Kwartieren van Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Kwartieren van Friesland

De kwartieren van Friesland vormden een bestuurlijke indeling (1579-1795) van Friesland.

De voormalige gouwen Oostergo, Westergo en Zevenwouden waren de drie plattelandskwartieren, onderverdeeld in dertig (respectievelijk elf, negen en tien) grietenijen. Het vierde kwartier was een stedenkwartier en bestond uit de Friese elf steden.

Kwartieren[bewerken]

Kwartier Vlag Aantal Grietenijen/ steden
Oostergo Flag of Oostergo.svg elf Achtkarspelen, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarderadeel, Oostdongeradeel, Rauwerderhem, Smallingerland, Tietjerksteradeel en Westdongeradeel
Westergo Flag of Westergo.svg negen Baarderadeel, Barradeel, Franekeradeel, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel
Zevenwouden Flag of Zevenwouden.svg tien Aengwirden, Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Lemsterland, Ooststellingwerf, Opsterland, Schoterland, Utingeradeel en Weststellingwerf
Steden elf Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Leeuwarden, Sloten, Sneek, Stavoren en Workum
Wapen Stedenkwartier bij Kanselarij

Zie ook[bewerken]