Europese Economische Ruimte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

██ EU-landen

██ EVA-landen

██ Landen op wie de EER-overeenkomst voorlopig wordt toegepast

██ EVA-landen buiten de EER

De Europese Economische Ruimte (EER) is het resultaat van een in 1992 gesloten akkoord tussen de landen van de Europese Gemeenschap (EG) (later de Europese Unie) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. Het akkoord, dat in werking trad op 1 januari 1994, bevordert vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen. Ook wordt er samengewerkt op economisch gebied.

De ruimte is ontstaan om de landen van de EVA die niet opgingen in de Europese Unie toch te laten profiteren van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de Europese Unie. Hiervoor moest wetgeving van de EU worden ingevoerd in de EER-staten.

Zwitserland onderhandelde mee over toetreding tot de EER, maar de bevolking wees in een referendum de toetreding tot de EER af. Het EER-akkoord blijft nu enkel van toepassing op de relaties met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Inmiddels is onder andere het vrije verkeer van personen met Zwitserland geregeld middels de toetreding van Zwitserland tot de Schengenzone. Personencontroles aan de Zwitserse grens zijn hiermee sinds 12 december 2008 opgeheven. Liechtenstein is in 2009 tot het Schengenakkoord toegetreden.

Organisatie[bewerken]

Er is een gezamenlijke Raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de vier leden van de Europese Vrijhandelsassociatie en de Europese Commissie als vertegenwoordiger van de Europese Unie. De bedoeling van deze raad is om wetgeving van de drie landen af te stemmen op die van de Europese Unie ten bate van de Europese Economische Ruimte. Deze raad komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Verder functioneert de EER op basis van een tweepijlersysteem, waar enerzijds organen bestaan voor de leden die tevens lid zijn van de Europese Unie, en anderzijds organen bestaan voor de leden die tevens lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie. Zo vervullen de Europese Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie dezelfde (toezichthoudende) taken voor verschillende lidstaten (de EU-lidstaten enerzijds en de EVA-lidstaten anderzijds), en wordt de rechtsprekende functie enerzijds vervuld door het Hof van Justitie van de Europese Unie en anderzijds door het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie. Om homogeniteit van regelgeving en naleving te waarborgen houden deze organen nauw contact met elkaar.

Zie ook[bewerken]