Verbond (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de vegetatiekunde is een verbond (Latijn: alliancia) de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

De wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen van het niveau verbond zijn herkenbaar aan het suffix -ion, zoals bijvoorbeeld het Alnion glutinosae of het verbond van elzenbroekbossen.

De volgende verbonden worden verder in detail beschreven:

Lijst van verbonden
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Beuken-verbond Fagion sylvaticae
Buntgras-verbond Corynephorion
Dophei-verbond Ericion tetralicis
Dotterbloem-verbond Calthion palustris
Duinsterretjes-verbond Tortulo-Koelerion
Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Dwerghaver-verbond Thero-Airion
Fayal-brezal Myrico fayae-Ericion arboreae
Haagbeuken-verbond Carpinion betuli
Hoogveenmos-verbond Oxycocco-Ericion
Kraaihei-verbond Empetrion nigri
Liguster-verbond Berberidion vulgaris
Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Verbond van berkenbroekbossen Betulion pubescentis
Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje Junco-Molinion
Verbond van sleedoorn en bramen Pruno-Rubion sprengelii
Verbond van elzenbroekbossen Alnion glutinosae
Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden Polygalo-Koelerion
Verbond van droge stroomdalgraslanden Sedo-Cerastion
Verbond van Engels gras Armerion maritimae
Verbond van gewoon kweldergras Puccinellion maritimae
Verbond van gewoon struisgras Plantagini-Festucion
Verbond van heischrale graslanden Violion caninae
Verbond van matig droge kalkgraslanden Mesobromion
Kribbenmos-verbond Cinclidotion
Verbond van naaldbossen Dicrano-Pinion
Verbond van veldbies-beukenbossen Luzulo-Fagion
Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Verbond van klein glaskruid Parietarion judaicae
Verbond van look-zonder-look Galio-Alliarion
Verbond van sleedoorn en meidoorn Carpino-Prunion
Verbond van stomp kweldergras Puccinellio-Spergularion salinae
Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
Verbond van wilgenbroekstruwelen Salicion cinereae
Verbond van wilgenvloedbossen en -struwelen Salicion albae
Wilgenroosjes-verbond Carici piluliferae-Epilobion angustifolii
Zinkflora Thlaspion calaminariae
Zomereik-verbond Quercion roboris

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Alliances (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.