Overleg gebruiker:Akadunzio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valdalisme[bewerken]

Gelieve te stoppen met je bewerkingsoorlog(en) (zoals reeds meermaals gevraagd) en de eenvormigheid van de politieke biografieën te respecteren. Bjelka (overleg) 29 okt 2017 23:14 (CET)

Gelieve eerst bronnen te leveren voor je bewering dat Frans Boel voor de UCB verkozen werd. Volgens mij zijn je bewerkingen gewoonweg foutief. Alle bronnen bij het artikel geven aan dat hij verkozen werd voor de katholieke partij. Akadunzio (overleg) 29 okt 2017 23:24 (CET)

Actuele lijsten[bewerken]

Goedenavond Akadunzio, ter informatie het volgende. Enkele dagen terug had ik op Huidige samenstelling Tweede Kamer (wat een onterechte redirect was) een actuele lijst met Tweede-Kamerleden geplaatst, geordend per fractie en binnen de fracties alfabetisch geordend. Deze lijst werd weer vervangen door de redirect, waarmee ik het vanzelfsprekend zeer oneens ben. Bij de eerdere door ons georganiseerde peiling, zie Wikipedia:Opinielokaal/Lijsten met actuele informatie bleek een ruime meerderheid voorstander te zijn van het toestaan van dergelijke lijsten. Helaas is er een gebruiker die ook in 2017 meent de peilingsuitslag te moeten negeren. Zie ook Overleg:Huidige samenstelling Tweede Kamer. Groeten, Bob.v.R (overleg) 2 nov 2017 23:12 (CET)

En zie ook Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen#Huidige samenstelling Tweede Kamer. - Bob.v.R (overleg) 6 nov 2017 15:52 (CET)

Reactie op blokkadeverzoek[bewerken]

Ik heb je al aangegeven dat het probleem ligt in je manier van handelen. Dat is problematisch Akadunzio. Wanneer je hierop gewezen wordt blijf je op dezelfde manier doorgaan. + zie Wikipedia:Het systeem bespelen. Ja er is een nl. naam in het geval van Fédération des Cercles catholiques et des Associations conservatrices (die stond dan ook in het artikel), maar de officiële is Fédération des Cercles catholiques et des Associations conservatrices. Dit is nog altijd een encyclopedie, en de voorkeur dient dan ook te liggen bij de officiële naam. Dit is immers niet de Vlaams-nationalistische encyclopedie, maar een algemene encyclopedie. Historische correctheid dient daarbij voorop te staan. Betreffende UCB, dit is een gangbare afkorting binnen het Belgisch grondgebied (daar hoort Vlaanderen vooralsnog ook bij, er is dus niets mis die afkorting te gebruiken in een tekst. Eens te meer gezien de historische context).Het voeren van een BWO om toch maar een gebruikelijke afkorting weg te krijgen hoort hier niet thuis. Meer zelfs, het is een duidelijke BTNI-actie bedoelt om irritatie op te wekken. En de reden van verwijzing naar eerder problematisch gedrag, is omdat het zich opnieuw stelt. Bjelka (overleg) 12 nov 2017 21:17 (CET)
Beste Bjelka, blijkbaar wil je hier dus wel overleggen, dit is de Nederlandstalige encyclopedie en daar hebben we afgesproken dat we de gangbare Nederlandstalige benaming gebruiken. De Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen is de gangbare Nederlandstalige benaming van deze partij. Op het overleg heb ik vier verschillende geschiedkundige werken gegeven, waar deze benaming werd gebruikt. En de auteurs zijn geen Vlaams-nationalisten. Betreffende UCB is dit de Franstalige afkorting en we zijn hier op de Nederlandstalige en niet op de Belgische Wikipedia. Een Franstalige afkorting, die geen enkele geschiedkundige gebruikt in Nederlandstalige boeken of publicaties, vervangen door de Nederlandstalige benaming is een duidelijke verbetering voor de lezer. Dat jij dat niet inziet is redelijk problematisch. Akadunzio (overleg) 12 nov 2017 21:58 (CET)

Blokkade[bewerken]

Beste Wikiklaas, bij deze protesteer ik tegen deze volledig onterechte blokkade. Ik ben niet diegene die geen overleg wil plegen, maar Bjelka. Ik zou dus willen dat je deze blokkade opheft. Zie Overleg:Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen#Naamgeving en Overleg gebruiker:Bjelka#Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen. Akadunzio (overleg) 12 nov 2017 22:01 (CET)

Beste Wikiklaas, ik vind het trouwens zeer problematisch dat ik mij niet eens kan fatsoenlijk kon verdedigen. Volgens mij sta ik recht in mijn schoenen. Blijkbaar zocht je een aanleiding om mij te blokkeren en heb je zonder het dossier fatsoenlijk te bekijken, mij dan ook geblokkeerd. Deze moderatorafhandeling vind ik redelijk problematisch. Misschien had je dit beter overgelaten aan iemand die niet zo vooringenomen is. Akadunzio (overleg) 12 nov 2017 22:11 (CET)

Reactie op beweringen van Wikiklaas[bewerken]

Bjelka heeft duidelijk aangegeven dat het probleem hier het gedrag van een gebruiker was, die daarvoor al diverse malen is geblokkeerd, en die inmiddels in ten minste 8 Arbcomzaken het hoofdonderwerp was. Voor de zoveelste keer voerde Akadunzio een BWO omdat hij het met een titel van een pagina niet eens was; voor de zoveelste keer vond Akadunzio dat hij gelijk had omdat hij nou eenmaal altijd vindt dat hij gelijk heeft.
Dit is een goed gemotiveerd verzoek, met voorgeschiedenis en recente voorbeelden; ik heb inderdaad die hele OP gelezen, inclusief de bijval die Akadunzio daar van Andries van den Abeele kreeg, maar waarvoor geen enkele referentie werd gegeven, en die dus van ongeveer hetzelfde kaliber was als de retoriek van Akadunzio zelf: het is zo want het is zo. Deze gebruiker heeft diverse medewerkers in het recente verleden onnoemelijk veel tijd gekost met zijn solistische opstelling, zonder dat dit tot een zinvolle discussie over de inhoud leidde of tot het werkelijk verbeteren van de encyclopedie. De rek is er een keer uit. WIKIKLAAS overleg 12 nov 2017 23:42 (CET)
Beste Wikiklaas, ik zou toch nog even willen reageren op jouw afhandeling van dit blokkadeverzoek. Jouw taalgebruik duidt al duidelijk aan waar het probleem ligt. Het probleem ligt heus niet bij mijn gedrag. Ik heb de titel gewijzigd omdat dit zo volgens de richtlijn WP:Nederlandstalige titels is ("Dit is de Nederlandstalige Wikipedia. Als een persoon, land, stad, organisatie of boek beschreven wordt, wordt dus zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt.") Die richtlijn is niet door mij geschreven. Ik heb op de overlegpagina vier verschillende boeken vermeld waar deze Nederlandstalige benaming gebruikt wordt:
 1. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden (Els Witte, Alain Meynen, Dirk Luyten) blz. 92 en 123
 2. Een geschiedenis van België (Marc Reynebau) blz. 95
 3. Rechts Vlaanderen: religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België (Henk De Smaele), blz 224, 225
 4. Katholieken en landbouw: landbouwpolitiek in België, 1884-1914 (Leen van Molle) blz. 108, 153
Dit zijn allemaal boeken die de (politieke) geschiedenis van België beschrijven. Er zijn er nog verschillende andere te vermelden. Een zoekactie op Google bevestigt dat dit een gangbare Nederlandstalige benaming is. Het is dus niet ik die een gangbare Nederlandstalige benaming vind, maar de vele geschiedkundigen en onderzoekers. Het is Bjelka die daarover niet wou overleggen en dit een vandalistische bewerking vond. Hij heeft voor die bewering geen enkele bron aangehaald, maar blijkbaar is je beweringen kunnen staven alleen maar selectief nodig. Bjelka heeft telkens zonder enig overleg mijn bijdrages ongedaan gemaakt. Ook overleg plegen is slechts selectief nodig.
En dan in verband met de discussie over Overleg:Frans Boel. Daar beweert Bjelka samen met een aantal persoonlijke aanval dat UCB de gangbare afkorting was van Katholiek Verbond van België. Ik trek dat in twijfel en vraag naar bronnen voor die bewering. Dan krijg ik te lezen dat ik mij moet verdiepen in de Belgische politiek en beroept Bjelka zich op de eenvormigheid. Daarna beweert Bjelka dat deze partij in 1921 in het Frans is opgericht en dat de Nederlandse benaming pas later is gekomen. Een bewering die hij niet staaft met enige bron. Ik repliceer dat alleen al in 1921 8 verschillende kranten in 26 artikelen de benaming Katholiek Verbond van België gebruiken. Deze bewering staaf ik met een link naar Belgicapress, het archief van de Belgische kranten. Het is moeilijk voor te stellen dat deze 8 kranten deze titel verzonnen hebben. Dus de bewering van Bjelka klopte niet. Dan ging het over de gangbaarheid van UCB als afkorting van Katholiek Verbond van België. Bjelka stelde voor dat ik eens een boek zou lezen zonder mij te vertellen welk boek ik dan wel moest lezen om deze afkorting terug te vinden. Dan beweerde Andries van den Abeele, waarschijnlijk uit ervaring dat UCB geen gangbare afkorting was voor Katholiek Verbond van België, maar gangbaar was voor Union Chimique Belge. Deze bewering wordt gestaafd door de VRT. Uiteraard is het zeer moeilijk een bewering dat iets niet gangbaar is hard te maken. Van iets wat niet gangbaar is, bestaan uiteraard ook geen referenties. Uiteindelijk heeft Bjelka drie referenties gevonden waar UCB in voorkwam. Odis, waar hij de afkorting gevonden heeft. Op Odis worden echter verschillende Belgische politici beschreven door verschillende onderzoekers. (een soort Wikipedia voor politieke geschiedenis) Bij geen enkele politieker beschreven op Odis staat dat hij een functie had bij of dat hij verkozen was voor UCB. Dus deze afkorting is zo gangbaar dat ze niet gebruikt wordt bij het beschrijven ven Belgische politici. Uiteraard waren en wel enkele personen die gewerkt hadden bij of een bestuursfunctie hadden bij het chemiebedrijf UCB. Uiteraard heb ik deze bewering ook gestaafd op het Overleg:Katholiek Verbond van België. Maar als Bjelka niet wil overleggen. Een tweede referentie was een Engelstalig boek, gevonden op Google Books. Als men dan bij de lijst van de afkortingen ging kijken stond UCB voor 'Union Catholique Belge'. De derde en laatste referentie was een artikel op Erfgoedbank Kempens Karakter. De bron van deze laatste referentie was Wikipedia en dus Bjelka zelf. Zelf heb ik op Overleg:Katholiek Verbond van België een lijst gegeven van 14 Nederlandstalige publicaties waar Katholiek Verbond van België in voorkomt. In geen van deze boeken komt de afkorting UCB voor. Ook in de bronnen gebruikt voor de artikels Frans Boel of Katholiek Verbond van België wordt nergens UCB gebruikt. Je kunt mij veel verwijten, maar als er iemand zich solistisch heeft opgesteld in deze discussie is dat overduidelijk Bjelka, die hier op de Nederlandstalige Wikipedia koste wat kost overal de gangbare Nederlandstalige benaming te vervangen door de Franstalige afkorting, die niemand in het Nederlands taalgebied gebruikt. Als hij daarop aangesproken wordt, zoekt hij naar ArbCom-zaken, die met deze hele discussie niets te maken hebben. Als men de discussie niet met argumenten kan winnen, gaat men hier nogal snel over tot het aanvallen van de gebruiker zelf. En deze aanvallen worden nog gehonoreerd ook. En begin zelf maar eens je beweringen te staven met referenties. In een vorige discussie kon je dat ook al niet. Akadunzio (overleg) 13 nov 2017 03:26 (CET)
Volgens mij gaf ik hierboven een vrij droge samenvatting van het probleemgedrag waarmee deze gebruiker zich nu al weer een tijdje van conflict naar conflict sleept, overigens niet met mij. Onder meer in het archief van de verzoekpagina artikel verplaatsen is te vinden hoe veel gebruikers werden beziggehouden door slechts één persoon met een afwijkende mening. Kan het zijn dat je goed op de hoogte zijn van de zaak verwart met vooringenomenheid? WIKIKLAAS overleg 13 nov 2017 18:31 (CET)
Beste Wikiklaas, de vooringenomenheid druipt van je bijdrages af. Je bent natuurlijk moderator en het enige dat je blijkbaar kunt is die rechten te misbruiken. Je bent totaal niet in staat om deftige samenvatting te geven van de situatie. Ik heb ook totaal geen afwijkend mening. De richtlijnen om de gangbare Nederlandstalige benaming te gebruiken zijn niet door mij uitgevonden. De uitzonderingen zijn filmtitels en wiskundige termen. Dus kan je mij bezwaarlijk van afwijkend gedrag beschuldigen. Je bent gewoon ingegaan op een probleemgebruiker, die bij iedere verbetering uitschreeuwt dat het vandalisme is en hier blijkbaar niet anders doet dan zijn eigen POV, inclusief zelfverzonnen afkortingen, door te voeren. Daarvoor moet hij uiteraard niets aantonen. Je vooringenomenheid bleek recent al overduidelijk bij de afhandeling van een verwijderverzoek en je gebrekkige argumenten bij een discussie over de naamgeving van sportclubs. En je verwijt over dat verplaatsen van artikels slaat gewoon nergens op. Waar heb je dat verzonnen? Akadunzio (overleg) 13 nov 2017 19:04 (CET)

The Banner[bewerken]

The Banner is een dikke lafaard als hij van mijn blokkade misbruik maakt om een samenvoegvoorstel door te drukken waar geen consensus over bestond. Hoe moedig is dit wel niet. Akadunzio (overleg) 13 nov 2017 19:07 (CET)

En nog steeds geef je geen inhoudelijke argumenten. Die consensus was er wel degelijk, maar jij claimde een vetorecht dat er niet is. The Banner Overleg 13 nov 2017 21:08 (CET)
Er waren vier voor en vier tegen en er zijn voldoende argumenten aangehaald tegen samenvoegen. Je bewerkingen worden dus sowieso teruggedraaid, zij het pas overmorgen. Akadunzio (overleg) 13 nov 2017 21:29 (CET)
Grappig dat je nu al een herhaling van het probleemgedrag aankondigt waar je thans voor geblokkeerd bent. Volgens mij gaat dat een voorstelbaar effect krijgen. The Banner Overleg 13 nov 2017 21:31 (CET)
Duidelijker kun je niet zeggen dat je misbruik maakt van de onterechte blok, je gedraagt je als een oprechte rat. Peter b (overleg) 13 nov 2017 21:34 (CET)
Ik zou een poging willen doen om het iets minder onvriendelijk te formuleren, maar dat lukt me voorlopig niet. Vinvlugt (overleg) 14 nov 2017 08:27 (CET)
Aangezien de overlegpagina tijdens de blokkade alleen open is om over de blokkade zelf te discussiëren heb ik de overlegpagina nu ook dichtgezet. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 13 nov 2017 22:14 (CET)


je begint dus inderdaad weer een serie editwars om jouw veto recht te claimen. Wat jammer dat je niet met nette argumenten komt of de bronnen waar zo lang naar gevraagd is. The Banner Overleg 16 nov 2017 01:42 (CET)

heb jij een veto-recht misschien? Want een consensus voor wat jij wil is er ook niet en toch voer je het dan uit, zelfs dan nog tijdens een blokkade van iemand met een andere mening. Als je je zo gedraagt, verwacht je dan respect van anderen? Ernie (overleg) 16 nov 2017 11:43 (CET)

Afgehandeld?[bewerken]

Hoi Akadunzio, het lijkt me beter om dit soort edits voortaan niet meer te doen. Uit je beschamend lange 'strafblad' blijkt dat je die edit deed enkele uren na afloop van je laatste blokkade en zo zijn er meer edits van vlak na je blokkade waaruit blijkt dat je vol voor de confrontatie gaat. Als je zo doorgaat lijkt het me zeer waarschijnlijk dat je snel weer geblokkeerd wordt. Je bent recentelijk twee keer geblokkeerd voor de periode van een respectievelijk drie dagen. Als je in dit tempo doorgaat duren de volgende blokkades een week, twee weken, een maand, etc. Is dat waar je naartoe wil? - Robotje (overleg) 16 nov 2017 09:30 (CET)

Deze niet-inhoudelijke opmerkingen van Robotje dragen ook niet bij aan het proces. Bob.v.R (overleg) 16 nov 2017 12:01 (CET)
Beste Robotje, beide blokkades waren volledig onterecht en werden door bevooroordeelde moderatoren doorgevoerd. Blijft nog altijd het feit dat de samenvoeging doorgevoerd is zonder dat er enige consensus over was en dat die samenvoeging op de nodige kritiek kon rekenen. Akadunzio (overleg) 16 nov 2017 23:17 (CET)
Wat jij daar deed was kort na afloop van je blokkade overgaan tot het verwijderen van die sjablonen met in de bewerkingssamenvatting de opmerking 'afgehandeld'. En daar beef het niet bij want in dezelfde periode deed je met deze en deze edit hetzelfde bij twee andere artikelen. Dat betreft jou gedrag kort na die blokkade waarvan jij blijkbaar niet begrijpt waarom die werd opgelegd door Wikiklaas. Begin september begon je, nadat de daaraan voorafgaande blok afgelopen was, een discussie op de OP van MoiraMoira omdat zij je geblokkeerd had. De andere wikipedianen die daar reageerden waren unaniem van mening dat die blok terecht was maar jij wilde dat niet erkennen. Begin van dit jaar was je een week geblokkeerd door CaAl en ook toen beweerde je dat die blok onterecht was. Op je 'strafblad' staan vele tientallen blokkades waardoor je bij elkaar zo'n twee jaar geblokkeerd was. Kun je eens wat voorbeelden geven van aan jou opgelegde blokkades die je wel terecht vindt? Zo niet, dan is het ook geen wonder dat je niet of nauwelijks leert van al die blokkades en dus steeds weer opnieuw geblokkeerd wordt voor doorgaan met hetzelfde of soortgelijk wangedrag. - Robotje (overleg) 17 nov 2017 00:12 (CET)
En jij denkt serieus dat dit gezuig een zinvolle bijdrage aan de sfeer en de opbouw van de encyclopedie is? Peter b (overleg) 17 nov 2017 00:20 (CET)
Vrij smakeloos, deze lange bijdrage van Robotje. Ook deze bijdrage is, zoals kennelijk op nl-wikipedia bijzonder gebruikelijk is bij het onderwerp basketbal in België, volkomen niet-inhoudelijk. Inderdaad draagt deze bijdrage in negatieve zin bij aan zowel de sfeer als het proces. Vooral de aanmatigende vraag is opmerkelijk. Is Robotje in staat aan te geven waarom hij zich hier op deze wijze (gezuig) mee bemoeit? Bob.v.R (overleg) 17 nov 2017 00:31 (CET)
Als dit samenvoegvoorstel het eerste was dat The Banner deed, zou men nog kunnen denken dat het over de inhoud gaat. Eerder deed hij al net hetzelfde op artikelen van Belgische atletiek. Op een bepaald moment wordt je dit gedoe gewoon beu. Zeker als The Banner dan steun begint te krijgen van figuren als Robotje. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:40 (CET)

Basketbal[bewerken]

Ik ben wat ongelukkig met de naamgeving van respectievelijk Eerste klasse mannen (basketbal België) en Eerste klasse vrouwen (basketbal België). Basketbal is namelijk de hoofdmoot terwijl het geslacht van de spelers mijns inziens het onderscheid is.

Ik wil dan ook voorstellen de artikelen te hernoemen en wel tot Eerste klasse basketbal België (vrouwen) en Eerste klasse basketbal België (mannen) en dan de bijbehorende doorverwijspagina aanmaken. The Banner Overleg 16 nov 2017 14:31 (CET)

Als jij nou gewoon bezig blijft in Ierland met restaurants waar je kunt eten en je verder niet bemoeit met basketbal in België, echt daar wordt de wereld een stuk mooier van. Peter b (overleg) 16 nov 2017 14:44 (CET)
Als jij niet te pas en te onpas zure, irrelevante opmerkingen rond zou strooien zou de wereld ook een stuk mooier worden. The Banner Overleg 16 nov 2017 14:58 (CET)
Herstel maar eerst de samenvoeging die je zonder consensus hebt doorgevoerd. Akadunzio (overleg) 16 nov 2017 23:14 (CET)
Het blijft, bij al het geruzie, voor mij onduidelijk op welke overlegpagina het inhoudelijke overleg over basketbal in België plaatsvindt. Bob.v.R (overleg) 16 nov 2017 23:52 (CET)
Eigenlijk is de The Banner helemaal niet geïnteresseerd in het Belgische basketbal. Die komt hier maar gebruikers die inhoudelijk bijdragen aan artikelen over het Belgische basketbal het leven zuur te maken bijvoorbeeld met willekeurige samenvoegvoorstellen, zoals hij dat al eens eerder deed bij artikelen over Belgische atletiek. Dat hij dat bij het Nederlandse basketbal doet. De artikelen hebben daar net dezelfde gebreken (als men de ideeën The Banner als maatstaf neemt) en dan kan hij met Nederlanders ruzie maken. Of hij kan een peiling opstarten waarvan de uitslag op voorhand te voorspellen is. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:02 (CET)
Zou het een idee zijn om een of twee bemiddelaars te zoeken, want dit geruzie is voor niemand leuk. Vinvlugt (overleg) 17 nov 2017 00:03 (CET)
Neen, dit willekeurig gedoe op Belgische artikelen, die er net hetzelfde uitzien als de Nederlandse artikelen, dient gewoon op te houden. Er dient hier gewoon één maatstaf te zijn. Het Nederlandse basketbal is vergelijkbaar met het Belgische basketbal. En met die mening sta ik niet alleen. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:11 (CET)
Beste Akadunzio, ik geloof wel dat je gelijk hebt, maar op deze manier ga je het in ieder geval niet krijgen. Jullie hebben je beiden ingegraven, en er wordt alleen nog maar geruzied. Ik zou zeggen, ga op zoek naar iemand die een poging kan doen tot bemiddeling. Vinvlugt (overleg) 17 nov 2017 00:36 (CET)
Als je vindt dat ik gelijk heb, zeg dat dan toch gewoon. Als ik niet reageer op The Banner denkt hij gewoon dat hij gelijk heeft, gewoon omdat er niet veel gebruikers zich bezighouden met het Belgische basketbal. Daarom waagt hij zich ook niet aan de Nederlandse tegenhangers. Denk je nu echt dat ik kick op dergelijke onzinnige discussies? Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:49 (CET)
Tja, als je zulke negatieve en onjuiste ideeën als leidraad neemt, komen wij inderdaad helemaal nergens. Precies zoals jij lijkt te beogen. Maar ik ben helemaal niet verplicht om actief te zijn met Nederlands basketbal als ik samenvoegvoorstellen doe over Belgisch basketbal. Dat heeft er gewoon geen spat mee te maken. The Banner Overleg 17 nov 2017 01:01 (CET)
Er is geen enkel verschil tussen de Nederlandse basketbalbelofteprijs en de Belgische basketbalbelofteprijs en dat kunnen we best zo houden. Het Belgische artikel heeft veel meer onafhankelijke bronnen dan het Nederlandse, maar bronnen zijn op Wikipedia niet verplicht. Beide prijzen zijn E. En je bent uiteraard niet verplicht om actief te zijn met het Nederlands basketbal, maar dat geldt des te meer voor het Belgische basketbal. Hou je dus bezig met de zaken die je interesseren. Belgisch basketbal is daar overduidelijk niet bij. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 01:10 (CET)
Je komt met allerlei vreemde veronderstellingen over het waarom van mijn samenvoegvoorstellen en daaraan hang je ook weer de meest vreemde verwachtingen. The Banner Overleg 17 nov 2017 02:01 (CET)

Het overleg kan men terugvinden op Wikipedia:Samenvoegen/201709 alwaar The Banner een voorstel tot samenvoegen heeft gedaan. Iedereen die het daar niet (of juist wel) mee eens is kan daar zijn (inhoudelijke) mening geven. Ook kan eenieder die vindt dat ook artikelen over Nederlands basketbal samengevoegd zouden moeten worden daar (inhoudelijk beargumenteerde) voorstellen daartoe plaatsen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 nov 2017 00:08 (CET)

Beste LeeGer, je bent je weer aan het moeien met iets waar je overduidelijk de klepel niet weet hangen. Op Wikipedia:Samenvoegen/201708 zijn er al ellenlange discussies gevoerd. Daarbij is geen consensus bereikt voor samenvoegen en dan wordt er normaal gezien niet samengevoegd. The Banner meende van mijn onterechte blokkade te mogen profiteren om ondanks het gebrek aan consensus toch samen te voegen. Hij is daar op terechtgewezen door andere gebruikers. Ik ga dus niet meer uit van goede wil aan de kant van The Banner. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:15 (CET)
Inhoudelijk ga ik me er ook niet mee bemoeien, ik heb weinig verstand van sport. Ik gaf slechts de link van de discussie waar het naar mijn idee over ging, want dat was hier niet duidelijk. Dank voor je aanvulling. Die eerdere discussie had ik inderdaad nog niet gezien. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 17 nov 2017 00:40 (CET)
Niets belet The Banner om maandelijks nog een ander voorstel in te dienen. Er zijn nog vijf andere basketprijzen te gaan. En in Nederland zijn zelfs 14 artikelen over basketprijzen. Maar dat is uiteraard wel Nederland. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 00:45 (CET)

Heeft er misschien ook iemand nog wat te melden over het voorstel tot naamswijziging waarvoor ik dit draadje opende? The Banner Overleg 17 nov 2017 00:57 (CET)

Een goed begrijpelijk voorstel. Zie echter gaarne mijn suggestie op Wikipedia:Samenvoegen/201709. Groeten, Bob.v.R (overleg) 17 nov 2017 01:03 (CET)
Dit gaat over een hernoemingsvoorstel, niet over de samenvoegvoorstel. The Banner Overleg 17 nov 2017 02:01 (CET)
Dat begrijp ik. Maar ik krijg de sterke indruk dat je niet de moeite hebt genomen om mijn suggestie te lezen. Bob.v.R (overleg) 17 nov 2017 02:26 (CET)
Ik heb een volglijst... The Banner Overleg 17 nov 2017 10:14 (CET)
Lijkt me ook een korrekt voorstel Warpozio (overleg) 17 nov 2017 01:04 (CET)
Als jullie willen overleggen over de naamgeving van een artikel kan dat op de overlegpagina van het artikel of op de het portaal sport. Hier bereik je alleen mij. Akadunzio (overleg) 17 nov 2017 20:19 (CET)
Nu doe je jezelf tekort Akadunzio. Ik weet zeker dat jouw overlegpagina inmiddels de aandacht heeft van vele medewikipedianen. ;-) Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 18 nov 2017 00:46 (CET)
Toch niet de mensen die zich bezig houden met het Belgische basketbal. Akadunzio (overleg) 18 nov 2017 13:38 (CET)

Beoordelingsnominatie van o.a. Belofte van het jaar (basketbal België)[bewerken]

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. De genomineerde artikelen zijn: Belofte van het jaar (basketbal België) door The Banner, Coach van het jaar (basketbal België) door The Banner. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20171118 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 19 nov 2017 01:03 (CET)

excuus. ..[bewerken]

...voor revert. Deed ik per abuis. Met vriendelijke groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 25 nov 2017 08:52 (CET)

Blokkadeverzoek[bewerken]

Vermits jullie al bijna twee weken een bewerkingsoorlog uitvechten op Eerste klasse mannen (basketbal België) heb ik hier een blokkadeverzoek ingediend voor jou en The Banner. Tvx1 (overleg) 25 nov 2017 14:38 (CET)

En dan zelf een bewerkingsoorlogje beginnen op Belofte van het jaar (basketbal België), hetgeen verband houdt met de hele discussie. Jij bent blijkbaar niet beschaamd. Waarschijnlijk is dit voor Wikiklaas de gedroomverfde gelegenheid. Akadunzio (overleg) 25 nov 2017 17:54 (CET)
Jij biedt Wikiklaas of andere moderatoren alleen maar zelf die gelegenheden aan. Dat is alleen je eigen schuld.Tvx1 (overleg) 25 nov 2017 18:52 (CET)
Dit is geen bewerkingsoorlog. Ik revert gewoonweg een onterecht doorgevoerde samenvoeging. Jij voert zelf een bewerkingsoorlog door de onterechte samenvoeging alsnog door te voeren, terwijl het artikel ter beoordeling voorligt en dan ga je andere gebruikers daar nog op aanspreken? Ik vind jouw gedrag ook zeer blokwaardig. Akadunzio (overleg) 25 nov 2017 19:02 (CET)
Je hebt elkaars bewerkingen op dat artikel elk 7 keer ongedaan gemaakt de voorbij weken. Dat je dan nog durft beweren dat er geen bewerkingsoorlog was slaat alle verbeelding. Het maakt niet uit wie begint of wie gelijk heeft, als je herhaaldelijk de bewerkingen van een andere gebruiker ongedaan maakt voer je wel degelijk een bewerkingsoorlog. Dat is een objectief feit. Jullie zijn nu allebei geblokkeerd dus er is zeker geen heksenjacht tegen of jou en ook geen partijdigheid. Ik heb zelf de bewuste pagina helemaal niet bewerkt dus jouw bewering dat ik de "onterechte samenvoeging alsnog doorvoer" slaat nergens op.Tvx1 (overleg) 25 nov 2017 22:32 (CET)
Een beetje hypocriet dat je beweert onpartijdig te zijn. Je voert een samenvoeging op Belofte van het jaar (basketbal België) van The Banner gewoon door terwijl er geen consensus over is en dan nog ga je beweren dat je niet partijdig bent. Als je de geschiedenis van Belofte van het jaar (basketbal België) bekijkt zie je dat voordien The Banner al bewerkingsoorlogen heeft gevoerd met Saschaporsche en Peter b over hetzelfde thema. Akadunzio (overleg) 25 nov 2017 22:46 (CET)
Hoi Akadunzio, ik heb je overlegpagina ook dichtgezet. Deze stond open om je blok te bespreken. Niet om een nieuwe BWO te starten. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 26 nov 2017 00:52 (CET)

Periodekampioenschap eerste klasse B[bewerken]

Beste Tvx1, vooraleer je een bewerkingsoorlog start op dit sjabloon, raad ik je toch nog eens aan om het bondsreglement te lezen. Artikel P1544 gaat over de competitie in eerste klasse B. Daar staat "Het kampioenschap wordt opgedeeld in twee periodekampioenschappen van veertien wedstrijden. Na deze wedstrijden wordt er een perioderangschikking opgemaakt, volgens de criteria bepaald voor de eindrangschikking (Art. B1531)" En dit staat in artikel B1531: "Wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:

 1. het grootste aantal overwinningen;
 2. het beste doelpuntensaldo;
 3. het grootste aantal gemaakte doelpunten;
 4. het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;
 5. het grootste aantal overwinningen op verplaatsing;
 6. de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks."

Jouw uitleg klopt dus niet. Maar blijkbaar hoef jij niet te overleggen. Jij mag direct beginnen met een bewerkingsoorlog. Of toch niet met mij want ik ben blijkbaar vogelvrij verklaard. Iedereen mag hier naar hartenlust bewerkingen van mij ongedaan maken zonder overleg te starten of zonder dat er consensus is bereikt. Ik zal daarna toch wel geblokkeerd worden door Wikiklaas. Akadunzio (overleg) 25 nov 2017 20:00 (CET)

Neen, daar ben je iets te snel geweest. In artikel B1531 staat wel degelijk onder punt 211 de algemene regel, maar onder punt 22 staat ook de specifieke regeling voor periodekampioenschappen:namelijk B1538. En in Artikel B1538 punt 32 (onder kop 3 Perioderangschikking)staat letterlijk het volgende:
"32. Na iedere periode wordt er een rangschikking opgemaakt over die periode. Tenzij er andere reglementaire bepalingen of provinciale modaliteiten bestaan, geldt hierbij achtereenvolgens als criterium:
 1. het grootst aantal bekomen punten;
 2. bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden;
 3. bij verdere gelijkheid, het verschil tussen doelpunten voor en tegen.
De eerste van deze rangschikking wordt als periodewinnaar aangeduid."
Voor de perioderangschikking hanteert men dus maar drie criteria. Deze zijn ook weergegeven in het sjabloon. De drie ploegen staan dus momenteek gelijk. Als er op het einde van een periode nog steeds een dergelijk gelijkstand bestaat voor de eerste plaats, spelen de ploegen in kwestie testwedstrijden. Jouw persoonlijk aanvallen en beschuldigen van slechte wel slaan dus nergens op. Ik heb trouwens wel op die overlegpagina gereageerd.Tvx1 (overleg) 25 nov 2017 22:22 (CET)
Je hebt pas gereageerd na het terugdraaien. En neen, je hebt geen gelijk. Artikel B1538 geldt niet voor profvoetbal 1B. Daar gelden voor de rangschikking van beide perioden de criteria voor de eindrangschikking en niet die van de periodekampioenschap. Blijkbaar ben je bij het lezen ook al selectief. Akadunzio (overleg) 25 nov 2017 23:03 (CET)
Hoezo ik selectief? Jij bent diegene enkele de punten leest die je wil zien. Ik lees het gehele reglement en er staat nergens dat Artikel B1538 niet geldt voor Eerst klasse B. Artikel B1531 heeft een algemeen regel en een regel voor periodekampioenschappen. En die voor periodekampioenschappen staat verder beschreven in artikel B1538. Een periodekampioenschap is een periodekampioenschap, of dat nu in profvoetbal 1B of in een lagere klasse is.Tvx1 (overleg) 26 nov 2017 11:58 (CET)
Het zou natuurlijk mooi zijn als de KBVB zo vriendelijk zou zijn om de reglementen minder ingewikkeld te maken, dan is er ook minder discussie. Maar op dit punt sluit ik me, gebaseerd op het KBVB-reglement, aan bij Akadunzio. Als er staat dat in een competitie (periodekampioenschap of wat voor competitie dan ook) de criteria bepaald voor de eindrangschikking (Art. B1531) worden toegepast, dan kan de enige conclusie zijn dat de criteria bepaald voor de "eindrangschikking" moeten worden toegepast. Bob.v.R (overleg) 25 jan 2018 12:12 (CET)
Zeker als je weet dat in artikel P1544 (competitie profvoetbal 1B) nergens verwezen wordt naar artikel B1538. Dit in tegenstelling tot artikelen V1556 (competitie tweede klasse amateurs Voetbal Vlaanderen) en V1557 (competitie derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen) (of dezelfde artikelen A1556 en A1557 over de ACFF-reeksen in de Franstalige versie), waar wel expliciet verwezen wordt naar het bewuste artikel B1538 over periodekampioenschappen. Akadunzio (overleg) 25 jan 2018 20:59 (CET)
Is dat nu echt zo moeilijk om de tekst van het reglement deftig te lezen? B1531.21 is de specifieke regel "Eindrangschikking Kampioenschap" en niet de algemene regel "Eindrangschikking". Er bestaat helemaal zo geen algemene regel. Ik weet echt niet waar jullie dat vandaan halen. Bovendien is B1531.22 evenzeer onderdeel van B1531 en geeft de verdere toelichting ervan, B1538, duidelijk aan dat dit evenzeer een regel voor een eindrangschikking is, maar meer bepaald voor die van periodekampioenschappen. En dat is waarover het hier hebben. Waarom zou de KBVB in hemelsnaam al die moeite doen om een regel voor periodekampioenschappen uit te schrijven om die dan niet toe te passen op de belangrijkste periodekampioenschappen uit onze voetbalpyramide?Tvx1 (overleg) 26 jan 2018 02:34 (CET)
Het is inderdaad niet zo moeilijk. In artikel P1544 wordt door de KBVB expliciet bepaald dat de criteria voor het opmaken van de periodekampioenschappen in profvoetbal 1B die van de eindrangschikking zijn. En die worden beschreven in artikel B1531 paragraaf 21. Iedereen snapt dit blijkbaar, alleen Tvx1 beweert hiermee problemen te hebben. Bij andere kampioenschappen wordt voor de periodekampioenschappen wel explicitiet verwezen naar artikel B1538. Akadunzio (overleg) 26 jan 2018 21:14 (CET)

Beoordelingsnominatie Eerste klasse (basketbal)[bewerken]

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Eerste klasse (basketbal) dat is genomineerd door Bob.v.R. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20171126 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 27 nov 2017 01:02 (CET)

1973?[bewerken]

Hoi Akadunzio, bij deze revert van jou vermelde je in de bewerkingssamenvatting: "Hij is niet in 1973 geboren" Kun je aangeven op basis van welke bron je zo zeker weet dat Luc Thijs niet in 1973 geboren is? - Robotje (overleg) 31 jan 2018 19:42 (CET)

Beste Robotje, ik heb toch aangegeven dat hij op 6 juni 1972 geboren is. Hij is dus niet in 1973 geboren, want 6 juni 1972 ligt volgens mij niet in 1973. Ik kan je ook nog zijn emailadres en GSM-nummer geven, maar daar heb jij geen zaken mee. Jij was toch overtuigd dat hij in 1973 geboren was wat dus helaas voor jou niet het geval is. Jij bent de laatste tijd altijd verkeerd als je mij wilt corrigeren. Ik zou je dus willen voorstellen je met je eigen zaken bezig te houden. Akadunzio (overleg) 1 feb 2018 00:11 (CET)
Na je revert om 19:31 heb ik je gevraagd om een bron voor jouw stelling dat hij niet in 1973 geboren was. Terwijl ik die tekst op m'n mobiele telefoon aan het intypen was met de juiste diff-link erbij heb jij om 19:38 een geboortedatum in dat artikel geplaatst wat net iets eerder was dan het opslaan om 19:42 van mijn edit hierboven. Die twee edits hebben elkaar gekruisd. Ik heb nooit beweerd dat Luc Thijs in 1973 geboren is. Volgens dit krantenartikel van 12 september 2017 was hij toen 44 jaar en dus geboren in de periode van september 1972 tot september 1973. Jij vermelde in het Wikipedia-artikel dat Luc Thijs op 6 juni 1972 werd geboren wat dus in strijd is met wat er in dat krantenartikel stond. Mijn vraag hierboven naar jouw bron blijft onbeantwoord, graag nog even alsnog een bron geven. - Robotje (overleg) 1 feb 2018 06:47 (CET)
Ik heb dat gevonden in een deelnamelijst van het Belgisch kampioenschap hengelen 2013. Maar vermits in die bron adressen, GSM-nummers en geboortedata van alle deelnemers staan heb ik die niet als bron meegegeven. Als je wilt zal ik je de link wel mailen. Ik zie nu wel dat Luc Thijs aan twee BK's ging deelnemen en tweemaal in de lijst staat. Bij het tweede kampioenschap staat hij met geboortedatum 6-6-1973. Dat komt dan wel overeen met de leeftijd in alle kranten. Dat zal dus waarschijnlijker zijn. Akadunzio (overleg) 1 feb 2018 19:58 (CET)
Bedankt voor je interne mailtje en aanpassing. Ziet er beter uit zo. - Robotje (overleg) 1 feb 2018 20:41 (CET)
In een deelnemerslijst van 2017 is hij ook op 6/6/1973 geboren. Dat zal dus wel de juiste geboortedatum zijn. Akadunzio (overleg) 1 feb 2018 20:50 (CET)

Beoordelingsnominatie van o.a. Stefaan Allemeersch[bewerken]

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. De genomineerde artikelen zijn: Stefaan Allemeersch door Bjelka, Noor Vidts door Bjelka. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180210 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 11 feb 2018 01:04 (CET)

Afstand nemen[bewerken]

Beste Akadunzio en Bjelka, zouden jullie alsjeblieft afstand van elkaar willen nemen en niet meer op elkaar willen reageren? Jullie bederven elkaars werkplezier en als omstander is er ook geen lol aan te beleven. Jullie hebben beide de aanleg om artikelen te schijven die we hier graag willen. Willen jullie alleen dat doen? Please!! Ymnes (overleg) 12 feb 2018 18:41 (CET)

Verzoek aan Magere Hein[bewerken]

Beste Magere Hein, ik had graag van jou vernomen waarom ik geblokkeerd werd. Ik word door gebruiker Bjelka al weken lang weggezet als ingelogde vandaal, zelfs bij de blokaanvraag, terwijl ik dat niet ben en zelfs nooit geweest ben. Bij iedere discussie worden door deze gebruiker geen argumenten gebruikt, maar haalt hij er enkele arbitragezaken bij die totaal niets ter zake doen of mijn blokverleden. Blijkbaar zijn artikelen relevant omdat ik ooit geblokkeerd werd of zijn door mij aangemaakte artikelen niet encyclopedisch omdat ik ooit geblokkeerd werd. Ik had dus graag van jou ook geweten hoe ik met deze persoonlijke aanvallen om moet gaan. Bij mij is ergens een grens bereikt, maar deze probleemgebruiker zo maar zijn gangen laten gaan, zou zijn probleemgedrag juist belonen. Ik zou wel aan andere onruststokers willen vragen hier niet te reageren. Deze vraag is alleen voor Magere Hein bedoeld. Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 19 feb 2018 19:58 (CET)

Beste Akadunzio, zoals ik al op REGBLOK schreef: wegens verstoring van de werksfeer. Regblok is niet de plek voor je ruzie met Bjelka. Om dezelfde reden heb ik Bjelka een dag rust gegeven.
Bjelka's uit de sloot vissen van oude koeien is onzakelijk en vormt nooit een inhoudelijk argument, maar is zelfstandig niet in strijd met de regels. Ik zou het negeren, maar als je dat niet kunt raad ik aan de ArbCom om een maatregel te vragen. Mocht die zo'n maatregel nemen met daaraan sancties verbonden dan kunnen moderatoren er bij overtreding wat aan doen. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 19 feb 2018 21:56 (CET)
En met wat zou ik de werksfeer verstoord hebben? Omdat ik niet wist dat persoonlijke aanvallen zoals bijvoorbeeld ingelogde vandaal geen aanleiding zijn voor een blokkade? Ik ben geen ingelogde vandaal en dus is dat helemaal geen oude koe. Ik vind je blokkadereden dus maar heel dunnetjes. Akadunzio (overleg) 19 feb 2018 22:58 (CET)
Beste Akadunzio,
Ik had niet verwacht dat je het met mijn uitleg eens zou zijn. Of je een ingelogde vandaal bent of geweest bent kan ik niet eenvoudig vaststellen, maar twee moderatoren die u eerder blokkeerden deden dat wegens herhaald vandalisme. Het is me bekend dat je het daar niet mee eens bent; dat roep je al lang bij hoog en bij laag. Ik vind het gedrag van Bjelka niet fraai, maar zijn het persoonlijke aanvallen? Dat volgt niet uit het zo noemen. Is een verder niet betrokken derde op mijn OP "mijnheer Onruststoker" noemen een persoonlijke aanval? Ik zou het zo maar zo kunnen uitleggen. Jouw ruzie heeft een hoog pot-verwijt-de-ketel-gehalte. Mijn adviezen staan hierboven. Doe er mee wat je wilt, ik heb verder niets meer aan de zaak toe te voegen. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 20 feb 2018 19:57 (CET)
Beste Magere Hein, wat een antwoord is dat nu weer. Je weet heel goed wat een ingelogde vandaal is en dat ik dat niet ben. En dat Robotje een onruststoker is bij blokkades zou je ondertussen ook al moeten weten. Ik heb hier nog nooit iets vandalistisch gedaan, maar blijkbaar moet men altijd een stok hebben om te kunnen slaan. Soms noemt men die stok "herhaald vandalisme" en een andere keer "verstoring van de werksfeer". Het herhaald vandalisme bij mij was o ironie de eerste keer het opnieuw nomineren van een atleet, die één bronzen medaille had gehaald op het Belgisch kampioenschap. Ik had dit gedaan omdat de ArbCom gezegd had dat ik de discussie opnieuw moest starten. De tweede blokkade voor "herhaald vandalisme" is terug ingetrokken, want ze was er gewoonweg te ver over. Je zou dus beter hier een voorbeeld aan nemen en mijn blokkade gewoon terug opheffen. Akadunzio (overleg) 20 feb 2018 20:47 (CET)

Vraag over links in infobox[bewerken]

Hallo Akadunzio. Je hebt de wikilinks verwijderd uit de infobox van Louis De Clerck. De meeste begrijp ik. Een snelle check van andere artikelen laat zien dat inderdaad bij bv. Discipline niet wordt gelinkt; daar was ik dus iets te enthousiast bezig. Ik dacht echter dat het gebruikelijk was om wel de geboorte- en overlijdensplaats te linken, zoals bv. bij Wilfried Geeroms, maar dan wordt het toch weer niet gedaan bij Raymond Van Dijck. Jij bent langer actief op Wikipedia dan ik: weet jij of daar ooit iets over is afgesproken? Hartelijk dank en met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 6 mrt 2018 07:51 (CET)

Ik denk niet dat het nodig is om tweemaal dezelfde links te leggen. Die staan in het artikel gewoon vlak naast elkaar. Akadunzio (overleg) 6 mrt 2018 18:44 (CET)
Duidelijk. Dank je! JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 6 mrt 2018 19:40 (CET)

Beroepsnamen[bewerken]

Hoi Akadunzio, ik zag dat je van Charlotte Jacobs een doorverwijzingspagina hebt gemaakt naar de atleet en de feminist met deze naam. Nu valt het me op dat je hier gekozen hebt voor de seksegemarkeerde beroepsnamen (feministe en atlete). Omdat we over het algemeen beroepsnamen gewoon (gender)neutraal kunnen beschrijven is deze markering (in mijn ogen) onnodig en ongewenst (Op wikipdia schrijven we immers zo neutraal mogelijk). Heb je er bezwaar tegen wanneer ik beide beroepsnamen aanpas naar de neutrale versie? (in dit geval dus feminist en atleet) Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 6 mrt 2018 21:15 (CET)

Beste Ecritures, ik heb atletes al altijd beschreven als atlete. Ik ben het dus niet met je eens dat dit onnodig of ongewenst zou zijn. Als je dit wil wijzigen, zou ik dat toch eerst na overleg met andere gebruikers willen laten doorvoeren. Met vriendelijke groet, Akadunzio (overleg) 6 mrt 2018 21:25 (CET)
Hoi Akadunzio, prima dan zal ik dit onderwerp (beroepsnamen bij doorverwijzingen) verder onderzoeken en ergens anders met meer collega's bespreken. Maak je ook altijd gebruik van de constructie "mannelijke atleten" of vind je het alleen noodzakelijk om bij vrouwelijke atleten de seksemarkering aan te brengen? Ik vraag dit uit interesse omdat ik altijd benieuwd ben waarom collega's ervoor kiezen om een dergelijk seksegemarkeerd woord te gebruiken terwijl atleet of feminist ook in alle gevallen gewoon zou voldoen. Dan kan ik die mening meenemen in de bespreking elders. Dank alvast, Ecritures (overleg) 6 mrt 2018 23:26 (CET)
Ik denk dat ik gewoon zoals iedereen atleet gebruik bij mannen, net zoals iedereen atlete gebruikt bij vrouwen. Akadunzio (overleg) 6 mrt 2018 23:47 (CET)
Beste Ecritures, bij vrouwelijke sportbeoefenaren is het bezigen van de vrouwelijke benaming (atlete, basketbalster, etc.) zeer gebruikelijk. Als je denkt dat er consensus voor zou zijn om alle sportbeoefenaren met een 'mannelijke' benaming aan te duiden, dan ben ik dat niet met je eens. Volgens mij is daar helemaal geen consensus over. Groeten, Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2018 00:23 (CET)
Er zijn v.w.b. hier beschreven sportbeoefenaren nooit afspraken gemaakt om vrouwelijke en mannelijk sporters genderneutraal te beschrijven. Het zou ook volslagen onzinnig zijn, want vrouwen sporten nu eenmaal tegen vrouwen en mannen tegen mannen, op korfbal en autosport na. Ik ben het dan ook volstrekt eens met Bob.v.R. Groet, Piet.Wijker (overleg) 7 mrt 2018 09:11 (CET)
Hoi allemaal, dank alvast voor jullie reactie.In het Nederlands hebben we veelal een neutraal woord om beroepen te beschrijven (bijvoorbeeld atleet): dit woord omschrijft zowel de mannelijke als de vrouwelijke beoefenaars van atletiek. Ik ben voor deze discussie oprecht geïnteresseerd in jullie antwoorden *waarom* jullie vinden dat het dan nodig is om voor een vrouwelijke atleet een seksemarkering aan te brengen en voor een mannelijke atleet niet. Het belangrijkste waarom personen in de encyclopedie opgenomen worden is toch hun vak (en de verdiensten/prestaties) en niet of ze een penis het ene dan wel een ander geslacht hebben? Waarom is het dan voor vrouwen nodig om een seksemarkering aan te brengen en voor mannen niet? Als het dan zo belangrijk gevonden wordt om te zien of het een mannelijke dan wel een vrouwelijke sporter betreft zou je er toch beter voor kunnen kiezen om bij *beiden* zo'n seksemarkering aan te brengen? Nogmaals, ik ben slechts geïnteresseerd waarom jullie er zo aan hechten om - wanneer er een neutrale beroepsnaam bestaat - toch voor vrouwen een seksegemarkeerde versie te gebruiken. Nogmaals dank al voor jullie gegeven antwoorden. Ecritures (overleg) 7 mrt 2018 09:24 (CET)
In het Nederllands gebruik ik atleet en atlete, in het Engels alleen athlete. Dat heeft verder niets met feminisme te maken, het is altijd(?) al zo geweest. Cattivi (overleg) 7 mrt 2018 10:16 (CET)
Zoals ze in het Frans spreken over un flic en une femme flic. Warpozio (overleg) 7 mrt 2018 13:29 (CET)
Belangrijkste vraag is wat de toonaangevende (recente) bronnen doen toch? Vinvlugt (overleg) 7 mrt 2018 10:18 (CET)
Dat autosport en korfbal de enige twee sporten zijn waar vrouwen in een wedstrijd uitkomen/strijden tegen vrouwen klopt gewoon niet. Neem Judit Polgár, die deed gewoon mee aan kampioenschappen waar ook/vooral mannen aan deelnamen. Bij de categorisatie hebben we ooit op nl-wiki vrouwelijke schakers apart gecategoriseerd maar dat is jaren geleden gelijkgetrokken. De Polgár zusjes worden dan ook als schaker gecategoriseerd. Bij de titel van een artikel tussen haakjes een vrouwelijke variant te gebruiken komt dan inconsistent over. - Robotje (overleg) 7 mrt 2018 13:27 (CET)
De discussie ging niet over categorisatie. Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2018 14:57 (CET)
De discussie gaat inderdaad niet over categorisatie en dat beweer ik ook helemaal niet. Mijn punt is dat als we schaaksters consequent in een schaker categorie plaatsen het niet consequent overkomt om tussen haakjes bij een artikel wel de vrouwelijke vorm te gebruiken bij een biografie over een sportvrouw. Bij Barbara Visser (politicus), Samira Ibrahim (activist) en Ingrid Visser (bioloog) doen we dat ook niet, waarom zou dat bij sportvrouwen dan wel moeten gebeuren? - Robotje (overleg) 7 mrt 2018 20:42 (CET)
Zie hieronder mijn antwoord op die vraag. Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2018 21:42 (CET)
Hier is de laatste jaren al vaker vrij uitgebreid discussie over geweest. Er is beslist geen consensus hier op WP dat het "expliciet vrouwelijk markeren" van beroepsnamen ongewenst en/of seksistisch zou zijn. Dringend verzoek dus aan Ecritures om dit niet zomaar eigenmachtig te gaan wijzigen. Maar misschien wil iemand hierover wel een peiling over opzetten, als het blijkbaar nog steeds zo'n heet hangijzer is? De Wikischim (overleg) 7 mrt 2018 10:01 (CET)
Er vindt hier toch gewoon braaf overleg plaats? Waarom meteen zo dramatisch? Vinvlugt (overleg) 7 mrt 2018 10:18 (CET)
Beste Ecritures, op wikipedia volgen we de gangbare gebruiken en conventies. Daarbij baseren we ons op eigen ervaringen en op bronnen. In de sport wordt een vrouw altijd met de vrouwelijke benaming aangeduid en een man met de mannelijke benaming. Dit is volgens mij het geval in ongeveer alle artikelen op nl-wikipedia, omdat het ook in het Nederlands taalgebied de gangbare situatie is. Ik neem aan dat dit het antwoord is op jouw vraag. Voor andere beroepsgroepen ligt het anders, maar voor de sport is dit de situatie. Groet, Bob.v.R (overleg) 7 mrt 2018 10:33 (CET)
Er is helemaal geen sprake van, als zouden we bij vrouwen wel een seksemarkering aanbrengen en bij mannen niet. 'Atleet', 'schaatser' etc. zijn mannelijke, 'atlete', 'schaatster' etc. zijn vrouwelijke begrippen, it is as simple as that. Groet, Piet.Wijker (overleg) 7 mrt 2018 10:40 (CET)

De weerstand tegen 'vrouwelijke' functiebenamingen is te begrijpen als je bedenkt dat deze worden gevormd op basis van de mannelijke benamingen. De mannelijke vorm is dus de standaard en de vrouwelijke vorm wordt daar door middel van een suffix (journaliste-e, lerar-es) of een infix (schrijf-st-er) van afgeleid, waarmee die vrouwelijke vorm dus in zekere zin ondergeschikt is aan de mannelijke vorm (zie ook deze eerdere discussie).

Dat neemt niet weg dat een woord als atleet voor de doorsnee taalgebruiker net zo 'seksegemarkeerd' is als atlete; voor hem of haar duidt atleet op een man en atlete op een vrouw. Het streven om atleet ook op vrouwen te laten slaan mag dus begrijpelijk zijn, maar is daarom niet minder kunstmatig: er wordt iets aan de taal opgelegd, en van een spontane ontwikkeling is geen sprake. Aan het feit dat de gemiddelde taalgebruiker het onderscheid tussen hen en hun, dat al even artificieel aan het Nederlands is opgelegd, nooit goed heeft aangevoeld valt af te lezen hoe problematisch zoiets kan zijn.

Opmerkelijk is overigens hoe diametraal tegenovergesteld in verschillende talen hetzelfde ideaal van gelijkheid wordt nagestreefd. Zo was er in Spanje onlangs veel te doen om de woordvoerder/woordvoerster van de politieke partij Podemos. De Spaanse naam voor haar functie luidt portavoz, wat een volkomen sekseneutrale term is. Geen vuiltje aan de lucht zou je dan ook zeggen, maar daar dacht zij anders over. Sinds kort noemt zij zichzelf tot afgrijzen van veel taalbewuste Spanjaarden portavoza, dus met de vrouwelijke uitgang -a, omdat zij vrouwen 'zichtbaar wil maken' in de taal. In haar ogen, zo zou je kunnen concluderen, is dus het juist geen goed idee om vrouwen in de Nederlandse taal bijvoorbeeld atleet in plaats van atlete te gaan noemen, omdat ze daardoor minder zichtbaar worden. Marrakech (overleg) 7 mrt 2018 16:18 (CET)

Interessante bijdrage, Marrakech! Mij lijkt overigens dat we moeten aansluiten bij wat in de vakliteratuur gebruikelijk is. Wie van de sportkenners kan daar wat over zeggen? Vinvlugt (overleg) 7 mrt 2018 16:27 (CET)
Ik heb er maar eens een recente uitgave van 'Runner's World', toch een vooraanstaand hardloopblad, op nageslagen, die van februari jl., en kom daar in uiteenlopende artikelen de termen 'sprintster', 'marathonloopster' en 'middellange- en langeafstandsatlete' in tegen. In dit laatste artikel wordt Susan Krumins uitgebreid geciteerd, die zelf afsluit met: 'Susan Krumins, olympisch atlete'. Verderop in dit nummer een 9-pagina-artikel over 'meerkampster' Anouk Vetter. En de bekende Vlaamse sportjournalist Ivan Sonck gebruikt in weer een ander artikel over het WK Lange Cross de termen 'kampioene' en 'loopster' diverse malen in verschillende combinaties. Ik kom er zelfs nog een 'hockeyspeelster' in tegen ook. Voldoende bewijs? Groet, Piet.Wijker (overleg) 7 mrt 2018 20:52 (CET)
Omdat ik zelf de vraag hier heb gesteld zal ik nog even kort reageren. Ik denk echter (en dat heb ik ook beloofd aan Akadunzio) dat een gesprek over neutrale beroepsnamen beter ergens anders gevoerd kan worden en niet hier op een OP. Allereerst, de vraag ging alleen over de vermelding op een dp waarbij ik het inderdaad niet neutraal (genoeg) vind om een sekse markering aan te brengen. Voor iedereen die bang is dat ik meteen overal in alle bijna 2 miljoen artikelen de beroepsnamen ga neutraliseren, wees gerust. Dat was ik niet van plan. Ten tweede, Piet Wijker schrijft (verder) hierboven Er is helemaal geen sprake van, als zouden we bij vrouwen wel een seksemarkering aanbrengen en bij mannen niet. 'Atleet', 'schaatser' etc. zijn mannelijke, 'atlete', 'schaatster' etc. zijn vrouwelijke begrippen, it is as simple as that. Het spijt me, maar dat is toch niet correct. Atleet, schaatser, korfbalspeler, basketballer, feminist, filosoof, hoogleraar etc zijn de *neutrale* en niet mannelijke vormen van een beroepsnaam. Een filosoof kan een man zijn of een vrouw, een hoogleraar kan een vrouw zijn of een man. Het begint - zo'n 40 jaar ma de tweede feministische golf - toch best ouderwets te worden om dan voor vrouwen een seksegemarkeerde vorm als atlete te gebruiken. Daarom - over hete hangijzers gesproken - waarom geven jullie daar de voorkeur aan? Waarom kan op die dp niet gewoon gesproken worden van Charlotte Jacobs (feminist) en Charlotte Jacobs (atleet)? Vandaar mijn oprechte vraag: waarom moet die seksemarkering wel bij vrouwen gebruikt worden en niet bij mannen? Ten derde, (@De Wikischim) bij een dialoog luister je allereerst naar anderen die een andere mening zijn toegedaan over een onderwerp, zodat je in alle openheid een onderwerp eerlijk kunt bespreken. Ten vierde, Marrakech beschrijft aardig waarom de taalkundige seksemarkering inderdaad niet de voorkeur verdient (wat mij betreft) in een encyclopedie. Maar taal is meer dan taalkunde en ik denk - misschien itt tot Marrakech) dat het niet alleen of voornamelijk over taalkunde gaat. Ik heb hierboven al aangegeven wat mijn taalkundige reactie is, lijkt mij vrij duidelijk. (Beide vormen kunnen taaltechnisch, maar de neutrale vorm heeft wat mij betreft de voorkeur) Maar taal is ook gevoel, inclusiviteit, connotaties e.d. Waarom houden jullie zo vast aan het benoemen van een (in jullie woorden) *mannelijke* vorm terwijl dat een neutrale vorm is? En waarom willen jullie dan voor vrouwen zo duidelijk aangeven dat zij niet binnen die mannelijke norm vallen? Even voor de duidelijkheid: aan de gebruikersnamen te zien gok ik dat de meeste gebruikers die reageren een man zijn. Jullie voelen toch ook dat het vreemd is als we in de encyclopedie consequent zouden spreken over 'mannelijke hoogleraren' en 'hoogleraressen'? Over 'mannelijke politici' en 'politica's'? Over 'mannelijke apothekers' en 'apothecaressen'? Of voelen jullie dan niet dat die noodzaak om in de beroepsnaam direct een onderscheid te maken naar gender heel vreemd is? Het is toch overbodig om direct in de beroepsnaam het gender aan te geven? Waarom doen jullie dat dan wel voor vrouwen en niet voor mannen? Het is die inclusiviteit die ik graag (in de loop van de tijd) op wikipedia zou zien, nu om te beginnen bij deze titelnamen van beide artikelen. We hebben in het Nederlands voor een groot aantal beroepsnamen een neutrale vorm: waarom zouden we daar in een encyclopedie die neutraal poogt te zijn daar dan (bij voorkeur) geen gebruik van maken? (Natuurlijk zijn er ook beroepsnamen die een uitzondering vormen, maar voor het gros is een neutrale naam). Anyway, zoals gezegd zal ik deze discussie ergens anders gaan voeren zodat we Akadunzio hier verder niet langer mee lastig vallen. Vanzelfsprekend hoop ik dat jullie dan tzt ook allemaal meepraten en jullie input geven. Dank, Ecritures (overleg) 7 mrt 2018 22:47 (CET)
Beste Ecritures, op wikipedia volgen we de gangbare gebruiken en conventies. Ik merkte dat hierboven al op in mijn door jou verzochte reactie, maar ik herhaal het nog maar eens. Groeten, Bob.v.R (overleg) 8 mrt 2018 00:55 (CET)
Beste Bob.v.R: op wikipedia hebben we ook onze eigen regels en richtlijnen zoals de vijf zuilen etc. Ecritures (overleg) 8 mrt 2018 00:58 (CET)
Beste Ecritures, toen ik nog jong was was atleet mannelijk en atlete vrouwelijk. Blijkbaar zijn er ondertussen zoveel discussies geweest dat daar nu twijfel over bestaat. Ik ga ervan uit dat Charlotte Jacobs twee vrouwen zijn. De ene was een feministe en de andere is een atlete. Dat onderscheidt hen en daarom heb ik de artikelen zo genoemd. Ik ben een grote voorstander voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (volgens mijn kinderen zelfs iets te veel overdreven), maar hier ben je volgens mij totaal aan het overdrijven. Het gaat hier gewoon om het onderscheid tussen twee verschillende vrouwen. Akadunzio (overleg) 8 mrt 2018 01:06 (CET)
(na bwc) Beste Ecritures, bedoel je hiermee aan te geven dat je je niet kan vinden in het uitgangspunt dat in een neutrale encyclopedie die de status quo beschrijft, de in het Nederlandse taalgebied gangbare gebruiken en conventies dienen te worden gevolgd? Jouw eerdere lange betoog ging naar mijn gevoel helaas al enigszins in die richting, maar voor de duidelijkheid vraag ik hierbij maar even expliciet. Bob.v.R (overleg) 8 mrt 2018 01:11 (CET)
O, dus nu ik heb aangetoond dat in de sportwereld de mannelijke en vrouwelijke vorm gewoon naast elkaar bestaan en ook door sporters zelf als zodanig worden gebruikt (voorbeeld: Susan Krumins die zichzelf olympisch atlete noemt), is dat ineens niet langer relevant, Ecritures? Even voor alle duidelijkheid; het afgelopen weekend werd Kendra Harrison wereldkampioene op de 60 m horden, niet kampioen. Dat werd Andrew Pozzi. Groet, Piet.Wijker (overleg) 8 mrt 2018 08:52 (CET)
Ecritures lijkt voorbij te gaan aan wat een aantal gebruikers hierboven schreef, namelijk dat een benaming als schrijver voor veel taalgebrukers nog altijd eerst en vooral een mannelijke vorm is (en naar hun gevoel dus evengoed 'seksegemarkeerd') en eventueel pas daarna een neutrale, en dat schrijfster voor hen de bijbehorende vrouwelijke vorm is. Bovendien wordt haar bewering "Atleet, schaatser, korfbalspeler, basketballer, feminist, filosoof, hoogleraar etc zijn de *neutrale* en niet mannelijke vormen van een beroepsnaam" gelogenstraft op deze pagina van de Taalunie, waar woorden als leraar en redacteur onbekommerd de mannelijke vorm van de beroepsnamen in kwestie worden genoemd.
Overigens wordt met neutraal in 'neutrale beroepsnamen' iets anders bedoeld dan met neutraal in de richtlijn Neutraal standpunt.
Ten slotte wijs ik, opnieuw in het kader van de relativering, nog even op de situatie in Duitsland, waar je juist voor zeer weinig 'inclusief' doorgaat als je een groepje mannen en vrouwen met het kale meervoud 'Bürger" benoemt. Dat hoort Bürger und Bürgerinnen, of andersom Bürgerinnen und Bürger, te zijn, omdat je anders de vrouwen in de groep ironisch genoeg uitsluit via de taal. Marrakech (overleg) 8 mrt 2018 09:49 (CET)
Beste Ecritures, volgens mij is het niet de taak van Wikipedia om de taal te veranderen. Dus wel verpleegkundigen en professoren voor zowel mannen als vrouwen (want volledig ingeburgerd), maar dus ook atletes en tennissters. Piet Wijker heeft dat gebruik volgens mij keurig netjes aangetoond. Vinvlugt (overleg) 8 mrt 2018 10:43 (CET)
Ik heb niet alles willen lezen hierboven, maar atlete en feministe voldoen volgens mij uitstekend. Dat atleet een neutraal woord zou zijn, gaat er overigens bij mij niet in. Volgens mij is dat namelijk de mannelijke vorm, net zoals dat het geval is met de meeste van de vermeende (gender)neutrale woorden. Prima voor mij hoor als iemand een lemma over een vrouw schrijft en het woord atleet wil gebruiken, maar vrouwelijke vormen naar mannelijke aanpassen onder het mom van een zucht naar vermeende 'neutraliteit' lijkt mij overtrokken. Happytravels (overleg) 8 mrt 2018 12:16 (CET)
Dank aan allen voor de input alvast voor een verder overleg hierover. Dank speciaal aan Piet Wijker voor zijn aangeleverde bewijzen en aan Marrakech voor zijn uitgebreide uitleg en het opmerkzaam maken dat ik voorbij aan het gevoel van gebruikers. Ik ga eerst verder kijken hoe we over het algemeen bij dp's de beroepsnaam weergeven op wikipedia. Nu ik heb begrepen dat voor een groep gebruikers iets als wetenschapper alleen een naam voor mannen is (en wetenschapster oid) gebruikt moet worden etc, wil ik in de uiteindelijke discussie ook ons categoriegebruik op wikipedia bij deze beroepsnamendiscussie betrekken. Het lijkt mij niet optimaal dat we categorieën (bv in de sport) nu alleen voor mannen benoemen (Nederlands hockeyer, Nederlands voetballer, Nederlands kitesurfer etc etc. Ik heb alle categorienamen eigenlijk altijd als genderneutraal beschouwd zodat daar mannen, vrouwen en alle genders die daartussen zitten in onder konden worden gebracht. Nu blijkt dat we daar een uitbeidende nuancering in onder zouden moeten brengen, zoals in de door Marrakech aangegeven Duitse voorbeelden. Zoals eerder gezegd: ik kom erop terug. Nogmaals dank voor alle genomen moeite van jullie bijdragen, fijne avond Ecritures (overleg) 9 mrt 2018 22:28 (CET)

Verzoek[bewerken]

Bij het nalopen van Gebruiker:Frank Geerlings/Artikelen met haakjes per gebruiker kwam ik ook een aantal artikelen van jouw hand tegen:

Wetende hoe gepassioneerd jij bent over artikelen over sport in België, lijkt het mij beter om jouw hulp te vragen voor het oplossen van deze gevallen. Gezien jouw passie, lijkt het componeren van doorverwijspagina's de meest handige methode. Kun jij daar zorg voor dragen? The Banner Overleg 21 mrt 2018 16:12 (CET)

Geerlings laat waarschijnlijk een algemeen programmaatje lopen waar dit uitkomt. De benamingen achter de pijltjes lijken me in de bovenste zes van deze gevallen niet gewenst (ik vermoed dat The Banner het daarmee eens is). Het is een stuk duidelijker als wel degelijk zowel de sport als het land worden genoemd in de artikeltitels. Bob.v.R (overleg) 21 mrt 2018 16:50 (CET)
Hernoemen is slechts een van de opties. Het componeren van een doorverwijspagina met meerdere verwante items is ook een optie. The Banner Overleg 21 mrt 2018 22:08 (CET)
De aangemaakte doorverwijspagina "Speler van het jaar" is inderdaad wat ik zoek, hoewel ik het vermoeden heb dat er meer artikelen zijn die daarin passen. The Banner Overleg 22 mrt 2018 11:39 (CET)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquête[bewerken]

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Privacy[bewerken]

Hoi Akadunzio, graag voortaan wat meer respect voor de privacy van je collega's (zie hier). - Robotje (overleg) 3 apr 2018 09:39 (CEST)

Beste Robotje, je moet al van heel slechte wil zijn om in deze bewering een privacyschending te zien. Maar blijkbaar bestaat er zelfs een moderator van slechte wil. Akadunzio (overleg) 3 apr 2018 18:38 (CEST)

Blokkade (2)[bewerken]

conform de richtlijnen voor moderatoren heb ik u een blokkade van drie dagen met inachtneming van de verhogingsregel gerekend vanaf het meest recente blok dat u kreeg gegeven. U schond bewust de privacy van een andere gebruiker hier en verstoorde daarmee tevens wederom de werksfeer op zeer ernstige wijze. Alhoewel ik conform de richtlijnen een blokkade van drie maanden had kunnen opleggen vanwege 5.4 "Ongewenst openbaar maken van privégegevens." heb ik daarvoor niet gekozen hopende dat dit signaal voldoende zal blijken. Mocht u persisteren nadien dan kan die blokkade alsnog worden gegeven. U kunt hieronder enkel nog op de blokkade reageren. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 apr 2018 10:25 (CEST)

Beste MoiraMoira, ik vind dit alweer een schandalige blokkade en toevalligerwijze weer van jou. Ik heb nergens de privacy van LeonardH geschonden. Ik heb gewoon gereageerd op de bewering van Romaine dat het Kruis van Chaineux een verzinsel van LeonardH zou zijn door een voorbeeld te geven van een Franstalige organisatie die het 'Kruis van Chaineux' gebruikt en dus volgens de bewering van Romaine schatplichtig zou zijn aan LeonardH. Akadunzio (overleg) 3 apr 2018 18:55 (CEST)
De bijdrage hierboven komt van Akadunzio op 3 april 2018 om 18:17 uur.
Beste Akadunzio, als je hier zonder overleg gaat noemen wat de werkgever van een medegebruiker is (en het lijkt erop dat je dit gedaan hebt), dan is dat wel een flinke privacy-schending. Groeten, Bob.v.R (overleg) 3 apr 2018 18:39 (CEST)
Neen Beste Bob.v.R., ik heb hier nergens de werkgever van LeonardH vermeld. Ik ken LeonardH en dus ook diens werkgever zelfs niet eens. Ik heb gewoon gereageerd op de bewering van Romaine dat het Kruis van Chaineux een verzinsel van LeonardH was, dat hij dan voor een Franstalige toeristische dienst moest werken, want die gebruiken ook het Kruis van Chaineux. Dit gestaafd met een link naar de website van die organisatie waar die naam werd gebruikt. Met daarna de bewering dat het Kruis van Chaineux wel gebruikt wordt en dus gangbaar is. Akadunzio (overleg) 3 apr 2018 18:54 (CEST)
Werkt hij voor de Franstalige toeristische dienst? Warpozio (overleg) 3 apr 2018 19:44 (CEST)
Waar hij werkt weet ik niet, maar de kans dat hij daar voor werkt is even groot als de kans dat hij het Kruis van Chaineux zelf heeft verzonnen. Onbestaande dus, maar daarvoor word je blijkbaar wel geblokkeerd. Akadunzio (overleg) 3 apr 2018 19:49 (CEST)
Ik snap collega MoiraMoira, want het was wat ongelukkig geformuleerd, maar er lijkt hier geen sprake te zijn van een blokwaardige privacyschending. Daarnaast vond ik de toon niet erg werksfeeraantastend. Ik zou je wel een aanraden de hyperbolen verder een beetje in toom te houden, in geschreven tekst kunnen die al snel verkeerd vallen. Milliped (overleg) 3 apr 2018 22:27 (CEST)
Beste Milliped, bedankt voor de deblokkade. Mijn zeven jaar lange en van het eerste moment al uiterst negatieve ervaring met MoiraMoira zorgen ervoor dat ik aan jouw uitleg over haar handelswijze geen enkel geloof kan hechten. Akadunzio (overleg) 3 apr 2018 22:37 (CEST)
Ik denk dat het alle betrokken partijen geen kwaad zou doen WP:AGF nog eens door te nemen. Milliped (overleg) 3 apr 2018 23:43 (CEST)
Van goede wil ga ik al meer dan zes jaar niet meer uit. Eigenlijk vanaf het eerste contact al niet, maar toen dacht ik dat het nog kon opgelost worden. Akadunzio (overleg) 4 apr 2018 19:14 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquête[bewerken]

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)

Antoine Frédéric Gresnick[bewerken]

Zou jij nu Sonuwe even geblokkeerd is mij kunnen helpen met de geb/doopdatum van Antoine Frédéric Gresnick. Wil je zonodig nog wijzigen? Als je vader en moeder nog kan vinden in het doopregister, hou ik me aanbevolen. Alvast bedankt,Ceescamel (overleg) 16 apr 2018 17:33 (CEST)

Beste Ceescamel, Antonius Fredericus Gresnick is inderdaad op 2 maart 1755 gedoopt in de parochie van Sint-Servaas. Zijn vader was Godefroid Gresnick en zijn moeder Elisabeth Cremers. Akadunzio (overleg) 16 apr 2018 21:57 (CEST)
Dank, zou je Grétry dan ook willen controleren. Naam van de kerk vond ik op de Franse; vreemd genoeg meldden zijn wel de 8e als geboortedatum met een voetnoot dat dat niet de juiste datum is.Ceescamel (overleg) 17 apr 2018 13:20 (CEST)
Die is inderdaad op 11 februari 1741 gedoopt in Luik, Notre-Dame-aux-Fonts. Zijn vader heette François (Franciscus) Gretrij en zijn moeder Marie Jeanne (Maria Joanna) Defossez. Akadunzio (overleg) 17 apr 2018 21:50 (CEST)

Triatlon[bewerken]

Hallo Akadunzio. Misschien kun jij even een blik werpen op Belgisch kampioenschap ploegentriatlon? Ik heb reeds wat gewikificeerd e.d. Groet, SanderO (overleg) 3 mei 2018 00:27 (CEST)

Albert Grisar[bewerken]

Beste Akadunzio, wil je me even helpen met Albert Grisar. Overal staat vermeld dat hij geboren is op 26 december 1808. Ik heb dat nagekeken omdat zijn graf de 25e vermeldt en dat is toch vreemd. Ik kwam inderdaad uit op de 25e. Wil je dat voor mij nog even controleren of ik het bij het juiste heb; het nummer van zijn geboorteacte staat in de referenties van het artikel. Als je het bevestigt, zal ik Wikidata etc. aanpassen en ook IMLSP.Ceescamel (overleg) 6 mei 2018 17:41 (CEST)

Hij is inderdaad op 25 december 1808 geboren. Akadunzio (overleg) 6 mei 2018 18:30 (CEST)

Maurice De Groote[bewerken]

Is de geboortedatum van zanger Maurice De Groote in 1910 al te achterhalen. Ik heb 14 juni (Robijns en het blad Vlaanderen) en 14 juli (BN). Alvast bedankt,Ceescamel (overleg) 23 mei 2018 16:57 (CEST)

Is inderdaad geboren op 14 juli 1910 te Schaarbeek. Zijn vader was bij zijn geboorte luitenant bij de artillerie. Akadunzio (overleg) 1 jun 2018 16:50 (CEST)

Charles Guillet[bewerken]

Ik ben bezig met de vertaling van fr:Charles Guillet. Maar ik kom niet uit een aantal zaken:

 • chef de quartier; ik heb geen idee wat dat als functie is
 • échevin dans les exercices; idem
 • La chapelle de la Sainte-Trinité; welke kerk zou dat kunnen zijn in Brugge.

Ik hoop dat je me verder kan helpen.Ceescamel (overleg) 1 jun 2018 15:45 (CEST)

Beste Ceescamel, misschien kan je @Andries Van den Abeele: aanspreken. Die is van Brugge, kent iets van geschiedenis en is ook goed in Frans, want publiceert ook af en toe in die taal. Akadunzio (overleg) 1 jun 2018 16:38 (CEST)

Franz De Voghel en UDB[bewerken]

Beste Akadunzio, Ik ben wat verwonderd dat u het behoren van Franz De Voghel tot de UDB in twijfel trekt. Hij behoorde tot de stichters van deze kortstondige partij. Het was in die tijd nog niet gewoonlijk dat een ambtenaar, wat hij toen was, zich politiek publiek engageerde. Hij werd dus als 'technicus' minister, maar iedereen wist dat hij de UDB vertegenwoordigde. Ik heb er een artikel van Christian Laporte als bron aan toegevoegd, maar in feite is dit te vinden in alle publicaties over de regering Van Acker uit 1945-46 en over de UDB. Zie o.m. Willame. Met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 3 jun 2018 17:38 (CEST)

Beste Andries Van den Abeele, ik heb altijd mijn twijfels over uitspraken als 'iedereen wist dat'. Ik heb toch verschillende bronnen gevonden waar het tegendeel staat. In dit overzicht staat Franz de Voghel als onafhankelijke, terwijl Jacques Basyn als minister namens UDB vermeld wordt. In dit overzicht van de ministers van financiën staat dat Franz De Voghel aanleunde bij de UDB, maar steeds stond op zijn onafhankelijkheid. In de Memoires van Gaston Eyskens, volgens mij toch een bevoorrecht getuige, staat dat twee UDB-ministers toetraden tot de regering Van Acker 2, terwijl Franz de Voghel als technicus zijn plaats op financiën innam. Hetzelfde vind ik in 'De Lage Landen: een geschiedenis in de spiegel van Europa' van Raoul Bauer. En ook deze geschiedenis van de regering Van Acker 2 vermeldt de Voghel niet als UDB-minister. Akadunzio (overleg) 3 jun 2018 18:11 (CEST)

Lyra[bewerken]

Ik zag dat je de pagina van Lyra had aangepast, maar helaas: niet correct. De ploeg is (en blijft) nog altijd een ploeg uit Lier. De hoofdzetel is in Lier gevestigd. Ik besef dat het misschien raar is dat ze in Berlaar spelen, maar dat is omwille van praktische redenen. Het nieuwe stadion in Lier is nog niet klaar. De hoofdzetel van een ploeg is echter het belangrijkste. Anders zouden nog al wat ploegen in andere steden spelen daar vaak de oefenterreinen bv in andere steden liggen. Ik heb het terug deels aangepast. De vermelding dat ze in Berlaar spelen heb ik wel laten staan en deels aangepast.Garnhami (overleg) 9 jun 2018 16:03 (CEST)

Ik moet wel toegeven dat het complex wordt, daar de exploitatiezetel wel in Berlaar gevestigd is. De hoofdzetel (maatschappelijke zetel is in Lier.. dus in theorie blijft het Lier als thuishaven, maar ik snap dat er ook iets te zeggen valt voor Berlaar). Let wel op: het is enkel in de officiële bondscommunicatie dat men verplicht "Berlaar" moet toevoegen, dus niet voor de naam van de ploeg op zich).Garnhami (overleg) 9 jun 2018 16:08 (CEST)
Neen beste Garnhami, je hebt het niet bij het rechte eind. Mijn wijziging was wel correct. Bij de naamswijziging moest men verplicht Berlaar opnemen omdat men daar de exploitatiezetel is. Dit staat zo vermeld in het bondsreglement artikel B303: "Alle nieuwe benamingen en wijzigingen aan bestaande benamingen moeten minstens een geografische verwijzing bevatten naar de deelgemeente, gemeente of stad waar de exploitatiezetel van de club gelegen is." Vermits men in Berlaar speelt is daar de exploitatiezetel. Zolang men de naam niet wijzigde diende men Berlaar niet op te nemen. bij deze naamswijziging dus wel. Akadunzio (overleg) 9 jun 2018 17:37 (CEST)

Koninklijke Lierse Sportkring[bewerken]

Op de pagina van Lierse heb je dit verwijderd: Na het faillissement volgden onderhandelingen met Lyra en Oosterzonen om een doorstart te maken[1]. Uiteindelijk werden twee nieuwe teams gevormd, K. Lyra Lierse en Kempenzonen. Waarom is deze info verwijderd? De nieuwe ploeg met Lyra is toch een feit. En de ploeg met oosterzonen is toch ook een feit? op de naam na die nog aangepast moet worden, is daar toch ook alles al geregeld?Garnhami (overleg) 10 jun 2018 10:45 (CEST)

Beste Garnhami, die beide clubs zijn niet opgericht of gevormd want ze bestonden al en hebben niets te maken met de Koninklijke Lierse Sportkring. De informatie dat deze clubs proberen de supporters van Lierse voor zich te winnen, kan je plaatsen bij de artikelen over deze twee clubs. En bij KFC Oosterzonen Oosterwijk is er nog niets goedgekeurd over een naamswijziging. Die hier dus al doorvoeren was gewoon fout. Normaal wachten wij tot alles goedgekeurd wordt door de voetbalbond. Akadunzio (overleg) 10 jun 2018 11:00 (CEST)
Dat van die naamswijziging begrijp ik, die was inderdaad foutief. Wat ik niet begrijp is dat je zegt dat die twee clubs niets te maken hebben met de koninklijke lierse sportkring. De ploeg lierse kempenzonen (waar de naam nog niet zeker van is dan) heeft het oude logo gekocht van lierse + zal ook spelen op het terrein van lierse[2]. De andere ploeg: lyra-lierse Berlaar heeft de jeugdwerking van lierse overgenomen. Het lijkt me dan maar logisch dat dit vermeld wordt op de pagina van lierse. Lierse is failliet en uit het faillissement zijn 2 nieuwe ploegen voort gekomen. Zeggen dat die twee ploegen niks met het oude lierse te makken hebben, is dan ook nogal raar. Garnhami (overleg) 10 jun 2018 11:18 (CEST)
Deze beide clubs bestonden al en zijn geen voortzetting van Lierse SK. Ze proberen alleen wat uit het faillissement te halen. Akadunzio (overleg) 10 jun 2018 11:27 (CEST)
Ik beweer ook niet dat ze nog niet bestonden, maar het gaat over het punt dat er nog altijd een link is met Lierse. Heeft niks te maken met iets uit het faillissement te halen. Het staat letterlijk in de bron die ik gaf: het logo en het stadium worden nog verder gebruikt. Wikipedia is toch een encyclopedie? Wel waarom mag er dan niks vermeld worden over het feit dat het logo verder gebruikt zal worden door een andere ploeg? Garnhami (overleg) 10 jun 2018 11:34 (CEST)
Wikipedia is een encyclopedie en niet iets waar iedere aankondiging bedoeld om supporters van Lierse te lokken, klakkeloos moet overgenomen worden. Dat dit logo nog gaat gebruikt worden door een andere club staat nog niet vast. De naamswijziging bleek ook gewoon een aankondiging. Iedereen wil zich hier voorstellen als de opvolger van Lierse SK. Laten we afwachten wat de KBVB wel of niet toelaat en als dit officiëel is daarna vermelden. Akadunzio (overleg) 10 jun 2018 11:56 (CEST)
de naamswijziging is inderdaad nog niet officieel, maar de overname van de intellectuele eigendomsrechten(logo enz) is wel officieel volgens meerdere bronnen[3][4][5]. Al begrijp ik dat het inderdaad misschien beter is af te wachten tot alles in kannen en kruiken is. Dus voorlopig is het zo goed voor mij. Verdere toevoegingen kunnen nadien dan nog gebeuren zoals je zelf aangeeft.Garnhami (overleg) 10 jun 2018 12:01 (CEST)
Zelfs dat de Kempenzonen in Lier zouden gaan spelen (exploitatiezetel) is nog niet aangetoond. Daarom mochten ze van de KBVB nog geen Lierse in hun benaming opnemen. Zie het artikel in De Standaard. Akadunzio (overleg) 10 jun 2018 12:08 (CEST)
dat klopt, maar ik had het (in mijn laatste edit) over het logo (de eigendomsrechten) niet noodzakelijk over waar ze spelen, maar goed, zoals je zelf aangeeft: best wachten tot de finale beslissing gemaakt is!Garnhami (overleg) 10 jun 2018 12:11 (CEST)

Jo Lernout[bewerken]

Even een vraagje: is "kompaan" een Belgisch woord voor het Nederlandse "compagnon"? The Banner Overleg 3 jul 2018 03:38 (CEST)

Kompaan heeft verschillende betekenissen. Compagnon is daar een van. Akadunzio (overleg) 3 jul 2018 20:29 (CEST)
Kompaan heeft in Nederland een negatieve bijklank. Zou het niet beter zijn gewoon te spreken van "zakenpartner"? The Banner Overleg 3 jul 2018 20:36 (CEST)
Die mannen zijn door het Belgische gerecht wel tot enkele jaren gevangenis veroordeeld. Die zullen zich niet geschoffeerd voelen door het gebruik van het woord kompaan, ook omdat kompaan in Vlaanderen niet alleen negatief gebruikt wordt. Akadunzio (overleg) 3 jul 2018 20:50 (CEST)
Goed, ik laat het staan.
Inmiddels twijfel ik wel over het aantal kinderen van Lernout. In ieder geval 2 zonen uit zijn eerste huwelijk en 1 dochter uit het tweede huwelijk. Maar horen de twee adoptiekinderen nu bij Annie, bij Jo of bij Jo&Annie? De bronnen zijn ietwat onduidelijk: 2010 en 2012. The Banner Overleg 3 jul 2018 21:59 (CEST)
Sorry, maar dat weet ik niet. Vind ik voor de figuur van Jo Lernout zelfs niet eens relevant. Akadunzio (overleg) 5 jul 2018 00:30 (CEST)

Wereldbeker voetbal[bewerken]

Heb je gezien dat je hernoeming hier een probleem heeft gemaakt? Moet nu alles rucksichtslos naar 1 optie worden verwezen, of gaat er iemand alle 409 links een voor een bekijken? Edoderoo (overleg) 4 jul 2018 08:05 (CEST)

Zo te zien is @Floortje Désirée: al bezig het probleem kleiner te maken: Speciaal:Bijdragen/Floortje_Désirée. Edoderoo (overleg) 4 jul 2018 09:08 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Floortje Désirée (overleg) 4 jul 2018 10:07 (CEST)
Fijn dat Floortje Akadunzio's werk heeft opgeknapt, maar eigenlijk was dit een overbodige hernoeming en doorverwijspagina. Het WK wordt in het Nederlands soms wel 'wereldcup' genoemd, maar vrijwel nooit 'wereldbeker'. Bever (overleg) 4 jul 2018 15:30 (CEST)
Bedankt Floortje (terzijde, maar in Oost-Vlaanderen is het WK of wereldbeker, maar wereldcup wordt niet gebruikt) Warpozio (overleg) 4 jul 2018 16:28 (CEST)
In Vlaanderen is wereldbeker zeer gebruikelijk. Ernie (overleg) 4 jul 2018 20:34 (CEST)
Blijkbaar wordt de taal Nederlands verward met in Nederland. Mij was het gebruik van het woord wereldbeker voor de intercontinentale beker ook vreemd. Vermits er in Vlaanderen en Nederland blijkbaar een verschillende betekenis is, is een dp hier op zijn plaats. Akadunzio (overleg) 5 jul 2018 00:28 (CEST)

Lierse Kempenzonen op het Lisp[bewerken]

Beste

Het klopt wel degelijk dat wij volgend seizoen op het Lisp spelen. De aanpassingen op de pagina zijn dus correct en dienen niet terug gewijzigd te worden.

Met vriendelijke groeten KSKLK KSK Lierse Kempenzonen (overleg) 10 jul 2018 03:05 (CEST)

Is het mogelijk hier een onafhankelijke bron voor te geven. Akadunzio (overleg) 10 jul 2018 18:06 (CEST)
De naamswijziging wordt volgens bronnen pas op 12 juli behandeld door het BAS. Dus is het taalkundig nog altijd 'onder de naam KSK Lierse Kempenzonen wil gaan spelen'. Akadunzio (overleg) 10 jul 2018 18:38 (CEST)

Gebruiker:Jsjsdnjdjd[bewerken]

Hallo Akadunzio. Ik zag je opmerking, maar het leek me, gezien de verwikkelingen rond de bwo, niet verstandig daar te reageren. Ik ben inderdaad geschrokken van de commotie die mijn verzoek teweeg heeft gebracht. Voor mij was het, toen ik het verzoek deed, een normaal verzoek zoals ik er al meer heb gedaan. En zo'n verzoek kan worden toegewezen of (en dat is wel eerder gebeurd, niet voor een {og} overigens, maar voor een blokverzoek wegens vandalisme, waarbij de moderator me erop wees, dat ik nog geen afdoende waarschuwingen had gegeven) afgewezen. In dat laatste geval had ik geaccepteerd dat de dienstdoend moderator de gebruikersnaam acceptabel vond en zou ik het og-sjabloon hebben vervangen door een welkomstsjabloon als de moderator dat niet al gedaan had. Tot zover simpel... dacht ik... in mijn naïviteit. Ook na het bericht dat de moderator op de overlegpagina plaatste Geblokkeerd, net iets te veel willekeurige letters op een rij. Hopelijk wordt de uitnodiging hierboven aangenomen voelde ik nog geen nattigheid, eerder een bevestiging dat de gebruikersnaam inderdaad og was. Maar... als ik ook maar had kunnen vermoeden dat er daarna zo'n discussie zou ontstaan... ja, achteraf had ik de zaak graag anders aangepakt. Dus bedankt voor je advies: ik zal het in de toekomst inderdaad anders doen (wat, dat zul je begrijpen, ik me toch al had voorgenomen). Een oprecht Mea Culpa van mijn kant. Met vriendelijke groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 19 jul 2018 19:19 (CEST)

Er staat toch overduidelijk in de richtlijn wat je dient te doen. Namen van organisaties of aanstootgevende namen zijn verboden en dan kan er geblokkeerd worden. In die gevallen vraag je een blokkade aan. Moeilijk te onthouden namen zijn ongewenst en dan verzoek je de gebruiker zijn gebruikersnaam te veranderen. Maar dat doe je toch niet door een blokkade aan te vragen. Dat moderatoren zo los met de richtlijnen omgaan is helaas een triestig verschijnsel hier op Wikipedia. Dat je daarin meegaat door te denken dat dit normaal is, is begrijpelijk, maar je mag je wel eens de vraag stellen wat zo'n blokkade opbrengt voor Wikipedia. Ik denk niets. Akadunzio (overleg) 19 jul 2018 21:43 (CEST)

Jo Lernout[bewerken]

Mijn dank voor het uitbreiden van Jo Lernout. Nog vanmiddag probeerde Milliped terugplaatsing te voorkomen, naar mijn mening op heel twijfelachtige gronden. Maar over het opknappen: kun jij nog even kijken naar de link bij Trends en Paul Janssen? Beide verwijzen naar een disambiguatiepagina. The Banner Overleg 28 jul 2018 19:59 (CEST)

Milliped had wel een klein beetje gelijk. Het artikel was niet echt evenwichtig alhoewel er toch wat bronnen te vinden zijn. Akadunzio (overleg) 28 jul 2018 20:29 (CEST)

Pierre Goudesone[bewerken]

Beste Akadunzio, Hartelijk dank voor het verbeteren van de bronnen en de links in de tekst. Ik weet niet wat ik nu moet doen om de aanvraag in te dienen voor het verwijderen op de beoordelingslijst. De uitleg die wordt verschaft op de beoordelingspagina aangaande de procedure omtrent het bijstellen, herwerken en veranderingen die worden aangebracht, is voor mij onduidelijk. Kan U mij hieromtrent de juiste weg wijzen ? Mvg, Inge Van GrembergenInge Van Grembergen (overleg) 4 aug 2018 19:55 (CEST) Alsook begrijp ik niet waarom mijn naam in het rood verschijnt en erbij staat : deze gebruiker bestaat niet ? Inge Van Grembergen (overleg) 4 aug 2018 19:59 (CEST)


KAA Gent (voetbalclub)[bewerken]

Beste Akadunzio, Voor jou is het niet relevant dat informatie over de technische staf, het bestuur en het management van een voetbalclub volledig en accuraat is, voor mij als fan is dit wel belangrijk. Met wat meer zoekwerk had u trouwens alle namen teruggevonden op de officiële website van de club. Ik heb ze er ook allemaal vandaan gehaald. En voor de rest ben ik trouwens van mening dat het de opzet is van een encyclopedie om volledig en accuraat te zijn. Dat er 10 spelers vorige week naar de B-kern verwezen zijn vindt u ook niet relevant. Maar du is één van die spelers voor een jaar verhuurd aan het Hongaarse Ujpest. Mijn vraag naar u, is die officiële transfer relevant genoeg om te mogen verschijnen op Wikipedia?
Bovenstaande niet middels vier tildes (vier keer '~') ondertekende bijdrage is hier op 10 aug 2018 om 00:51 uur geplaatst door Alexandre25.

Beste Alexandre25, het is hier niet het fanblaadje van AA Gent. Dan moet je maar richten tot de supportersclubs of dergelijke of zelf een website in elkaar steken met alle info over je favoriete club. Akadunzio (overleg) 10 aug 2018 18:24 (CEST)
Beste Alexandre25, wat betreft je speler die aan Ujpest FC uitgeleend wordt, die speler is totaal niet relevant, want heeft nog nooit in het eerste elftal van een profclub gespeeld. Wie niet relevant is, dient hier inderdaad niet vermeld te worden. Akadunzio (overleg) 10 aug 2018 19:09 (CEST)

Blijkbaar ben je niet of nauwelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van de voetbalclub AA Gent. Op zich geen probleem, maar stop dan ook met autoritair dingen te willen wissen wat voor jou niet relevant is, maar voor een ander misschien wel is. Omdat de club deze zomer in eerste instantie vooral inkomende transfers gedaan heeft en geen uitgaande werd de A-kern te groot en onwerkbaar. De trainer heeft daarom toen een 8-tal spelers voorlopig naar de B-kern verwezen. Ondertussen zijn enkele spelers verhuurd en is er trouwens ene terug opgenomen bij de A-Kern. Het betreffen hier allemaal volwaardige profspelers onder contract die aangesloten zijn bij de club. Het is dus volkomen belachelijk te stellen dat zij de ene week relevant zijn, de andere irrelevant en de derde week terug relevant. Ik ben trouwens niet geïnteresseerd in een fanblaadje of dergelijke, maar wel om de neutrale voetballiefhebber te informeren via het medium van een open encyclopedie

Beste Alexandre25, wat relevant is is hetgeen in onafhankelijke media (kranten, televisie en dergelijke) verschijnt en niet hetgeen jij meer weet dan iemand anders. Spelers worden relevant als ze meespelen in het eerste elftal. Dus als ze niet in aanmerking komen om mee te spelen in het eerste elftal, zijn ze per definitie niet relevant. Of ze daarbij een profcontract hebben of niet doet niets ter zake. Als die spelers ooit terugkomen naar de A-kern en meespelen in het eerste elftal, kan je ze terug in het seizoensartikel opnemen. En ik heb die regels voor voetballers niet vastgelegd. En voor de meeste sporters gelden trouwens strengere eisen om relevant te zijn, gewoon omdat ze minder in het nieuws komen. En als het om AA Gent gaat zijn spelers die bij de club zelf niet in het team vermeld worden, niet relevant tenzij ze eens meespelen in het eerste elftal. Dan kan je ze toevoegen. Akadunzio (overleg) 14 aug 2018 19:23 (CEST)

René Declerck?[bewerken]

Beste Akadunzio, Waar haalt u de zekerheid dat René De Clerck en zijn voorouders als "Declercq' stonden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand? Als dat inderdaad juist is, dan zijn de schrijfwijzen de Clercq en De Clercq te vermijden. Ik heb eerder begrepen dat hij als De Clerck werd geboren, waarna dan de Nederlandse omvorming tot de Clercq kan aanvaard worden. Het is geen essentieel punt, maar het kan zowel exact zijn. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 14 nov 2018 11:00 (CET) Ik ben even gaan kijken op de Database van het Rijksarchief voor West-Vlaanderen, en daar staan ze inderdaad als Declercq. Maar in dit geval moeten we het imperatief daar bij houden en zijn alle splitsingen in twee woorden uit den boze. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 14 nov 2018 11:10 (CET)

Hier vind je bijvoorbeeld zijn geboorteakte. Hier is de huwelijksakte van zijn ouders. De geboorteakte van zijn vader vermeld ook gewoon Declerq. Dus zijn grootvader was Joannes Declerq.Akadunzio (overleg) 15 nov 2018 20:40 (CET)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018[bewerken]

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Links naar doorverwijspagina's[bewerken]

Graag wijs ik je op de mogelijkheid geboden op [1]. Edoderoo (overleg) 17 dec 2018 16:52 (CET)