Vegetatiekunde van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Verwante overzichten zijn:

A[bewerken | brontekst bewerken]

Abundantie - Alterra - Aspect - Associatie - Associatiefragment

B[bewerken | brontekst bewerken]

Bedekking - Biodiversiteit - Biologie - Botanie - Braun-Blanquet - Braun-Blanquet methode

C[bewerken | brontekst bewerken]

Classificatie - Clusteranalyse - Constante soort

D[bewerken | brontekst bewerken]

Doelsoort - Differentiërende soort - De vegetatie van Nederland - Derivaatgemeenschap - Dijkvegetatie - Dwergstruweel

E[bewerken | brontekst bewerken]

Ecologie - Ecologische hoofdstructuur (Nederland) - Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen) - Ecologische gradiënt - Ecotoop - Ellenberggetallen - Exclusieve soort

F[bewerken | brontekst bewerken]

Floradistrict - Floron - Frans-Zwitserse school - Fytocoenon

G[bewerken | brontekst bewerken]

Garrigue - Gemengd bos

H[bewerken | brontekst bewerken]

Heimans, Eli - Heukels' Flora van Nederland - Holkema, Franciscus - Hooiland

I[bewerken | brontekst bewerken]

International Association for Vegetation Science

J[bewerken | brontekst bewerken]

K[bewerken | brontekst bewerken]

Kensoort - Kilometerhok - Klasse - Klasse-eigen - Klasse-vreemd - Klassieke natuurbeschermingsvisie - Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

L[bewerken | brontekst bewerken]

Landelijke Vegetatie Databank - Landschapsecologie - Landschapselement - Loofbos

M[bewerken | brontekst bewerken]

N[bewerken | brontekst bewerken]

Naaldbos - Natura 2000 - Natuurbeheer - Natuurbescherming - Natuurdoeltypen - Natuurnetwerk Nederland - Natuurwaarde - Niche

O[bewerken | brontekst bewerken]

Oecologische Flora Nederland - Ondergroei - Orde - Ordinatie

P[bewerken | brontekst bewerken]

Pioniersoort - Plant - Plantengemeenschap - Plantensociologie - Plantensociologische Kring Nederland - Plantkunde - Preferente kensoort - Preferente soort - Presentie

Q[bewerken | brontekst bewerken]

R[bewerken | brontekst bewerken]

Relevé - Nederlandse Rode Lijst (planten) - Rompgemeenschap - Ruigte

S[bewerken | brontekst bewerken]

Schaminée, Joop - Sclerofylle vegetatie - Shannon-index - Stratiotes (tijdschrift) - Struweel - Subassociatie - Successie - SynBioSys - Syntaxon - Syntaxonomie

T[bewerken | brontekst bewerken]

Thijsse, Jac. P. - Trouw - Turboveg - Tüxen, Reinhold

U[bewerken | brontekst bewerken]

Uurhok

V[bewerken | brontekst bewerken]

Vegetatie - Vegetatiekunde - Vegetatieopname - Vegetatieschaal van Tansley - Vegetatiestructuur - Vegetatiezonering in gebergtes - Verbond - Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

W[bewerken | brontekst bewerken]

Westhoff, Victor

X[bewerken | brontekst bewerken]

Xerofyt

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Algemene begrippen:concurrentie · dood hout · plantkunde van A tot Z · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · Cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopolitische verspreiding · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamaefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtige plant · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · Ellenberggetal · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · Shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetaties:climaxvegetatie · dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · potentieel natuurlijke vegetatie · watervegetatie · De vegetatie van Nederland (boek)