Europese Economische Ruimte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

██ EU-landen

██ EVA-landen

██ Landen op wie de EER-overeenkomst voorlopig wordt toegepast

██ EVA-landen buiten de EER

De Europese Economische Ruimte (EER) is het resultaat van een in 1992 gesloten akkoord tussen de landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Het EER akkoord trad in werking op 1 Januari 1994[1].

De landen van de EER profiteren van toegang tot de interne markt van de Europese Unie, inclusief het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Ook wordt er samengewerkt op economisch gebied. In ruil daarvoor moet de EU-wetgeving met betrekking tot de interne markt worden overgenomen in de wetgeving van de niet-EU EER-landen, met enkele uitzonderingen op het gebied van bijvoorbeeld visserij en landbouw[2]. Daarnaast betalen de niet-EU EER landen voor toegang tot de interne markt[3].

De EER telt 31 lidstaten: de 28 EU lidstaten en drie van de vier EVA lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. Hoewel Zwitserland mee onderhandelde over toetreding tot de EER, wees de bevolking in een referendum de toetreding tot de EER af. Het akkoord is van voorlopige toepassing op Kroatië (het meest recente EU lid[4]), in afwachting van ratificatie door alle EER landen.

Inmiddels is onder andere het vrije verkeer van personen met Zwitserland geregeld middels de toetreding van Zwitserland tot de Schengenzone. Personencontroles aan de Zwitserse grens zijn hiermee sinds 12 december 2008 opgeheven. Liechtenstein is in 2009 tot het Schengenakkoord toegetreden.

Organisatie[bewerken]

Er is een gezamenlijke Raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de vier leden van de Europese Vrijhandelsassociatie en de Europese Commissie als vertegenwoordiger van de Europese Unie. De bedoeling van deze raad is om wetgeving van de drie landen af te stemmen op die van de Europese Unie ten bate van de Europese Economische Ruimte. Deze raad komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Verder functioneert de EER op basis van een tweepijlersysteem, waar enerzijds organen bestaan voor de leden die tevens lid zijn van de Europese Unie, en anderzijds organen bestaan voor de leden die tevens lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie. Zo vervullen de Europese Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie dezelfde (toezichthoudende) taken voor verschillende lidstaten (de EU-lidstaten enerzijds en de EVA-lidstaten anderzijds), en wordt de rechtsprekende functie enerzijds vervuld door het Hof van Justitie van de Europese Unie en anderzijds door het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie. Om homogeniteit van regelgeving en naleving te waarborgen houden deze organen nauw contact met elkaar.

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

  1. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 1, 3 januari 1994 Geraadpleegd op 2017-03-20
  2. (nl) De Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Noorden | Infopagina's EU | Europees Parlement. www.europarl.europa.eu Geraadpleegd op 2017-03-20
  3. What we do - EEA Grants. eeagrants.org Geraadpleegd op 2017-03-20
  4. Kroatië is 28ste land van de Europese Unie. Gazet van Antwerpen Geraadpleegd op 2017-03-20