Lignophyta

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Lignophyta vormen een zustergroep van de Monilophyta (Pteridophyta, varens). Lignine = houtstof heeft deze groep zijn naam gegeven. De Lignophyta worden gekenmerkt door stengels met vaatbundels, waarin zich verhoute tracheïden en houtvaten bevinden.

Historische namen van verschillende groepen in het Plantenrijk
Cryptogamae Thallophyta,

Arrhizophyta

'lagere planten'
Prokaryoten, Protophytae,
Schizophyta
, Monera
Bacteria
Algen s.l. Cyanophyta
thallofyten
zonder
archegonia
Algae s.s.
Fungi,
Schimmels
appendix:
Lichenes
Embryophyta

Planten (s.s.)
Archegoniatae Bryophyta s.l.
Astelocormophyta
Hepaticae
Musci
Anthocerotae
Cormophyta,
Tracheophyta,
Rhizophyta,
Stelocormophyta
Vaatcryptogamen,
Varens
'Lycophyta'
'Pteridophyta'
Phanerogamae,
Fanerogamen
Spermatofyta
Lignophyta
Gymnospermae
Angiospermae,
Anthophyta
Monocotyledonae
Dicotyledonae

Tot de Lignophyta behoren, naast enkele uitgestorven groepen 'progymnospermofyten', vooral de zaadplanten met de naakt- en de bedektzadigen of gymnospermen en angiospermen. De groepen vormen het belangrijkste onderdeel van het plantendek van de Aarde.

Fylogenetische stamboom van de Tracheophyta, vaatplanten
een polyfyletische groep
wordt ook gerekend tot polyfyletisch groep