Bioom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een bioom is de verzameling soorten planten, dieren en andere organismen die in een bepaald gebied leven waar dezelfde condities heersen, met name klimatologische omstandigheden. De term is verwant met Ecosysteem en vegetatiegordel.

Klassiek worden 6 primaire biomen onderscheiden:

  1. tropische bossen
  2. loofbossen
  3. naaldbossen
  4. graslanden
  5. woestijnen
  6. toendra's

Deze kennen echter wel weer een onderverdeling, zoals tropisch regenwoud binnen tropisch bos.

WWF-biomen[bewerken]

Het aandeel naar oppervlak van de 14 WWF-biomen

Het World Wide Fund for Nature (WWF) onderscheidt 14 biomen. Het grootteaandeel van de 14 biomen varieert. De woestijnen en droge struwelen vormen het grootste bioom, de mangrovebossen het kleinste.

Het WWF verdeelt deze biomen verder in ecoregio's. In de WWF-code van een ecoregio wordt onderstaande nummering gebruikt. Bijvoorbeeld de ecoregio waarin Nederland en Vlaanderen liggen heeft de code PA0402. Het 04 deel daarvan geeft aan dat het bioom ervan tot de Gematigd loofbos en gemengd bos behoort. Het voorvoegsel PA geeft aan dat de ecozone het Palaearctische gebied is.

De indeling naar biomen volgens het WWF
De indeling naar biomen volgens het WWF

██ 01. tropisch of subtropisch regenwoud

██ 02. tropisch of subtropisch droog woud

██ 03. tropisch of subtropisch naaldwoud

██ 04. gematigd loofbos of gemengd bos

██ 05. gematigd naaldwoud

██ 06. taiga

██ 07. tropisch of subtropisch grasland, savanne of struweel

██ 08. gematigd grasland, savanne of struweel

██ 09. overstromende graslanden en savannes

██ 10. berggraslanden en -struwelen

██ 11. toendra

██ 12. mediterrane bossen, bosland en struwelen

██ 13. woestijnen en droge struwelen

██ 14. mangrove

██ Rotsen of ijs

Andere indelingen[bewerken]

Het WWF is niet de enige die gepoogd heeft een indeling naar biomen te maken. Er zijn ook andere indelingen, bijvoorbeeld naar vegetatie

Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie
Biomen wereldwijd, gedefinieerd naar vegetatie

██ IJskappen en poolwoestijnen

██ Toendra

██ Taiga

██ Loofbos

██ Steppe

██ Subtropisch regenwoud

██ Mediterraanse vegetatie

██ Moessonbos

██ Zandwoestijn

██ Rotsgrond

██ Droge steppe

██ Woestijn

██ Grassavanne

██ Boomsavanne

██ Subtropisch droog bos

██ Tropisch regenwoud

██ Alpinetoendra

██ Nevelwoud

Zie ook[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde: algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie: archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie: beschrijvende plantkunde · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sklereïde · sklerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie: ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie: adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek: taxonomie · botanische nomenclatuur · APG II-systeem · APG III-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & Plantenoecologie: abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding