Bioom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een bioom is de verzameling soorten planten, dieren en andere organismen die in een bepaald gebied leven waar dezelfde condities heersen, met name klimatologische omstandigheden. De term is verwant met Ecosysteem en vegetatiegordel.

Klassiek worden 6 primaire biomen onderscheiden:

 1. tropische bossen
 2. loofbossen
 3. naaldbossen
 4. graslanden
 5. woestijnen
 6. toendras

Deze kennen echter wel weer een onderverdeling, zoals tropisch regenwoud binnen tropisch bos.

Het World Wide Fund for Nature (WWF) onderscheidt 14 biomen:

 1. Woestijnen en droge struwelen (Deserts and xeric shrublands)
 2. Tropische en subtropische vochtige loofbossen (Tropical and subtropical moist broadleaf forests)
 3. Tropische en subtropische droge loofbossen (Tropical and subtropical dry broadleaf forests)
 4. Tropische en subtropische naaldbossen (Tropical and subtropical coniferous forests)
 5. Gematigde loofbossen en gemengde bossen (Temperate broadleaf and mixed forests)
 6. Gematigde naaldbossen (Temperate Coniferous Forest)
 7. Taiga (Boreal forests / Taiga)
 8. Tropische en subtropische graslanden, savannes en struwelen (Tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands)
 9. Gematigde graslanden, savannes en struwelen (Temperate grasslands, savannas and shrublands)
 10. Overstroomde graslanden en savannes (Flooded grasslands and savannas)
 11. Montane graslanden en struwelen (Montane grasslands and shrublands)
 12. Toendra
 13. Mediterrane bossen, bosland en struwelen (Mediterranean Forests, woodlands and scrubs)
 14. Mangrove
Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie
Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie

██ IJskappen en poolwoestijnen

██ Toendra

██ Taiga

██ Loofbos

██ Steppe

██ Subtropisch regenwoud

██ Mediterraanse vegetatie

██ Moessonbos

██ Zandwoestijn

██ Rotsgrond

██ Droge steppe

██ Woestijn

██ Grassavanne

██ Boomsavanne

██ Subtropisch droog bos

██ Tropisch regenwoud

██ Alpinetoendra

██ Nevelwoud

Zie ook[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
  algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
  archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
  beschrijvende plantkunde · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sklereïde · sklerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
  ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · Rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
  adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
  APG II-systeem · APG III-systeem · algen · botanische naam · botanische nomenclatuur · cladistiek · cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · taxonomie · type · varens · zaadplanten · zeewier
  abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische groep · Ellenberggetal · gradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding