Gebruiker:BoH/Dolfy

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom?[bewerken]

Een dossier opbouwen van een gebruiker is niet de meest symphatieke actie die te bedenken is. Dat dit nu wel gebeurt, heeft te maken met een opbouwende frustratie over het gedrag van Dolfy door de jaren heen en het onvermogen daar effectief tegen op te treden. De frustraties ten aanzien van Dolfy bestaan uit:

  1. de vele bewerkingsoorlogen waar hij bij betrokken is,
  2. de vele terugdraaiingen zonder overleg, die niet altijd op een bewerkingsoorlog uitdraaien, omdat de gedupeerde daar gezien de historie van Dolfy voor terugdeinst,
  3. de toon van Dolfy als het toch tot overleg komt. Hij weet veel conflicten persoonlijk te maken door niet op de bal, maar op de man te spelen,
  4. het manipuleren van de West-Friese en daarmee samenhangende geschiedenis,
  5. de weigering om met bronnen met citaten te komen zodra een bewering van hem in twijfel wordt getrokken. Hij wijt de twijfel aan het onvermogen van de kritische collega om de geschiedenis te lezen zoals hij dit zelf kan.

Dolfy weet op die manier een aantal artikelen te gijzelen, door bewerkingen van andere gebruikers te frustreren. Hij gaat met dit alles in tegen een aantal criteria en goede gewoonten van Wikipedia:

  1. Wikipedia:Verifieerbaarheid,
  2. Wikipedia:Bronvermelding,
  3. Wikipedia:Geen origineel onderzoek en
  4. Wikipedia:Bewerkingsoorlog.

Daarnaast is er nog de frustratie dat gebleken is dat dit gedrag vrijwel niet in te dammen is. Ondanks een enorm geduld van andere gebruikers om steeds maar weer met hem in overleg te gaan, valt hij steeds weer terug in het bekende patroon. Ondanks toezeggingen om te verbeteren.

Moderators en Arbcom zijn ook niet in staat gebleken om dit gedrag op effectieve wijze aan de kaak te stellen, aangezien hij na berispingen binnen de kortste keren weer in herhaling valt. Bij peilingen blijkt dat bij een groot gedeelte van de gemeenschap niet goed op de hoogte is van de omvang van het probleem. Hierdoor is men bereid Dolfy het voordeel van de twijfel te geven. Dit dossier is bedoeld om de versplinterde discussie door de jaren heen bij elkaar te brengen, zodat het mogelijk is om in relatief korte tijd een beeld van de omvang te krijgen. Of dit na lezing voldoende serieus wordt gevonden, is uiteraard aan de lezer.

Links naar terugkerende discussies[bewerken]

Ik heb er alvast een paar bij elkaar gezet. Robby 14 mrt 2008 18:53 (CET)

En toen ben ik er maar mee opgehouden. Hoeveel anderen ook de afgelopen twee jaar?:

--Wvanrosm 23 mrt 2008 13:43 (CET)

Manipulatie van geschiedenis[bewerken]

West-Friesland[bewerken]

Dolfy voelt een sterke behoefte om West-Friesland op de kaart te zetten. Hoewel dat toe te juichen is, leidt dit vaak tot eigen gevolgtrekkingen. Zo heeft hij begin 2005 op veel Noord-Hollandse plaatsen toegevoegd dat deze in West-Friesland liggen, zie o.a. Akersloot, Edam-Volendam, Heiloo, Uitgeest, Waterland. Zelfs Oost-Vlieland moet er aan geloven.

Dit alles is gebaseerd op zijn kijk op de geschiedenis. Nu is het zo vrijwel de gehele kust van het huidige Nederland in de Vroege Middeleeuwen aangeduid werd als Frisia. Daarin wordt Frisia ten westen van het Vlie apart onderscheiden. De heersers over dit gebied werden Frieze graven genoemd. Pas in 1101 wordt deze graaf genoemd als Florentius comes de Hollant, een Hollandse graaf dus. Uit dat jaar stamt ook de eerste vermelding van West-Friesland onder de naam occidentalis Fresia. Er is in de voorgaande jaren een seperatistische beweging ontstaan, waardoor dit onderscheid ontstond. Occidentalis Fresia is dus een geografisch veel beperkter begrip dan Frisia ten westen van het Vlie.

Dit weerhield Dolfy er niet van om West-Friesland (historische regio) aan te maken, waarbij hij Noord-Holland ten noorden van het IJ geheel in dit gebied liet vallen. Om onduidelijke redenen laat hij daarin ook al in de 8e eeuw Hollanders opduiken, een naam die toen dus nog niet gebruikt werd. Ook duikt bij hem de naam Huis van Holland al in 922 op, wederom bijna twee eeuwen te vroeg. Terwijl alle inwoners van dit gebied aangeduid werden als Friezen, maakt hij dus al onderscheid tussen Hollanders en West-Friezen, een anachronisme van zo'n twee eeuwen.

Vervolgens verzint hij dat West-Friesland bestond uit verschillende gewesten, zoals Rekere (gewest) (heeft dit ooit bestaan, afgezien van de rivier Rekere (rivier)?), Texla en Kennemerland. In werkelijkheid waren dit gouwen, die ook nog eens niet onder West-Friesland, dat immers nog niet bestond, vielen. In latere eeuwen is West-Friesland inderdaad onderverdeeld, maar dat is dan in ambachten en geen gewesten.

Westfries[bewerken]

Niet alleen met gebieden, ook met de taal weet hij er een geheel eigen draai aan te geven. Zo ontstaat de taal Westfries, wat iets anders zou zijn dan West-Fries.

Franken[bewerken]

Volgens Dolfy is er een theorie dat de Franken een samensmelting zijn van de Frisii en de Chauken, zie hier. Dat dit niet te onderbouwen is met bronnen, doet niet ter zake.

Romeinen in Friesland[bewerken]

De Friezen zouden nooit zijn onderworpen door de Romeinen, zie hier.

Dat er geen verband zou zijn tussen de Frisii en de Friezen mag niet genoemd worden: [2].

Conclusie[bewerken]

Dit alles laat een hoop eigen onderzoek zien, wat niet gewenst is op Wikipedia. Oprichter Jimbo Wales heeft dit specifiek genoemd als onwenselijk, zie hier.

Weigering tot onderbouwing[bewerken]

Hoewel manipulatie van de geschiedenis op zich vrij ernstig is en mogelijk niet zozeer kwade wil, als wel onkunde kan zijn, blijkt Dolfy niet bereid om in overleg met andere gebruikers tot een aanvaardbare versie te komen. Hiermee ondergraaft hij één van de pijlers van Wikipedia, namelijk dat minder goede bijdragen gedurende de tijd verbeterd worden. Soms beweert hij bronnen te hebben, maar na lezing blijken deze over het algemeen zijn verhaal niet te ondersteunen. Verzoeken om citaten uit die bronnen worden dan ook niet gehonoreerd. Vaak trekt hij zich hierna uit de discussie terug. Hij weigert zich dus te conformeren naar het criterium Wikipedia:Verifieerbaarheid.

Friezen[bewerken]

Er wordt Dolfy om bronnen gevraagd om zijn verhaal te ondersteunen dat de Friezen nooit zou zijn onderworpen door de Romeinen. Dat is Dolfy te veel:

Ik ben uitgeluld met je, je schreeuwd een end heen zonder te lezen wat de andere gezegd/geschreven heeft... Dolfy 3 okt 2005 13:52 (CEST) [3]

Stede Broek[bewerken]

Op de vraag naar bronnen antwoordt Dolfy slechts:

Tuurlijk joh, tuurlijk.. Jouw citaten tonen het bestaan alleen maar aan, alleen interperteer je naar eigen mening.. Zoals ik al zei tegen Frans is deze discussie hilarisch... Dolfy 11 feb 2006 19:39 (CET) [4]

Hollanders[bewerken]

Na een lange discussie waarin de nodige zaken worden beweerd, vraagt Thor NL bronnen om de zaken die Dolfy beweert te onderbouwen. Dit beschouwt Dolfy als aanval:

Bashing heet dit, het lijkt er op dat er weinig serieus om wordt gedaan over dit onderwerp.. Blijkbaar tegenwoordig nog gewoon ook... :-( Dolfy 6 jul 2007 22:51 (CEST)

Zie hier. Hij blijkt andere bronnen wel te kunnen classificeren:

Moet ik je nu nog wel echt serieus nemen? Wat hebben nu weer Romeinse bronnen te maken met wat paar eeuwen na het Romeinse rijk ontstaat... Verder laat maar varen, ja als je alles steeds door elkaar gooi en steeds dingen aan elkaar rijg dan past alles aan elkaar.. Dolfy 6 jul 2007 23:22 (CEST) [5]

Met de bewering van Dolfy dat er bronnen zijn gegeven maakt Thor korte metten, zie hier.

West-Friesland (historische regio)[bewerken]

Op Overleg:West-Friesland (historische regio) geeft hij zelf al aan dat bronnen moeilijk te vinden zijn, zie hier.

Op de vraag naar bronnen voor Rekere (gewest) weigert hij antwoord te geven, zie hier.

Op 11 feb 2008 19:15 geeft Dolfy, na om bronnen gevraagd te zijn, toe dat:

[...] Er is geen één historisch West-Friesland, het gebied en bewoning wisselde nogal eens, de gemeenten zijn het gemiddelde gebied waar de Westfriezen wonen en waar ze bestuurlijk verantwoordelijk waren (het gaat tot de Napoleontische tijd). De Hollanders zijn in die periode opgekomen niet benoemd, dat gebeurde later in wat terugwerkende kracht. [...] Dolfy 11 feb 2008 19:14 (CET)

Zie hier. Vervolgens geeft hij wel wat links, maar deze onderbouwen zijn beweringen niet. Hij komt niet met citaten, maar geeft wel aan eigen onderzoek te hebben gepleegd:

[...] Verder kan je aan de hand van de taalkunde verbindingen het zien. [...] Dolfy 11 feb 2008 22:35 (CET)

Zie hier. Op de specifieke vraaf naar bronnen antwoord hij:

Ga nu eerst nou eens gewoon alles lezen, dan lees je het vanzelf.. [...] Dolfy 11 feb 2008 23:14 (CET)

Zie hier. Hierna geeft hij weer aan eigen onderzoek te hebben gepleegd:

Welke gemeenten liggen er tussen het Vlie en IJ? Nou? Over welke gemeente had men gemiddeld bestuurlijke verantwoordelijkheid? ja zeer moeilijk hoor.. 11 feb 2008 23:38 (CET)

Zie hier. Vervolgens wordt het artikel beveiligd. Tot op heden is Dolfy er niet in geslaagd om met bronnen te komen die een antwoord geven op de gestelde vragen.

Geschiedenis van West-Friesland[bewerken]

Op Geschiedenis van West-Friesland staan de West-Friezen vermeldt als onderdanen van graaf Arnulf. Dit zint Dolfy niet, zodat hij dit terugdraait op 9 februari 2008 02:50, zie hier.

Vervolgens wordt het overleg aangegaan, helaas niet op initiatief van Dolfy zelf. Historici van naam, zoals D.P. Blok die heeft meegewerkt aan het standaardwerk Algemene geschiedenis der Nederlanden, worden hierbij aan de kant geschoven als amateurs ten opzichte van Dolfy, zie ene heer Blok:

[...] Enne gaan toch ook niet alles geloven als hard bewijs wat ene heer Blok schreef ofwel? [...] Dolfy 10 feb 2008 14:01 (CET)

Sterker nog, Blok zou een Hollandse POV hebben. zie hier:

Nogmaals dat is geschreven vanuit de Hollandse opvatting over het gebied... [...] Dolfy 10 feb 2008 16:19 (CET)

De discussie is nog in volle gang zonder dat er overeenstemming is bereikt, als Dolfy besluit om 10 februari 2008 18:13 op Graafschap Holland een zelfde wijziging door te voeren, zie hier. Dit ontaardt in een bewerkingsoorlog, waarna het artikel op slot gaat.

Westfries[bewerken]

Het onderscheid dat Dolfy maakt tussen West-Fries en Westfries roept vragen op. Na een vraag om bronnen in januari 2005 op Overleg:Westfries geeft hij aan die niet te hebben:

Er is een schaarse bronnotatie hiervan omdat er weinige zijn die onderzoek naar de Westfriese taal doen of hebben gedaan. [...] zie hier

Dit bevestigt hij even later nog:

Ja oke, komt deels door een kleine tweespald binnen taalkundige wereld, dus er is ook geen echte vaste stevige bron te geven. [...] zie hier

Op 19 okt 2006 22:40 vraagt Plaats opnieuw om bronnen. Zie hier. Er volgt een korte discussie, maar er komen geen bronnen. Wel een opmerking van 86.81.169.144 dat het artikel eigen onderzoek is, zie hier.

Rekere (gewest)[bewerken]

Dit zou een Westfries gewest moeten zijn. Hier is verder niets over te vinden dan dat het een rivier is geweest die later is afgedamd. De vraag naar bronnen wordt aanvankelijk genegeerd, zie hier.

Als de vraag later opnieuw wordt gesteld, volgt een schoorvoetend toegeven dat er geen bronnen zijn en dat het wel degelijk eigen onderzoek is:

[...] Dus ik heb niet overal direct een bron waaruit ik kan uit citeren of aangegeven welke bron het precies is. [...] Het kan zijn dat dit misschien als je eigen onderzoek heel streng neem daar ondervallen, het is immers zo dat het gewest alleen voor Westfriesland heeft bestaan zover ik weet. [...] Dolfy 18 mrt 2008 13:35 (CET) [6]

Hij is niet te beroerd om nog eens te herhalen dat het eigen onderzoek is:

Zoals gezegd, als je alleen verifieerbaarheid (een niet bestaand woord volgens de spelling overigens) stelt aan heel snel terug te vinden bronnen dan is dat inderdaad duidelijk in deze. [...] Dolfy 18 mrt 2008 13:54 (CET) [7]

Op de stelling dat bij twijfel beweringen onderbouwd moeten worden met bronnen - een criterium op Wikipedia via Wikipedia:Verifieerbaarheid - antwoord hij:

Hoe en welke vorm die verifieerbaarheid wordt gesteld is aan de gemeenschap. Als de gemeenschap ervoor kiest voor heel snel beschikbare bronnen als referentiepunt dat zei het zo. Dolfy 18 mrt 2008 14:31 (CET) [8]

Hoewel uit dit antwoord een groeiend besef lijkt te spreken dat eigen onderzoek inderdaad niet kan, blijkt hij wat later toch een ander idee te hebben van de noodzaak tot verificatie:

Je bent dus wat meer de aanhanger van overgeschreven werk en veel minder van kennis van de mens. Geeft niet, maar het geeft wel een verschil van insteek aan.. De eigenlijke opzet van Wikipedia is dat het kennis van de gebruikers is die men deelt aan de lezer en de gemeenschap. [...] Het is echter aan de gemeenschap om te kiezen welke norm en vorm die verifieerbaarheid heeft en behoeft. [...] Dolfy 18 mrt 2008 15:25 (CET) [9]

Dolfy lijkt dus niet op de hoogte te zijn van Wikipedia:Verifieerbaarheid, of zich op zijn minst weinig aan te trekken van dit criterium. Hij heeft echter op 5 dec 2006 13:13 in de kroeg aangegeven wel over verifieerbaarheid te hebben nagedacht, zie hier.

De kroeg[bewerken]

Ook buiten de artikelen doet Dolfy uitspraken die hij niet kan onderbouwen. Op de vraag:

Dolfy, ik probeer het nog een laatste keer. Jij stelde dat er een aangekondigde editwar is. Ik vroeg je door wie dan die editwar is aangekondigd, maar je geeft me geen naam. [...] Bob.v.R 29 aug 2006 22:44 (CEST) [10]

komt de bekentenis dat er geen naam is:

Het antwoord van wie (er is geen naam) staat er boven al, geen vrede met dat antwoord dan kan ik daar ook niet verder iets aandoen.... Dolfy 29 aug 2006 22:52 (CEST) [11]

Edit-wars[bewerken]

Dolfy blijkt soms de discussie niet aan te willen gaan, in ieder geval niet zolang het artikel zich niet in de door hem gewenste versie bevindt. Dit leidt tot de nodige edit-wars. Ook als hij een discussie niet kan winnen, gebruikt hij dit als middel zijn doel toch te bereiken. Dat dit eigenlijk niet kan, ziet hij vooral bij anderen:

Waarom wordt het als gewoon gevonden dat iemand gewoon zonder overleg zijn zin doordraaft [...] Natuurlijk zijn er meerdere kanten en is soms zelfs zo dat het juist is, maar wat als er echt geen overleg is, ook al is het juist? [...] Dolfy 26 jun 2006 12:55 (CEST) [12]

Dit ontlokt de verzuchting:

Eenieder die de discussie op Overleg:Berlijn heeft gevolgd zal begrijpen dat 'het doordraven van iemands zin en geen overleg' net zo goed op Dolfy zelf slaat. Jammer dat je dat zelf niet ziet, Dolfy. Groet,Bontenbal 26 jun 2006 16:08 (CEST) [13]

Veel edit-wars ontstaan naar aanleiding van de naamgeving. Dolfy gaat daarbij tot het uiterste om het Taalunie-advies te volgen. Dit was in het verleden wat minder strikt:

Het niet altijd zo dat de meteen de Taalunie wordt gevolgd, daar waar nodig kan er van afgeweken worden. [...] Dolfy 17 apr 2006 18:05 (CEST) [14]

Een overzicht van edit-wars waar Dolfy bij is betrokken. Hierbij wordt gepoogd de eerste edit van Dolfy in deze bwo aan te geven.

2005[bewerken]

2006[bewerken]

Robotje verzucht hierop:

En wederom is gebruiker Dolfy betrokken bij de zoveelste editwar. Kan je ook eens accepteren dat terwijl een overleg gaande is de pagina niet de inhoud heeft die volgens jou wenselijk is? Was het niet zo dat een editwar een goede reden is om iemand te blokkeren? - Robotje 3 sep 2006 18:32 (CEST) [15]

Het antwoord komt anderhalf jaar later als de vraag nog eens gesteld wordt:

Ik denk dat ik in deze toch goed gehandeld heb, maar je heb wel gelijk aangaande dat ik uiteraard zelf wel weinig weinig goodwil heb op het moment, en daarom er een kans is dat zo'n actie verkeerd uitpakt. Gezien de reacties tot nu toe lijkt daar geen sprake van te zijn... Maar je punt blijft toch wel valide in dit geval.. Dolfy 14 mrt 2008 13:58 (CET) [16]

Op 4 sep 2006 18:54 wordt hij voor 1 uur geblokkeerd vanwege edit-wars.

De boodschap van de blok is niet aangekomen, want op 6 sep rond 18:35 drukt hij zijn versie op de serie Wikimedia gerelateerde artikelen weer door. Op 6 sep 2006 21:07 wordt hij hiervoor voor 2 uur geblokkeerd.

  • Denemarken: 7 dec 2006 19:53 (met in de bewerkingssamenvatting de opmerking: Ja nou zie dat. leuk spelletje dit. Op 7 dec 2006 23:37 wordt hij hierom geblokkeerd voor 6 uur)

2007[bewerken]

2008[bewerken]


Manipulatie van peilingen[bewerken]

Peter boelens vraagt op 29 aug 2006 22:36 (CEST) een blokkade aan van Dolfy wegens manipulatie van de peiling op Overleg:Hout (doorverwijspagina), zie hier.

Engelse Wikipedia[bewerken]

Ook op de Engelse Wikipedia heeft Dolfy zich gestort en zijn ideeën over een Westfriesland de vrije loop gelaten:

Op de laatste pagina heeft hij zelfs de suggestie gewekt dat de Republiek niet uit 7, maar uit 8 provincies zou hebben bestaan:

"Also the region existed as state even in the time of United Provinces... " Dolfy 19:59, 20 June 2006 (UTC)

.. en als hem gevraagd wordt naar een bewijs daarvan:

"I would like to see a reliable academic source on the fact that this was supposedly one of the seven provinces at the time of the republic. " C mon 06:54, 21 June 2006 (UTC)

.. herkennen wij dezelfde dogmatiek:

"If you read the dutch versions (of Holland, staten van Holland en West-Friesland, Geschiedenis van West-Friesland), you can do that if you with Babel Fish if can not read Dutch, you see that State of Holland was infact the State of Holland and Westfriesland, the province was also divided in two states, Holland and Westfriesland. "