Vegetatiekunde van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
A-Z-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Verwante overzichten zijn:

A[bewerken | brontekst bewerken]

Abundantie · Afhankelijke gemeenschap · Alterra · Amfibische vegetatie · Aspect · Associatie · Associatiefragment · Aquatische vegetatie

B[bewerken | brontekst bewerken]

Barkman, Jan · Bedekking · Biodiversiteit · Biologie · Boomlaag · Botanie · Braun-Blanquet, Josias · Braun-Blanquet-methode · Broekbos

C[bewerken | brontekst bewerken]

Classificatie · Clusteranalyse · Constant taxon · Contactgemeenschap

D[bewerken | brontekst bewerken]

Den Held, Hanneke · Differentiërend taxon · De vegetatie van Nederland · Derivaatgemeenschap · Dijkvegetatie · Doelsoort · Doing, Henk · Dwergstruweel

E[bewerken | brontekst bewerken]

Ecologie · Ecologische hoofdstructuur (Nederland) · Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) · Ecologische gradiënt · Ecotoop · Ellenberg-indicatorwaardeln · Eutrofie · Exclusief taxon

F[bewerken | brontekst bewerken]

Fenologisch optimum · Floradistrict · Floron · Formatie · Frans-Zwitserse school · Fysiognomie · Fytocoenon

G[bewerken | brontekst bewerken]

Garrigue · Gemeenschapsgradiënt · Gemengd bos

H[bewerken | brontekst bewerken]

Heimans, Eli · Heukels' Flora van Nederland · Holkema, Franciscus · Hooiland · Hypertrofie

I[bewerken | brontekst bewerken]

Inslaggemeenschap · International Association for Vegetation Science

J[bewerken | brontekst bewerken]

K[bewerken | brontekst bewerken]

Kentaxon · Kilometerhok · Klasse · Klasse-eigen · Klasse-vreemd · Klassieke natuurbeschermingsvisie · Klika, Jaromír · Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging · Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging · Kruidlaag · Krummholz

L[bewerken | brontekst bewerken]

Landelijke Vegetatie Databank · Landschapsecologie · Landschapselement · Lohmeyer, Wilhelm · Loofbos · Loofstruweel

M[bewerken | brontekst bewerken]

Meso-oligotrofie · Mesotrofie · Minerotrofie · Minimumareaal · Moslaag · Mozaïek · Muurvegetatie

N[bewerken | brontekst bewerken]

Naaldbos · Naaldstruweel · Natura2000 · Natuurbeheer · Natuurbescherming · Natuurdoeltype · Natuurlijke vegetatie · Natuurnetwerk Nederland · Natuurwaarde · Niche

O[bewerken | brontekst bewerken]

Oberdorfer, Erich · Oecologische Flora Nederland · Oligotrofie · Ombrotrofie · Ondergroei · Opstand · Orde · Ordinatie

P[bewerken | brontekst bewerken]

Pawłowski, Bogumił · Pioniersoort · Pioniervegetatie · Plant · Plantengemeenschap · Plantensociologie · Plantensociologische Kring Nederland · Plantensociologische nomenclatuur · Plantkunde · Preferent taxon · Preising, Ernst · Presentie

Q[bewerken | brontekst bewerken]

R[bewerken | brontekst bewerken]

Relevé · Revisie Vegetatie van Nederland · Nederlandse Rode Lijst (planten) · Rompgemeenschap · Rotsvegetatie · Ruigte

S[bewerken | brontekst bewerken]

Schaminée, Joop · Sclerofylle vegetatie · Shannon-index · Specialist (ecologie) · Stratiotes (tijdschrift) · Struiklaag · Struweel · Subassociatie · Successie · Symmorfologie · SynBioSys · Syntaxon · Syntaxonomie · Syntaxonomische rang

T[bewerken | brontekst bewerken]

Thijsse, Jac. P. · Transgrediërend taxon · Tredvegetatie · Trouw · Turboveg · Tüxen, Reinhold

U[bewerken | brontekst bewerken]

Ubiquist · Uurhok

V[bewerken | brontekst bewerken]

Veen (vegetatie) · Vegetatie · Vegetatieaspect · Vegetatiekartering · Vegetatiekunde · Vegetatielaag · Vegetatieperiode · Vegetatiemozaïek · Vegetatieopname · Vegetatieschaal van Tansley · Vegetatiestructuur · Vegetatietextuur · Vegetatietype · Vegetatiezonering · Vegetatiezonering in gebergten · Verbond · Verlandingsvegetatie · Verruiging · Vlaams Ecologisch Netwerk · Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

W[bewerken | brontekst bewerken]

Wageningen Environmental Research · Watervegetatie · Weeda, Eddy · Westhoff, Victor

X[bewerken | brontekst bewerken]

Xerofyt

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Zode (vegetatie) · Zoomvegetatie