Kwartieren van Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kwartieren van Friesland
1579 – 1795
Kaart
Kwartieren Friesland.png

De kwartieren van Friesland vormden een bestuurlijke indeling (1579-1795) van Friesland.

De voormalige gouwen Oostergo, Westergo en Zevenwouden waren de drie plattelandskwartieren, onderverdeeld in dertig (respectievelijk elf, negen en tien) grietenijen. Het vierde kwartier was een stedenkwartier en bestond uit de Friese elf steden.

De Volmachten (afgevaardigden) op de Friese landdag gingen na de openingszitting in Leeuwarden uiteen in vier Kamers, die overeenkwamen met de vier kwartieren van het gewest. Daar werden de zaken van de regio besproken.

Kwartieren[bewerken | brontekst bewerken]

Kwartier Vlag Wapen Aantal Grietenijen/ steden
Oostergo Flag of Oostergo.svg Oostergo wapen.svg elf Achtkarspelen, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarderadeel, Oostdongeradeel, Rauwerderhem, Smallingerland, Tietjerksteradeel en Westdongeradeel
Westergo Flag of Westergo.svg Westergo wapen.svg negen Baarderadeel, Barradeel, Franekeradeel, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel
Zevenwouden Flag of Zevenwouden.svg Zevenwouden wapen2.svg tien Aengwirden, Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Lemsterland, Ooststellingwerf, Opsterland, Schoterland, Utingeradeel en Weststellingwerf
Steden 20180719 311 leeuwarden.jpg elf Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Leeuwarden, Sloten, Sneek, Stavoren en Workum

Beelden met wapens van de kwartieren bevinden zich op het bordes van de Kanselarij in Leeuwarden.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]