Toren (bouwwerk)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Hospental Wohnturm in Zwitserland

Een toren is een bouwwerk dat aanmerkelijk hoger is, dan het breed en lang is. Een toren kan alleenstaand of met een ander gebouw verbonden zijn. Een toren steekt in de regel boven andere gebouwen uit. Traditioneel waren kerktorens in Nederland, België en andere Europese landen vaak de hoogste bouwwerken in iedere plaats en kerktorens zijn dan ook de bekendste soort torens. Over het algemeen worden alleen bouwwerken zonder reguliere verdiepingen als toren gezien, hoewel de benaming er soms wel voor gebruikt wordt, zoals torenflat of kantoortoren. De grondslag van een toren is meestal vierkant of nagenoeg vierkant, er komen ook ronde exemplaren voor zoals vuur- of watertorens. Een achtkantige toren is bijvoorbeeld de Lange Jan in Middelburg.

Functie[bewerken]

De functie van torens is uiteenlopend.

  • De functie als statussymbool is welbekend. De Toren van Babel is exemplarisch, maar ook belforten en meer recent ook zeer hoge gebouwen als de Burj Khalifa zijn daar voorbeelden van.
  • Vanouds werden torens ook benut voor militaire doeleinden, zoals uitzichttorens en de verdedigingstorens van kastelen. Kerktorens werden vaak als uitzichttoren gebruikt en waren daartoe soms eigendom van de gemeente en niet van de Kerk. Tegenwoordig kennen we bijvoorbeeld de brandtoren en tijdens de Koude Oorlog waren er de luchtwachttorens. Kerktorens waren soms versterkt en verdedigbaar, en herbergden belangrijke zaken als archieven.
  • Torens speelden een rol als baken en ter oriëntatie. In de landmeetkunde werden kerktorens vaak gebruikt als oriëntatiepunt en ook zeevarenden richtten zich vaak op kerktorens. De vuurtoren werd speciaal ingericht om als baken voor zeevarenden te dienen.
  • Torens speelden een rol in het waarschuwen van de bevolking, bijvoorbeeld door middel van klokgelui. Ook centrale voorzieningen, zoals een torenuurwerk voor de tijdaanduiding en een carillon voor het verspreiden van sfeervolle klanken kon men in een toren aantreffen. De minaret wordt eveneens als zodanig gebruikt, namelijk om de gelovige moslims op te roepen tot gebed.
  • Torens dienen vaak een technisch doel. Als zodanig kent men watertorens, televisietorens, verkeerstorens, en koeltorens. De fabrieksschoorsteen, hoewel meestal niet als toren aangeduid, is eveneens een hoog bouwwerk met een technisch doel. Een bijzonder gebruik van torens was voor de optische semafoor van Claude Chappe, die omstreeks 1810 op een reeks kerktorens bevestigd werd, teneinde snelle berichtgeving in het Napoleontische rijk mogelijk te maken.

Soorten torens[bewerken]


1rightarrow blue.svg Zie ook: steenmannetje

Voorbeelden[bewerken]