Bioom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een bioom is de verzameling soorten van fauna en flora die in een habitat leeft en een bepaalde topografie bezet. Het zijn in feite grote terrestrische ecosystemen. De verspreiding van fauna en flora wordt bepaald door de heersende klimaatscondities. Ze worden ook wel vegetatiegordels genoemd.

Klassiek worden 6 primaire biomen onderscheiden:

 1. tropische bossen
 2. loofbossen
 3. naaldbossen
 4. graslanden
 5. woestijnen
 6. toendras

Deze kennen echter wel weer een onderverdeling, zoals tropisch regenwoud binnen tropisch bos.

Het World Wide Fund for Nature (WWF) onderscheidt 14 biomen:

 1. Woestijnen en droge struwelen (Deserts and xeric shrublands)
 2. Tropische en subtropische vochtige loofbossen (Tropical and subtropical moist broadleaf forests)
 3. Tropische en subtropische droge loofbossen (Tropical and subtropical dry broadleaf forests)
 4. Tropische en subtropische naaldbossen (Tropical and subtropical coniferous forests)
 5. Gematigde loofbossen en gemengde bossen (Temperate broadleaf and mixed forests)
 6. Gematigde naaldbossen (Temperate Coniferous Forest)
 7. Taiga (Boreal forests / Taiga)
 8. Tropische en subtropische graslanden, savannes en struwelen (Tropical and subtropical grasslands, savannas and shrublands)
 9. Gematigde graslanden, savannes en struwelen (Temperate grasslands, savannas and shrublands)
 10. Overstroomde graslanden en savannes (Flooded grasslands and savannas)
 11. Montane graslanden en struwelen (Montane grasslands and shrublands)
 12. Toendra
 13. Mediterrane bossen, bosland en struwelen (Mediterranean Forests, woodlands and scrubs)
 14. Mangrove
Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie
Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie

██ IJskappen en poolwoestijnen

██ Toendra

██ Taiga

██ Loofbos

██ Steppe

██ Subtropisch regenwoud

██ Mediterraanse vegetatie

██ Moessonbos

██ Zandwoestijn

██ Rotsgrond

██ Droge steppe

██ Woestijn

██ Grassavanne

██ Boomsavanne

██ Subtropisch droog bos

██ Tropisch regenwoud

██ Alpinetoendra

██ Nevelwoud

Zie ook[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde: Algologie · Bryologie · Fycologie · Lichenologie · Mycologie · Pteridologie
Paleobotanie: Archeobotanie · Dendrochronologie · Fossiele planten · Gyttja · Palynologie · Pollenzone · Varens · Veen
Plantenanatomie & Plantenmorfologie: Beschrijvende plantkunde · Apoplast · Blad · Bladgroenkorrel · Bladstand · Bloeiwijze · Bloem · Bloemkroon · Boomkruin · Celwand · Chloroplast · Collenchym · Cortex · Cuticula · Eicel · Epidermis · Felleem · Fellogeen · Felloderm · Fenologie · Floëem · Fytografie · Gameet · Gametofyt · Groeivorm · Haar · Houtvat · Huidmondje · Hypodermis · Intercellulair · Intercellulaire ruimte · Kelk · Kroonblad · Kurk · Kurkcambium · Kurkschors · Levensduur · Levensvorm · Merg · Meristeem · Middenlamel · Palissadeparenchym · Parenchym · Periderm · Plantaardige cel · Plastide · Schors · Sklereïde · Sklerenchym · Spermatozoïde · Sponsparenchym · Sporofyt · Stam · Steencel · Stengel · Stippel · Symplast · Tak · Thallus · Topmeristeem · Trachee · Tracheïde · Tylose · Vaatbundel · Vacuole · Vrucht · Wortel · Xyleem · Zaad · Zaadcel · Zeefvat · Zygote
Plantenfysiologie: Ademhaling · Bladzuigkracht · Evapotranspiratie · Fotoperiodiciteit · Fotosynthese · Fototropie · Fytochemie · Gaswisseling · Geotropie · Heliotropisme · Nastie · Plantenfysiologie · Plantenhormoon · Rubisco · Stikstoffixatie · Stratificatie · Transpiratie · Turgordruk · Winterhard · Vernalisatie · Worteldruk
Plantengeografie: Adventief · Areaal · Beschermingsstatus · Bioom · Endemisme · Exoot · Flora · Floradistrict · Floristiek · Invasieve soort · Status · Stinsenplant · Uitsterven · Verspreidingsgebied
Floradistricten: District IJsselmeerpolders (Y) · Drents district (Dr) · Duindistricten (Du) · Estuariën district (E) · Fluviatiel district (F) · Gelders district (G) · Hafdistricten (H) · Kempens district (K) · Laagveendistrict (L) · Maritiem district (M) · Noordelijk kleidistrict (N) · Pleistocene districten (P) · Renodunaal district (R) · Subcentroop district (S) · Urbaan district (Ur) · Vlaams district (V) · Waddendistrict (W) · Zuid-Limburgs district (Z)
Plantensystematiek: APG II-systeem · APG III-systeem · Algen · Botanische naam · Botanische nomenclatuur · Cladistiek · Cormophyta · Cryptogamen · Classificatie · Embryophyta · Endosymbiontentheorie · Endosymbiose · Evolutie · Fanerogamen · Fylogenie · Generatiewisseling · Groenwieren · Hauwmossen · Korstmossen · Kranswieren · Landplanten · Levenscyclus · Levermossen · Mossen · Roodalgen · Taxonomie · Type · Varens · Zaadplanten · Zeewier
Vegetatiekunde & Plantenoecologie: Abundantie · Associatie · Bedekking · Biodiversiteit · Biotoop · Boomlaag · Bos · Braun-Blanquet (methode) · Broekbos · Climaxvegetatie · Clusteranalyse · Concurrentie · Constante soort · Differentiërende soort · Ecologische groep · Ellenberggetal · Gradiënt · Grasland · Heide · Kensoort · Kruidlaag · Kwelder · Minimumareaal · Moeras · Moslaag · Ordinatie · Pioniersoort · Plantengemeenschap · Potentieel natuurlijke vegetatie · Presentie · Regenwoud · Relevé · Ruigte · Savanne · Schor · Steppe · Struiklaag · Struweel · Successie · Syntaxon · Syntaxonomie · Tansley (methode) · Toendra · Tropisch regenwoud · Trouw · Veen · Vegetatie · Vegetatieopname · Vegetatiestructuur · Vegetatietype · Vergrassing · Verlanding