De Wijers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Wijers onderdeel van Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden (habitatrichtlijngebied)/ Vijvercomplex van Midden-Limburg (vogelrichtlijngebied)
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Limburg
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Limburgs Landschap vzw, particulieren
Site code (Europees) BE2200031 (habitatrichtlijngebied) BE2219312 (vogelrichtlijngebied)
Een van de vijvers van De Wijers

De Wijers is een vijverrijke regio in het centrum van de Belgische provincie Limburg.

De Wijers is een regio met ongeveer 1200 vijvers, samen goed voor meer dan 700 ha water en riet. Dat komt overeen met 1400 voetbalvelden. Het is een streek waar veel Limburgers wonen en werken omgeven door een typisch landschap. Het gebied is tevens een habitat voor heel wat zeldzame dier- en plantensoorten. Zonder deze vijverstreek als 'kraamkamer' zouden bepaalde soorten zoals de roerdomp en de woudaap in Vlaanderen al uitgestorven zijn. De streek bevat naast zijn enorme biodiversiteit ook een grote cultuurhistorische en landschappelijke rijkdom en is daarenboven een belangrijke toeristisch-recreatieve regio in Limburg.