Seksisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ingang van de National Association Opposed To Woman Suffrage

Seksisme is het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Dit kan leiden tot discriminatie waarbij mensen verschillend behandeld worden, bijvoorbeeld in taalgebruik, op grond van hun geslacht/sekse. Seksisme kan leiden tot vormen van onderdrukking. Het omgekeerde is sekseneutraliteit.

Het woord seksisme wordt ten onrechte vaak gebruikt in associatie met seks of erotiek.[1]

Seksisme algemeen[bewerken]

Ook geslachtsrol-stereotypen met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid vallen onder het begrip seksisme. Deze stereotypen hebben soms onderbewust invloed op ons gedrag. Voor deze vorm is de term genderisme bedacht.

Extreme vormen van seksisme zijn mannenhaat (misandrie) of vrouwenhaat (misogynie).

Vrouwendiscriminatie[bewerken]

De meest voorkomende vorm van seksisme uit zich in discriminatie van vrouwen.

De vrouwenbeweging bestrijdt al sinds haar ontstaan de benadeling en discriminatie van vrouwen. Dit heeft effecten gehad op nationale en internationale wetgeving: er bestaat een Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Vrouwendiscriminatie, kortweg het VN-Vrouwenverdrag. Er is veel onderzoek gedaan naar vormen van vrouwendiscriminatie.

Gender[bewerken]

De studie naar geslachtsrollen en de verandering van stereotypen wordt dikwijls aangeduid met de term genderstudies. Het Engelse begrip gender wordt gebruikt om de maatschappelijke rol en ook de zelfbeleving van een individu te onderscheiden van zijn biologische seksualiteit.

Recht[bewerken]

In 2014 werd in België seksisme strafbaar gemaakt.[2] Sindsdien zijn er echter weinig aangiftes van gekomen.[3]

Zie ook[bewerken]