Successie (ecologie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Successie is binnen de ecologie een proces, dat wordt gedefinieerd als een merkbare veranderingen in de soortensamenstelling binnen een habitat binnen een bepaalde tijdsspane waarbij het eindstadium een climaxsysteem is.[1]

Oorzaken[bewerken]

Successie kan door zowel interne als externe dynamiek op gang gebracht worden. Successie door middel van interne dynamiek veranderingen komt op gang door veranderingen binnen het ecosysteem/habitat zelf zoals bijvoorbeeld verlanding. Bij een externe dynamiek komen de veranderingen van buiten het gebied zelf. Een voorbeeld hiervan is het inpolderen van een stuk land maar ook klimaatsveranderingen kunnen hiertoe gerekend worden. Ook binnen een stabiel ogend ecosysteem kan er een nieuwe sucessiereeks op gang komen.[2]

Er kunnen meerdere types van successie onderscheiden worden waaronder de primaire successie waarbij er uitgegaan wordt van een compleet nieuwe leefomgeving zoals een stuk drooggevallen land waarbij de bodem nog geen humuslaag bevat. Daarnaast is er de zogeheten secundaire successie waarbij een bestaand habitat dusdanig verstoord wordt door bijvoorbeeld een bosbrand dat de successie opnieuw plaatsvind. De bodem bevat hier wel een humuslaag.[1]. Binnen het proces worden verschillende fases onderscheiden.

Bronvermelding[bewerken]

  1. a b Skene K.R. (2013). The energetics of ecological succession: A logistic model of entropic output. Ecological Modelling 250: 287-239 (Elsevier).
  2. (nl) Berendsen, H.J.A., Landschap in Delen, Van Gorcum, Assen, 2008 ISBN 9789023241492.
Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde: Algologie · Bryologie · Fycologie · Lichenologie · Mycologie · Pteridologie
Paleobotanie: Archeobotanie · Dendrochronologie · Fossiele planten · Gyttja · Palynologie · Pollenzone · Varens · Veen
Plantenanatomie & Plantenmorfologie: Beschrijvende plantkunde · Apoplast · Blad · Bladgroenkorrel · Bladstand · Bloeiwijze · Bloem · Bloemkroon · Boomkruin · Celwand · Chloroplast · Collenchym · Cortex · Cuticula · Eicel · Epidermis · Felleem · Fellogeen · Felloderm · Fenologie · Floëem · Fytografie · Gameet · Gametofyt · Groeivorm · Haar · Houtvat · Huidmondje · Hypodermis · Intercellulair · Intercellulaire ruimte · Kelk · Kroonblad · Kurk · Kurkcambium · Kurkschors · Levensduur · Levensvorm · Merg · Meristeem · Middenlamel · Palissadeparenchym · Parenchym · Periderm · Plantaardige cel · Plastide · Schors · Sklereïde · Sklerenchym · Spermatozoïde · Sponsparenchym · Sporofyt · Stam · Steencel · Stengel · Stippel · Symplast · Tak · Thallus · Topmeristeem · Trachee · Tracheïde · Tylose · Vaatbundel · Vacuole · Vrucht · Wortel · Xyleem · Zaad · Zaadcel · Zeefvat · Zygote
Plantenfysiologie: Ademhaling · Bladzuigkracht · Evapotranspiratie · Fotoperiodiciteit · Fotosynthese · Fytochemie · Plantenfysiologie · Plantenhormoon · Rubisco · Transpiratie · Turgordruk · Winterhard
Plantengeografie: Adventief · Areaal · Beschermingsstatus · Bioom · Endemisme · Exoot · Flora · Floradistrict · Floristiek · Invasieve soort · Status · Stinsenplant · Uitsterven · Verspreidingsgebied
Plantensystematiek: APG II-systeem · APG III-systeem · Algen · Botanische naam · Botanische nomenclatuur · Cladistiek · Cormophyta · Cryptogamen · Classificatie · Embryophyta · Endosymbiontentheorie · Endosymbiose · Evolutie · Fanerogamen · Fylogenie · Generatiewisseling · Groenwieren · Hauwmossen · Korstmossen · Kranswieren · Landplanten · Levenscyclus · Levermossen · Mossen · Roodalgen · Taxonomie · Type · Varens · Zaadplanten · Zeewier
Vegetatiekunde & Plantenoecologie: Abundantie · Associatie · Bedekking · Biodiversiteit · Biotoop · Boomlaag · Bos · Braun-Blanquet (methode) · Broekbos · Climaxvegetatie · Clusteranalyse · Concurrentie · Constante soort · Differentiërende soort · Ecologische groep · Ellenberggetal · Gradiënt · Grasland · Heide · Kensoort · Kruidlaag · Kwelder · Minimumareaal · Moeras · Moslaag · Ordinatie · Pioniersoort · Plantengemeenschap · Potentieel natuurlijke vegetatie · Presentie · Regenwoud · Relevé · Ruigte · Savanne · Schor · Steppe · Struiklaag · Struweel · Successie · Syntaxon · Syntaxonomie · Tansley (methode) · Toendra · Tropisch regenwoud · Trouw · Veen · Vegetatie · Vegetatieopname · Vegetatiestructuur · Vegetatietype · Vergrassing · Verlanding