Voorlopige Regering (Rusland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Временное правительство
Voorlopige Regering
 Keizerrijk Rusland 1917–1917
Vlag Wapen
(Details)
Algemene gegevens
Hoofdstad Petrograd
Talen Russisch
Religie(s) Laïcisme, godsdienstvrijheid
Volkslied Рабочая Марсельеза (Marseillaise van de arbeiders)
Munteenheid Roebel
Regering
Regeringsvorm Voorlopige regering
Geschiedenis
- Ontstaan door Februarirevolutie februari 1917
- Opheffing door Oktoberrevolutie 7 november 1917
Voorgaande en opvolgende staten
 Keizerrijk Rusland
Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek 
Trans-Kaukasische Federatieve Republiek 
Volksrepubliek Oekraïne 
Volksrepubliek Wit-Rusland 
Ober Ost 
Regentschapskoninkrijk Polen 
Democratische Republiek Moldavië 
Volksrepubliek Koeban 
Bergrepubliek van de Noordelijke Kaukasus 
Koninkrijk Finland (1918) 
Idel-Oeral 
Autonoom Alaş 
Republiek Don 

De Voorlopige Regering (Russisch: Временное правительство России, Vremennoje pravitelstvo Rossii) kreeg de leiding in Rusland toen op 2 maart 1917, bij de Februarirevolutie, tsaar Nicolaas II afgetreden was. De macht ging over naar de Doema; deze stelde een Voorlopige Regering in.

In eerste instantie had Prins Lvov de leiding, maar later nam de liberaal-socialist Kerenski de leiding over. De sovjet van arbeiders en soldaten in de toenmalige Russische hoofdstad Petrograd besloot de Voorlopige Regering te steunen, maar koos later, omdat Kerenski de oorlog tegen Duitsland wilde voortzetten, de bolsjewieken te steunen, die op 7 november de macht overnamen (Oktoberrevolutie).

Achtergrond[bewerken]

De voorlopige regering werd door het Voorlopig Comité van de Staatsdoema in Petrograd opgericht en de raad werd geleid door Georgi Lvov en Aleksandr Kerenski. In hetzelfde jaar abdiceerde tsaar Nicolaas II om plaats te maken voor groothertog Michael die de besluiten van de Russische Grondwetgevende Vergadering zou erkennen. De voorlopige regering had, ondanks het factionalisme en de afgebroken staatsstructuren, niet de macht om belangrijke politieke besluiten te maken. De zwakte zorgde voor kansen voor linkse en rechtse facties. De voorlopige regering werd gesteund door de linkse raad van afgevaardigden van arbeiders en soldaten uit Petrograd (Petrogradse Sovjet). Eerst steunde de sovjet de raad, maar toen ze later de controle kregen over het leger, de fabrieken en de spoorwegen kregen hadden ze de raad niet meer nodig. De strijd om de macht met andere partijen eindigde in oktober 1917 toen de Bolsjewieken de ministers van de voorlopige regering leverden. Ze bepaalden de gebeurtenissen in de Oktoberrevolutie en legden de macht in handen van comités van arbeiders (sovjets) die door hen gecontroleerd werden.

Formatie en eerste samenstelling[bewerken]

De voorlopige regering ontstond in het machtsvacuüm toen de macht van de regering van de tsaar verdween na de Februarirevolutie in 1917 en de Staatsdoema en de Sovjet van Petrograd elkaar om de macht streden. Tsaar Nicolaas was op 2 maart afgetreden en hij had zijn broer Groothertog Michael aangewezen als nieuwe tsaar. Groothertog Michael had geen zin om het ambt te aanvaarden en de volgende dag zag hij af van de macht. De volgende dag gaf groothertog Michael wettelijke goedkeuring voor een overgangsregering. Hierin werd beschreven dat de voorlopige regering mocht regeren tot de Grondwetgevende Vergadering de definitieve vorm van bestuur bepaald had. De voorlopige regering had de taak om verkiezingen voor de raad voor te bereiden en belangrijkste overheidstaken uit te voeren, maar door de groeiende macht van de Petrogradse Sovjet werd deze macht beperkt.

De openbare aankondiging voor de voorlopige regering werd gedaan op 3 maart. De dag na de formatie stond het in de Izvestia. De aankondiging kondigde aan dat de voorlopige regering onmiddellijke en volledige amnestie zou geven aan alle politieke en religieuze gevangenen gearresteerd voor onder andere terroristische activiteiten,opstanden van het leger en agrarische misdaden, het instellen van algehele persvrijheid, vrijheid om vakbonden op te richten, bijeenkomsten te houden, stakingen te houden om politieke vrijheden te doen verspreiden tegen militairen binnen de afgesproken militaire en technische condities, de afschaffing van verplichte arbeid en beperkingen voor religieuze en nationalistische klassen, de onmiddellijke voorbereidingen voor het uitschrijven van verkiezingen op universele gelijk en direct stemrecht die de vorm van bestuur en de grondwet, de overgang van openbare naar publieke militsias en de verkozen voorzitters aangewezen door lokale autoriteiten, de verkiezingen voor de bestuurders van lokale autonome regio’s op basis van universele, gelijke en geheime stemmen, ervoor zorgen dat er geen ontwapening en terugtrekking van de soldaten uit Petrograd in de revolutionaire beweging plaatsvond, het ervoor zorgen dat de orde in de militaire rangen en het uitvoeren van politieke taken en het verwijderen van alle beperkingen in het uiten van burgerrechten tegenover alle burgers en het recht om alles toe te voegen wat niet in het voordeel van militaire groeperingen bedoeld is en voor uitstel zorgt om de bovengenoemde maatregelen en hervormingen door te zetten

Foto van de eerste samenstelling van de voorlopige regering

De samenstelling van de eerste ministerraad van de voorlopige regering:

 • Minister-president: Georgi Lvov (Cadet)
 • Minister van Binnenlandse Zaken: Georgi Lvov(Cadet)
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Pavel Miljoekov (Cadet) in april 1917 vervangen door Michael Terechtsjenko (Partijloos)
 • Minister van Oorlog en Marine: Alexander Goetsjkov (Oktoberist in april 1917 vervangen door Aleksandr Kerenski (Sociaal-revolutionist)
 • Minister van Transport: Nikolai Nekrasov (Cadet)
 • Minister van Handel en Transport:Alexander Konovalov (Progressieve Partij (RuslandProgressief)
 • Minister van Justitie: Aleksander Kerenski (Sociaal-Revolutionair) in april 1917 vervangen door Pavel Perevezez (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Financiën: Michael Terechtsjko (Partijloos) in april 1917 vervangen door Andrei Sjingarev (Cadet)
 • Minister van Onderwijs: Andrei Majoelov (Cadet)
 • Minister van Landbouw: Andrei Sjingarev (Cadet) in maart 1917 vervangen door Victor Tsjernov (Sociaal-Revolutionist) in april 1917 vervangen door Victor Tsjernov (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Werkgelegenheid: Matevi Skobodev (Mensjewiek) aangesteld in april 1917
 • Minister van Voedsel: Aleksei Petsjechonov (Nationaal-Socialist) aangesteld in april 1917
 • Minister van Volksgezondheid: Ivan Jevrenov (Sociaal-Revolutionair) aangesteld in april 1917
 • Minister van Post en Telegraaf: Irakli Tsereteli (Mensjewiek) aangesteld in april 1917
 • Opperprocurator van de Heilige Synode van de Russische Orthoxe Kerk: Vladimir Lijov (Progressief)

Aprilcrisis[bewerken]

Op 1 mei (18 april) stuurde de minister van Buitenlandse Zaken Pavel Miljoekov een brief aan de regeringen van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog waarin Mijoekov beloofde dat de oorlog door zou gaan en richting het glorieuze einde liep. Op 3 mei (20 april) demonstreerden er 21 arbeiders en soldaten tegen het doorgaan van de oorlog. De demonstranten eisten het aftreden van Miljoekov. Er kwam een tegendemonstratie die wilde dat hij op zijn post bleef. Generaal Lavr Kornilov, commandant van het militaire district Petrograd, wilde de onrusten laten stoppen maar hij kreeg geen steun van minister-president Gegorgi Lvov.

De voorlopige regering accepteerde het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken Miljoekov en de Minister van Oorlog Goetsjkov en er werd een voorstel gedaan om de Petrogradse Sovjet om een coalitie te laten vormen. Het gevolg van de onderhandelingen was dat er op 18 mei een overeenkomst was bereikt waarin er zes sociaal-revolutionaire ministers deelnamen aan de regering.

In deze periode reflecteerde de voorlopige regering voornamelijk de wil van de sovjet-revolutionairen, terwijl de nog linksere groeperingen, waaronder de bolsjewieken, ondergronds gingen. De voorlopige regering, beïnvloed door "bourgeoise" ministers, probeerde zich aan de rechterkant van de sovjet-revolutionairen te positioneren. De sociaal-revolutionaire ministers werden door hun linkse sovjet-revolutionaire collega’s onder vuur genomen en er ontstond een partij die uit twee facties bestond. De voorlopige regering kon vanwege het factionalisme in de sociaal-revolutionaire partij geen bepalende politiek besluiten doorvoeren en belangrijke beslissingen nemen

Julicrisis en de tweede regering[bewerken]

In Petrograd vond op 16 en 20 juli de julocrisis plaats waarbij soldaten en arbeiders tegen de voorlopige regering in opstand kwamen, zoals beschreven in het boek Aprilse Theses van Vladimir Lenin. Nadat de opstand was neergeslagen kregen de bolsjewieken de schuld, waarbij de leider van de bolsjewieken Lenin ondergronds verderging, terwijl andere leiders werden gearresteerd.

De gevolgen van deze gebeurtenissen was een nieuwe crisis binnen de voorlopige regering ontstond. "Bourgeoise" ministers binnen de Constitutioneel-Democratische Partij traden af en daarom kon er aan het einde van de maand geen nieuw kabinet gevormd worden. Uiteindelijk werd er op 6 augustus (24 juli) 1917 een nieuwe regering gevormd dat voornamelijk uit sociaal-revolutionairen bestond en waarvan Kerenski de voorzitter was.

De samenstelling van de tweede ministerraad van de voorlopige regering:

 • Minister-President: Alexander Kerenski (Sociaal-revolutionair)
 • Minister van Oorlog en Marine: Alexander Kerenski (Sociaal-revolutionair)
 • Vice-President Nikolai Nekrasov (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Financiën: Nikolai Nekrasov (Cadet)
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Michael Terechtsjko (Partijloos)
 • Minister van Binnenlandse Zaken: Nikolai Avksentjev (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Transport: Pjotr Joerenev (Cadet)
 • Minister van Handel en Industrie: Sergei Prokopovitsj (Partijloos)
 • Minister van Justitie: Alexander Zaroedni (Nationaal-Socialist)
 • Minister van Onderwijs: Sergei Oldenburg (Cadet)
 • Minister van Landbouw: Victor Tsjernov (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Werkgelegenheid: Matevi Skobodev (Mensjewiek)
 • Minister van Voedsel: Aleksei Petsjechonov (Nationaal-Socialist)
 • Minister van Volksgezondheid: Ivan Jevrenov (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Post en Telegraaf: Irakli Tsereteli (Mensjewiek) in april aangesteld
 • Opperprocurator van de Heilige Synode van de Russische Orthoxe Kerk: Vladimir Lijov (Progressief)

Derde coalitie[bewerken]

Op 8 september veranderde de samenstelling van de ministerraad. Een aantal ministersposten veranderde van naam en er kwam een aantal nieuwe ministers in de raad. De samenstelling van de derde ministerraad van de voorlopige regering

 • Minister-president: Aleksander Kerenski (Sociaal-Revolutionair)
 • Vice-President Alexander Konovalov (Cadet)
 • Minister van Handel en Industrie: Alexander Konovalov (Cadet)
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Michael Terechtsjko (Partijloos)
 • Minister van Binnenlandse Zaken, Post en Telegraaf:; Aleksei nikilin (Mensjewiek)
 • Minister van Oorlog Aleksander Verchovski (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Marine: Dimitri Verderovski (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Financiën: Michael Bernatski (Partijloos)
 • Minister van Justitie: Pavel Maljantovitsj (Mensjewiek)
 • Minister van Transport: Aleksander Liverovski (Partijloos)
 • Minister van Onderwijs: Sergei Salozkin (Partijloos)
 • Minister van Landbouw: Semen Maslov (Sociaal-Revolutionair)
 • Minister van Arbeid: Koezma Gvozdev (Mentsjewiek)
 • Minister van Voedsel: Sergei Prokopevitsj (Partijloos)
 • Minister van Volksgezondheid: Nikloai Kisjkin (Cadet)
 • Minister van Post en Telegraaf: Alexei Nikitin (Mensjewiek)
 • Minister van Religie: Anton Kartasjev (Cadet)

Bestuur, beleid en problemen[bewerken]

Het bestuurlijke politieke spectrum in Rusland was na de Februarirevolutie, de abdicatie van tsaar Nicolaas II en de formatie van de nieuwe Russische Republiek dramatisch veranderd. Het leiderschap van de tsaar representeerde een autoritaire, conservatieve vorm van bestuur. De Kadettenpartij, een partij voor liberale intellectuelen, vormde de grootste tegen het bewind van de tsaar voor de Februarirevolutie. De Kadettenpartij veranderde van een oppositiepartij naar een partij die de macht kreeg in de nieuwe voorlopige regering die het bestuur van de tsaar overnam. De Februarirevolutie zorgde voor meer politieke activiteiten van de arbeiders wat leidde tot een ruk naar links in het politieke spectrum.

De meeste stedelijke arbeiders steunden in het begin de socialistische mensjewieken, maar een kleine groep steunde de radicalere bolsjewieken. De mensjewieken steunden de voorlopige regering en ze geloofden dat zo’n regering een noodzakelijke stap om het ware communisme te bereiken. De bolsjewieken werkten de voorlopige regering tegen en ze verlangden een snellere overgang naar het ware communisme. Op het platteland maakte de politiek een draai naar links waar de meeste arbeiders de Sociaal-Revolutionaire Partij. Zij pleitten voor een vorm van agrarisch socialisme en dit werd door de plattelandsbewoners gesteund. De stedelijke arbeiders steunden voornamelijk de mensjewieken maar in de loop van het jaar 1917 veranderde deze steun waarna de bolsjewieken meer steun kregen. De snelle verandering en de groeiende populariteit van de linkse partijen zorgde ervoor dat de meer gematigde liberale partijen, zoals de Kadetten, als neoconservatief gezien werden. De voorlopige regering werd gevormd uit leden van deze neoconservatieve partijen en daarom kreeg de voorlopige regering veel tegenstand uit de linkse hoek te verwerken.

De meeste tegenstand kwam door de ontwikkeling van de Petrogradse sovjet die de socialistische ideeën. De Petrogradse sovjet zetten hun eigen structuur op, waardoor een tweede machtsstructuur naast die van de voorlopige regering ontstond.. Terwijl de voorlopige regering de formele macht in Rusland behielden, behield de Petrogradse sovjet de echte macht in het land bezat. De Petrogadse sovjet had de macht over het leger en de spoorwegen en daardoor hadden ze de macht om politieke beslissingen te forceren. De voorlopige regering hadden niet de macht om de politiek de beheersen. In werkelijkheid bepaalden de lokale sovjets, politieke organisaties van socialisten, of de wetten van de voorlopige regering geïmplementeerd konden worden.

Ondanks de korte regeerperiode en de genoemde tekortkomingen, paste de voorlopige regering vrij progressieve wetgeving toe. Het beleid van deze gematigde liberale regering vaardigde, volgens de Russische standaard van 1917, de meest liberale wetten uit in heel Europa. De scheiding van kerk en staat, de drang naar zelfbestuur op het platteland en het invoeren van fundamentele burgerrechten die de tsaar tijdelijk verboden had laten de progressieve beleid van de voorlopige regering lieten zien. Het afschaffen van lijfstraffen en een einde brengen aan de nivellering op het platteland waren ook voorbeelden van deze liberale politiek. De voorlopige regering gaf meer rechten aan groepen die in het Russische Rijk onderdrukt waren. Polen werd onafhankelijk, Litouwen en Oekraïne kregen meer| autonomie.

Het grootste obstakel van de voorlopige regering was de onmogelijkheid om wetgeving door te voeren. De buitenlandse politiek was het enige terrein waarop de voorlopige regering beleid kon voeren. De voortzetting van het agressieve buitenlands beleid zorgde voor tegenwerking in Rusland. De zwakte van de voorlopige regering werd aangetoond door de dubbele machtsstructuur met de Petrogradse Sovjet aan de ene kant en de Minister van Oorlog Aleksander Goetsjkov aan de andere kant. Een behoorlijk aantal beperkingen die ontstonden door deze dubbele structuur zorgde ervoor de voorlopige regering haar beleid niet kon uitdragen.

Het is waar dat de voorlopige regering een gebrek aan daadkracht had, gingen belangrijke leden van de regering zetten de burgers aan om mee te denken aan beleid. Politici, waaronder Minister-President Georgi Lvov steunden het idee om de macht aan decentrale organisaties te geven. De voorlopige regering was er niet voor complete decentralisatie van de macht, maar sommige leden waren voor meer politieke participatie van de massa door grootschalige mobilisaties van het volk.

Democratisering[bewerken]

Door de opkomst van lokale organisaties zoals vakbonden en plattelandsinstanties en de afname van de macht van de voorlopige regering werd de roep om democratisering groter. Het is moeilijk om te zeggen dat de voorlopige regering deze groei van machtige lokale organisaties wenste, maar de voorlopige regering was wel de aanjager van het opzetten van lokale organisaties. Lokale overheidsorganisaties hadden genoeg macht om te bepalen welke wetten van de voorlopige regering doorgevoerd werden. Organisaties die de macht op het platteland hadden gingen snel nationale wetten implementeren die gingen over het verspreiden van leeg landbouwgebied. De macht om wetten door te voeren lag in de handen van lokale instituties en de sovjets. De Russische historicus W.E. Mosse schreef in zijn boek Interlude: The Russian Provisional Government 1917 noemde deze periode de enige periode was waarin het Russische volk de mogelijkheid had om een belangrijke rol te spelen in het bepalen van hun toekomst. Dit citaat romantiseert de Russische samenleving tijdens de voorlopige regering, het laat wel zien hoe prominent de belangrijke democratische organisaties in 1917 aanwezig waren

Bepaalde belangengroepen speelden een grote rol in elke samenleving die zich democratisch noemt, zo ook in het Rusland van 1917. Extreem-linkse groepen waren tegen de belangen van groepen die een bourgeoise democratie voorstaan, waarin de belangen van een kleine elite beter gerepresenteerd werden dan die van de grote massa. De groei van bepaalde belangengroepen gaf de bevolking de noodzaak om zich binnen het democratische proces te mobiliseren. Terwijl belangengroepen zoals vakbonden ontstonden om de noden van de arbeiders representeerden, waren de organisaties van de overheid waren ze net zo prominent aanwezig in de samenleving. Deze professionele organisaties ontwikkelden hun politieke organisaties die de belangen van hun leden representeerden. De politieke ontwikkeling van deze groepen representeerden een vorm van politieke participatie omdat de regering naar deze groepen luisterde voor het bepalen van beleid. Deze belangengroepen speelden voor februari 1917 en na oktober 1917 een minimale rol.

Op het moment dat de belangengroeperingen van de overheid groeiden, ontwikkelden de arbeidersorganisaties in de steden tot in de hoogste regionen van de industrie De fabrieksraden representeerden de meest radicale standpunten van de tijd. De bolsjewieken verkregen hun populariteit door juist deze raden. Deze raden waren de meest democratische elementen van het Rusland van 1917. Deze vorm van democratie verschilde van en ging verder dan de politieke democratie die de liberale intellectuele elite en de gematigde socialisten in de voorlopige regering voorstonden. De arbeiders verlangden economische democratie en de werkgevers verkregen de bestuurlijke macht en directe controle over hun arbeidsplaatsen. Het zelfbestuur voor arbeiders werd in industriële bedrijven een normale praktijk in Toen de arbeiders gewelddadiger werden en meer economische macht kregen gingen ze de radicale bolsjewieken steunen en ze zorgden ervoor dat de bolsjewieken in oktober 1917 aan de macht kwamen. De bolsjewieken lieten stonden voor een door de partij geleide bestuur van de economie. Het zelfbestuur van de arbeiders, toen de ultieme vorm van economische democratie, verdween toen de bolsjewieken aan de macht kwamen.

Kornilov-affaire[bewerken]

De Kornilov-affaire van augustus 1917 was de laatste affaire binnen het bestaan van de voorlopige regering. De zwakte van de voorlopige regering was dat er steeds discussies binnen de elite plaatsvond over wie de macht had. De Russische generaal stond in dit debat aan de kant van minister-president Kerenski. Of de uitkomst van deze deal door alle partijen werd geaccepteerd is nog steeds niet geheel onduidelijk. Het is wel duidelijk dat toen de troepen van Kornilov Pertograd naderden Kerenski het bevel gaf om ze als contrarevolutionairen te beschouwen en ze te arresteren. Deze zet kan gezien worden als een poging om zijn macht te versterken door hem een verdediger van de revolutie te noemen tegen een soort figuur à la Napoleon. De dramatische conclusies van deze actie waren terug te zien in het leger waarna deze troepen, na het verraad van Kornliv, als niet loyaal aan de voorlopige regering gezien werd. De troepen van Kornilov werden geassisteerd door de Rode Garde. De Petrogradse Sovjet werd gezien als redder van Rusland tegen militaire dictatuur. In Petrograd bewapende Kerenski de bolsjewieken met wapens en hij kreeg weinig succes van het leger. Toen Kornilov met zijn troepen Karenski niet aanviel leverden de bolsjewieken hun wapens niet in en werden ze de grootste bedreiging voor Kerenski en de voorlopige regering.

Oktoberrevolutie en opheffing[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Oktoberrevolutie en Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.
Verklaring van het Militaire Revolutionaire Comité waarbij de omverwerping van de voorlopige regering staat

Op 7-8 november (25-26 oktober) lanceerden de troepen van de Rode Garde onder leiding van de bolsjewieken een aanval op de voorlopige regering. Deze aanval slaagde en vele ambtenaren werden gearresteerd en hun taken werden overgenomen door bolsjewieken. De laatste overblijfselen van de voorlopige raad werden door de militairen in de nacht van 7 november verwijderd. De ministers werden gevangen gehouden in het Winterpaleis van de verdreven tsaar aan de rechteroever van de Neva. Kerenski ontsnapte in de nacht van 8 november uit het paleis en vluchtte naar Pskov waar hij een aantal loyale troepen verzamelde waarmee hij de hoofdstad Petrograd te heroveren. Zijn troepen slaagden erin om Tsarskoje Selo te veroveren, maar zijn troepen werden de volgende dag verslagen bij de heuvels bij Poelkovo. Karenski verstopte zich een aantal weken in de heuvels, maar vluchtte later toch het land uit. Hij vluchtte eerst naar Frankrijk en later naar de Verenigde Staten.

De bolsjewieken vervingen de voorlopige regering door hun eigen raad. De voorlopige regering ging verder onder de naam Kleine Raad of Ondergrondse Voorlopige Regering die bijeenkwamen in het huis Sofia Panina een niet geslaagde poging om aan de druk van de bolsjewieken te voorkomen. Deze raad eindigde op 28 november toen Panina gearresteerd werd. Fjoder Kokosjkin, Andrei Sjingarev en prins Pavel Dolgoroekov vormden een politiek driemanschap wat niet lang duurde omdat ze werden gearresteerd. De meeste leden van de voorlopige regering wisten niet uit Rusland te vluchten en werden opgepakt en geëxecuteerd door de Sovjetregering. Anderen

Bronnen, noten en/of referenties