Littenseradeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Littenseradeel
Littenseradiel
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Vlag van de gemeente Littenseradeel Wapen van de gemeente Littenseradeel
(Details) (Details)
Locatie van de gemeente Littenseradeel (gemeentegrenzen CBS 2016)
Situering
Provincie Friesland
Coördinaten 53° 7′ NB, 5° 38′ OL
Algemeen
Oppervlakte 132,64 km²
- land 130,75 km²
- water 1,89 km²
Inwoners (30 april 2017) 10.746? (82 inw./km²)
Bestuurscentrum Wommels
Belangrijke verkeersaders N359
Station(s) Mantgum
Politiek
Burgemeester (lijst) J. Liemburg (PvdA)
Zetels
Gemeenteraad
SAM
CDA
FNP
VVD

15
5
4
4
2
Economie
Gemiddeld inkomen (2012) € 35.700 per huishouden
Gem. WOZ-waarde (2014) € 185.000
WW-uitkeringen (2014) 40 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 8631 - 9029
Netnummer(s) 0515, 0517, 058
CBS-code 0140
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Amsterdamse code 10422
Website www.littenseradiel.nl
Bevolkingspiramide van de gemeente Littenseradeel
Bevolkingspiramide (2008)
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Topografische gemeentekaart van Littenseradeel
Littenseradeel en omgeving

     Gemeentegrenzen

     Wijkgrenzen

     Buurtgrenzen

     Autosnelweg

     Secundaire weg

     Spoorweg

 

██ Geselecteerde gemeente

██ Bebouwd gebied

██ Bos of park

██ Binnenwater, rivier of kanaal

Gemeentehuis van Littenseradeel (2008)

Littenseradeel (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) (Fries en officieel: Littenseradiel (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg))) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft 10.878 inwoners en een oppervlakte van 132,60 km², waarvan 1,76 km² water.

De gemeente is na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 gevormd door de fusie van de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel.

Per 26 januari 1985 is de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Littenseradiel.

Herindeling[bewerken]

In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Littenseradeel zich uitgesproken voor opdeling van de gemeente richting de buurgemeenten Súdwest-Fryslân (15 dorpen), Leeuwarden (10 dorpen) en een nieuw te vormen gemeente in Noordwest-Friesland die Waadhoeke gaat heten (4 dorpen). Welsrijp, Baijum, Winsum en Spannum gaan naar Waadhoeke. Leeuwarden krijgt Baard, Beers, Oosterlittens, Hijlaard, Huins, Jellum, Jorwerd, Lions, Mantgum en Weidum. De overige dorpen gaan naar Súdwest-Fryslân. De herindeling gaat in per 1 januari 2018.

Plaatsen[bewerken]

De gemeente Littenseradeel telt 29 dorpen en diverse buurtschappen. De hoofdplaats is Wommels. Sinds 1993 zijn de Friese plaatsnaamaanduidingen de officiële (*). De plaatsnaamborden in de gemeente zijn eentalig Fries.

Dorpen[bewerken]

Aantal inwoners per dorpsgebied op 1 januari 2015:

Nederlandse naam Friese naam* Inwoners
Wommels Wommels 2.220
Mantgum Mantgum 1.172
Winsum Winsum 1.053
Oosterend Easterein 964
Weidum Weidum 580
Welsrijp Wjelsryp 467
Oosterlittens Easterlittens 462
Bozum Boazum 408
Oosterwierum Easterwierrum 334
Jorwerd Jorwert 337
Hijlaard Hilaard 310
Spannum Spannum 288
Wieuwerd Wiuwert 276
Itens Itens 245
Kubaard Kûbaard 252
Baard Baard 186
Roodhuis Reahûs 178
Jellum Jellum 146
Britswerd Britswert 123
Rien Rien 116
Hidaard Hidaard 132
Beers Bears 131
Baijum Baaium 121
Huins Húns 110
Waaxens Waaksens 88
Lutkewierum Lytsewierrum 71
Hennaard Hinnaard 47
Edens Iens 35
Lions Leons 26

Bron: Website gemeente Littenseradeel

Buurtschappen[bewerken]

Naast de dorpen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

Nederlandse naam Friese naam* Dorpsgebied
De Bieren De Bieren Waaxens
Bonkwerd Bonkwert Spannum
Driehuizen Trijehuzen Hidaard
Fons Fûns Jorwerd
Grotewierum Greate Wierrum Lutkewierum
De Grits De Grits Kubaard
't Heechhout 't Heechhout Welsrijp
De Hem De Him Baard
Hesens Hesens Jorwerd
Hidaarderzijl Hidaardersyl Hidaard
Hoekens Hoekens Hidaard
Hoptille Hoptille Hijlaard
Indijk Yndyk Bozum
Jeth Jeth Britswerd
Kleiterp Klaeiterp Wieuwerd
De Klieuw De Kliuw Hidaard
Littenserburen Littenserbuorren Wommels
Makkum Makkum Bozum
Meamert Meamert Winsum
Nederlandse naam Friese naam* Dorpsgebied
Meilahuizen Meilahuzen Oosterend
Montsamaburen Montsamabuorren Hennaard
Rewerd Rewert Huins
Schillaard Skillaerd Mantgum
Schrins Skrins Oosterlittens
't Schrok Skrok Oosterend
Skyldum Skyldum Winsum
Slijp Slyp Roodhuis
Spijk Spyk Hennaard
Tjeintgum Tsjeintgum Mantgum
Tjeppenboer Tsjeppenboer Welsrijp
Tsjerkebuorren Tsjerkebuorren Oosterwierum
Wammert Wammert Oosterlittens
Weakens Weakens Winsum
Westerend Westerein Welsrijp
It Wiel It Wiel Weidum
Wieuwens annex Sprong Wieuwens of Sprong Oosterlittens
Zwaanwerd Swaenwert Wieuwerd
Zwarte Beien Swarte Beien Kubaard

Gemeenteraad[bewerken]

De gemeenteraad van Littenseradeel bestaat uit 15 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1998:

Zetelverdeling 2014
    
De 15 zetels zijn als volgt verdeeld:

██ Fout: onbekende partij: SAM : 5

██ CDA: 4

██ FNP: 4

██ VVD: 2

Gemeenteraadszetels
Partij 1998 2002 2006 2010 2014
SAM Littenseradiel - - - 5 5
CDA 5 5 4 4 4
FNP 3 3 3 4 4
VVD 2 3 3 2 2
PvdA 4 4 5 - -
D66 1 - - - -
Totaal 15 15 15 15 15

College van Burgemeester en wethouders[bewerken]

Burgemeester Johanneke Liemburg (PVDA)

Wethouder Marja Reijndorp (SAM Littenseradiel)

Wethouder Bram Bonnema (FNP)

Wateren[bewerken]

De Bolswardertrekvaart in Wommels (2008)

In de provincie Friesland zijn doorgaans in alle gemeenten op het vasteland, waaronder de gemeente Littenseradeel sinds 15 maart 2007 de Friese namen van de oppervlaktewateren de officiële namen (*).

Kanalen en sloten[bewerken]

In de gemeente Littenseradeel bevinden zich de volgende kanalen, sloten en diverse watergangen:

Nederlandse naam Friese naam*
Baardersloot Baarder Sleat
Baijumeropvaart Baaiumer Opfeart
Bolswardertrekvaart Boalserter Feart
Boxumervaart Boksumer Soal
Bozumervaart Boazumer Feart
Edenseropvaart Ienzer Opfeart
Franekervaart Frjentsjerter Feart
Hidaardervaart Hidaarder Feart
Hijlaardervaart Hilaarder Feart
Huinservaart Húnzer Opfeart
Itenseropvaart Itenser Opfeart
Jaanvaart Jaanfeart
Jorwerdervaart Jorwerter Feart
Kubaardervaart Kûbaarder Feart
Lathumervaart Lathumer Feart
Lionservaart Leonzer Opfeart
Lutkewierumeropvaart Lytsewierrumer Opfeart
Mantgumervaart Mantgumer Feart
Oosterendervaart Eastereinder Feart
Nederlandse naam Friese naam*
Oosterwierumeroudvaart Easterwierrumer Aldfeart
Oude Kloostervaart Kleasterfeart
Oudemeer Aldmear
Oude Ried Aldrij
Oude Rijd Aldrij
Schillaardervaart Skillaarder Feart
Sibadavaart De Sebeare
Sint-Jacobsvaart Sint-Japiksfeart
Slypstervaart Slypster Feart
Spannumeropvaart Lange Daam
Tzummervaart Tsjommer Feart
Van Harinxmakanaal Van Harinxmakanaal
Waaksenser Opfeart Waaksenser Opfeart
Weidumervaart Weidumer Feart
Welsrijperopvaart Wjelsriper Opfeart
Wielervaart Wielster Feart
Wynservaart Wynzer Feart
Zwette of Sneekertrekvaart De Swette

Bron: Website provincie Friesland

Aangrenzende gemeenten[bewerken]

   Aangrenzende gemeenten   
 Franekeradeel   Menaldumadeel   Leeuwarden 
   Brosen windrose nl.svg   
 Súdwest-Fryslân       

Monumenten[bewerken]

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie:

Trivia[bewerken]

In 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 is de gemeente door het Algemeen Dagblad uitgeroepen tot veiligste gemeente.

Externe link[bewerken]