Pilvaren-associatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pilvaren-associatie
Pilvaren-associatie met o.a. pilvaren
Pilvaren-associatie met o.a. pilvaren
Syntaxonomische indeling
Klasse:Littorelletea (Oeverkruid-klasse)
Orde:Littorelletalia (Oeverkruid-orde)
Verbond:Hydrocotylo-Baldellion (Verbond van waternavel en stijve moerasweegbree)
Associatie
Pilularietum globuliferae
Tüxen ex Müller et Görs, 1960

De pilvaren-associatie (Pilularietum globuliferae) is een associatie van het verbond van waternavel en stijve moerasweegbree. Het is een soortenarme, amfibische plantengemeenschap van vochtige heideterreinen, recente en tijdelijke poelen.

Meestal vinden we er pilvaren en knolrus en een combinatie van grasachtige planten, moerasplanten en oeverplanten.

Naamgeving, etymologie en codering[bewerken]

De naam Pilularietum globuliferae is afgeleid van de wetenschappelijke namen van de associatie-kensoort pilvaren (Pilularia globulifera).

Kenmerken[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Deze plantengemeenschap vinden we in kleine oppervlaktes aan en in vennen en slenken in vochtige heideterreinen, in pas gegraven of uitgebaggerde poelen en sloten, en in tijdelijke plassen in zand- en leemgroeven en op zandige akkers.

De bodem is meestal licht basisch tot zwak zuur, voedselarm, zandig of lemig, het water afkomstig van neerslag of van kwel. De waterstand is variabel, met tijdelijke droogtes in de zomer.

Structuur[bewerken]

Vegetaties van de pilvaren-associatie worden gekenmerkt door een lage vegetatie zonder boom- en struiklaag, een ijle tot vrij dichte, weinig soortenrijke kruidlaag met vooral pilvaren en grasachtige planten als knolrus, en enkele overblijvende moeras- en oeverplanten.

Een moslaag is meestal afwezig.

Soortensamenstelling[bewerken]

Pilvaren
Moerashertshooi
Ondergedoken moerasscherm
Knolrus
Stijve moerasweegbree

Deze associatie is bijzonder soortenarm. Ze wordt vooral bepaald door haar enige kensoort, de pilvaren, en door de klasse-kensoort knolrus.

Verder vinden we als meest voorkomende begeleidende soorten egelboterbloem, mannagras en gewone waternavel.

Boomlaag 
Geen soorten.
Struiklaag 
Geen soorten.
Kruidlaag 
Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
kA 100% Pilvaren Pilularia globulifera
kV >20% Moerashertshooi Hypericum elodes
kV >20% Ondergedoken moerasscherm Apium inundatum
kV >20% Vlottende bies Eleogiton fluitans
kV >10% Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos
kK >70% Knolrus Juncus bulbosus
kK >20% Stijve moerasweegbree Baldellia ranunculoides
kK >20% Veelstengelige waterbies Elocharis multicaulis
kK >20% Oeverkruid Littorella uniflora
kK >10% Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius
kK <10% Drijvende waterweegbree Luronium natans
>50% Egelboterbloem Ranunculus flammula
>30% Mannagras Glyceria fluitans
>30% Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris
>20% Gewone waterbies Eleocharis palustris
>20% Moeraswalstro Galium palustre
>20% Zomprus Juncus articulatus
>20% Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica
>10% Waterpostelein Lythrum portula
>10% Grote lisdodde Typha latifolia
>10% Riet Phragmites australis
>10% Wolfspoot Lycopus europaeus
>10% Fioringras Agrostis stolonifera
>10% Sterrenkroos Callitriche sp.
Moslaag 
Geen soorten.

Verspreiding en voorkomen[bewerken]

De pilvaren-associatie kent een Atlantische en Subatlantische verspreiding, ze kan gevonden worden van Zuid-Zweden tot Noord-Spanje.

In Nederland komt ze vrij zeldzaam voor in de Pleistocene districten, aan de kust en in het rivierengebied.

In Vlaanderen is ze beperkt tot de Kempen.

Bedreiging en bescherming[bewerken]

De associatie is vrij goed bestand tegen tijdelijke, zomerse droogteperiode, doch niet tegen langdurige verdroging. Ze kan floreren in natte, door kwel gevoede laagtes en slenken in natuurontwikkelingsgebieden op voormalige landbouwgebieden.