Detmerskazerne

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kmar muziekkorps marcheert de poort uit

De Detmerskazerne[1] te Eefde, in de Provincie Gelderland, is een voormalige kazerne in de gemeente Lochem en is vernoemd naar Generaal-Majoor Hendrik Detmers (1761 - 1825) die meevocht tijdens de Slag om Waterloo en daarmee een Militaire Willemsorde der derde klasse ontving. De kazerne viel tevens onder de categorie Boostkazerne. Ook wel bekend als Grensbataljonkazerne en naar een ontwerp van kapitein der Genie A.G.M.Boost.

Geschiedenis[bewerken]

De eerste steen van de Detmerskazerne werd gelegd op 29 maart 1939 door Generaal-Majoor W.F. Sillevis, de bevelhebber in de Tweede Militaire Afdeling (het toenmalig regionaal commando, omvattende de provinciën Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland beoosten den IJssel en bezuiden den Rijn en de Lek, alsmede de gemeenten Angerlo, Doesburg, Rheden, Roozendaal, Arnhem, Renkum en Wageningen) en bestemd voor het 11e bataljon van het 18e Regiment Infanterie. Het is overigens niet bekend of deze eenheid, i.v.m. het uitbreken van WOII, nog gebruik heeft gemaakt van de kazerne.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was op de kazerne een opleiding van het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) gehuisvest. Het personeel hiervan werd na de opleiding ingezet als konvooirijders naar en van het Oostfront. Het moge duidelijk zijn dat er meer mensen vertrokken dan dat er terug kwamen.

Tijdens de bevrijding van Nederland namen de Canadezen intrek in de kazerne. De keuken van de kazerne was zwaar beschadigd door de oorlog en ze plaatsten Romney-hutten op het kazerneterrein. Na de bevrijding deed de kazerne ook dienst als 'opvangcentrum' voor die landgenoten, mannen en vrouwen, die met de Duitsers hadden geheuld. Vrij spoedig hierna werd er op de kazerne een opleidingscompagnie van Aan- en afvoertroepen gelegerd. Bij deze eenheid werden eerst oorlogsvrijwilligers en later dienstplichtigen opgeleid tot chauffeur, bestemd voor uitzending naar het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Op 1 november 1946 werd het Korps Verplegings Troepen (KVT) opgericht. Het KVT leverde personeel voor het verzorgingspeloton van de AAT-compagnieën (Aan- en Afvoertroepen) Bij deze instructiecompagnie was een School Reserve Officieren ingedeeld. In 1949 kwam daar nog een koksopleiding bij. Toen op 1 juli 1950 het KVT opging in het Regiment Intendance Troepen werd de koksopleiding naar Leiden verplaatst en de overige opleidingen naar Amersfoort.

Nadat deze eenheid de kazerne had verlaten kwam hier een opleidingseenheid van het Regiment Oranje Gelderland voor in de plaats. De eenheid is ook maar een korte periode gebruiker geweest van de kazerne. Vermeldenswaardig uit deze tijd is het feit dat in 1951, in de kelder van de huidige kleermakerij, die toen dienst deed als lesgebouw, een K.S.O. (geweer)-baan werd gebouwd. Na enkele jaren dienst te hebben gedaan werd deze overgebracht naar de schietbaan van Gorssel.

Begin van de jaren vijftig verhuisde 428 Infanterie Beveiligingscompagnie van de Boreelkazerne te Deventer naar deze kazerne (gebouw 10). Deze eenheid is een van de langste gebruikers van de kazerne geweest. Na het vertrek van de Infanteristen in 1953 werd de kazerne bevolkt door een opleidingseenheid van de Luchtdoelartillerie. Vrij spoedig nadat de Luchtdoelartillerie de kazerne had verlaten namen delen van 105 Intendance Herstel-en Depotcompagnie (naderhand omgevormd tot 105 Gemengde Intendance Depotcompagnie) hun intrek op de kazerne. Deze eenheid met een verzorgend karakter bestond o.a uit een grote en kleine schoenmakerij, een grote en kleine zeilmakerij, een kleermakerij, een schijfmachinewerkplaats, een timmerwerkplaats, een uitrustingswerkplaats (o.a tentkachels), een snijzaal voor poetslappen, een centraal toeleveringsmagazijn en een retourgoederen magazijn. Iedere dinsdag was het inleverdag en stond het kazerneterrein vol met vrachtwagens van eenheden die goederen kwamen inleveren. In 1973 werd de gasmaskerwerkplaats in gebruik genomen. In 1988 werd deze eenheid gereorganiseerd en gingen de schoenmakerij, de kleermakerij en de gasmaskerwerkplaats als dependance deel uitmaken van 637 Intendance Centrale Werkplaats te Woerden. De rest werd of was reeds opgeheven.

In 1986 werd een aantal infanterie beveiligings- compagnieën (IBC) opgericht waarvan 448 IBC op de kazerne werd gelegerd. In het kader van de 'prioriteitennota' van januari 1993 door het kabinet, werd bepaald dat zowel 428 als 448 IBC werden opgeheven.

1 september 1996 werd nog een gedenkwaardige datum. Door het opgaan van de Provinciale Militaire Commando's in 3 Regionaal Militaire Commando's en de vorming van garnizoenen, kwam er ook een eind aan de kazernecommando's. Het kazernecommando van de Detmers Kazerne werd geïntegreerd in het facilitair bedrijf 'Garnizoen Apeldoorn'. Omdat er op de kazerne geen troepen meer gelegerd waren werd op 4 september 1996 de keuken gesloten. Op dat moment waren er slechts nog 30 medewerkers van het 637 ICW en zes medewerkers van het facilitair bedrijf op de kazerne werkzaam.

Vanwege het feit dat het OCKmar (Opleidings Centrum Koninklijke Marechaussee) in Apeldoorn met ruimtegebrek kampte, werd begin 1997 besloten de Marechaussee Beveiliger Instructiegroep (MB-instrgp) van de School Opleiding Beroeps voor enige jaren op de kazerne te legeren. In de periode van amper 3 maanden werden de legeringsgebouwen gerenoveerd alsmede enige andere noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd, zodat op 9 april 1997 voornoemd onderdeel officieel voet binnen de kazerne zette. Met de komst van de nieuwe bewoners werd het facilitair bedrijf weer uitgebreid tot 25 medewerkers, voornamelijk burgermedewerkers.

Vanwege de opschorting van de dienstplicht waren er ook geen geneeskundige voorzieningen meer op de kazerne aanwezig. Met de komst van de MB-instrgp bleek een geneeskundige voorziening alras onontbeerlijk. Eind juni werd dan ook de dependance van het gezondheidscentrum van de koning Willem III-kazerne te Apeldoorn op de Detmerskazerne in gebruik genomen. Binnen niet al te lange tijd zou er ook nog een compagnie van het 10e Bataljon Korps Nationale Reserve op de kazerne gevestigd worden, waardoor de kazerne weer even volledig bezet werd. De laatste jaren heeft alleen de Koninklijke Marechaussee hier nog gelegerd gezeten, tot er weer ruimte was gecreëerd in Apeldoorn. En verhuisden zij als laatste eenheid op 31 augustus 2012. Drie jaar na de sluiting werd (een deel van) de kazerne gesloopt.

Majoor Henk Rijke sluit de poort voor het laatst af in 2012

Incident[bewerken]

In januari 1979 werd de wacht van de kazerne overvallen en in haar eigen cellen opgesloten. Tijdens de overval werden een aantal wapens, (waaronder karabijnen en een FAL) gestolen. Ook werd er munitie buitgemaakt. Een paar maanden later werden de overvallers opgepakt. De hoofdverdachte was een voormalig dienstplichtige die tot het einde van de jaren '60 op de kazerne had gediend.

Heden[bewerken]

Sinds 2015 zijn de achterste gebouwen gesloopt en heeft het poortgebouw een nieuwe functie gekregen zoals een werkvoorziening (Werkatelier) en een Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC) van de Stichting Veteranen Oost-Nederland (SVON) in de oude officiersmess. Tijdens de sloop is er archeologisch onderzoek gedaan en zijn er nog diverse mortieren, explosieven en Duitse uitrustingen gevonden van de Duitse bezetters uit de Tweede Wereldoorlog. Diverse gevonden stukken en uitrusting-onderdelen zijn te bezichtigen in het VOC.

Bestemmingsplan[bewerken]

Op de plaats waar de onderkomens voor de manschappen stonden, is reeds een bestemmingsplan gerealiseerd door de gemeente Lochem voor circa tachtig nieuwe woningen. Dit bestemmingsplan zit nog in de ontwikkelingsfase. Het poortgebouw en dus de hoofdingang (poort) van de kazerne blijven overigens behouden en bestaan.

Externe links[bewerken]

Referenties[bewerken]