Overleg:Biologische landbouw

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verplaatst van Overleg:Ecologische landbouw[bewerken]

Citaat: Het is een misvatting dat ecologische landbouw ook gezonder is; dit is onjuist omdat het niet gaat om de kwaliteit van het voedsel, maar eerder om de productiewijze. Dit is op zichzelf een misverstand. Velen gaat het niet alleen om de duurzame produktiewijze, maar ook om de lekkere en betere (lees kwaliteit) smaak. Het is niet voor niets dat kanker ziekte nummer 1 is in de westerse georienteerde voedselproduktie. Vele additieven, die zo vaak het reguliere voedsel moet 'verbeteren' zijn niet vrij van die stimulans voor kanker. Bewijzen te over, kwestie van zoeken en de oren open houden. Een massa mensen die niet willen weten wat er in voedsel verwerkt zit. En het interesseert de meesten eenvoudig niet, als het maar goedkoop is, dat is wel de meest belangrijke factor voor de dagelijkse boodschappen. En supermarkten weten dat als geen ander. Ezel 15 nov 2003 16:10 (CET)

Ecologisch is niet biologisch[bewerken]

Ecologisch is een vaag begrip en staat voor 'milieuvriendelijk'. Ik heb het begrip 'Biologische landbouw en voeding'aangemaakt. Een deel van de tekst, die onder ecologisch stond, is aangepast en daar naar toe verplaatst. Biologisch is een strak gedefinieerd en wettelijk in NL en de EU vastgelegd geheel van regels. Wereldwijd vastgelegd in de Codex Alimentarius.


De eerste opmerking was niet getekend, maar is afkomstig van Wim Engels. Ik kon niet de paginatitel veranderen, daarom zo verplaatst. - Galwaygirl|Overleg 20 apr 2005 15:36 (CEST)


Ecologisch is wel biologisch[bewerken]

Ik heb deze pagina grondig verbouwd. Ik heb hier goede redenen voor:

Biologisch en ecologisch houden hetzelfde in. Ik vond dit terug op http://www.biologischinhetschap.nl/FAQ/content.html

Bovendien wil ik graag verwijzen naar de eerste alinea van de volgende pagina van Skal: http://www.skal.nl/Nederlands/htmlinks/Infobladcent.htm. Dit is weliswaar een Nederlandse organisatie, en ik weet niet hoe het in andere nederlandstalige gebieden zit, maar in ieder geval wordt hier duidelijk gemaakt dat de aanduidingen bio, biologisch geproduceerd, eco, eko, ecologisch en het EKO-Keurmerk wettelijk beschermd zijn.

Ik heb het stuk minder POV geprobeerd te maken door in de eerste alinea het woord milieuvriendelijk te vervangen. Dit naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad (19 april 2005: Verbeter vooral de gangbare landbouw – Voedselvoorziening noch milieu gebaat bij biologische landbouw. Door Louise Fresco, Rudy Rabbinge en Joost van Kasteren), waarin ik een aantal zeer goed onderbouwde argumenten tegenkwam die bij mij duidelijk maakten dat biologisch niet altijd gelijk is aan milieuvriendelijk.

De reden dat ik ervoor heb gekozen om alle informatie op dit lemma heb gezet, is dat Skal het woord "biologisch" gebruikt.

Galwaygirl|Overleg 20 apr 2005 15:53 (CEST)

Non-argumenten uit de NRC[bewerken]

Het commentaar dat kritiekloos is overgenomen uit het NRC bevat een aantal enorme non-argumenten.

  1. landgebruik: ook in de gangbare landbouw is het landgebruik veel hoger dan het lijkt. De varkens en kippen in de bio-industrie zijn zodanig op elkaar gezet dat het lijkt alsof er maar een kleine oppervlakte nodig is om op deze manier vlees te produceren. Echter het voer voor deze dieren wordt ingevoerd uit landen waar grote arealen landbouwgrond alleen hiervoor worden gebruikt.
  2. vervuiling. Sinds wanneer is het recyclen van voedingsstoffen vervuiling?
  3. voeding van de gehele wereldbevolking. Hoezo is dat een nadeel? Moet de hele bevolking dan gevoed worden met biologische landbouw en als dat niet kan, moet biologische landbouw dan maar helemaal worden afgeschaft?

Taka 8 jun 2005 10:26 (CEST)

Aah, ik begrijp inmiddels in welk kader dat artikel van de NRC staat (zie de titel van het betreffende artikel). Het gaat er niet om dat biologische landbouw "nadelen" heeft (zoals het kopje in het artikel hier suggereerde), maar om een evaluatie van biologische landbouw als oplossing van de globale problemen die door gangbare landbouw worden veroorzaakt. Dat is heel wat anders dan "nadelen van biologische landbouw". Het kopje in het artikel is nu aangepast, maar is het stukje tekst kan nog wel wat beter. Taka 8 jun 2005 11:06 (CEST)

Mest[bewerken]

Er stond in dit artikel dat mest uit de intensieve veehouderij niet gebruikt mag worden. Dat is volgens mijniet helemaal juist en wel om het volgende. In de biologische landbouw zijn er ook varkensbedrijven en pluimveebedrijven die zich alleen focusen op dierlijke productie en daarbij onvoldoende grond hebben om hun eigen mest af te zetten en dus vallen onder de noemer intensieve veehouderij. Deze mest mag wel gebruit worden door een biologisch akkerbouw bedrijf. Dus een bedrijf kan een biologisch bedrijf zijn terwijl het ook nog een intensief bedrijf is. Daarnaast is intensieve veehouderij een te beperkte omschrijving. Het gaat om andere landbouw systemen en dan met name gangbare landbouw. Maar ook mest van scharrelbedrijven mag maar beperkt worden gebruit ivm het feit ze daar niet produceren vanuit een biologisch standpunt, maar een alleen een diervriendelijke.

Merken[bewerken]

Is het beleid van Wikipedia om niet een lijstje met merken te maken die biologische producten maken? Anders zou zoiets misschien wel iets zijn? EKO merken zijn o.a. Horizon, Ekoland, Yakso, Fertilia, De Rit en nog meer..

neutraliteit[bewerken]

Nergens in het artikel komen referencies voor waardoor ik de neutraliteit ervan betwijfel. bijvoorbeeld: Kenmerk van die landbouwmethoden is dat er gepoogd wordt te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Hierbij staat het bodemleven centraal, wat op zijn minst verstoord, zoniet vernietigd wordt door kunstmest (of drijfmest) en pesticiden, vandaar het verbod op het gebruik hiervan. Er worden wel pesticiden gebruikt bij biologische landbouw. Op de engels-talige wikpedia staan daar referencies voor die dit bewijzen.( http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_farming en http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_food ) En de vlaamse (voor vlaanderen) keuringsinstantie van Integra met hun bijlage 'Toelichting bij de wetgeving voor landbouwers inzake de plantaardige biologische productie': zie Lijst A : Toegelaten meststoffen en bodemverbeteraars en Lijst B : Toegelaten gewasbeschermingsproducten


en verder: Het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen is in de biologische landbouw niet toegestaan. In Cuba wel (en waarschijnlijk in andere landen ook) : http://www.pugwash.org/reports/ees/cuba2004/03%20Pugwash/02_Rebecca.pdf http://www.cigb.edu.cu/pages/iap.htm

en nog veel meer zaken zoals: De biologische landbouw is op bepaalde vlakken wel minder belastend voor dier en milieu dan de gangbare landbouw. Welke vlakken?

  • Hallo A3N, het staat je uiteraard vrij verbeteringen in de tekst aan te brengen. Gentecht is niet toegestaan onder de keurmerken die door o.a. de International Federation of Organic Agriculture Movements worden gecontroleerd. Producten die toch met gentech zijn geproduceerd krijgen in Europa geen Eko- of Demeterkeurmerk. Wel kan het zijn dat er "organic" o.i.d. op het etiket is vermeld, maar het keurmerk ontbreekt. Wat pesticiden betreft: er zijn enkele biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan, die zeer terughoudend dienen te worden gebruikt. Abubakker 29 aug 2007 15:04 (CEST)
  • Beste Abubakker. Jouw opmerking i.v.m. biologisch pesticiden is manifest onwaar en wel om volgende redenen: 1° "Biologische" landbouw hanteert als criteria de oorsprong van de pesticiden en NIET hun eventuele afbreekbaarheid. Zo worden pyrethrines gewonnen uit planten toegestaan, synthetische niet. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hun milieuschade (vb de biologische pyrethrines hebben vaak een breder spectrum van insecten waarop ze actief zijn), noch met hun afbreekbaarheid. 2° Een aantal stoffen worden om "historische" redenen aanvaard, vb. gebruik van zwavel, koperzouten, Californische pap, etc... Bemerk dat koper zelfs helemaal NIET afbreekbaar is, accumuleert in de bodem en deze zelfs onvruchtbaar kan maken. (Nederland is één van de weinige landen waar koper niet gebruik mag worden in de biologische landbouw, in België is het wel toegelaten). 3° Historisch waren er wel een aantal zeer kwalijke pesticiden, maar de pesticiden die tegenwoordig in de klassieke landbouw worden gebruikt, zijn meer en meer snel biologisch afbreekbaar (ze moeten immers voldoen aan zeer strenge normen om op de markt toegelaten te worden). Zo is bijvoorbeeld glyfosaat (Round-up®) zeer vlot biologisch afbreekbaar (~ halfleven van iets meer dan een maand in de bodem). Precies om die reden wordt resistente maïs op de markt gebracht. Met één eenvoudige behandeling met glyfosaat kan de maïs onkruidvrij gemaakt worden zonder dat het herbicide in het milieu accumuleert. Glyfosaat is overigens niet toxisch voor de mens. Biologische landbouw is een filosofie, het is zeker geen wetenschappelijke benadering die als criteria de biologisch afbreekbaarheid van pesticiden hanteert. --Katpjotr 7 apr 2008 07:31 (CEST)
  • De inleiding van het gedeelte "kenmerken van plantaardige landbouw" leest, evenals de kop erboven, enigszins als een promotiefolder. Bij het noemen van criteria, waaraan landbouw en voeding moeten voldoen om biologisch te mogen heten, kan denk ik het beste worden uitgegaan van die, die de Nederlandse overheid / EU hanteert. Een goede tweede zijn de criteria van Stichting Skal, aangezien het EKO-keurmerk in Nederland het meest voorkomende is. Overigens zijn ook op import regels van toepassing (met het oog op de Cuba-opmerking) Zie onder andere www.skal.nl en www.eko-keurmerk.nl. Als bíj de criteria structureel vermeld wordt, door welke instantie ze gehanteerd worden, zou er toch een correcte tekst uit moeten rollen. Dolopwiki 7 apr 2008 22:11 (CEST)

Additieven[bewerken]

In dit artikel staat, dat aan biologische producten geen "chemisch-synthetische" stoffen mogen zijn toegevoegd. Dit is inderdaad juist...met 1 uitzondering: Aan wijn mogen namelijk ter conservering sulfieten worden toegevoegd. (Bron: Voedingscentrum) Nu kunnen sulfieten bij de gebruiker intolerantieverschijnselen geven. Ook denken veel mensen, dat biologische wijn geen sulfieten bevat (recent stond het zelfs onjuist op de engelstalige wiki) Die uitzondering voor wijn zou naar mijn idee dan ook in de betreffende paragraaf vermeld moeten worden. Iemand opmerkingen of suggesties? Dolopwiki 6 apr 2008 23:27 (CEST)

Nogal ingrijpende verbouwing[bewerken]

Ik heb een paar wijzigingen aangebracht. Ten eerste in de paragraaf over de 'gezondheid' van bio-producten - daarover is nu méér bekend en een update was m.i. gewenst. Verder een paragraaf toegevoegd over het het onderwerp epidiemieën in de veeteelt; dat lijkt me een onderwerp dat velen bezig houdt en waarvoor men van 'biologische veeteelt' beter verwacht.

Maar ik zou nog veel meer wijzigingen willen voorstellen; als iemand nog deze topic volgt, dan graag discussie. Er is op dit punt in de media, in de publieke opinie en in alle discussies voortdurend sprake van allerlei misverstanden en verwarringen omrent de gebruikte woorden/begrippen. Dit artikel heldert gelukkig wel het een en ander op, maar m.i. niet voldoende. Ter verdediging van de laatste grote verbouwing van dit artikel door Galwaygirl stelt hij/zij: "Biologisch en ecologisch houden hetzelfde in". Dat is in zeker zin wáár, maar in zekere zin ook onjuist, om het nou even helder samen te vatten. Feit is dat de termen 'biologisch', 'ekologisch' en het 'EKO' keurmerk allemaal onderworpen zijn aan dezelfde wettelijke richtlijnen. (Er stond trouwens naar die regels niet eens een verwijzing! Heb ik toegevoegd.) Maar dat geldt alleen voor uitingen van reclame en voor opschriften op producten, en dan nog alleen binnen de EEG.

Daarnaast en buiten de EEG zijn beide termen ook gewoon 'woorden' die in de taal en in de discussie gebruikt worden en dan gewoonlijk een bredere betekenis hebben: 'ecologisch' betekent dus óók gewoon 'ecologisch', en dat geldt al helemáál als je het in het Engels vertaalt en kijkt naar zaken als ecologically friendly agriculture. Daarmee worden i.h.a. methoden aangeduid die niet voldoen aan de EU-richtlijnen voor 'biologisch'; methoden die niet het eko-keurmerk mogeh voeren. In hoeverre het 'EKO' keurmerk staat voor 'milieu-vriendelijk' is nog onderwerp van discussie. Dit verschil is in de discussie tussen voor- en tegenstanders van 'biologisch' nu juist cruciaal. Tegenstanders (althans de serieus te nemen tegenstanders als Louise Fresco c.s.) verzetten zich nu juist tegen bepaalde aspecten van de regelgeving (m.n. t.a.v. kunstmest). Voorstanders baseren vaak hun argumenten op de successen van landbouwmethoden die wel ecological zijn, maar binnen de EEG geen goedkeuring voor het 'EKO'-keurmerk zouden krijgen. In een poging om dit artikel uit de ideologische sfeer te tillen en iets van een houvast te geven aan het toenemend aantal consumenten dat 'biologisch koopt' of overweegt dat te doen, wil ik een aantal wijzigingen voorstellen.

Voor het begin van het artikel stel ik voor: Biologische landbouw en voeding' is de verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen (verwijzing naar SKAL website) op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. De overeenkomstige Engelse term is organic.

Daarnaast wordt de term in meer brede zin gebruikt voor 'ecologisch verantwoorde', dan wel 'duurzame' of 'diervriendelijke' methoden van landbouw en veeteelt. In die meer vrije betekenis komt 'biologisch' overeen met het Engelse woorden als ecologically friendly agriculture, sustainable agriculture of ecoagriculture.

Voor de paragraaf over milieu-effecten stel ik voor: De discussie tussen voor- en tegenstanders van biologishe landbouw wordt nogal eens gehinderd door misverstanden. Al te vaak worden twee begrippen verward: enerzijds de term 'biologische landbouw' in strikte zin zoals vastgelegd in een aantal wettelijke regels op EEG niveau en anderzijds het begrip in een lossere betekenis, als vertaling van het Engelse Ecologically Friendly Agriculture of zelfs van Sustainable Agriculture. Tegenstanders maken zich bijvoorbeeld druk over zeer bepaalde regels waaraan de Europese biologische landbouw dient te voldoen (bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van kunstmest), terwijl voorstanders als argument rapporten aanhalen uit landen (zoals de VS, China, India) waarin wel over ecoagriculture wordt gesproken, maar dan van een type waarvoor deze regels helemaal niet gelden. Voor sommigen vormen de regels voor biologische landbouw één samenhangend pakket, terwijl anderen er een reeks maatregelen in zien die men stuk voor stuk op waarde kan toetsen.

Een paar conclusies lijken verantwoord op grond van de nu beschikbare gegevens:

  • De biologische landbouw brengt het er, qua milieu-vriendelijkheid, een stuk beter vanaf dan de conventionele landbouw zoals die tot enige decennia gelden algemeen werd toegepast, met name in Europa en de VS.
  • In de afgelopen decennia zijn de methode in de niet-biologische landbouw aanzienlijk veranderd; heel wat leerstellingen uit de biologische landbouw zijn ook daar gemeengoed geworden.
  • Biologische landbouw in strikte zin (dus volgens de EEG-regelgeving gedefinieerd) kan geen oplossing bieden voor onze voedselvoorziening, en al zeker niet voor de wereld-voedselvoorziening.
  • Er bestaat een blijvend spanningsveld tussen enerzijds het milieu en anderzijds voedselvoorziening. Ontegenzeggelijk pleegt het gebruik van kunstmest een zware aanslag op onze (vooralsnog voornamelijk fossiele) energiebronnen, maar even ontegenzeggelijk zou de afschaffing van kunstmest een desastreuze uitbreiding van het landbouwareaal inhouden, ten koste van cruciale biotopen als het tropisch regenwoud, moerassen enz.

Tot zover mijn voorgestelde wijzigingen; ik zou ze graag afsluiten met iets als "Het kenmerk 'biologisch' of 'EKO' is dus onderhevig aan heel wat onweerlegbare kritiek. Maar op dit moment is er nog geen ander begrip, laat staan keurmerk, dat het consumenten mogelijk maakt om méér milieubewusten diervriendelijk inkopen te doen." Maar is een dergelijke eind-zin partijdig?--Mabelis 12 jan 2010 14:59 (CET)

Helaas geef je geen argumenten waarom er een verschil is tussen biologisch en ecologisch. Vooralsnog twee namen voor hetzelfde. Mvg, Timelezz (overleg) 14 jul 2014 16:36 (CEST)

Titel naar "Biologische landbouw"[bewerken]

Graag wil ik voorstellen om het lemma te hernoemen naar Biologische landbouw. Biologische voeding komt immer voort uit de biologisch landbouw, en een lemma met de naam Biologische landbouw sluit niet uit dat producten uit de biologische landbouw besproken kunnen worden. Daarnaast zou dit consistenter zijn met de benaming andere lemmata zoals Biologisch-dynamische landbouw. Mvg, Timelezz (overleg) 14 jul 2014 16:40 (CEST)

Kopje Bestrijdingsmiddelen[bewerken]

Om de tekst leesbaar te houden, moet het m.i. hier gaan om bestrijdingsmiddelen en heb aldus veranderd. De discussie over b.v. het gebruik van koper i.p.v. afbreekbare moderne anti-schimmelpreparaten of bijwerkingen van toegestane middelen (ook van pyretrine) etc. kan onder m.i. beter onder "kritiek", evt. onder een subkopje "kritiek op het gebruik van bestrijdingsmiddelen". Ik denk dat daarbij dan meer aandacht besteed moet worden aan de verschillen tussen b.v. EU-bio en andere bio-regelwerken. Zwitser123 (overleg) 24 jun 2017 13:10 (CEST)

eens, mvg HenriDuvent 24 jun 2017 18:50 (CEST)
Akkoord wat betreft het punt dat er beter een apart hoofdstuk "Kritiek" komt voor deze argument, maar de vermelding van feromonen en rijpingsmiddelen hoort hier wel thuis. Wettelijk gezien (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&rid=4, zie Annex 2 op pagina L 250/36) zijn het gewasbeschermingsproducten. Ik meen ook dat de term "in principe" hier wel thuishoort gezien de talloze uitzonderingen die er op deze regel bestaan.Katpjotr (overleg) 27 jun 2017 09:03 (CEST)
In principe streven is dubbelop.
Niet akkoord. In principe omdat biologische landbouw inderdaad met die argumenten wordt verkocht, maar de talloze uitzonderingen in de lijst bewijzen dat er een groot verschil is tussen het principe (enkel natuurlijk) en de praktijk (talloze niet-natuurlijke middelen).
"organisch synthetisch" en "synthetische chemische" zijn verwarrende en alleen deels overlappende begrippen. Extra verwarrend omdat de lijst met "voorbeelden van wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen" daarna tal van stoffen noemt die noch organisch noch synthetisch zijn en chemisch is het allemaal. Overigens volstaan inderdaad voorbeelden en hoeft het geen uitputtende lijst te zijn.
Ik zie niet meteen waar u "organisch synthetisch" hebt gevonden, maar "synthetische chemische" heb ik expliciet gebruikt om te benadrukken dat er talloze niet-natuurlijke producten worden gebruikt. "chemisch" zou hier tekortschieten, want er zijn uiteraard ook natuurlijke chemische stoffen. Mijn punt is dat vele toegelaten stoffen wel degelijk uit een chemische fabriek en niet uit de natuur komen.Katpjotr (overleg) 4 jul 2017 20:42 (CEST)
Over welke wet spreken we hier en waarom? Het EU bio-regelwerk is nogal losjes in vergelijking met andere regelwerken en regelwerken zijn niet het wezen van de biologische landbouw waarover dit artikel gaat c.q. zou moeten gaan.
De Europese wetgeving is bindend voor alle lidstaten en ik zie dus niet in wat het probleem zou zijn en waarom we over andere regelgevingen zouden moeten spreken. Als u in de supermarkt "bio" koopt, dan is dat per definitie wat in de Europese wetgeving is vastgelegd.
Het kopje hier is "bestrijdingsmiddelen", dat is wat anders dan de plaatselijke wettelijke definitie van "gewasbeschermers" en sowieso gaat het in de tekst om "traditioneel toegestane" stoffen, dat zijn per definitie niet moderne stoffen als feromonen. Overigens zou een zinvoller kopje "bestrijdingsmethoden" zijn, dan kunnen b.v. ook parasieten genoemd worden en in het algemeen methoden om plagen via een ecologisch intakt systeem te voorkomen.
Het woord traditioneel slaat op de opsomming die er op volgt. De alinea over feromonen hoort ook onder bestrijdingsmiddelen, maar valt niet meer onder "traditioneel". Uw opmerking over "plaatselijke wettelijke definitie" is misplaatst. Het gaat om EU-regelgeving die voor de hele Europese markt geldt.
Het gebruik van het woord "nochtans" is m.i. in deze tekst pov en overbodig.
Dit woord is essentieel omdat het wijst op de inconsequenties in het hele verhaal van de biologische landbouw.
PS: om de discussie overzichtelijk te houden is het gebruikelijk om je bijdrage t.o.v. de vorige te laten inspringen door een of meer ":" ervoor te schrijven (die funktioneren als de tab-toets bij de weergave).
Akkoord, ik hou er rekening mee.
PS2: gaarne eerst hier de discussie voeren alvorens verder in de tekst te wijzigen. Zwitser123 (overleg) 27 jun 2017 11:04 (CEST)
Ik deed een aanvulling en zie niet in wat ik verkeerd deed. U hebt echter wel mijn bijdrage ongedaan gemaakt omdat u problemen hebt met sommige ongemakkelijke waarheden waarvoor ik nochtans heel goede referenties heb aangebracht. U had eerst overleg kunnen plegen vooraleer u mijn bijdrage verwijdert.Katpjotr (overleg) 4 jul 2017 20:32 (CEST)
@Henriduvant: dank voor je wijzigingen. Ik denk dat een probleem in deze tekst veroorzaakt wordt door het invlechten van meningen, zoals Katpjotr hierboven onder woorden brengt. Ik stel voor in deze paragraaf te beschrijven wat bestrijdingsmiddelen zijn in de biologische landbouw en niet de (vermeende) tegenstelling te benadrukken tussen de werkelijkheid en wat sommigen (kennelijk) vinden dat de biologische landbouw zou moeten zijn (nl. een totale afwezigheid van bestrijdingsmiddelen??). Dat kan dan bij "Kritiek".
De lijst gecombineerd met het begrip "synthetisch" of "organische" chemie is verwarrend. In het dagelijks spraakgebruik kun je dat misschien zo zeggen, maar niet in een encyclopedische tekst. De meeste hier genoemde bestrijdingsmiddelen vallen niet in de definitie van het gelinkte artikel organische synthese.
Vraag: kunnen we het erover eens zijn dat de EU-regelgeving niet biologische landbouw definieert, maar alleen een deelverzameling ervan? Dat geldt zowel historisch (het verschijnsel bestond al lang voor de EU) als qua filosofie (de EU regels zijn veel zwakker dan b.v. Demeter en de zwitserse Knospe) voor zover de EU-regels niet sowieso als compromis tussen de "eigenlijke" biologische landbouw en de traditionele grootschalige/industriele/monokultuur landbouw zijn.
Ik denk dat als Katpjotr per se zijn feromonen wil noemen, het kopje "bestrijdingsmethoden" en niet "bestrijdingsmiddelen" moet zijn.
@Katpjotr:
1. s.v.p. niet in maar onder andermans bijdragen reageren, anders is al gauw niet meer te volgen wie wat zei en worden betogen uit elkaar getrokken.
2. Natuurlijk heb ik een paar dagen gewacht met terugdraaien - dat is vrij lang voor de hier geldende mores.
3. Inhoudelijk
a. Je spreekt over "inconsequenties" die "essentieel" zijn om hier besproken te worden. Denk er s.v.p. aan dat het in een encyclopedie niet gaat om waarheden, maar om een afgewogen samenvatting van wat anderen over het verschijnsel gezegd hebben. Het riekt naar een stropopredenering, je moet dan eerst aantonen dat de biol.lb. het principe kent dat jij ze toeschuift (en dat is in tegenspraak met de eerdere zin waarin staat dat de biol.lb. alleen streeft naar ...)
b. Een encyclopedie beschijft verschijnselen vanuit een zo mogelijk neutraal perspectief, ook geografisch en socio-cultureel gezien. Daarom is de EU wel relevant, maar niet alles bepalend: er is ook biol.lb. in Japan, Amerika, China etc. en die heeft eigen regels. Het onderwerp is niet "biologische produktie of produkten in de EU" maar biologische landbouw zoals die sinds 1900 is ontstaan als deel van een grotere beweging tegen (gevolgen van) de urbanisering en industrialisering. Zwitser123 (overleg) 5 jul 2017 09:50 (CEST)
Ik dacht dat het duidelijk was om per opmerking in de tekst te reageren, maar ik zal het vanaf nu niet meer doen, sorry.
Ik heb de oorzaak van het organisch-chemische misverstand achterhaald. Niemand heeft hier ooit het begrip organische of niet-organische chemie gebruikt (ik ken zeer goed het onderscheid, dank je), maar er werd een foute link aangebracht naar organische synthese. Ik heb dat gecorrigeerd naar chemische synthese.
Akkoord met de opmerking er ook biologische landbouw is buiten de EU. Anderzijds is de EU-definitie essentieel, want geen enkel label in de EU kan zich aan de wetgeving onttrekken. Ik heb in de tekst geëxpliciteerd dat het gaan om in Europa toegelaten middelen. Het Demeter-label gaat over biologisch-dynamische landbouw, dat is een ander begrip. Als we de verschillen tussen Europa en de rest van de wereld uitgebreid willen toelichten, dan hoort dat in een aparte hoofding.
Het gaat niet om wat ik de biolandbouw toeschrijf, maar het gaat om wat internationaal aanvaard wordt al biolandbouw. Ik heb de FAO-definitie ingevoegd om te weerleggen dat ik een stropopredenering opzet: "Organic agriculture is a holistic production management system which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It emphasises the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted systems. This is accomplished by using, where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as opposed to using synthetic materials, to fulfil any specific function within the system." (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999).
Het is volgens mij essentieel om de inconsequenties weer te geven. Dit is een objectief gegeven, want eigen aan de biolandbouw is niet alleen het streven naar zo weinig mogelijk synthetische chemicaliën, maar de uitzonderingen op deze regel zijn evenzeer eigen aan de biolandbouw. Dit niet vermelden zou de objectiviteit in het gedrang brengen, want dan zou het ten onrechte voorkomen alsof bio enkel natuurlijke producten gebruikt.
Dank voor die definitie, zie je het verschil met onze tekst? Wij zeggen: biol.lb. streeft ernaar, geen synthetische middelen te gebruiken toch worden stoffen gebruikt. Dat is een onjuist gebruikt van het woord "toch", daar dat een tegenstelling suggereert. Die is er niet. De FAO definitie geeft gelijk twee mogelijkheden "plaatselijke noden" en "waar mogelijk" om af te wijken van de voorkeurmethodes (mechanisch, biologisch en landbouwkundig). Er is dus geen sprake van niet consequent zijn, maar van transparentie over doelen, methoden en praktische mogelijkheden.
Als je zegt "wat internationaal aanvaart wordt" dan dringt de vraag zich op: door wie? Juist bij dit onderwerp is er sprake van veel diversiteit (no pun intended) en ik denk dat we die hier niet mogen inkoken tot de kleinste gemeenschappelijk basis en die dan presenteren als het leidende voorbeeld.
Mijn punt is niet, dat labels zich ontrekken aan de EU-wetgeving, maar dat de EU-wetgeving zich ontrekt/ontrokken heeft aan de serieuze labels en mijn stelling is dat niet de labels de biol.lb. definieren, maar omgekeerd de labels zijn voortgekomen uit de biol.lb. Konkreet voorbeeld: de EU kent niet of nauwelijks grenzen aan "off-farm inputs" i.t.t. b.v. en:Bio Suisse. De laatste verlangt ook dat het hele bedrijf bio werkt, Skal alleen dat niet tegelijk bio en conventioneel hetzelfde produkt wordt geteeld. Ik neem Zwitserland alleen als voorbeeld, maar de meeste landen in de EU hebben labels die langer bestaan dan de EU-bio en deze overvleugelen.
Synthetisch is nu een betere verwijzing. Toch blijft het probleem dat b.v. kopersulfaat, zwavel en minerale olie daar ook niet onder vallen. Zwitser123 (overleg) 5 jul 2017 14:34 (CEST)

Nieuwe indeling[bewerken]

Ik heb de tekst nieuw ingedeeld en hopelijk zo de nadruk verlegt naar de zienswijze van de biologische landbouw (bestrijding als laatste strohalm). Tevens enkele punten verwerkt die hierboven niet ter discussie gesteld werden. Zwitser123 (overleg) 10 jul 2017 10:53 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Biologische landbouw. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 17 jul 2017 11:42 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Biologische landbouw. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 14 okt 2017 16:14 (CEST)