Rode Lijst van de IUCN

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Rode Lijst van de IUCN, opgesteld in 1963, is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten- en diersoorten. De lijst wordt onderhouden door de IUCN.

Internationaal van opzet[bewerken]

De lijst is opgesteld aan de hand van exact geformuleerde criteria waarmee de kans op uitsterven van duizenden soorten en ondersoorten kan worden bepaald. Deze criteria zijn van toepassing op alle soorten overal ter wereld. Het gaat dan ook werkelijk om de kans op uitsterven op wereldschaal. De Rode Lijst van de IUCN moet daarom niet verward worden met de nationale of regionale rode lijsten. Die gaan namelijk over de kans (bedreiging) op uitsterven op regionale schaal. Zo staan de hazelmuis en de ortolaan (een zangvogel) in Nederland en Vlaanderen als bedreigd of uitgestorven op de rode lijst, maar zij worden op wereldschaal niet bedreigd met uitsterven en staan daarom dus als niet bedreigd (veilig, LC) op de Rode Lijst van de IUCN. Alle vogelsoorten die als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst staan, hebben de status veilig op de IUCN-lijst.

Criteria[bewerken]

Classificering volgens IUCN

De rode lijst is op een sterk wetenschappelijke basis gestoeld en is wereldwijd bekend als het meest gezaghebbende naslagwerk met betrekking tot de status van de biodiversiteit.

Het doel van de rode lijst is om het grote publiek bewust te maken van het belang van deze kwesties, maar ook om te bereiken dat de internationale gemeenschap tracht deze soorten van de ondergang te redden.

Soorten worden sinds 2001 onderverdeeld in negen groepen op basis van criteria zoals de snelheid waarmee ze in aantal afnemen, grootte van de populaties, verspreiding over de wereld, en een graad van populatie- en verspreidingsverdeling. De volgende groepen worden onderscheiden:

Categorieën van de Rode Lijst van de IUCN
Code Engels Nederlands Aantal soorten
EX EX Extinct Uitgestorven 804
EW EW Extinct in the Wild Uitgestorven in het wild 65
CR CR Critically Endangered Ernstig bedreigd (kritiek) 3246
EN EN Endangered Bedreigd 4770
VU VU Vulnerable Kwetsbaar 8192
NT NT, vroeger LR/nt Near Threatened Gevoelig 3513
cd CD, vroeger LR/cd Conservation Dependent Van bescherming afhankelijk,
komt alleen nog voor bij soorten die voor 2001 in deze categorie zijn ingedeeld en niet opnieuw zijn beoordeeld
283
LC LC, vroeger LR/lc Least Concern Niet bedreigd (veilig) 17.675
DD DD Data Deficient Onzeker 5570
NE NE Not Evaluated Niet geëvalueerd circa 1.600.000

Onder bedreigde diersoorten worden de soorten verstaan die vallen onder de categorieën CR (ernstig bedreigd), EN (bedreigd) of VU (kwetsbaar).

Zie ook[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties