Overleg:Fijnstof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Fairytale bookmark.png Kwaliteitsbeoordeling

"Fijn stof" of "fijnstof"[bewerken]

Moet het niet "fijnstof" zijn? Is er een taalpurist die hier het fijne van weet? (Pardon the pun.) 213.136.26.228 12 nov 2007 15:58 (CET)

  • Lijkt me wel, maar de meeste websites gebruiken fijn stof met een spatie. Zoek maar eens met Google op fijnstof zonder spatie en de meeste die je krijgt zijn met. Niet wijzigen lijkt me. Ruby 3 apr 2008 18:05 (CEST)
Ben geen taalpurist maar mijn activiteit hier bestaat voornamelijk uit spellingcontroles. Groene boekje en van Dale kennen het nog niet als een woord. Lijkt mij een kwestie van tijd voordat dat het wel wordt. Ook de overheidssites gebruiken het namelijk ruim. Het is dus geen woord waar ik dus op jaag en ben genegen voorlopig allebei toe te laten. 3 Wise Men 3 apr 2008 18:24 (CEST)
  • Ja, het moet fijnstof zijn. Wikipedia doet het verkeerd om, door fijnstof naar de spelfout fijn stof door te linken. Stof voor jurken is fijn en is dus fijne stof, fijnstof is niet fijn. Dit zijn de taalregels voor een samenstelling. Daarvoor hoeft het niet in een woordenboek te staan, dat staan de meeste samenstellingen niet (voorbeeld: autobandententoonstellingsdirecteurenoverlegvergadering), om voordehadliggende redenen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rene Pijlman (overleg · bijdragen) 13 jul 2008 17:51 CEST
Sla er je spellingsregels dan toch maar eens op na. De regel die je aanhaalt gaat over samenstellingen tussen twee substantieven. Fijn stof is wél fijn (sla hiervoor het woordenboek maar eens op na), en tot nader order zijn adjectief + substantief geen samenstellingen. Je zegt toch ook niet foutespelling ? Dr. Friendly 10 jan 2009 01:07 (CET)
Ik snap eerlijk gezegd totaal niet waar het idee vandaan komt dat je het aan elkaar zou moeten schrijven. Het gaat hier om stof dat fijn is, dus fijn stof. Met spatie. Maar goed, je ziet het inderdaad steeds vaker aan elkaar geschreven... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lupe (overleg · bijdragen) 27 feb 2009 11:38 (CET)
Van sommige woordcombinaties is er een aaneengeschreven spelling ontstaan waarbij je dat op grond van de regels niet zou verwachten. Zo schrijven we hoogspanning en niet hoge spanning, en hardhout in plaats van hard hout. Merk op dat bij deze woorden niet alleen de spelling, maar ook de klemtoon afwijkt van de verwachting: we zeggen hoogspanning i.p.v. hoge spanning, hardhout i.p.v. hard hout. Ook bij fijnstof is de gangbare uitspraak fijnstof, wat een aaneengeschreven woord suggereert. - TaalVerbeteraar 27 feb 2009 19:04 (CET)
IK kan uw logica enigszins volgen, maar kan niet akkoord gaan. Op basis van spellingsregels is het m.i. onmogelijk om 'fijnstof' te gebruiken. Uw voorbeelden zijn inderdaad niet gebaseerd op spellingsregels maar op wat ik vermoed conventies of acceptering na habitueel (mis)bruik van de taal. Toch is hardhout en hoogspanning in het groene boekje en de van dale opgenomen, wat niet het geval is voor fijnstof. Wat de uitspraak betreft, kan ik niet bevestigen. Ik vermoed dat U in Nederland woont?
Mijn conclusie: er zijn geen harde argumenten om 'fijnstof' te gebruiken. Mijn voorstel is om de spellingsregels en het groene boekje te volgen - toch niet zo'n onredelijk voorstel op wikipedia - en geen neologisme te gebruiken 'omdat iedereen het zo doet' en hiermee bij te dragen tot een rommelig taalgebruik. Liefst zou ik dit meteen doen, maar aangezien ik tegenstand verwacht vermoed ik dat een stemming beter is. Kan iemand mij hierbij helpen? --Dr. Friendly 21 jul 2009 15:23 (CEST)
Ik ben het eens met Dr. Friendly. In Nederland schrijven de experts ook gewoon 'fijn stof'; zie bijvoorbeeld [1] en [2]. Wat mij betreft draai je de eerdere wijziging terug. Michiel (overleg) 21 jul 2009 15:33 (CEST).
De aanname dat ik in Nederland woon is juist, en hier hoor ik uitsluitend de uitspraak fijnstof. Ik accepteer de mogelijkheid dat deze in andere Nederlandstalige gebieden wellicht anders is. Het feit dat fijnstof niet in het GB of de Van Dale staat is wat mij betreft niet een afdoende argument, aangezien fijn stof er ook niet in voorkomt. Het begrip is schijnbaar van te recente datum om in welke spelling dan ook in een van beiden opgenomen te zijn; dit wil niet automatisch zeggen dat daarmee de losgeschreven variant de juiste is. In ieder geval is de bewoording het groene boekje volgen in dezen moeilijk te verdedigen.
Een titelwijziging zonder consensus is reden voor terugdraaiing, dus ik onderschrijf het advies van Michielvd niet. - TaalVerbeteraar 7 aug 2009 00:17 (CEST)
Consensus was er ook niet toen het artikel hernoemd werd van Fijn stof naar Fijnstof. "Fijn stof" staat niet in het het groene boekje, omdat het twee woorden zijn; "groene boekje" staat er ook niet in... Michiel (overleg) 7 aug 2009 20:10 (CEST).
Het groene boekje bevat ook lemma's met een spatie. Zie bijvoorbeeld 1 aprilgrap, ten minste. En dat een titelwijziging in het verleden zonder overleg is doorgevoerd geeft niet automatisch het recht om haar nu, meer dan een jaar later, zonder consensus terug te draaien. - TaalVerbeteraar 8 aug 2009 10:33 (CEST)
Onze Taal: http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/fijn-stof-fijnstof – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.125.156.114 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Twijfel[bewerken]

Het artikel is gebouwd op nogal veel veronderstellingen. Termen zoals: men denkt, mogelijk geven dit aan. Ik stel voor deze zinnen te verwijderen, aangezien het pure speculaties zijn.}}

Het artikel is soms erg voorzichtig geformuleerd. Ik vraag me wel af hoe dit ooit een etalagestatus heeft gekregen. Ik zal hier en daar wat aanpassen. Michielvd 10 nov 2007 21:54 (CET).

Ik heb de te voorzichtige formuleringen aangepast en dat waren er nogal wat. Volgens mij kan de waarschuwing dus weg. Michielvd 12 nov 2007 21:53 (CET).

Roetfilters e.d.[bewerken]

Is het waar dat moderne filters op diesel autos 99% van het fijn stof gehalte uit de uitlaatgassen fileteren?

Hangt af van de kwaliteit en het type filter. In Duitsland waren er plannen om subsidies te geven voor het "retro-fitten" (installatie van een filter in bestaande voortuigen) van dieselwagens. De voorziene subsidie was echter te laag waardoor de kans bestond dat minder kwalitatieve filters zouden worden geinstalleerd. Er kwam veel kritiek van milieubewegingen die vonden dat zo'n subsidie, als er geen controle was op het type filter, een cadeau was voor de autoindustrie. Omwille van besparingen zit dit idee voorlopig in de koelkast ...

Ik heb gehoord dat de retrofiit filters die Mercedes wil aanbrengen ca 50% wegvangen.

Zijn er manieren om fijn stof uit de lucht te verwijderen? Zijn er manieren (anders dan roetfilters) om de uitstoot hiervan te voorkomen?

Planten en bomen verlagen PM10 in de omgevingslucht. Michielvd 13 dec 2007 16:35 (CET).

Over effecten op de gezondheid[bewerken]

ER staat nu nog de zin "Enkele risicogroepen zijn extra gevoelig voor fijn stof, bijvoorbeeld ouderen, kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen."

Ik betwijfel of dat nog wel waar is, aangezien er voor fijn stof geen veilige ondergrens is. Ook heb ik in de milieujaarbalans geen gegevens gevonden die deze selectieve kwetsbbaarheid onderbouwen. e Ik heb een onderzoek uit de VS gezien dat het verband aantoond tussen de blootstelling aan fijn stof en het sterker voorkomen van aderverkalking De link ernaar is een nieuwslink, die hebben vaak niet het karakter erg lang te b blijven bestaan http://www.greencarcongress.com/2005/12/particulate_mat.html#more Persbericht: http://www.niehs.nih.gov/oc/news/pollution.htm

http://www.greencarcongress.com/2005/12/diesel_exhaust_.html Dieseluitlaatgas slecht voor antiklontereigenschappen van bloed. Gemeten in een mens.

(Henk Daalder)

Ik heb het een en ander onderbouwd, met het genoemde rapport. En dit werpt een heel ander licht op de zaak. In het artikel werd er gegoocheld met woorden. Koektrommel 26 nov 2007 00:17 (CET)

precisie over sterfte[bewerken]

De sterfte door fijn stof is dat er ca 18.000 nederlanders, gemiddeld, 1 jaar eerder sterven, tgv de chronische blootstelling aan fijn stof.

Dus we worden gemiddeld eerder ziek en sterven eerder door de chronmische blootstelling aan fijn stof De ene persoon sterft maar 1 weeek eerder een andere wel 5 jaar eerder.

Lees in de milieubalans 2005 over DALY's, daar is een grafiek te vinden waarin ook de onzekerheid van dit getal wordt geschetst Blz 77 in de pdf file die is te downloaden Op een aparte pagina is het volgende te lezen over die 18.000 http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2005/fijnstofinfo.html

Effecten van lange-termijn blootstelling Er is bezorgdheid over een mogelijk grotere invloed op de gezondheid samenhangend met lange-termijn (chronische) blootstelling aan fijn stof. Daarmee wordt het luchtverontreinigingsniveau bedoeld waaraan mensen gedurende langere tijd (meerdere jaren of gedurende een heel leven) zijn blootgesteld. Betrouwbare Nederlandse en Europese gegevens om dit risico in te schatten ontbreken vooralsnog. Wanneer dergelijke risicoschattingen worden gemaakt met behulp van belangrijke Amerikaanse studies, blijkt de omvang en de ernst van deze effecten groter te zijn dan de effecten geassocieerd met korte-termijn blootstelling. Bij een jaargemiddelde fijn stof concentratie van ca. 35 µg/m3 wordt de omvang van deze effecten in Nederland geschat op ca. 12.000-24.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (met 18.000 als gemiddelde) (Knol en Staatsen, 2005). Dergelijke schattingen komen ongeveer overeen met wat daarover eerder is gerapporteerd. De geschatte levensduurverkorting die hierbij optreedt, is eveneens onzeker, vermoedelijk in de orde van 10 jaar.

En natuurlijk door sigarettenrook...Wiki staat of valt bij neutraliteit; bijvoorbeeld: alsmede door sigarettenrook Waldo79

Twijfels over validiteit onderzoek[bewerken]

http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2005/fijnstofinfo.html Het milieu- en natuurplanbureau heeft het ministerie van Vrom geadviseerd over fijnstof. De onderbouwing is wel heel erg krakkemikkig, getuige de 'verantwoording' zoals die is te lezen op bovenstaande link: "Het huidige kennisniveau over gezondheidseffecten van lange-termijn blootstelling aan fijn stof is echter laag en de onzekerheden zijn groot. Het lage kennisniveau wordt veroorzaakt door het geringe aantal lange-termijn effect studies naar fijn stof en de soms tegenstrijdige uitkomsten." en: "Er zijn echter ook enkele Amerikaanse lange-termijn effect studies naar fijn stof die weinig of geen gezondheidseffect laten zien." Hierna stelt men zichzelf de vraag: "de vraag of het waargenomen statistische verband uit het epidemiologisch onderzoek wel een oorzaak-gevolg relatie weergeeft ten aanzien van fijn stof blootstelling en gezondheidseffecten, en of daarbij de goede fijn stof indicator is gebruikt en of wel voldoende is gecorrigeerd voor verstorende variabelen..." Kortom, zelfs het MNP kan geen 'statistisch robuuste' onderbouwing geven voor die zogenaamde bedreiging door fijnstof.

Henk Daalder: Kom kom, We moeten de geschiedenis van de schadelijkheid van roken en asbest niet over doen. Hierboven worden studies uit de VS aangehaald die klinklaar effecten tonen. dan kun je niet meer beweren dat die effecten er niet zijn. Ook uit statistische studies in de ergio Eindhoven is gebleken, al jaren terug, dat mensen die bij drukke kruisingen wonen significant meer kanker en longziektes vertonen.

Het standpunt van overheids organen zoals het MNP, wordt vaak sterk gekleurd door de politiek wenselijkheid. In dit geval de wens van de regering Balkenende, de bouwstop opheffen.

Dubieuze bron[bewerken]

Ik heb de verwijzing naar de website van het Vrije Volk, omdat het een tendentieuze site is die bepaald niet neutraal is, zoals het motto van de site al aangeeft. Past volgens mij niet in een Wikipedia (etalage!) artikel. Hooguit kunnen we aangeven dat er groeperingen hebben die de conclusies van het MNP en de EU betwisten. Michielvd 31 okt 2007 21:12 (CET).

Roomser dan de paus[bewerken]

Ik heb soms het idee dat Wikipedianen nog wetenschappelijker willen zijn dan de wetenschap. Bij sommige onderwerpen is er nu eenmaal twijfel, dat hoeft nog niet in te houden dat een artikel slecht is. Het is duidelijk dat dit een politiek onderwerp is en dus aan meerdere interpretaties onderhevig. De WHO stelt in ieder geval dat fijn stof slecht voor de gezondheid is, zonder ondergrens. Oftewel: minder is altijd beter. Aangezien ik toch onderzoek naar dit onderwerp moet doen, zal ik het her en der proberen te verbeteren. Ligtvoet 21 nov 2007 17:31 (CET)

Waar bazeer je: minder is beter op? Geen ondergrens betekend gewoon dat ze geen idee hebben. Koektrommel 26 nov 2007 00:19 (CET)

Op verwijzingen en samenvattingen van rapporten van de WHO. Ze hebben wel degelijk een idee, maar dat is misschien nog moeilijk te kwantificeren. Voor jou speciaal even een citaat [[3]]:

Health hazards The systematic data assessment completed in 2004 by the WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, indicates that:

  • PM increases the risk of respiratory death in infants under 1 year, affects the rate of lung function development, aggravates asthma and causes other respiratory symptoms such as cough and bronchitis in children;
  • PM2.5 seriously affects health, increasing deaths from cardiovascular and respiratory diseases and lung cancer. Increased PM2.5 concentrations increase the risk of emergency hospital admissions for cardiovascular and respiratory causes; and
  • PM10 affects respiratory morbidity, as indicated by hospital admissions for respiratory illness.

Studies on large populations show a strong effect of PM2.5 on mortality, and have been unable to identify a threshold concentration below which ambient PM has no effect on health: a no-effect level. After a thorough review of recent scientific evidence, a WHO working group therefore concluded that, if there is a threshold for PM, it lies in the lower band of currently observed PM concentrations in the European Region. Ligtvoet 26 nov 2007 13:15 (CET)

@Koektrommel. Ik geloof dat ik nu het misverstand begrijp: geen ondergrens betekent niet dat 'ze' geen idee hebben, maar juist dat er schade optreedt bij elke dosis. Bij de meeste giftige stoffen, zoals zware metalen, is er een geen-effectconcentratie, als je een klein beetje zink of cadmium binnenkrijgt is er geen meetbaar schadelijk effect. Dat geldt zeer waarschijnlijk niet voor PM10. Dus elke blootstelling, hoe klein die ook is, heeft een schadelijk effect op je gezondheid. Dat betekent dat er geen veilige ondergrens is voor blootstelling aan PM10. De huidige normen zijn derhalve een compromis tussen gezondheidsbelangen en socio-economische belangen. Je moet ook het rapport waarna je verwijst (Fijn stof nader bekeken, overigens een NMP-publicatie, geen RIVM) nog maar eens goed bekijken: jouw tekst is daarmee niet in overeenstemming. Michielvd 26 nov 2007 14:20 (CET).

Etalage en willekeur[bewerken]

Als eerste auteur van het artikel Fijn stof was ik verbaasd en (aangenaam) verrast dat het destijds in de etalage kwam. Onlangs is het echter, via een stemming waar een aantal wikipedianen aan meededen weer verwijderd. Ik weet niet of deze personen deskundig zijn op dit milieuthema. Maar als iemand daarbij als reden geeft "te kort", de ander "te weinig bronnen", een derde "het heeft de verkeerde volgorde" vrees ik voor de deskundigheid. Graag had ik inhoudelijke opmerkingen gehoord over het artikel, zodat ik of een ander het kunnen verbeteren. Deze subjectieve kwalificaties stonden inmiddels ook op de overlegpagina van het artikel. Deze heb ik zojuist verwijderd. Geen aanmoediging om het te lezen, terwijl het overall een van de betere artikelen op wikipedia is, in elk geval onder die van mijn hand. Ik kan kortom het etalage in- en uitgedoe niet anders zien dan als pure willekeur. Elly 11 dec 2007 17:19 (CET)

Ben het absoluut met je eens dat dat er een grote mate van willekeur is bij de toelating en bij de verwijdering van arikelen in en uit de etalage. Er stemmen meestal maar een stuk of tien verschillende gebruikers en die letten met name op het aantal plaatjes. Dat was een van de redenen waarom ik de stemming hier had geplaatst: in het archief kijkt volgens mij vrijwel niemand. Dit artikel heb ik genomineerd omdat het echt veel slechter is dan de meeste andere etalageartikelen, onder andere door vaag taalgebruik, gebrek aan bronnen en een onlogische volgorde. Ik vermoed dat het artikel beter is geweest op het moment dat het in de etalage kwam, maar dat het nadien is vernaggeld. Milieusceptici hadden er ook onnodig veel twijfel over de cijfers ' ingezaaid' en zelfs een verwijzing naar www.hetvrijevolk.com. Ik vind het nu wel weer redelijk, maar beslist geen etalage-artikel. Wat er nu onder andere aan ontbreekt is iets over effectiviteit en efficiëntie van maatregelen, bijvoorbeeld aan de hand van de MKBA van het Astmafonds, en werk van RIVM en de EU (Externe-project). Ik ben wel van plan daar wat aan te gaan doen, mede omdat er nauwelijks milieuonderwerpen in de etalage staan. Michielvd 11 dec 2007 21:33 (CET).
Ik heb wel degelijk aangegeven waarom ik het artikel nogal slap en eenzijdig vind. Ik mis bijvoorbeeld het hele kostenaspect. Een soort kosten/baten verhaal lijkt mij wel op zijn plaats. Van de kosten van het hele fijnstof verhaal, kan je heel Afrika te eten geven, over levensverlenging gesproken. Koektrommel 13 dec 2007 23:50 (CET)
De baten zijn zodanig groot dat strenge maatregelen op zijn plaats zijn. Overigens dankzij de hoge waarde van een mensenleven in de EU. Het Afrika-argument is trouwens een fijne dooddoener. Zo kun je elke uitgave beter nalaten. Te beginnen met je eigen i-pod. Maar goed, het stukje over kosten en baten zit in de pen (zie ook DALY). Nog ff geduld. Michielvd 14 dec 2007 09:54 (CET).

Het astma fonds heeft in 2006, geloof ik laten uitzoeken hoe hoog de kosten in de maatschappij zijn tgv fijn stof, ze kwamen op 4 tot 40 miljard per jaar, aan verzuim en ziektekosten Het feit dat deze kosten niet in het verhaal zitten, maakt het nog niet slap. Ik denk dat het een poging is er een POV tintje aan te geven. Henk Daalder 31 dec 2007 17:40 (CET)

Henk, deze kosten zijn al een tijdje wel vermeld in dit artikel, met de referentie (onder Effecten op gezondheid, laatste alinea). Groet, Michiel 31 dec 2007 22:12 (CET).

Vuurwerk[bewerken]

Vuurwerk kan een belangrijke bron zijn van fijnstof. Dit blijkt zeer duidelijk uit metingen rond de jaarwisseling van DCMR Milieudienst Rijnmond. DCMR heeft in het Rijnmondgebied diverse meetstations voor luchtkwaliteit. In zeven van deze stations (Ridderkerk, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, Overschie, Rotterdam Noord, Schiedam) worden continu fijnstofmetingen verricht. De gemeten PM10 zijn per uur te volgen op de website van DCMR (www.DCMR.nl). Het effect van vuurwerk op de hoeveelheid fijnstof in de lucht is met deze metingen goed te volgen. Voor de meeste stations liggen de jaargemiddelden rond de 30 µg/m3. De waarden die zijn gemeten in het eerste uur van 1 januari 2009 overtreffen in vijf van de zeven stations de grens van 400 µg/m3. De hoogste waarden zijn gemeten in Overschie. In de week voor de start van de verkoop van vuurwerk op 29 december 2008 schommelde de PM10 daar tussen de 10 en de 40 µg/m3. Op de 29e steeg de PM10 naar 60 µg/m3 en op 31 december lag het gemiddelde ongeveer op 100 µg/m3. De PM10 piekte na de nieuwjaarswisseling met een uurgemiddelde van 1216 µg/m3. Pas 11 uur later was die weer gezakt tot onder de 100 µg/m3.

De website van DCMR geeft PM10 waarden boven de 400 µg/m3 het predikaat 'zeer slecht'. De uitleg die hierbij gegeven wordt is de volgende: "Uurgemiddelde meetwaarden in de klasse 'zeer slecht' komen normaal gesproken niet voor. Bij hoge uitzondering zoals grote incidenten of aanhoudende uitzonderlijke weersomstandigheden kan er af en toe een zeer slecht uur zijn.

--Rwlof 1 jan 2009 16:03 (CET)


Fijnstof uit zeezout ongevaarlijk ?[bewerken]

Is het mogelijk een bron toe te voegen die bevestigt dat fijnstof uit zeezout ongevaarlijk zou zijn? Is niet op voorhand zeker dat iets natuurlijks ongevaarlijk is.... 14 jul 2009 13:56 (CEST)193.172.18.3

Er staat wat over in het RIVM rapport [4] op pagina B-21. Ik heb de bron in de tekst toegvoegd. Michiel (overleg) 21 jul 2009 12:12 (CEST)
Dat iets natuurlijk is betekend niet dat iets ongevaarlijk is. Gif van een Cobra is vrij natuurlijk, maar toch zeer dodelijk. Drink maar eens 10 liter water op en kijk wat er gebeurd. Of iets natuurlijk is heeft niets te maken met of iets gevaarlijk is. Het is de dosis die bepaald waneer en stof gevaarlijk wordt, het probleem bij fijnstof is dat we die dosis nog niet kennen.Dr.bob (overleg) 20 jul 2017 14:41 (CEST)

Europese normering[bewerken]

Graag had ik een verwijzing gezien voor de waardes in de tabel. In het bijzonder voor de waardes van fase 2. Deze waardes kan ik namelijk niet elders terugvinden. Kijk bijvoorbeeld hier.--Germeau 10 nov 2010 21:10 (CET)

Fijnstof ?????[bewerken]

Beste redactie Reeds geruimetijd proberen waij als FIJNSTOF VECHTERS te worden erkend, geen succes. Indien wij gezamenlijk aan de gevolgen van fijnstof moten werken,dan gaarne een ieder die daar wat aan wil doen,erbij halen.

www.wtw-asthma-cara-luchtweg-filters.com

www.wtw-koningfilters.nl Hoogachtend, RozendaalW.H. Direkteur

Wikipedia is niet de plaats voor promotie, welk bedrijf, stichting, standpunt of maatschappelijke boodschap het ook moge zijn. Met vriendelijke groet, Josq (overleg) 17 nov 2011 18:32 (CET)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 2 externe link(s) gewijzigd op Fijnstof. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 5 sep 2017 18:01 (CEST)

Twijfelsjabloon[bewerken]

Met de inleiding zoals ie nu is lijkt weinig mis. Kan dat twijfelsjabloon niet weg? JanB46 (overleg) 11 okt 2017 18:16 (CEST)

De twijfel ging over het zeezout. Verderop in het artikel staat dat het onschadelijk is, lijkt mij duidelijk genoeg. Akkoord met weghalen sjabloon. Elly (overleg) 11 okt 2017 20:41 (CEST)
Ik vind de opeenvolging van de zinnen Dit is voornamelijk zand en zeezout.[1] Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. verwarrend. Ik vermoed, dat het onderzoek zich richt op ander fijnstof dan zeezout, en de laatste zin ("langs drukke wegen") spreekt de zeezout-opmerking ogenschijnlijk tegen. Waarom moet dat zeezout in de inleiding? Het kopje "Soorten fijnstof en herkomst" noemt het immers ook, maar terecht als laatste. Zwitser123 (overleg) 12 okt 2017 07:31 (CEST)
Ja, je hebt wel een punt. De zin in de inleiding "Het merendeel van het fijnstof in Nederland, zo'n 55 procent, is natuurlijk. Dit is voornamelijk zand en zeezout" was van belang bij de introductie van de wetgeving, vooral voor mensen die daarmee bezig waren. Het zeezout is via een rekentruuk uit de regelgeving gehaald, waardoor alle waarden wat lager werden. Het is inderdaad verwarrend voor leken en kan beter verplaatst naar verderop in het artikel. Elly (overleg) 12 okt 2017 07:47 (CEST)
Misschien dan die zin naar het kopje "In Nederland"? Het lijkt me niet slecht als de inleiding geografisch neutraler wordt, dus alleen het begrip definieert en uitlegt wat het probleem ermee is. Overigens kan dan inderdaad het twijfelsjabloon weg. Zwitser123 (overleg) 12 okt 2017 09:06 (CEST)
Sjabloon verwijderd. JanB46 (overleg) 16 okt 2017 11:18 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 2 externe link(s) gewijzigd op Fijnstof. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 18 mei 2018 03:17 (CEST)