Campus Arenberg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Campus Arenberg, ook wel Campus Heverlee genoemd, is een campus van de Katholieke Universiteit Leuven in Heverlee in de Belgische stad Leuven. Een groot deel van de campus ligt in het park van het Kasteel van Arenberg, waaraan de campus zijn naam dankt. De campus is opgedeeld in Arenberg I, II, III en IV. De rivieren de Dijle en de Voer stromen doorheen de campus.

Ligging[bewerken | brontekst bewerken]

Centraal in de campus ligt het Kasteel van Arenberg. Arenberg I en IV liggen dan ook volledig in het Arenbergpark. In het noordwesten grenst de campus aan de N264 en het gehucht Terbank. In het noordoosten liggen het King Power at Den Dreef Stadion en de ringweg R23 en in het zuidoosten Heverlee. Ten westen van Arenberg ligt het gehucht Egenhoven dat van de campus is gescheiden door het Egenhovenbos.

De Celestijnenlaan doorkruist de campus noord-zuidwaarts en de Dijle zuidwest-noordoostwaarts.

Campusdelen[bewerken | brontekst bewerken]

Arenberg I[bewerken | brontekst bewerken]

In Arenberg I ligt het 16de-eeuwse Kasteel van Arenberg, dat sinds 1916 eigendom is van de KU Leuven. Rond dit kasteel ontstond vervolgens een campus voor exacte- en ingenieurswetenschappen in de stijl van een Amerikaanse universiteitscampus. Aan het kasteel is ook een watermolen gelegen, die de universiteit vanaf 1958 met leslokalen inrichtte (auditorium Oude Molen).

Arenberg I omvat ook nog enkele andere gebouwencomplexen. Van zuidwest naar noordoost zijn dit:

 • het Thermotechnisch Instituut van het departement Werktuigkunde (WTK), het departement Burgerlijke Bouwkunde (BUBO) en het departement Materiaalkunde (MTM),
 • het departement Elektrotechniek (ESAT) met Alma ESAT2,
 • het Geel Huis dat tot januari 2021 het decanaat van de faculteit Wetenschappen onderbracht,
 • de Sint-Lambertuskapel,
 • het Landbouwinstituut waarin de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is gevestigd,
 • Biosystemen I
 • en het Instituut voor Plantkunde en Microbiologie van het departement Biologie.

Arenberg II[bewerken | brontekst bewerken]

Voormalig Celestijnenklooster, thans bibliotheek 2Bergen

Arenberg II ligt ten westen van Arenberg I. Het oudste gebouw van dit deel van de campus is het voormalig Celestijnenklooster, waarin de campusbibliotheek 2Bergen is gehuisvest. Ten noorden van dit voormalig kloostergebouw ligt het departement Werktuigkunde (WTK). Andere onderwijsgebouwen in Arenberg II zijn:

 • Faculty of Engineering Technology (FET),
 • Departement Chemische Ingenieurstechnieken
 • Biosystemen II,
 • Universitaire Serres Kernfaciliteit Campus Leuven (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

Op Arenberg II zijn onder meer diverse diensten van de KU Leuven gevestigd, waaronder systeem- en bibliotheekbeheerder LIBIS, de Centrale Logistieke Diensten (CLD), vzw Samenaankoop KU Leuven, de technische diensten, de informatietechnologiedienst ICTS, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) en KUL-kinderdagverblijf Peutertuin.

Overige bedrijven en diensten gevestigd op Arenberg II die niet of slechts deels verbonden zijn met de KU Leuven zijn de Bodemkundige Dienst van België, SCL-Lab, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en FabLab Leuven.

Arenberg III[bewerken | brontekst bewerken]

Arenberg III ligt ten noordwesten van Arenberg I en ten zuiden van de IMEC-site. Op dit deel zijn de volgende departementen gevestigd: het departement Aard- en Omgevingswetenschappen (Geo-instituut), het departement Chemie, het departement Computerwetenschappen, het departement Natuurkunde en Sterrenkunde en het departement Wiskunde. Tevens zijn er diverse losstaande auditoria in Arenberg III, welke met de letters K, L, M en N worden aangeduid. Ook de onderzoekscentra Chem&Tech en NanoCentre, het Alma-restaurant De Moete, een Acco-boekhandel zijn hier gelegen. In 2021 opende in Arenberg III het Quadrivium, een onderwijsgebouw met onder meer een auditorium met 600 zitplaatsen.

Ten westen en noorden van Arenberg III zijn enkele onafhankelijke bedrijven en instellingen gelegen. In het noorden, langs de IMEC-site, ligt ook de KU Leuven-residentie Groenveld.

Arenberg IV[bewerken | brontekst bewerken]

Alma 3 is de grootste van alle KU Leuven-studentenrestaurants

Arenberg IV ligt ten noordoosten van Arenberg I en omvat voornamelijk studentenresidenties van de KU Leuven. Het centrale onthaalgebouw voor de studentenresidenties in Heverlee is De Waag. Ook Alma 3, de grootste van alle KU Leuven-restaurants, en KU Leuven-kinderdagverblijf De Villa bevinden zich in dit deel van de campus.

Arenberg IV wordt ook gekenmerkt door het Universitair Sportcentrum, dat diverse sportaccommodaties, zowel outdoor als indoor, omvat. Ook het KU Leuven Athletic Performance Center (Bakala Academy) en restaurant De Spuye zijn hier gelegen.

Overige gebouwen[bewerken | brontekst bewerken]

Centraal in de campus ligt het Sint-Janshuis, een studentenhuis voor internationale studenten met een lokaal van de Universitaire Parochie van de KU Leuven.

In het Egenhovenbos ten westen van de campus ligt het Jezuïetenhof, waarin het Stiltehuis van de KU Leuven gevestigd is.

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:AGORA · Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · BAC ART LAB · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Erasmushuis · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Leuvense Bio-ingenieurskring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain