Wikipedia:Blokkeerbeleid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.


Motivatie bij dit voorstel. De paragraaf "Een geregistreerde gebruiker blokkeren" van de Richtlijnen voor moderatoren heeft een zeer ingewikkelde structuur met allerlei clausules en subclausules. Deze paragraaf is daarom moeilijk te interpreteren, zit tegen het dubbelzinnige aan en levert soms stof voor ingewikkelde discussies. Om die reden treft u hier een voorstel tot herschrijving aan.

Hieronder een voorstel met een indeling per type casus. Behalve makkelijker te interpreteren geeft dit ook ruimte om in de toekomst nieuwe soorten blokkades toe te voegen mocht daartoe de behoefte ontstaan (er zijn bijvoorbeeld geen richtlijnen over hoe om te gaan met aanvragen tot blokkering van de eigen account).

Het zwarte lettertype betreft een herschrijving en herordening van zaken die al in de RVM staan. Het grijze lettertype betreft zaken die niet in de RVM staan, maar die wel te herleiden zijn tot andere richtlijnen of die tenminste gangbare praktijk zijn.

Doel van dit voorstel is het blokkeerbeleid maximaal te verduidelijken en minimaal te wijzigen. Significante inhoudelijke wijzigingen verdienen een apart voorstel. Anderzijds is het zo dat een herschrijving als deze kan leiden tot een verschuiving van de interpretatie van de richtlijnen. Om deze reden is een peiling/stemming wenselijk alvorens dit voorstel door te voeren.

Mocht dit voorstel ingevoerd worden, dan kan de tekst onder Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren#Een_geregistreerde_gebruiker_blokkeren vervangen worden door een verwijzing naar deze pagina. De Richtlijnen voor moderatoren zullen daardoor ook wat overzichtelijker worden.

Moderatoren hebben de mogelijkheid om gebruikers te blokkeren. Het beleid voor het blokkeren van geregistreerde gebruikers staat op deze pagina. Het beleid voor het blokkeren van IP-adressen (niet-ingelogde/niet-geregistreerde gebruikers) is te vinden onder Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren#Een_IP-adres_blokkeren.

Enkele algemene opmerkingen:

  • Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak
  • Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder".
  • (De)blokkadeverzoeken kunnen ingediend en bediscussieerd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok (WP:REGBLOK)
  • De gebruikersoverlegpagina kan in veel gevallen open gelaten worden zodat er overleg kan plaatsvinden over de blokkade (bijvoorbeeld over eventuele misverstanden). Bij misbruik van deze mogelijkheid kan de overlegpagina alsnog geblokkeerd worden.
  • Blokkades dienen onmiddellijk te worden gemeld op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen onder toevoeging van een duidelijke motivering. Dit geldt niet voor ingelogde vandalen, ongewenste gebruikersnamen en testblokkades.
  • Elke lopende blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Speciaal:Ipblocklist, de blokkering is in ieder geval te zien in Speciaal:Log/block.

Soorten blokkades[bewerken | brontekst bewerken]

Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende soorten blokkades opgelegd worden:

Ingelogde vandaal[bewerken | brontekst bewerken]

Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken.

Maatregelen: Dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres zijn van toepassing. Als uit de bijdragen van de gebruiker naar voren komt dat deze gebruiker overduidelijk geen enkele intentie heeft anders dan vandalisme, dan kan deze gebruiker voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden.

Herbeoordeling: via de gebruikersoverlegpagina en eventueel WP:REGBLOK.

Ongewenste gebruikersnaam[bewerken | brontekst bewerken]

Bijvoorbeeld aanstootgevende namen of bedrijfs-, organisatie- of merknamen. Zie Wikipedia:Gebruikersnaam.

Maatregelen: Blokkade voor onbepaalde tijd, plaats het Sjabloon:Ongewenste gebruikersnaam op de gebruikersoverlegpagina en geef zo nodig aanvullende uitleg als de gebruiker constructief wil bijdragen onder een geschikte gebruikersnaam.

Herbeoordeling: via de gebruikersoverlegpagina en eventueel WP:REGBLOK.

Uitspraak van de Arbitragecommissie[bewerken | brontekst bewerken]

De Arbitragecommissie kan in conflictsituaties beperkende maatregelen opleggen bij specifieke gebruikers.

Maatregelen: Iedereen is eraan gehouden dat de beslissing wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat alle moderatoren eraan gehouden zijn eventuele blokkades of deblokkades uit te voeren (Reglementen van de Arbitragecommissie, art. 5.12). Volg nauwkeurig de specifieke instructies die in de betreffende uitspraak van de Arbitragecommissie staan.

Herbeoordeling: Is de (de)blokkade conform de uitspraak van de Arbitragecommissie, dan kan enkel bij de Arbitragecommissie in beroep worden gegaan. Wanneer de uitspraak niet op de juiste wijze is gevolgd: via gebruikersoverlegpagina, overlegpagina van de blokkerende moderator, WP:REGBLOK, en/of de arbitragecommissie.

Afkoelblok; leesblok.[bewerken | brontekst bewerken]

Bij incidentele ontsporingen en escalerende conflicten; of als pauze voor met name onervaren gebruikers om kennis te nemen van overleg alvorens verder te gaan met dubieuze bewerkingen.

Maatregelen: Een korte blokkade van maximaal 24 uur, soms kan een blokkade van een uur of korter voldoende zijn. Hierbij wordt de overlegpagina opengelaten voor eventueel overleg over de blokkade.

Herbeoordeling: via WP:REGBLOK, vanwege de korte blokkadeduur zal een tijdige herbeoordeling niet altijd lukken.

Recidive[bewerken | brontekst bewerken]

Een gebruiker begaat meermalen gelijkaardige overtredingen, ondanks eerdere waarschuwingen en blokkades. Er is sprake van bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie.

Maatregelen: Bij elke nieuwe soortgelijke overtreding kan een blokkade van oplopende duur worden opgelegd, conform de verhogingsregel: 3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar. De verhogingsregel vervalt wanneer een gebruiker gedurende zes maanden niet geblokkeerd is geweest. In ernstige gevallen kan meteen een lange blokkade worden opgelegd. Zeer lange blokkades, van meer dan 3 maanden, kunnen echter niet als eerste sanctie worden opgelegd (enkele uitzonderingen staan hieronder vermeld).

Herbeoordeling:

  • bij blokkades van 3 dagen of langer: door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hiervoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten. Om gecompliceerde situaties te vermijden is het beter om geen blokpeilingen te organiseren over blokkades die reeds door de Arbitragecommissie in behandeling zijn genomen.
  • bij blokkades met een lengte boven 3 dagen kan in beroep gegaan worden bij de Arbitragecommissie. Wanneer er reeds een blokpeiling is georganiseerd kan de Arbitragecommissie de uitslag van de blokpeiling zwaar mee laten wegen, en daarbij in overweging nemen of de procedures correct zijn gevolgd en de gemeenschap op het moment van de blokpeiling op de hoogte was van alle relevante informatie.

Persoonlijke aanvallen[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen

Maatregelen: In principe gelden dezelfde regels als voor afkoelbloks en recidivegevallen. Bij zware persoonlijke aanvallen, bijvoorbeeld herhaalde racistische uitlatingen of laster, kan echter een langdurige blokkade opgelegd worden van 3 maanden of langer, of zelfs voor onbepaalde tijd.

Herbeoordeling: Via de Arbitragecommissie (in het geval van een langdurige blokkade).

Privacyschending[bewerken | brontekst bewerken]

Ongewenst openbaar maken van privégegevens.

Maatregelen: Langdurige blokkade, bijvoorbeeld 3 maanden of langer, of zelfs voor onbepaalde tijd.

Herbeoordeling: Via de Arbitragecommissie.

Dreigen met juridische stappen[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Wikipedia:Niet dreigen met juridische actie

Maatregelen: Langdurige blokkade, bijvoorbeeld 3 maanden of langer, of zelfs voor onbepaalde tijd, totdat het dreigement is weggenomen of niet meer van toepassing is.

Herbeoordeling: Via de Arbitragecommissie.

Sokpopmisbruik[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Wikipedia:Sokpopmisbruik. Het is gebruikelijk om vermoedens van sokpopmisbruik eerst te laten toetsen door middel van een checkuser.

Maatregelen: Blokkade voor onbepaalde tijd.

Herbeoordeling: Middels de "ontsnappingsclausule". Is de ontsnappingsclausule reeds gebruikt, dan kan enkel nog in beroep gegaan worden bij de Arbitragecommissie. Bij een onterechte blokkade kan eveneens bij de Arbitragecommissie in beroep worden gegaan.

Tests[bewerken | brontekst bewerken]

Een moderator mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort.

Maatregelen: Blokkade van het account van de moderator zelf of van het speciale account Gebruiker:Blokpop.

Herbeoordeling: niet van toepassing. Gaat er iets fout, contacteer ervaren collega's, bijvoorbeeld via de moderatormail of via IRC.