Hooggerechtshof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voormalige gebouw van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout in Den Haag

Het hooggerechtshof of opperste gerecht is in diverse landen het rechtsprekend orgaan dat bovenaan staat in de rechtsprekende hiërarchie. Vaak kunnen rechtszaken waarbij cassatie wordt ingesteld in laatste instantie hier terechtkomen. Beslissingen van een dergelijk gerecht zijn binnen het rechtssysteem van de staat of het land niet aan te vechten.

Landen kunnen één hooggerechtshof hebben, zoals in onder meer Ierland en Denemarken het geval is, maar vaker heeft een land meerdere hooggerechtshoven, zoals Nederland en België. Voor lidstaten van de Europese Unie geldt dat waar een regel van Europees recht deel van een geschil uitmaakt beslissingen van een hooggerechtshof in overeenstemming moeten zijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat daarmee voor de lidstaten feitelijk een extra hooggerechtshof is geworden.

Voor het toetsen van de geldigheid van wetten aan hun grondwet, hebben een aantal landen een apart constitutioneel hof. Andere landen, met name in het Angelsaksische rechtssysteem ligt deze toetsingsbevoegdheid vaak wel bij het hooggerechtshof. Sommige landen, waaronder Nederland, kennen in het geheel geen grondwettelijk toetsingsrecht, hoewel de werking van een wet in die landen vaak wel aan internationale verdragen getoetst mag worden.

België[bewerken]

België kent drie hooggerechtshoven. In burgerlijke zaken en strafzaken is het Hof van Cassatie de hoogste rechter. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste instantie in het bestuursrecht. Daarnaast kent het land het Grondwettelijk Hof als constitutionele rechter.

Nederland[bewerken]

In Nederland is de Hoge Raad de hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Het bestuursrecht kent drie hooggerechtshoven: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Suriname[bewerken]

Suriname heeft het Hof van Justitie. In de Grondwet is voorzien in de instelling van een apart Constitutioneel hof, maar dit kan pas worden gesticht nadat hiervoor een wettelijke regeling is getroffen. Mogelijk krijgt het Hof van Justitie ook deze taak toegewezen.

Verenigde Staten[bewerken]

Elke staat die deel uitmaakt van de Verenigde Staten van Amerika heeft een eigen Hooggerechtshof. Daarnaast en daarboven is er de federale Supreme Court van negen rechters, door de president van de Unie benoemd voor het leven. Dat laatste is letterlijk. Toen president Franklin D. Roosevelt probeerde de "nine old men" die zijn New Deal dwarszaten, te binden aan een pensioenleeftijd, werd dit opgevat als een aanslag op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Verenigd Koninkrijk[bewerken]

Het UK kent pas sinds 2009 een Hooggerechtshof. Tot dat jaar werd de cassatierechtspraak uitgeoefend door de Law Lords, een commissie uit het Britse Hogerhuis.

Zie ook[bewerken]