend af te rekenen met de strijdwagens die tot dan toe het strijdtoneel hadden beheerst. De periode luidde de ijzertijd in, hoewel het erop lijkt dat het ijzer iets later kwam. Ongetwijfeld heeft ijzer het gebruik van de zwaarden nog doorslaggevender gemaakt.

Platgebrande steden[bewerken]

Plaatsen die in deze tijd vernietigd werden:

Literatuur[bewerken]

  • Cline, E.H. (2014): 1177 v. Chr. Het einde van een beschaving, Ambo/Anthos.