Diagram

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Voor het gelijknamige begrip uit de categorietheorie, zie Diagram (categorietheorie).

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.

Grondvormen[bewerken]

Op grond van de vorm kan men volgens Wim Hartman negen diagrammen onderscheiden:[1] ... het staafdiagram of strookdiagram, het cirkeldiagram, het vlakdiagram of blokdiagram, het kolommendiagram of histogram, het spreidingsdiagram, het correlatiediagram of puntdiagram, het lijndiagram, het stroomdiagram, het cartogram, en tot slot het beelddiagram of de beeldstatistiek.
In alfabetische volgorde kunnen we hier de volgende grondvormen onderscheiden.

Cirkeldiagram
Een cirkeldiagram of taartdiagram is een grafiek in de vorm van een cirkel, gebruikt om een verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven
Histogram
Een histogram of kolommendiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde data, afkomstig uit een continue kansverdeling. Het toont kolommen met oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties opgericht boven de klassen. Een histogram geeft een beeld van de kansdichtheid waaruit de data afkomstig zijn.
Lijndiagram
Een lijndiagram of lijngrafiek geeft in de regel de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Dit diagram wordt vaak gebruikt om te laten zien hoe iets in de loop van de tijd ontwikkelt. Een lijndiagram ontstaat uit een kolommendiagram, door de middens van de opvolgende staven met elkaar te verbinden.
Puntenwolk
Een puntenwolk of spreidingsdiagram is in de statistiek de grafische weergave verstaan van een meerdimensionale steekproef.
Radardiagram
Een radardiagram, spindiagram of sterdiagram is een tweedimensionaal diagram met drie of meer assen vanuit eenzelfde oorsprong, waarin meerdere variabelen worden gekwantificeerd.
Staafdiagram
Een staafdiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van data, afkomstig uit een discrete (kans)verdeling. Het toont staven van geringe breedte met hoogte gelijk aan de (relatieve) frequenties opgericht boven de mogelijke waarden.
Stroomdiagram
Een stroomdiagram is een schematische voorstelling van een proces. Ze worden over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te laten visualiseren of om fouten in het proces te kunnen vinden.

Venn-diagram[bewerken]

Een Venndiagram is een grafische representatie van wiskundige verzamelingen en zijn genoemd naar John Venn. Allerlei eigenschappen van verzamelingen laten zich hiermee goed illustreren.

Trilineair diagram[bewerken]

Met een trilineair diagram kan men op een grafische manier data weergeven die uit drie onderdelen bestaan. Deze onderdelen moeten samen 100% vormen. Er is bijvoorbeeld nooit een zuivere klei-, zand- of siltbodem. Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen is er sprake van een kleibodem, een zandleembodem, ... enz.

Voetnoten[bewerken]

  1. Wim Hartman & Jan Roos, Technieken voor systeemonderzoek, Deventer : Kluwer, 1976, pag 298.

Zie ook[bewerken]