Naar inhoud springen

Jesua

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Jesua
Hogepriester van de Israëlieten
Menorah
520-?
Voorganger Seraja
Opvolger Jojakim
Lijst van hogepriesters van Israël

Jesua (Hebreeuws: יֵשׁוּעַ) of Jozua (Hebreeuws: יְהוֹשֻׁוּעַ)[1] is een hogepriester uit de Hebreeuwse Bijbel. Hij was de zoon van Josadak en kleinzoon van Seraja, uit het priestergeslacht van Eleazar.[2] Tijdens de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar II was Seraja gedood en Josadak naar Babylon verbannen.[3]

Jesua volgens het Promptuarii Iconum Insigniorum

Vermeldingen in de Bijbel[bewerken | brontekst bewerken]

Jesua diende als hogepriester in Jeruzalem na Israëls terugkeer uit de Babylonische ballingschap.[4] Samen met Zerubbabel werkte hij aan de herbouw van de tempel[5] en stond Israëls tegenstanders te woord, die hun hulp aanboden om zo de herbouw te kunnen saboteren.[6] Bij al deze gebeurtenissen werden Jesua en Zerubbabel bijgestaan door de profeten Haggai en Zacharia.

De profetie van Haggai[bewerken | brontekst bewerken]

De tempel zag er nog lang niet zo mooi uit als de tempel van Salomo, die door de Babyloniërs was verwoest. Dit werkte ontmoedigend voor veel Israëlieten, dus kwam Haggai naar Jesua en Zerubbabel om Gods woorden ter aanmoediging over te brengen.[7] God zei onder andere:

..."Nu dan, wees sterk, Zerubbabel, spreekt de HEERE,
wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester,
en wees sterk, heel de bevolking van het land,(...)
Werk door, want Ik ben met u...
...De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste,(...)
In deze plaats zal Ik vrede geven,
spreekt de HEERE van de legermachten."[8]

De visioenen van Zacharia[bewerken | brontekst bewerken]

Jesua speelde de hoofdrol in het vierde visioen dat de profeet Zacharia kreeg. Zacharia zag Jesua, Satan en een Engel staan. Jesua had vuile kleren aan, maar die werden hem afgenomen. Hij kreeg schone feestelijke kleren aan en een reine tulband. Sommige Bijbelgeleerden, zoals Rabbi Papa (300-375) en Hiëronymus van Stridon (347-420) zijn van mening dat de vuile kleren van hogepriester Jesua duiden op huwelijken tussen priesters en Samaritanen, zoals Sanballat.[9] Het feit dat hij reine kleren aankreeg, duidt dan vervolgens op het wegsturen van de buitenlandse vrouwen.[10] Vervolgens sprak de engel tot Jesua:

7"...Als u in Mijn wegen gaat
en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult,
dan zult ú ook Mijn huis besturen,
en ook Mijn voorhoven bewaken,
en zal Ik u omgang geven
met hen die hier staan.
8. Luister toch, hogepriester Jozua,
u en uw vrienden die vóór u zitten,
– zij zijn immers een wonderteken –
want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen."[11]

Men veronderstelt dat met Gods knecht, genaamd spruit, de messias wordt bedoeld.[12] Naast de vermeende profetie betreffende de messias, waren deze woorden ook een aanmoediging voor Jesua en de Israëlieten dat God al hun inspanningen zal zegenen.

In Zacharia's achtste visioen kreeg hij opdracht van de engel om Jesua te kronen.[13] De engel vroeg Zacharia om Jesua het volgende te zeggen:

12"...Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT –
zal uit Zijn plaats opkomen,
en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen.
13Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen,
Híj zal met majesteit bekleed zijn,
Hij zal zitten en heersen op Zijn troon.
Hij zal Priester zijn op Zijn troon;
tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden"[14]

Jesua heeft nooit geregeerd en Zerubbabel was stadhouder onder auspiciën van Perzië. Men veronderstelt dus dat deze woorden ook op de komst van de messias betrekking hebben.

Graf[bewerken | brontekst bewerken]

In 1825 vonden archeologen een tombe vlak bij Bagdad, dat mogelijk het graf is van Jesua.[15]

Stambomen[bewerken | brontekst bewerken]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LibniSimeï
 
Amminadab
 
Jochebed
 
Amram
 
Jetro
 
Jishar
 
 
Chebron
 
Uzziël
 
MachliMusi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NahassonEliseba
 
AäronMirjamMozes
 
Sippora
 
KorachNefegZichri
 
MisaëlElsafanSitri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Itamar
 
Eleazar
 
 
 
dochter van Putiël
 
Gersom
 
Eliëzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merajoth
 
 
Zerachja
 
 
Uzzi
 
 
Bukki
 
 
Abisua
 
 
Pinechas
 
 
Sebuël
 
Rechabja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azarja
 
 
Amarja
 
 
Ahitub
 
 
Sadok
 
 
Achimaäs
 
 
Azarja
 
 
Jochanan
 
 
Azarja
 
 
Amarja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezra
 
Jozadak
 
 
 
 
Seraja
 
 
Azarja
 
 
Hilkia
 
 
Sallum
 
 
Zadok
 
 
Achitub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesua
 
 
Jojakim
 
 
Eljasib
 
 
Jojada II
 
 
Jonathan
 
 
Jaddua