Fossiele planten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Devoon landschap met vegetatie

Fossiele planten zijn fossiele overblijfselen van planten of delen daarvan, vaak zijn dit afdrukken of indrukken van plantenresten, terwijl de resten zelf zijn omgezet in mineralen zoals grafiet. Steenkool bestaat voor een groot gedeelte uit grafiet. Fossielen van planten worden meestal aangetroffen in tijdens overstromingen afgezet slib en zand, waarin de resten afgesloten waren van zuurstof waardoor rotting geen kans krijgt. Tijdens de ijstijd in het Carboon vonden overstromingen plaats als gevolg van de cylische beweging van het eustatische zeeniveau. De cyclische afzettingen die daar het gevolg van zijn worden cyclothemen genoemd. Dikke pakketten steenkool (samengeperste plantenresten) en kwartsiet (versteend zandhoudend slib) wisselen elkaar in tijdens overstromingen gevormde afzettingen af. De wetenschap die zich specifiek bezighoudt met het onderzoek van fossiele planten wordt paleobotanie genoemd.De fossiele plantenafdrukken zijn te vinden in het contactgebied tussen het steenkool en de kwartsiet. Ook in bruinkool-afzettingen zijn vaak plantenfossielen te vinden, waarbij het fossilisatieproces nagenoeg hetzelfde is als die uit het Carboon, maar minder ontgassing heeft plaatsgevonden, het slib is dan afgezet door rivieren in een moerasachtige- of mangrovegebied.

1rightarrow blue.svg Zie voor meer informatie over het fossilisatieproces de artikelen tafonomie, diagenese en fossilisatie.

Determinatie[bewerken]

Een boomvaren uit het geslacht: Cyathea een afstammeling van Psaronius

Het determineren van de verschillende soorten planten (plantfossielen) is een zeer moeilijke opgave, ten eerste is het een unicum dat op land voorkomende soorten fossiliseren ten tweede is een gevonden fossiel nooit compleet, een gevonden plantfossiel is vaak een deel van een blad of beter een afdruk daarvan, (die bij sommige soorten 3 meter lang kon worden) of een stukje afdruk van de stam (die bij sommige Wolfsklauwachtigen 30 meter lang waren). De in het verleden omschreven verschillende soorten bleken na onderzoek van nieuwe vondsten van fossielen die groter of completer waren, vaak van dezelfde soort te zijn. Een mooi voorbeeld hierbij zijn de geslachten Pecopteris (Sternberg, 1825) een varen en Psaronius (Cotta, 1932) tot dan niet beter bekend als een palmvaren, die ruim honderd jaar als verschillende soorten zijn omschreven en die na de vondst van de top van de stam met nog aangehechte bladeren tot dezelfde soort behoorden, deze vondst heeft tot een geheel nieuwe plantengroep geleid: de Boomvarens.

Een andere problematische groep zijn de varens (sporenplanten) en zaadvarens (zaadplanten), soorten uit deze twee groepen zijn qua uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden, tenzij er een exemplaar gevonden wordt waarbij hetzij de sporenzakjes (sporangium) hetzij zaadknoppen gevonden worden, een bijkomend probleem is, dat zowel deze varen- als zaadvarensoorten, vruchtbare- (mét sporenzakjes of zaadknoppen) én onvruchtbare bladeren (zonder sporenzakjes of zaadknoppen) bezit. Fossiele varens en zaadvarens werden daarom ook wel in één groep geplaatst.

Classificatie[bewerken]

Een eenduidige classificatie van de fossielbekende planten is vrijwel onmogelijk samen te stellen, aangezien er geen direct onderzoek aan de planten zelf gedaan kan worden, en men beperkt is tot het vergelijken van de uiterlijke vorm van de fossielen met die van levende planten. Daarbij komt het probleem dat vele groepen niet tegelijkertijd in één periode voorkwamen, terwijl de éne groep voor het eerst voorkwam was de ander alweer uitgestorven.

Indeling[bewerken]

De indeling is gebaseerd op E.Armand, 1810 en vereenvoudigd weergegeven (zonder families en geslachten).

Oudste landplant[bewerken]

Cooksonia oudst bekende plantensoort uit het Siluur

De tot oktober 2010 oudst bekende fossielen van landplanten Coocksonia (gevonden in Ierland en Schotland) zijn gedateerd op ongeveer 425 miljoen jaar (Midden Siluur) het waren minuscule plantjes die veel op zeewier leken, het waren zogenaamde sporenplanten. Toen ontdekten Argentijnse en Belgische wetenschappers in het noordwesten van Argentinië een plantenfossiel van 472 miljoen jaar oud, waarschijnlijk een soort levermos.[1] Tot dan toe nam men aan, dat de eerste landplant zich pas 462 miljoen jaar geleden ontwikkelde; dit betekent dat landplanten minstens 10 miljoen jaar ouder zijn dan tot nu toe werd verondersteld. Tot in het Carboon kwamen alleen sporenplanten voor.

Literatuur[bewerken]

  • Paléontologie du Terrain houiller; A.Renier (1910), Luik.
  • Flore et faune houillérs De la Belgique; A.Renier, F.Stockmans, F.Demanet & V.v.Straelen (1938), Musée Royal D'Histoire Naturelle de Belgique.
  • Steinkohlenpflanzen; Gothan Remy (1957), Essen.
  • Index of figured plant megafossils, carboniferous 1971-1975; M.Broersma & L.M.Broekmeyer (1979), Univ. Utrecht: spec.publ.lab.palaeobotany & palynology No:1 [ISBN 90 6203 802 6]
  • Plant fossils of West Virginia; W.H.Gillespie, J.A.Clendening (1978), West Virginnia Geological and Economic Survey.
  • Leaves and stems from fossil forests; R.E.Janssen (1979), Illinois State Museum [ISBN 0 89792 077 5]
  • Pflanzen fossilien; A.Fritz, M.Boersma & K.Krainer (1990), Natürwissenschaftlichen Vereins Kärnten (Klagenfürth)
  • Plant fossils of the British Coal measures; C.J.Cleal & B.A.Thomas (1994), The Palaeontological Association - field guides to fossils No: 6 [ISBN 0 901702 53 6]
  • British Palaeozoic fossils; 4th edition (1975 - reprint 1983) British Museum (Natural History) - publication No: 624 [ISBN 0 565 05624 7].

Externe links[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG II-systeem · APG III-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding